X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Рішення
Київ
20.12.2019
3560/1дп/15-19
Про відмову у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сімоненко В.М. (дії на посаді судді Верховного Суду України)

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Шапрана В.В., члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Краснощокової Н.С. та залученого із Третьої Дисциплінарної палати члена Вищої ради правосуддя Говорухи В.І., розглянувши дисциплінарну справу за скаргами Чижик Тетяни Віталіївни та Маселка Романа Анатолійовича стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сімоненко Валентини Миколаївни (дії на посаді судді Верховного Суду України),

встановила:

 

Сімоненко Валентина Миколаївна, _____ року народження, Постановою Верховної Ради України від 23 грудня 2010 року № 2871-VI обрана суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Постановою Верховної Ради України від 5 листопада 2013 року № 675-VІІ обрана суддею Верховного Суду України, Указом Президента України від 30 серпня 2018 року № 259/2018 призначена на посаду судді Верховного Суду у Касаційний цивільний суд.

Згідно із характеристикою судді Сімоненко В.М., наданою головою Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, Сімоненко В.М. має стаж роботи на посаді судді 26 років. За час роботи у Верховному Суді зарекомендувала себе грамотним фахівцем, має високий рівень професійної майстерності, у вирішенні питань проявляє компетентність та принциповість. На високому рівні володіє професійними знаннями і навичками, постійно працює над удосконаленням своїх знань, вимоглива до себе та оточуючих, ініціативна та відповідальна, постійно працює над підвищенням і оновленням професійного досвіду шляхом самоосвіти. Сімоненко В.М. активно бере участь у навчанні суддів з метою підвищення рівня кваліфікації у Національній школі суддів України. Володіє професійними, моральними та діловими якостями для здійснення покладених на неї обов’язків. Користується авторитетом серед колег.

26 грудня 2017 року за вхідним № Ч-1653/11/7-17 та 12 грудня 2018 року за вхідним № М-475/53/7-18 до Вищої ради правосуддя надійшли дисциплінарні скарги Чижик Т.В. та Маселка Р.А. стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сімоненко В.М. (дії на посаді судді Верховного Суду України).

Відповідно до протоколів автоматизованого розподілу матеріалів між членами Вищої ради правосуддя від 27 грудня 2017 року № Ч-1653/11/7-17 та 12 грудня 2018 року № М-475/53/7-18 зазначені скарги передано для розгляду члену Вищої ради правосуддя Бойку А.М.

Згідно із протоколами повторного автоматизованого розподілу матеріалів між членами Вищої ради правосуддя від 5 червня 2019 року № Ч-1653/11/7-17 та № М-475/53/7-18 зазначені скарги передано для розгляду члену Вищої ради правосуддя Ісакову М.Г.

Відповідно до протоколів повторного автоматизованого розподілу матеріалів між членами Вищої ради правосуддя від 5 липня 2019 року № Ч-1653/11/7-17 та № М-475/53/7-18 зазначені скарги передано для розгляду члену Вищої ради правосуддя Маловацькому О.В.

За результатами попередньої перевірки член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацький О.В. запропонував відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сімоненко В.М. (дії на посаді судді Верховного Суду України).

Ухвалою від 25 жовтня 2019 року № 2826/1дп/15-19 Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сімоненко В.М. (дії на посаді судді Верховного Суду України).

Суддю та заявників повідомлено про розгляд дисциплінарної справи 20 грудня 2019 року шляхом надіслання 10 грудня 2019 року відповідного запрошення поштою, а також розміщення цього самого дня на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя оголошення про запрошення на засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Суддя Сімоненко В.М. надіслала до Вищої ради правосуддя заяву, у якій просила з огляду на особисті обставини розгляд дисциплінарної справи здійснювати без її участі, дисциплінарне провадження закрити або відмовити у притягненні її до дисциплінарної відповідальності.

Від скаржника Маселка Р.А. до Вищої ради правосуддя надійшло клопотання про відкладення розгляду дисциплінарної справи через неможливість його прибуття у засідання Першої Дисциплінарної палати 20 грудня 2019 року, а також про проведення відеотрансляції засідання Дисциплінарної палати.

