X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Друга Дисциплінарна палата
Рішення
Київ
03.02.2020
275/2дп/15-20
Про відмову у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Печерського районного суду міста Києва Остапчук Т.В. та припинення дисциплінарного провадження

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Худика М.П., членів Блажівської О.Є., Грищука В.К., Прудивуса О.В., розглянувши дисциплінарну справу, відкриту за скаргою адвоката Повара Олександра Миколайовича стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Остапчук Тетяни Володимирівни,

 

встановила:

 

Остапчук Тетяна Володимирівна Указом Президента України від 7 вересня 1996 року № 814/1996 призначена на посаду судді Печерського районного суду міста Києва, Постановою Верховної Ради України від 28 листопада 2002 року № 334-IV обрана суддею вказаного суду безстроково.

Згідно із характеристикою, наданою головою Печерського районного суду міста Києва Козловим Р.Ю., за час роботи на посаді судді Остапчук Т.В. зарекомендувала себе як досвідчена та кваліфікована суддя. У професійній діяльності дотримується основних конституційних засад судочинства. Підтримує професійну компетентність у галузі права на високому рівні. При здійсненні правосуддя належним чином виконує процесуальні дії та організаційні заходи з метою повного, всебічного та об’єктивного розгляду справ. Здійснює контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень, постановлених під її головуванням. Не допускає вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді. Суддя суворо дотримується режиму роботи суду та правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює належний контроль за роботою секретаря судового засідання та помічника, вимагає сумлінного виконання ними службових обов’язків.

До Вищої ради правосуддя 22 червня 2018 року надійшла дисциплінарна скарга адвоката Повара О.М. від 29 червня 2016 року за вх. № 5928/0/20-18, надіслана Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на неналежну поведінку судді Печерського районного суду міста Києва Остапчук Т.В. під час розгляду клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (справа № 757/26101/16-к).

Автор скарги зазначив, що у червні 2016 року приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (далі – авіакомпанія «МАУ») отримало повістку про виклик до Печерського районного суду міста Києва для участі у розгляді вказаного клопотання як особа, стосовно якої 13 червня 2016 року о 17:10 розглядатиметься вказане клопотання слідчого.

Як наголосив адвокат Повар О.М., він як представник авіакомпанії «МАУ» завчасно прибув у судове засідання, але дізнався, що вказане засідання було проведено без його участі ще вранці, що позбавило авіакомпанію «МАУ» права на справедливий суд та унеможливило реалізацію авіакомпанією наданих їй процесуальних прав.

На прохання надати можливість ознайомитися із клопотанням слідчого отримав відповідь судді, що клопотання є таємницею слідства, а представника авіакомпанії «МАУ» викликано до суду лише з формальних міркувань відповідно до статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України).

Також автор скарги вказав, що в ухвалі суду від 13 червня 2016 року, якою клопотання слідчого задоволено у повному обсязі, зазначено, що представник авіакомпанії «МАУ» до судового засідання не з’явився.

Автор скарги наголосив, що такими діями суддя Остапчук Т.В. позбавила його як адвоката можливості надати клієнту належну правову допомогу, що є грубим порушенням приписів статті 59 Конституції України.

Судді Печерського районного суду міста Києва Остапчук Т.В. було запропоновано надати пояснення стосовно викладених у скарзі обставин, але суддя своїм правом не скористалась, пояснень не надала.

Ухвалою Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 28 січня 2019 року № 212/2дп/15-19 відкрито дисциплінарну справу стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Остапчук Т.В.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя своєчасно і належним чином повідомляла суддю Печерського районного суду міста Києва Остапчук Т.В. та скаржника – адвоката Повара О.М. про дату і час засідання з використанням усіх можливих засобів, а саме шляхом надсилання письмових запрошень для участі у засіданні дисциплінарного органу та оприлюднення відповідних запрошень на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

Крім того, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вжила всіх можливих заходів із метою забезпечення дотримання процесуальних гарантій судді Остапчук Т.В. та її права ефективно будувати свій захист. Зокрема, копія ухвали про відкриття дисциплінарної справи надіслана на адресу суду, де працює суддя Остапчук Т.В., та оприлюднена на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

Для участі у засіданні Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя суддя Остапчук Т.В. та скаржник – адвокат Повар О.М. не прибули.

3 лютого 2020 року від представника судді Остапчук Т.В. – адвоката ОСОБА_2 до Вищої ради правосуддя надійшло клопотання з проханням розглядати дисциплінарну справу стосовно судді Остапчук Т.В. за її відсутності.

