X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
04.09.2020
2560/1дп/15-20
Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Житомирського апеляційного суду Жизнєвського Ю.В.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Шапрана В.В., членів Краснощокової Н.С., Розваляєвої Т.С., Шелест С.Б., розглянувши висновок доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги адвоката Красовського Володимира Миколайовича, який діє в інтересах Цепелєва Андрія Юрійовича, на дії судді Житомирського апеляційного суду Жизнєвського Юрія Васильовича,

 

встановила:

 

26 червня 2020 року до Вищої ради правосуддя за вхідним № К-3856/0/7-20 надійшла дисциплінарна скарга адвоката Красовського В.М., який діє в інтересах Цепелєва А.Ю., на дії судді Житомирського апеляційного суду Жизнєвського Ю.В.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 26 червня 2020 року вказану дисциплінарну скаргу передано на розгляд члену Вищої ради правосуддя Маловацькому О.В.

У скарзі адвокат Красовський В.М. зазначив, що не здійснивши розгляд по суті його клопотань від 4 та 15 червня 2020 року, як сторони захисту, про направлення на розгляд іншого суду кримінального провадження № _____________, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 лютого 2019 року, стосовно ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 191, частиною другою статті 366 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п’ятою статті 27, частиною четвертою статті 191, частиною другою статті 366 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 КК України (справа № 935/154/20), суддя Житомирського апеляційного суду Жизнєвський Ю.В. умисно або внаслідок недбалості незаконно відмовив в доступі до правосуддя, чим допустив істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило реалізацію учасниками судового процесу наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків.

У зв’язку із наведеним адвокат Красовський В.М. просить притягнути голову Житомирського апеляційного суду Жизнєвського Ю.В. до дисциплінарної відповідальності.

Здійснивши попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги, заслухавши доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Маловацького О.В. Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно голови Житомирського апеляційного суду Жизнєвського Ю.В. з огляду на таке.

3 червня 2020 року до Коростишівського районного суду Житомирської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № ____________, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7 лютого 2019 року, стосовно ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 191, частиною другою статті 366 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п’ятою статті 27, частиною четвертою статті 191, частиною другою статті 366 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 КК України (справа № 935/154/20).

Вважаючи, що вказане кримінальне провадження надійшло до Коростишівського районного суду Житомирської області з порушенням правил територіальної підсудності, адже підсудне Богунському районному суду міста Житомира, 4 червня 2020 року адвокатом Красовським В.М., який діяв від імені та інтересах обвинуваченого ОСОБА_3, безпосередньо до Житомирського апеляційного суду подане клопотання про направлення кримінального провадження на розгляд до іншого суду.

У скарзі адвокат Красовський В.М. вказав, що відповідно до частини другої статті 34 КПК України питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п’яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

Водночас, 4 червня 2020 року суддею Житомирського апеляційного суду Жизнєвським Ю.В. як головою суду вищевказане клопотання було направлено без розгляду до Коростишівського районного суду Житомирської області для виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України (лист № 01-09/172/2020).

З метою уникнення помилки та зважаючи на те, що встановлений процесуальним законодавством строк розгляду поданого 4 червня 2020 року до суду апеляційної інстанції клопотання минув, адвокат Красовським В.М. 15 червня 2020 року повторно звернувся до Житомирського апеляційного суду з клопотанням про направлення кримінального провадження на розгляд до іншого суду.

Однак, адвокат Красовський В.М. у скарзі зауважив, що його клопотання від 4 та 15 червня 2020 року в автоматизованій системі документообігу суду зареєстровані не були, що унеможливило здійснити у встановленому порядку визначення судді або колегії суддів для розгляду судом апеляційної інстанції цих клопотань по суті. При цьому, клопотання адвоката Красовського В.М. від 15 червня 2020 року також було направлено без розгляду до Коростишівського районного суду Житомирської області.

У поясненнях, наданих Вищій раді правосуддя, суддя Житомирського апеляційного суду Жизнєвський Ю.В. зазначив, що в Житомирському апеляційному суді відповідно до положень статті 35 КПК України, Положення про автоматизовану систему документообігу суду (затверджене Рішенням Ради судців України від 2 квітня 2015 року № 25) та Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в Житомирському апеляційному суді (затверджені Рішенням зборів суддів Житомирського апеляційного суду 2 жовтня 2018 року №1) функціонує автоматизована система документообігу суду.