Частиною п’ятою статті 49 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що неявка скаржника не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи.

Відповідно до пункту 6.1 Регламенту Вищої ради правосуддя на засіданнях Ради, Дисциплінарних палат ведуться протоколи та здійснюється повне фіксування технічними засобами, за винятком тієї частини засідання, що проводиться у нарадчій кімнаті. Відеотрансляція засідань Ради може відбуватися лише за наявності клопотань (згоди) всіх сторін (осіб, щодо яких розглядається питання порядку денного), за результатами розгляду яких Рада ухвалює відповідне рішення.

З огляду на вказане Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про відсутність підстав для проведення відеотрансляції засідання Дисциплінарної палати та відсутність перешкод для розгляду дисциплінарної справи у засіданні 20 грудня 2019 року.

За результатами підготовки дисциплінарної справи до розгляду член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацький О.В. дійшов висновку про наявність підстав для відмови у притягненні судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сімоненко В.М. (дії на посаді судді Верховного Суду України) до дисциплінарної відповідальності.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відмови у притягненні судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сімоненко В.М. (дії на посаді судді Верховного Суду України) до дисциплінарної відповідальності з огляду на таке.

У скарзі Чижик Т.В. зазначено, що з висновку Громадської ради доброчесності від 5 травня 2017 року стосовно судді Верховного Суду України Сімоненко В.М. їй стали відомі факти, які свідчать про наявність у діях судді ознак дисциплінарного проступку.

Зокрема, у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік Сімоненко В.М. не вказала юридичних осіб, у яких на той час чоловік судді – ОСОБА_1 володів корпоративними правами (був засновником або кінцевим бенефіціарним власником) станом на кінець звітного періоду (31 грудня 2015 року) згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань.

Оскільки відповідно до статті 18 Кодексу суддівської етики, затвердженого XI з’їздом суддів України 22 лютого 2013 року, суддя повинен бути обізнаним про свої майнові інтереси та вживати розумних заходів для того, щоб бути обізнаним про майнові інтереси членів своєї сім’ї, скаржник вважає, що у діях судді Сімоненко В.М. наявні ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 10 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, передбачених законодавством.

У скарзі Маселка Р.А. вказано, що 23 листопада 2018 року Національним агентством з питань запобігання корупції було затверджено рішення про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Сімоненко В.М., суддею Верховного Суду України.

Цим рішенням встановлено порушення Сімоненко В.М. вимог Закону України «Про запобігання корупції» при здійсненні декларування за 2015 рік.

Зокрема, суддя Сімоненко В.М. у розділі 2.1 «Інформація про суб’єкта декларування» декларації зазначила недостовірні відомості про перебування на посаді державної служби категорії «А», чим не дотримала вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Також суддя у декларації за 2015 рік зазначила відомості про земельну ділянку площею ____ кв. м, розташовану у місті _________, належну судді та її чоловіку на праві спільної власності, вказавши вартість на дату набуття та за останньою грошовою оцінкою _________ гривень.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена земельна ділянка належить суб’єкту декларування на праві приватної власності (100%).

На підтвердження інформації щодо земельної ділянки на дату набуття та за останньою грошовою оцінкою суб’єкт декларування надала копію договору купівлі-продажу від 26 липня 2013 року. Відповідно до пункту 2.3 цього договору сума продажу земельної ділянки становить _______ грн, а експертна грошова оцінка – __________ гривень.

Таким чином, недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму ________ гривень.

Крім цього, Сімоненко В.М. не зазначила у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік відомості про об’єкт нерухомого майна (машиномісце) загальною площею ___,___ кв. м, яке належить чоловіку судді на праві власності. Відповідна інформація підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, суддею порушено вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», яка зобов’язує суб’єктів декларування зазначати усі об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або ті, що знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Також суддя не зазначила відомості про корпоративні права чоловіка.

Так, у розділі 8 «Корпоративні права» декларації суб’єкт декларування зазначила недостовірні відомості про корпоративні права чоловіка, не вказавши інформацію про корпоративні права, невірно відобразивши інформацію про тип права, відсоток власності, які відрізняються від достовірних на суму ___,__ грн, чим не дотримала вимог пункту 5 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Також суддя Сімоненко В.М. не зазначила інформацію про юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є її чоловік.