Заслухавши доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Артеменка І.А., врахувавши письмові пояснення судді Остапчук Т.В., які надані суддею лише 1 листопада 2019 року, вивчивши матеріали дисциплінарної справи, копію матеріалів клопотання № ____, надіслану Печерським районним судом міста Києва, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила таке.

У Печерському районному суді міста Києва 31 травня 2016 року зареєстровано клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. У вказаному клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів авіакомпанії «МАУ».

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справ вказане клопотання передано судді Остапчук Т.В. (а. с. 32 копії матеріалів клопотання). З матеріалів клопотання вбачається, що представника авіакомпанії «МАУ» повісткою було викликано у судове засідання, призначене на 13 червня 2016 року о 17:10, зал судового засідання № 14 (а. с. 33–34 копії матеріалів клопотання).

Згідно із журналом судового засідання (а. с. 36 копії матеріалів клопотання) 13 червня 2016 року о 17:10 розпочато судове засідання за участю слідчого ОСОБА_1. Суддя Остапчук Т.В. вирішила проводити розгляд клопотання без фіксації технічними засобами із занесенням послідовності вчинення процесуальних дій до журналу судового засідання.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 13 червня 2016 року (а. с. 37 копії матеріалів клопотання) «надано дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_1 на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (код ЄДРПОУ 14348681), а саме: заявки з надання послуг за гостьовою схемою у Прем’єр VIP залі терміналу «D» членів сім’ї та близьких родичів голови наглядової ради МАУ ОСОБА_3: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та інших осіб, які обслуговувались за гостьовою схемою по заявкам МАУ за період з 01.01.2015 по 31.12.2015; договір між ДП МА «Бориспіль» та МАУ про надання послуг Прем’єр VIP зали (Корпоративні клієнти) від 10.02.2015 № 02.4.-14.15-1 та додаткова угода до нього від 20.04.2015 № 1, та які перебувають у володінні ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (код ЄДРПОУ 14348681), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) за юридичною адресою: 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201-203, або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме: заявки з надання послуг за гостьовою схемою у Прем’єр VIP залі терміналу «D» членів сім’ї та близьких родичів голови наглядової ради МАУ ОСОБА_3: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших осіб, які обслуговувались за гостьовою схемою по заявкам МАУ за період з 01.01.2015 по 31.12.2015;договір між ДП МА «Бориспіль» та МАУ про надання послуг Прем’єр VIP зали (Корпоративні клієнти) від 10.02.2015 № 02.4.-14.15-1 та додаткову угоду до нього від 20.04.2015 № 1».

В ухвалі суддя Остапчук Т.В. зазначила: «представник ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» в судове засідання не з’явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володіння якої знаходяться витребувані документи (інформація)».

Як стверджує адвокат Повар О.М., 13 червня 2016 року о 17:10 він як представник авіакомпанії «МАУ» з’явився до суду для розгляду вказаного клопотання. Близько 17:15 із залу судового засідання № 14 вийшла, ймовірно, секретар судді Остапчук Т.В. та поцікавилась, чи є хто до судді. Коли він повідомив, з якого питання прибув до суду, його провели до судді Остапчук Т.В. яка, взявши його документи, поцікавилась, з якою метою він прибув до суду. Після пояснень адвоката Повара О.М., що він прибув для участі у розгляді клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, суддя сказала, що його участь у засіданні не потрібна, авіакомпанію «МАУ» викликано лише з формальних міркувань згідно зі статтею 163 КПК України (в редакції, чинній на час розгляду клопотання). Крім того, клопотання було розглянуто ще в першій половині дня. Також, як стверджує адвокат Повар О.М., суддя Остапчук Т.В. відмовилася роз’яснювати суть клопотання, посилаючись на таємницю слідства, копію ухвали йому також надано не було.

Адвокат Повар О.М. наголосив, що такі дії судді свідчать про незаконну відмову у доступі до правосуддя, порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

У поясненнях від 1 листопада 2019 року суддя Остапчук Т.В. зазначила таке.

31 травня 2016 року до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ______.

У клопотанні від 31 травня 2016 року слідчий просив надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів авіакомпанії «МАУ». Судове засідання у справі було призначено на 13 червня 2016 року о 17:10.

