X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
09.09.2021
1974/0/15-21
Про погодження перерозподілу бюджетних видатків між судами

Відповідно до статті 130 Конституції України держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів.

Частиною третьою статті 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що Державна судова адміністрація України (далі – ДСА України) здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення судів, крім Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів.

Згідно із частиною четвертою статті 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» функції розпорядника бюджетних коштів щодо місцевих судів здійснюють територіальні управління ДСА України.

Відповідно до пунктів 4, 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України головний розпорядник бюджетних коштів:

затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;

здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (зі змінами) ДСА України як головному розпоряднику бюджетних коштів затверджені бюджетні призначення за бюджетною програмою 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» у сумі 13 892 213,1 тис. грн за загальним фондом державного бюджету та  2 500 000,0 тис. грн за спеціальним фондом державного бюджету.

У додатку 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» визначено розподіл видатків державного бюджету у системі ДСА України.

Згідно з підпунктами 14, 15 пункту 9 Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року № 141/0/15-19, Голова ДСА України приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є ДСА України, та приймає за погодженням із Вищою радою правосуддя рішення про перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя погоджує в установленому порядку перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду.

Пунктом 41 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України встановлено, що перерозподіл видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у системі ДСА України у межах загального обсягу бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету здійснюється ДСА України. Перерозподіл видатків, що здійснюється відповідно до абзацу другого цього пункту та призводить до зміни обсягів видатків судів, погоджується ДСА України з Вищою радою правосуддя.

Варто зазначити, що згідно з пунктом 3.1 Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, у разі необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету здійснюється внесення змін до розпису Державного бюджету України на відповідний рік.

Відповідно до пункту 47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету та плану спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів (крім плану використання бюджетних коштів одержувача), помісячного плану використання бюджетних коштів вносяться, зокрема, у разі виникнення потреби у перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету; прийняття рішення про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету).

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Міністерство фінансів України (місцевий фінансовий орган) за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету (частина сьома статті 23 Бюджетного кодексу України).

З огляду на викладене перерозподіл бюджетних асигнувань у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» передбачений наведеними вище нормативно-правовими актами та призводить до зміни обсягів видатків судів, здійснюється ДСА України за погодженням із Вищою радою правосуддя. Разом із тим перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів та в межах певного напрямку видатків, визначеного законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, здійснюється Міністерством фінансів України за обґрунтованим поданням ДСА України як головного розпорядника бюджетних коштів.

16 серпня 2021 року до Вищої ради правосуддя за вхідним № 7364/0/8-21 надійшов лист т. в. о. Голови ДСА України від 16 серпня 2021 року № 11-15515/21 про фінансове забезпечення діяльності судів із проханням попередньо узгодити можливість перерозподілу бюджетних асигнувань за напрямком видатків «Фонд суддівських винагород для новопризначених суддів та суддів, що звільняються» за кодом економічної класифікації видатків (далі – КЕКВ) 2111 «Заробітна плата» в сумі 246,1 млн грн для подальшого звернення до Міністерства фінансів України щодо погодження відповідного перерозподілу з метою забезпечення річними плановими видатками на заробітну плату працівникам апаратів судів за основними складовими та стимулюючими виплатами у розмірі не менше 20 % від посадового окладу.

Крім того, до Вищої ради правосуддя надійшов лист т. в. о. Голови ДСА України від 17 серпня 2021 року № 11-15616/21 (вхідний № 7405/0/8-21) про перерозподіл бюджетних асигнувань із пропозиціями щодо перерозподілу бюджетних асигнувань за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» та КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, необхідність здійснення якого зумовлена загрозою припинення здійснення правосуддя Господарським судом міста Києва внаслідок припинення надсилання поштової кореспонденції, а також необхідністю оплати комунальних послуг Івано-Франківським окружним адміністративним судом та Територіальним управлінням ДСА України в Кіровоградській області.

За результатами розгляду наданих матеріалів Вища рада правосуддя листом від 30 серпня 2021 року № 25698/0/9-21 надіслала ДСА України зауваження та пропозиції щодо запропонованих перерозподілів, а також висловила прохання надати додаткову інформацію із цього питання.