Так, у розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї» суб’єкт декларування зазначила недостовірні відомості, не вказавши інформацію про юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є чоловік судді, чим не дотримала вимог пункту 5-1 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Суб’єкт декларування зазначила відомості про дохід у вигляді заробітної плати у сумі _____,___ грн, помилково включивши до цієї суми дохід у вигляді відсотків банку в сумі ______,___ гривень. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму ______,___ гривень.

Суб’єкт декларування не зазначила відомості про дохід у вигляді виплат відповідно до умов цивільно-правового договору у сумі ____,___ грн від Національної школи суддів України, який підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб.

Також суб’єкт декларування не зазначила відомості про дохід, отриманий за ознакою доходу 159 «вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів», у сумі ___,__ грн від Національної школи суддів України.

Таким чином, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації Сімоненко В.М. зазначила недостовірні відомості про джерело та розмір доходу, а також не зазначила відомості про отримані нею доходи, які відрізняються від достовірних на суму _____,___ грн, чим не дотримала вимог пункту 7 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Оскільки відповідно до статті 18 Кодексу суддівської етики, затвердженого XI з’їздом суддів України 22 лютого 2013 року, суддя повинен бути обізнаним про свої майнові інтереси та вживати розумних заходів для того, щоб бути обізнаним про майнові інтереси членів своєї сім’ї, скаржник вважає, що у діях судді Сімоненко В.М. наявні ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 10 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, передбачених законодавством.

Під час попередньої перевірки членом Вищої ради правосуддя Бойком А.М. із Національного агентства з питань запобігання корупції було витребувано інформацію про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Сімоненко В.М., суддею Верховного Суду України.

Національним агентством з питань запобігання корупції надано до Вищої ради правосуддя рішення від 23 листопада 2018 року № 2742 за результатами проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої  Сімоненко В.М., суддею Верховного Суду України.

Згідно із цим рішенням перевіркою дійсно встановлено зазначення Сімоненко В.М. недостовірних відомостей, про які йдеться у дисциплінарних скаргах Чижик Т.В. та Маселка Р.А. Водночас у рішенні вказано, що недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Ознак правопорушень, передбачених статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366-1 Кримінального кодексу України, не встановлено. Наявності конфлікту інтересів не встановлено. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

З огляду на вказане уповноваженій особі Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя було доручено повідомити суб’єкта декларування Сімоненко В.М. про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання нею декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік з достовірними відомостями.

У наданих до Вищої ради правосуддя поясненнях суддя Сімоненко В.М. звернула увагу, що скаржники посилаються на інформацію, яка стала їм відома з висновку Громадської ради доброчесності від 5 травня 2017 року та з рішення Національного агентства України з питань запобігання корупції від 23 листопада 2018 року, прийнятого за наслідками повної перевірки її декларації за 2015 рік. Разом з цим суддя пояснила, що «декларація за 2015 рік у паперовому вигляді була подана нею 30 березня 2015 року, а в електронному вигляді – 29 жовтня 2016 року і на той час дисциплінарної відповідальності, передбаченої пунктом 10 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», не існувало, оскільки цей Закон станом на березень 2015 року прийнято не було, а станом на жовтень 2015 року він не набув чинності».

Відповідно до положень статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, а тому притягнення її до відповідальності за дії, відповідальність за які не була передбачена на час їх вчинення, виключається.

Крім того, суддя Сімоненко В.М. зазначила, що згідно із висновками Національного агентства з питань запобігання корупції, викладеними у рішенні від 23 листопада 2018 року, підстав для притягнення її до адміністративної або кримінальної відповідальності не встановлено.

Суддя також звернула увагу, що недоліки декларації за 2015 рік були предметом розгляду та оцінки Національного агентства з питань запобігання корупції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України під час проведення конкурсу на зайняття посади судді Верховного Суду.

