X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
14.05.2021
1034/1дп/15-21
Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Васильківського міськрайонного суду Київської області Марчука О.Л.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Краснощокової Н.С., членів Плахтій І.Б., Шелест С.Б., розглянувши висновок доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Сухового В.Г. за результатами попередньої перевірки відомостей, викладених у дисциплінарній скарзі Сапсая Володимира Григоровича стосовно судді Васильківського міськрайонного суду Київської області Марчука Олега Леонідовича,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 23 березня 2021 року надійшла дисциплінарна скарга Сапсая В.Г. (єдиний унікальний номер С-452/5/7-21) на дії судді Васильківського міськрайонного суду Київської області Марчука О.Л. під час здійснення правосуддя у справі № 362/2863/20, яка на підставі протоколу передачі справи раніше визначеному члену Вищої ради правосуддя приєднана до дисциплінарної скарги за єдиним унікальним номером С-452/4/7-21 та передана члену Вищої ради правосуддя Суховому В.Г.

Ухвалою члена Вищої ради правосуддя від 22 квітня 2021 року № 2253/0/18-21 дисциплінарну скаргу за єдиним унікальним номером С-452/4/7-21 залишено без розгляду та повернуто скаржнику.

Відповідно до вимог пункту 4 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач), зокрема, за відсутності підстав для залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги – готує матеріали у строки, встановлені регламентом, з пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи.

У дисциплінарній скарзі зазначено, що суддя Марчук О.Л. на порушення встановлених законом строків затягнув розгляд справи № 362/2863/20, не оприлюднив електронні примірники процесуальних рішень, не надіслав копії процесуальних рішень позивачу, поводився неетично стосовно позивача. З огляду на зазначене автор дисциплінарної скарги просить притягнути суддю Марчука О.Л. до дисциплінарної відповідальності.

З урахуванням наданих суддею Марчуком О.Л. пояснень попередньою перевіркою дисциплінарної скарги встановлено таке.

4 червня 2020 року на підставі протоколу автоматизованого розподілу судді Марчуку О.Л. передано позовну заяву ОСОБА1 до ОСОБА2, третя особа: служба у справах дітей та сім’ї Васильківської районної державної адміністрації Київської області, про стягнення аліментів (справа № 362/2863/20).

9 червня 2020 року судом надіслано лист на адресу органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання.

16 червня 2020 року згідно з довідкою органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи від 12 червня 2020 року № 4667 встановлено місце проживання відповідача.

17 червня 2020 року ухвалою Васильківського міськрайонного суду Київської області, постановленою суддею Марчуком О.Л., відкрито провадження у справі, призначено справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

22 червня 2020 року сторонам у справі надіслано повідомлення про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін із копією ухвали про відкриття провадження у справі.

21 серпня 2020 року у зв’язку з поверненням вказаного повідомлення з копіями ухвали про відкриття провадження у справі (повернуто без вручення) сторонам зазначені документи надіслано повторно.

23 листопада 2020 року у зв’язку з поверненням вказаного повідомлення з копіями ухвали про відкриття провадження у справі (повернуто без вручення) сторонам зазначені документи надіслано повторно.

29 березня 2020 року у зв’язку з поверненням вказаного повідомлення з копіями ухвали про відкриття провадження у справі (повернуто без вручення) сторонам зазначені документи надіслано повторно.

Відповідно до частини першої статті 275 ЦПК України суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Справа № 362/2863/20 перебуває у провадженні судді Марчука О.Л. понад десять місяців, тому передбачений цивільним процесуальним законом строк на розгляд справи закінчився.

Право кожного на розгляд його справи у розумний строк гарантовано як на конвенційному рівні (частина перша статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод), так і на рівні національного законодавства (пункт 7 частини другої статті 129 Конституції України, стаття 2 ЦПК України).

Частиною другою статті 121 ЦПК України передбачено, що строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню цивільного судочинства.

Розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна бути оцінена в світлі обставин справи та з огляду на такі критерії: правову та фактичну складність справи; поведінку заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінку органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи «Федіна проти України» від 2 вересня 2010 року, «Смірнова проти України» від 8 листопада 2005 року, «Матіка проти Румунії» від 2 листопада 2006 року, «Літоселітіс проти Греції» від 5 лютого 2004 року).

Суддя Марчук О.Л. у своїх поясненнях зазначив, що станом на дату надання пояснень у суду відсутні дані про отримання відповідачем копії ухвали про відкриття провадження у справі та позовної заяви з додатками, що унеможливлює реалізацію ним процесуальних прав, зокрема на подання заяви із запереченням щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, відзиву на позовну заяву, заперечення на відповідь на відзив, клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін. Розгляд справи без наявності у матеріалах справи відомостей про належне сповіщення відповідача про розгляд справи порушить права відповідача як сторони у цивільній справі.

Крім того, слід врахувати, що Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що одним із критеріїв, що безпосередньо впливає на розгляд справи у розумні строки, є поведінка відповідних судових органів. ЄСПЛ у рішеннях у справах «Abdoella v. the Netherlands» (пункт 24), «Dobbertin v. France» (пункт 44) вказав, що частина перша статті 6 Конвенції покладає на держави обов’язок з організації їх судових систем таким чином, щоб суди змогли відповідати усім її вимогам.

В свою чергу, зі змісту отриманих Вищою радою правосуддя матеріалів вбачається, що рівень забезпечення належних умов для здійснення правосуддя у встановлені законом строки не є достатнім, зокрема в частині навантаження на суддів. Зокрема у період з 1 червня 2020 року по 5 квітня 2021 року судді Марчуку О.Л. надійшло:

у порядку цивільного судочинства – 1382 справи і матеріал (розглянуто – 949);

у порядку кримінального судочинства – 194 справи (розглянуто – 137), 377 матеріалів досудового розслідування (розглянуто – 365);

справ про адміністративні правопорушення – 538 (розглянуто – 521);

у порядку адміністративного судочинства – 20 справ і матеріалів (розглянуто – 20).