8 вересня 2021 року до Вищої ради правосуддя за вхідним № 7647/0/8-21 надійшов лист т. в. о. Голови ДСА України від 7 вересня 2021 року  № 11-16549/21 (далі – лист № 11-16549/21) про фінансове забезпечення діяльності судів із пропозиціями щодо збільшення видатків на оплату праці працівників апаратів місцевих та апеляційних судів у розрізі територіальних управлінь ДСА України (щодо місцевих загальних судів) та судів у сумі 229,5 млн грн за рахунок зменшення бюджетних асигнувань за КЕКВ 2113 «Суддівська винагорода», які акумульовані за напрямом використання «Фонд суддівських винагород для новопризначених суддів та суддів, що звільняються», згідно з додатком. У разі погодження запропонованого перерозподілу ДСА України звернеться до Міністерства фінансів України із пропозицією щодо перерозподілу бюджетних асигнувань у сумі 229,5 млн грн з КЕКВ 2113 «Суддівська винагорода» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата».

На обґрунтування необхідності здійснення перерозподілу фонду оплати праці між судами ДСА України зазначає, що в наданих розрахунках розмір забезпечення стимулюючими виплатами працівників апаратів судів, окрім судів, розташованих у місті Києві, розрахований на рівні 20 % посадового окладу. Водночас, враховуючи постійне зростання навантаження на працівників апаратів судів столичного регіону, важливість якісного виконання покладених на апарат судів завдань щодо належного організаційного забезпечення судового процесу, з метою збереження висококваліфікованих кадрів рівень забезпечення стимулюючими виплатами працівників апаратів судів, розташованих у місті Києві, розрахований для місцевих судів у розмірі 50 % посадового окладу, для апеляційних судів – 75 % посадового окладу.

ДСА України також наголошено, що розрахунок дефіциту та відповідні пропозиції щодо його покриття надані без урахування додаткових бюджетних асигнувань за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці», оскільки на сьогодні бюджетні призначення, затверджені Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» для судової влади, повністю розподілені між судами, органами та установами системи правосуддя. Після отримання понадпланових надходжень від сплати судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України будуть збільшені бюджетні асигнування за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці».

Варто також зазначити, що з огляду на необхідність здійснення постійного моніторингу ситуації щодо фінансування судової влади в Україні рішенням Комітету Верховної Ради України з питань правової політики від 3 лютого  2021 року (протокол № 46) утворено Робочу групу з питання забезпечення належного фінансування судової влади в Україні (далі – Робоча група).

Члени Робочої групи неодноразово наголошували на неможливості здійснення нарахування судами стимулюючих виплат працівникам апаратів більшості місцевих та апеляційних судів, навіть гарантованої Законом України «Про державну службу» премії в розмірі 20 %, а деякі суди України не мали можливості виплачувати заробітну плату працівникам апаратів судів, навіть на рівні її обов’язкових складових.

За результатами обговорення вказаної проблеми та стану фінансового забезпечення у 2021 році місцевих та апеляційних судів Робоча група прийняла рішення про необхідність забезпечення цих судів бюджетними асигнуваннями для виплати заробітної плати працівникам їх апаратів з урахуванням стимулюючих виплат у розмірі не менше 20 % від посадового окладу.

З метою часткового вирішення вказаного проблемного питання Вища рада правосуддя прийняла рішення від 25 березня 2021 року № 718/0/15-21 та від 13 квітня 2021 року № 815/0/15-21, якими погоджено перерозподіл видатків державного бюджету за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» між територіальними управліннями ДСА України (щодо місцевих загальних судів) та судами згідно з додатками до листів т. в. о. Голови ДСА України від 24 березня 2021 року № 11-5812/21 і від 9 квітня 2021 року № 11-7312/21 відповідно.

Крім того, Законом України від 17 червня 2021 року № 1558-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами» збільшено видатки ДСА України за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ правосуддя» на 742 050,7 тис. гривень.

Запропонований ДСА України в листі № 11-16549/21 перерозподіл є одним з етапів забезпечення місцевих та апеляційних судів річним фондом оплати праці працівників апаратів судів на рівні її обов’язкових складових з урахуванням стимулюючих виплат не менше 20 % від посадового окладу.

Відповідне збільшення бюджетних асигнувань за КЕКВ 2113 «Суддівська винагорода» (та в подальшому за погодженням з Міністерством фінансів України за КЕКВ 2111 «Заробітна плата») в розрізі судів та територіальних управлінь ДСА України (щодо місцевих загальних судів) на загальну суму 229,5 млн грн пропонується реалізувати за рахунок коштів, акумульованих за напрямом використання «Фонд суддівських винагород для новопризначених суддів та суддів, що звільняються».