Разом із тим, як зазначила суддя, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий ОСОБА_1 просив у зв’язку з можливістю знищення володільцем документів проводити судове засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Відповідно до частини першої статті 163 КПК України (в редакції, чинній на момент розгляду справи) після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно із частиною другою статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте, як вказала суддя Остапчук Т.В., слідчим не було зазначено в клопотанні, на якій підставі він дійшов висновку про реальну загрозу знищення документів, у зв’язку із чим на виконання положень частини першої статті 163 КПК України вона викликала представника авіакомпанії «МАУ» в судове засідання 13 червня 2016 року.

На розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з’явився лише слідчий ОСОБА_1, представник авіакомпанії «МАУ» не з’явився, у зв’язку із чим судове засідання було проведено за його відсутності.

Відповідно до статей 55, 56 Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VІ «Про судоустрій і статус суддів» суддя зобов’язаний своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи згідно із законом з дотриманням засад і правил судочинства; об’єктивно, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснювати повноваження та виконувати обов’язки судді.

Аналогічні обов’язки судді закріплені статтями 56, 57 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів».

Статтею 2 цього Закону визначено, що суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України слідчий суддя – суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Як встановлено частиною першою статті 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Частиною першою статті 26 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно із частиною четвертою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя наголосила, що, враховуючи викладене вище, керуючись принципами диспозитивності, законності і рівності перед судом, зважаючи на неявку у визначений час в судове засідання представника авіакомпанії «МАУ», правомірно розглянула клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності представника авіакомпанії «МАУ».

Як зазначила суддя, через деякий час після завершення судового засідання у справі до кабінету зайшов представник авіакомпанії «МАУ» – Повар О.М. і почав вимагати, щоб було розпочато судове засідання, на що йому було повідомлено, що судове засідання відбулося за його відсутності у зв’язку з тим, що на момент виклику та запрошення секретарем судового засідання учасників у справі для розгляду клопотання слідчого він був відсутній.

На вимогу Повара О.М. повідомити його про результати розгляду справи та надати матеріали справи для ознайомлення суддя поінформувала, що клопотання слідчого було розглянуто по суті, копію ухвали йому повинен надати слідчий, щодо ознайомлення з матеріалами справи зазначила, що у разі подання ним до канцелярії суду клопотання про ознайомлення з матеріалами справи таке клопотання буде розглянуто і задоволено за наявності відповідних підстав.

Також суддя Остапчук Т.В. просила врахувати, що із заявою про ознайомлення з матеріалами справи представник авіакомпанії «МАУ» – Повар О.М. не звертався.

Вирішуючи питання про наявність підстав для притягнення судді Остапчук Т.В. до дисциплінарної відповідальності, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла такого.

Із копії матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що відповідно до протоколу автоматизованого розподілу від 31 травня 2016 року вказане клопотання передано до провадження судді Остапчук Т.В. (а. с. 32 копії матеріалів клопотання). Відповідно до повісток (а. с. 33–34 копії матеріалів клопотання) представника авіакомпанії «МАУ» викликано у судове засіданні на 13 червня 2016 року о 17:10. Оскільки представник авіакомпанії «МАУ», який належним чином був повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання (що не заперечує сам адвокат Повар О.М. у скарзі), у засідання не прибув, розгляд клопотання проведено за його відсутності, про що зазначено в журналі судового засідання.

Відповідно до журналу судового засідання від 13 червня 2016 року розгляд вказаного клопотання розпочався о 17:10 та закінчився о 17:20 (а. с. 36 копії матеріалів клопотання). Вказані відомості спростовують твердження адвоката Повара О.М., що клопотання було розглянуто ще зранку.

Щодо посилання адвоката Повара О.М. на ненадання суддею матеріалів клопотання для ознайомлення слід зазначити, що в матеріалах справи № 757/26101/16-к відсутня його заява з проханням надати матеріали справи для ознайомлення, отже, вказане нічим, крім доводів скаржника, не підтверджується.

Зазначене також підтверджується поясненнями судді Остапчук Т.О., в яких вона вказувала, що запропонувала адвокату Повару О.М. подати заяву до суду про ознайомлення з матеріалами справи, проте таку заяву він не подав.

Також у скарзі адвокат Повар О.М. зазначає: «… Крім того, ухвалою від 13.06.2016 клопотання слідчого ОСОБА_1 задоволено повністю, в той час як під час судового розгляду суддя повідомляла про часткове задоволення клопотання.»

