X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
12.12.2019
3474/0/15-19
Про оголошення про початок конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

7 листопада 2019 року набрав чинності Закон України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (далі – Закон № 193-ІХ), яким внесено зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

Статтею 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції Закону № 193-ІХ) визначено, що призначення на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу в порядку, передбаченому цим Законом.

Відповідно до частини другої статті 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» положення про конкурс затверджує Вища рада правосуддя.

10 грудня 2019 року Вищою радою правосуддя затверджено Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Положення).

Відповідно до розділу ІІ цього Положення конкурс на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України оголошується на підставі рішення Вищої ради правосуддя, в якому визначаються дата початку і місце проведення конкурсу, порядок та строки подання пропозицій визначених Законом суб’єктів формування складу конкурсної комісії, порядок та строки подання заяв кандидатами до складу конкурсної комісії та кандидатами для участі в конкурсі, перелік документів, що додаються до заяви, та вимоги до них, прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти відповідальної особи, інша необхідна інформація.

Заслухавши Голову Вищої ради правосуддя Овсієнка Андрія Анатолійовича, керуючись статтею 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та статтями 95, 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1. Оголосити про початок конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – конкурс), що відбуватиметься з 26 грудня 2019 року у Вищій раді правосуддя за адресою: місто Київ, вулиця Студентська, 12-А.

2. Встановити, що пропозиції Ради суддів України, міжнародних та іноземних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, стосовно кандидатів до складу конкурсної комісії, який затверджується Вищою радою правосуддя відповідно до статті 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – конкурсна комісія), надсилаються на електронну пошту Вищої ради правосуддя assistant@hcj.gov.ua у строк не пізніше ніж 20 днів із дня оприлюднення на веб-сайті Вищої ради правосуддя оголошення про початок конкурсу з урахуванням вимог, визначених розділом ІІІ Положення.

3. Встановити, що кандидати, запропоновані до складу конкурсної комісії, у строк не пізніше ніж 20 днів із дня оприлюднення на веб-сайті Вищої ради правосуддя оголошення про початок конкурсу особисто чи електронною поштою подають до Вищої ради правосуддя такі документи:

1) заяву про призначення членом конкурсної комісії згідно з додатком 1 до Положення;

2) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи іншої країни;

3) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів згідно з додатком 2 до Положення;

4) заяву про відсутність обмежень щодо призначення до складу конкурсної комісії згідно з додатком 3 до Положення;

5) копію диплома про вищу юридичну освіту, здобуту в Україні чи за кордоном; копії документів про науковий ступінь або наукове звання (за наявності);

6) документи, що підтверджують досвід роботи в інших країнах не менше ніж п’ять років із здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією (для міжнародних експертів);

7) копію трудової книжки або іншого документа, який підтверджує стаж роботи на посаді судді (для членів Ради суддів України);

8) довідку медичної установи про стан здоров’я;

9) копію військового квитка для військовозобов’язаних (за наявності).

Документи складаються державною мовою України. Документи, складені іншою мовою, ніж державна мова України, мають бути перекладені українською мовою та засвідчені відповідно до вимог законодавства України чи міжнародних договорів, укладених із країною громадянства іноземного громадянина, який претендує бути призначеним до складу конкурсної комісії.

4. Встановити, що особи, які відповідають визначеним Законом України «Про судоустрій і статус суддів» вимогам до члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та мають намір бути призначеними на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до 24 годин 00 хвилин 13 січня 2020 року мають подати до Вищої ради правосуддя заяву за формою згідно з додатком 5 до Положення та документи, визначені частиною четвертою статті 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме:

1)  автобіографію;

2) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) копію трудової книжки (за наявності);

5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

6) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;

7) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній з виконанням функцій держави;

8) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

9) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею (крім копій документів, передбачених пунктами 3, 7, 8 частини четвертої статті 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») згідно з додатком 6 до Положення;

10) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України згідно з додатком 7 до Положення;

11) заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», згідно з додатком 8 до Положення;

12) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону згідно з додатком 9 до Положення.

Документи подаються кандидатом особисто, в паперовій формі, з долученням електронних копій цих документів на електронному носії у форматі PDF. Документи складаються державною мовою.

5. Визначити відповідальною особою, що здійснює організаційне забезпечення підготовки та проведення конкурсу, начальника управління по роботі з персоналом секретаріату Вищої ради правосуддя Дудченка Юрія Леонідовича, електронна адреса y.dudchenko@hcj.gov.ua, контактний телефон 481-06-22.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                             А.А. Овсієнко