За інформацією ДСА України, наразі за вказаним напрямом використання наявні нерозподілені бюджетні асигнування загального фонду державного бюджету в сумі 352,8 млн гривень. Відповідні кошти, враховуючи рішення Вищої ради правосуддя від 4 березня 2021 року № 580/0/15-21 «Про погодження перерозподілу бюджетних видатків між судами та територіальними управліннями Державної судової адміністрації України», акумульовані за рахунок надлишкових коштів за КЕКВ 2113 «Суддівська винагорода», зокрема, у зв’язку зі зміною Міністерством фінансів України при складанні розпису Державного бюджету України на 2021 рік розподілу асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету, а саме обсягів суддівської винагороди та фонду оплати праці працівників апаратів судів. У вказаному рішенні Вищої ради правосуддя від 4 березня 2021 року № 580/0/15-21 зазначено, що, за інформацією ДСА України (лист від 19 лютого 2021 року № 11-3165/21), відповідні бюджетні асигнування у сумі 352,8 млн грн в подальшому планувалося частково перерозподілити для покриття дефіциту видатків за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» для оплати праці працівників апаратів судів, решту спрямувати на виплату вихідної допомоги суддям, які звільнятимуться у відставку впродовж 2021 року, та суддівської винагороди новопризначеним суддям.

Варто зазначити, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» за вказаним фондом передбачені також бюджетні асигнування в сумі 85 000 тис. грн за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.

9 вересня 2021 року до Вищої ради правосуддя надійшов лист т. в. о. Голови ДСА України від 9 вересня 2021 року № 11-16588/21 (вхідний  № 7647/1/8-21) про фінансове забезпечення діяльності судів, яким у доповнення до листа № 11-16549/21 надіслано на заміну додаток «Пропозиції щодо збільшення видатків на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та зменшення за КЕКВ 2113 «Суддівська винагорода».

Згодом до Вищої ради правосуддя надійшов лист т. в. о. Голови ДСА України від 9 вересня 2021 року № 11-16615/21 (вхідний № 7647/2/8-21) про фінансове забезпечення діяльності судів, яким надіслано додаток «Пропозиції щодо збільшення видатків на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та зменшення за КЕКВ 2113 «Суддівська винагорода» на заміну додатка, надісланого листом від 9 вересня 2021 року № 11-16588/21.

Крім того, листом № 11-16549/21 ДСА України надано пропозиції щодо збільшення бюджетних асигнувань на суму 1 244,7 тис. грн окремим розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня в системі ДСА України за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на оплату поштових відправлень, за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» та КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» у зв’язку з набранням законної сили судовими рішеннями про стягнення заборгованостей за поставлений природний газ та спожиту електричну енергію. Враховуючи економію коштів, ДСА України зменшено відповідні кошторисні призначення Служби судової охорони та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Згідно з додатком до листа № 11-16549/21 «Пропозиції щодо збільшення (зменшення) видатків за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії», КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» ДСА України надано пропозиції щодо збільшення бюджетних асигнувань Господарського суду міста Києва за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 800,0 тис. грн, Івано-Франківського окружного адміністративного суду за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 120,0 тис. грн, Територіального управління ДСА України в Кіровоградській області за КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на 220,7 тис. грн та КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на 104,0 тис. грн, загалом на 324,7 тис. гривень. На обґрунтування необхідності здійснення відповідного перерозподілу ДСА України додала листи зазначених розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

З огляду на зазначене, керуючись статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 41 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Вища рада правосуддя

вирішила:

1. Погодити перерозподіл видатків державного бюджету в розрізі судів та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України (щодо місцевих загальних судів) за кодом економічної класифікації видатків 2113 «Суддівська винагорода» у сумі 229 504,8 тис. грн за рахунок зменшення бюджетних асигнувань за напрямком видатків «Фонд суддівських винагород для новопризначених суддів та суддів, що звільняються» згідно з додатком до листа т. в. о. Голови Державної судової адміністрації України від 9 вересня 2021 року № 11-16615/21 для подальшого звернення до Міністерства фінансів України із пропозицією щодо перерозподілу зазначеного обсягу бюджетних асигнувань з коду економічної класифікації видатків 2113 «Суддівська винагорода» на код економічної класифікації видатків 2111 «Заробітна плата».

2. Погодити перерозподіл видатків державного бюджету Господарського суду міста Києва за кодом економічної класифікації видатків 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», Івано-Франківського окружного адміністративного суду за кодом економічної класифікації видатків 2273 «Оплата електроенергії», Територіального управління Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області за кодами економічної класифікації видатків 2273 «Оплата електроенергії» та 2274 «Оплата природного газу» згідно з додатком до листа т. в. о. Голови Державної судової адміністрації України від 7 вересня 2021 року № 11-16549/21.

3. Копію цього рішення надіслати Державній судовій адміністрації України.

 

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                             О.В. Маловацький

 

Додаток до рішення ВРП від 09.09.2021 № 1974/0/15-21 (п. 1 резолютивної частини рішення)

Додаток до рішення ВРП від 09.09.2021 № 1974/0/15-21 (п. 2 резолютивної частини рішення)