Адвокатом Красовським В.М. особисто 4 та 15 червня 2020 року подано до Житомирського апеляційного суду клопотання про направлення кримінального провадження (справа № 935/154/20) на розгляд до іншого суду, які відділом організації діловодства (канцелярії) Житомирського апеляційного суду були зареєстровані в автоматизованій системі документообігу суду відповідно за № 5267/20-Вх та № 5498/20-Вх. На виконання резолюції голови суду (Жизнєвський Ю.В.) вказані клопотання 4 червня 2020 року та відповідно 16 червня 2020 року направлені до суду першої інстанції для виконання вимог закону.

Суддя Жизнєвський Ю.В. вважає, що фіксування фактів надходження зазначених клопотань як вхідної кореспонденції в Житомирському апеляційному суді відбулося без порушень діючої Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України (затверджена Наказом Державної судової адміністрації України від 20 серпня 2019 року № 814) та з присвоєнням належних номерів.

Також наголосив, що після надходження з суду першої інстанції на адресу Житомирського апеляційного суду матеріалів кримінального провадження (справа № 935/154/20) разом з клопотаннями адвоката Красовського В.М., зазначена судова справа буде передана до відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Житомирського апеляційного суду для здійснення автоматизованою системою документообігу суду розподілу та визначення колегії суддів для конкретного судового провадження, оскільки актуальні норми закону та правила (алгоритми) технічного супроводу в автоматизованій системі документообігу суду не дозволяють одночасного розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції та в той же час здійснення процесуальних дій в суді апеляційної інстанції щодо зміни підсудності по одному і тому ж кримінальному провадженню. За таких обставин чинний КПК України не визначає ані повноважень прийняти таке рішення, ані процедури та умов його прийняття.

Клопотання або подання про направлення кримінального провадження на розгляд до іншого суду не можуть бути предметом розгляду в суді апеляційної інстанції без відповідних матеріалів кримінального провадження, оскільки потребують перевірки в процесі розгляду, автоматизована система документообігу суду не передбачає оформлення вимоги до судів першої інстанції або будь-яких органів, інших державних установ та посадових осіб з вказівкою термінового направлення до суду апеляційної інстанції матеріалів кримінальної справи, провадження в яких не закінчено (перебувають у провадженні суду першої інстанції та розгляд яких не завершено).

Суддя Жизнєвський Ю.В. вважає, що жодних порушень порядку або несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду не допущено.

Під час вирішення питання щодо наявності підстав для відкриття дисциплінарної справи слід виходити з такого.

Частинами першою, другою статті 314 КПК України передбачено, що після отримання обвинувального акта суд не пізніше п’яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження. Підготовче судове засідання відбувається за участю прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для судового розгляду.

Частиною першою статті 32 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності.

Питання підсудності кримінального провадження цьому суду суд має з’ясувати у підготовчому судовому засіданні та у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження направити обвинувальний акт до відповідного суду для визначення підсудності (пункт 4 частини третьої статті 314 КПК України).

Згідно з частиною другою статті 34 КПК України питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п’яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

Попередньою перевіркою встановлено, що ухвалою Коростишівського районного суду Житомирської області від 4 червня 2020 року по обвинувальному акту у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 191, частиною другою статті 366 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п’ятою статті 27, частиною четвертою статті 191, частиною другою статті 366 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 КК України (справа № 935/154/20) призначено підготовче засідання на 20 серпня 2020 року.

Оскільки процесуальний закон не передбачає можливості одночасного розгляду кримінального провадження у судах першої та апеляційної інстанції, а відповідно до статті 34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності, у цьому випадку питання щодо направлення справи до суду апеляційної інстанції для подальшого вирішення питання про направлення кримінального провадження до іншого суду, зокрема за клопотанням адвоката Красовського В.М., може бути вирішено у підготовчому засіданні.

Таким чином, попередньою перевіркою скарги адвоката Красовського В.М. не встановлено відомостей, які б свідчили про наявність у діях судді Житомирського апеляційного суду Жизнєвського Ю.В. ознак дисциплінарного проступку.

Відповідно до частини шостої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за скаргою, що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді.

Керуючись статтями 43–45 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтями 106, 107 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

 

відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Житомирського апеляційного суду Жизнєвського Юрія Васильовича.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                  В.В. Шапран

 

Члени Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                    Н.С. Краснощокова

                                                                            Т.С. Розваляєва

                                                                            С.Б. Шелест