Для оцінки рівня навантаження судді Марчука О.Л. необхідно розрахувати кількість робочих днів, необхідних для розгляду вказаної кількості справ і матеріалів згідно з показниками середньої тривалості їх розгляду, та порівняти із кількістю фактично відпрацьованих суддею Марчуком О.Л. робочих днів (за умови 8-годинного робочого дня).

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3237/0/15-20 рекомендовано Державній судовій адміністрації України та Раді суддів України застосовувати показники середньої тривалості розгляду судових справ при ухваленні рішень та здійсненні заходів з питань організаційного забезпечення діяльності судів. Відповідно до вказаних показників середній час, необхідний для розгляду місцевими загальними судами судових справ, становить: кримінальні провадження – 547 хвилин, досудового розслідування (слідчі судді) – 91 хвилина, адміністративного судочинства – 379 хвилин, цивільного судочинства – 287 хвилин, адміністративні правопорушення – 130 хвилин.

Для обрахунку кількості робочих днів, необхідних для розгляду справ і матеріалів у кількості, що розглянув суддя Марчук О.Л., згідно з показниками середньої тривалості розгляду справ і матеріалів слід застосувати формулу: кількість розглянутих справ і матеріалів*середній час їх розгляду (у хвилинах) / 60 хвилин / 8-годинний робочий день.

Відповідно до показників середньої тривалості розгляду справ і матеріалів у кількості, що розглянув суддя Марчук О.Л., необхідна така кількість робочих днів:

цивільних справ і матеріалів – 949 справ і матеріалів * 287 хв / 60 хв / 8-год роб. день = 567 робочих днів;

кримінальних справ – 156 робочих днів;

матеріалів (досудове розслідування) – 69 робочих днів;

справ про адміністративні правопорушення – 141 робочий день;

адміністративних справ – 16 робочих днів.

Таким чином, згідно із середніми показниками розгляду справ і матеріалів для зазначеної їх кількості необхідно 949 робочих днів. Враховуючи тривалість періоду, за який розраховано навантаження (менше року), зазначені показники свідчать про надмірне навантаження на суддю Марчука О.Л. за період з 1 червня 2020 року по 5 квітня 2021 року.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження за безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом.

Однією з ознак об’єктивної сторони дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», є безпідставність затягування розгляду справи.

Отже, лише порушення строків розгляду справи не може свідчити про наявність у діях судді складу дисциплінарного проступку.

Під дисциплінарним проступком судді слід розуміти винне, протиправне порушення службових обов’язків, що виражається в обмеженні або порушенні законних прав та інтересів осіб, які беруть участь у судочинстві, або перешкоджанні в доступі до правосуддя, порушенні суддівських обмежень, і так само загальновизнаних моральних вимог.

Жоден суддя не повинен притягатися до дисциплінарної відповідальності чи звільнятися за винесені ним судові рішення, окрім як у разі грубої недбалості чи навмисного порушення закону (пункт 22 Декларації щодо принципів незалежності судової влади, прийнятої Конференцією голів верховних судів країн Центральної та Східної Європи 14 жовтня 2015 року).

Отже, під час попередньої перевірки не встановлено обставин, які безумовно свідчили б про безпідставне затягування або невжиття суддею Марчуком О.Л. заходів щодо розгляду справи № 362/2863/20 протягом строку, встановленого законом, чи розумного строку.

Доводи скаржника про бездіяльність судді щодо оприлюднення електронних примірників та ненадіслання копій процесуальних рішень позивачу спростовуються наявним у Єдиному державному реєстрі судових рішень електронним примірником копії ухвали про відкриття провадження у справі та долученими до пояснень судді копіями супровідних листів від 22 червня, 21 серпня, 23 листопада 2020 року про надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі на адресу позивача ОСОБА1.

Щодо доводів скаржника про неналежну етичну поведінку стосовно позивача суддя Марчук О.Л. зазначив, що він не здійснює прийому громадян і не спілкується зі сторонами та іншими учасниками процесу, в тому числі із ОСОБА1. При цьому фактичних даних (свідчень, доказів) щодо таких дій судді скаржником не наведено.

З огляду на закріплений положеннями статті 62 Конституції України принцип невинуватості, який, в тому числі, передбачає тлумачення сумнівів щодо доведеності вини на користь особи, яка притягається до відповідальності, доводи скаржника в цій частині не дають достатніх підстав для висновку про вчинення суддею Марчуком О.Л. дисциплінарного проступку.

Таким чином, під час попередньої перевірки встановлено, що під час розгляду справи № 362/2863/20 суддею Марчуком О.Л. порушено вимоги процесуального закону щодо строків розгляду справи. Водночас, дослідивши зібрані під час проведення перевірки матеріали, не встановлено наявність підстав для висновку про умисність дій судді, недбалість або безпідставність затягування розгляду справи, а також про те, що дії судді Марчука О.Л. містять ознаки неналежного ставлення до службових обов’язків.

Відповідно до частини шостої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за скаргою, що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді.

Враховуючи викладене, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Васильківського міськрайонного суду Київської області Марчука О.Л., оскільки дисциплінарна скарга не містять відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, враховуючи викладені обставини, керуючись статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтею 45 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

ухвалила:

 

відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Васильківського міськрайонного суду Київської області Марчука Олега Леонідовича.

Ухвала про відмову у відкритті дисциплінарної справи оскарженню не підлягає.

 

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                              Н.С. Краснощокова

 

Члени Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                              І.Б. Плахтій

                                                                                      С.Б. Шелест