При цьому відповідно до положень пункту 10 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» порушення, визначені цим пунктом, повинні бути вчинені умисно, а неправдивість зазначених відомостей повинна бути завідома.

Однак ані у рішенні Національного агентства з питань запобігання корупції, ані під час перевірки цих відомостей Вищою кваліфікаційною комісією суддів України умислу у її діях встановлено не було, як і не було встановлено, що такі відомості не повідомлено умисно.

З огляду на вказане суддя Сімоненко В.М. просила ухвалити рішення про відмову у притягненні її до дисциплінарної відповідальності, а дисциплінарне провадження припинити.

Відкриваючи дисциплінарну справу, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя виходила з того, що встановлені перевіркою обставини свідчили про наявність у діях судді Сімоненко В.М. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 10 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Під час дисциплінарного провадження було встановлено, що за результатами проведеної перевірки центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, – Національним агентством з питань запобігання корупції прийнято рішення від 23 листопада 2018 року № 2742, згідно з яким при здійсненні суддею Сімоненко В.М. декларування за 2015 рік мало місце зазначення недостовірних відомостей.

Вирішуючи питання про притягнення або відмову у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сімоненко В.М. (дії на посаді судді Верховного Суду України), Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя виходить із такого.

Відповідно до частини першої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції.

Інформація, що відображається у декларації, визначена статтею 46 Закону України «Про запобігання корупції». Зокрема, у декларації зазначаються відомості про об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, та про отримані (нараховані) доходи.

Пунктом 10 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у зв’язку із зазначенням у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або за умисне незазначення відомостей, визначених законодавством.

Як вказано вище, факт зазначення суддею Сімоненко В.М. недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік встановлено уповноваженим органом – Національним агентством з питань запобігання корупції.

Водночас з огляду на положення пункту 10 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що притягнення судді до відповідальності за вчинення проступку, передбаченого цією нормою, може мати місце лише у випадку вчинення суддею таких дій умисно, оскільки норма передбачає зазначення завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей.

Отримана під час дисциплінарного провадження стосовно судді Сімоненко В.М. інформація не дає підстав для висновку, що встановлене у рішенні Національного агентства з питань запобігання корупції від 23 листопада 2018 року № 2742 зазначення недостовірних відомостей, яке мало місце при здійсненні суддею Сімоненко В.М. декларування за 2015 рік, суддею допущено умисно.

При цьому Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звертає увагу, що на момент подання суддею Сімоненко В.М. електронної декларації за 2015 рік (як вказала суддя – 29 жовтня 2016 року) дисциплінарна відповідальність судді за зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством, була встановлена пунктом 10 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року, який набрав чинності 30 вересня 2016 року.

З огляду на зазначене Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що у цьому випадку відсутні достатні підстави для твердження саме про вчинення суддею Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сімоненко В.М. (дії на посаді судді Верховного Суду України) дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 10 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», оскільки встановлено відсутність складу такого проступку, а саме – у діях судді суб’єктивної сторони у формі умислу.

Відповідно до пункту 12.37 Регламенту Вищої ради правосуддя за результатами розгляду дисциплінарної справи Дисциплінарна палата ухвалює рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді або про відмову у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді.

Згідно із частиною шостою статті 50 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 12.38 зазначеного Регламенту, якщо Дисциплінарною палатою ухвалено рішення про відмову у притягненні судді до дисциплінарної відповідальності, дисциплінарне провадження припиняється.

З огляду на викладене, керуючись статтями 106, 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 49–51 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктами 12.22–12.39 Регламенту Вищої ради правосуддя, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

вирішила:

 

відмовити у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сімоненко Валентини Миколаївни (дії на посаді судді Верховного Суду України).

Дисциплінарне провадження стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сімоненко Валентини Миколаївни (дії на посаді судді Верховного Суду України) припинити.

Рішення може бути оскаржене в порядку та строки, що визначені статтею 51 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                     В.В. Шапран

 

Член Першої Дисциплінарної                                                  

палати Вищої ради правосуддя                                       Н.С. Краснощокова

 

 

Член Третьої Дисциплінарної                                                 

палати Вищої ради правосуддя                                       В.І. Говоруха