Твердження адвоката Повара О.М. викликає сумнів, оскільки незрозуміло, як йому стала відома така інформація, з огляду на те, що клопотання було розглянуто за його відсутності, що й стало підставою для звернення з дисциплінарною скаргою.

Згідно із частиною першою статті 27 КПК України учасники судового провадження, а також особи, які не брали участі у кримінальному провадженні, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання в суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів судового розгляду та у праві на ознайомлення з процесуальними рішеннями й отримання їх копій. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді інформації про дату, час і місце судового розгляду та про ухвалені в ньому судові рішення, крім випадків, установлених законом.

Суддею Остапчук Т.В. дотримано право представника авіакомпанії «МАУ» на отримання інформації про результати розгляду клопотання (що не заперечує адвокат Повар О.М.). При цьому правом на ознайомлення з матеріалами клопотання адвокат Повар О.М. не скористався.

Таким чином, дослідивши копію матеріалів клопотання, письмові пояснення судді, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що викладені у скарзі адвоката Повара О.М. відомості щодо допущення суддею Остапчук Т.В. дисциплінарного проступку під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не знайшли свого підтвердження, тому відсутні підстави для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

У Висновках № 3 (2002) та № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи зазначено, що є неприйнятною можливість притягнення судді до відповідальності за здійснення своїх обов’язків, крім випадку умисного правопорушення при здійсненні судових функцій.

У пункті 25 Київських рекомендацій ОБСЄ щодо незалежності судової системи в країнах Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії (від 23–25 червня 2010 року) зазначено, що процедура притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності повинна стосуватися підтверджених випадків порушення правил професійної поведінки, які є значними, неприпустимими та, окрім цього, ганьблять репутацію суддівства.

У пункті 22 Декларації щодо принципів незалежності судової влади, прийнятої Конференцією голів верховних судів країн Центральної та Східної Європи 14 жовтня 2015 року, вказано, що жоден суддя не повинен притягатися до дисциплінарної відповідальності чи звільнятися за винесені ним судові рішення, окрім як у разі грубої недбалості чи навмисного порушення закону.

Відповідно до принципу V Рекомендації № (94) 12 «Незалежність, дієвість та роль суддів», ухваленої Комітетом Міністрів Ради Європи на 518 засіданні заступників міністрів 13 жовтня 1994 року, судді зобов’язані, зокрема, проводити справу неупереджено, спираючись на власну оцінку фактів та власне тлумачення закону.

Пунктом 1.5 Європейської хартії про закон «Про статус суддів» (Лісабон, 10 липня 1998 року) встановлено, що суддя зобов’язаний підтримувати високий рівень компетентності, необхідний для вирішення справ у кожному конкретному випадку, оскільки від рішення судді залежать гарантії та права особи.

Об’єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов’язків. Вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, а й у всіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття (пункти 1.2, 2.1 Бангалорських принципів поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року № 2006/23).

Отже, Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя встановлено, що адвокат Повар О.М. про призначення розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів на 13 червня 2016 року о 17:10 був повідомлений належний чином, у судове засідання не з’явився, причину неявки суду не повідомив (що не було спростовано скаржником), у зв’язку із чим розгляд клопотання (у визначений судом час) проведено за його відсутності, що відповідає вимогам частини четвертої статті 163 КПК України.

Під час розгляду дисциплінарної справи доводи адвоката Повара О.М. не знайшли свого підтвердження.

З огляду на встановлені під час розгляду дисциплінарної справи обставини Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про відсутність підстав для притягнення судді Остапчук Т.В. до дисциплінарної відповідальності.

Згідно із частиною шостою статті 50 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», якщо Дисциплінарною палатою ухвалено рішення про відмову у

притягненні судді до дисциплінарної відповідальності, дисциплінарне провадження припиняється.

На підставі викладеного, керуючись статтями 49, 50 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктами 12.38, 12.39 Регламенту Вищої ради правосуддя, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

вирішила:

 

відмовити у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Печерського районного суду міста Києва Остапчук Тетяни Володимирівни.

Припинити дисциплінарне провадження стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Остапчук Тетяни Володимирівни.

Рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя може бути оскаржене до Вищої ради правосуддя в порядку і строки, що встановлені статтею 51 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

 

 

Головуючий на засіданні

Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                       М.П. Худик

 

 

Члени Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                        О.Є. Блажівська

                                                                                                   В.К. Грищук

                                                                                                   О.В. Прудивус