X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
25.11.2021
2261/0/15-21
Про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя за повідомленням судді Солом’янського районного суду міста Києва Усатової І.А.

Вища рада правосуддя, розглянувши висновок члена Вищої ради правосуддя Блажівської О.Є. за результатами перевірки відомостей, викладених у повідомленні судді Солом’янського районного суду міста Києва Усатової Ірини Анатоліївни,

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 30 вересня 2021 року за вхідним № 3692/0/6-21 надійшло повідомлення судді Солом’янського районного суду міста Києва Усатової І.А. про втручання в її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя.

Протоколом автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 30 вересня 2021 року № 3692/0/6-21 вказане повідомлення передано члену Вищої ради правосуддя Блажівській О.Є. для проведення перевірки.

Дослідивши матеріали перевірки та заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Блажівську О.Є., Вища рада правосуддя встановила такі обставини.

У провадженні судді Солом’янського районного суду міста Києва Усатової І.А. перебувала цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до Міністерства оборони України, Консорціуму «Військово-будівельна індустрія» про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди (справа № 760/23694/18 (провадження № 2/760/6883/18)).

Як вбачається з витягу із журналу обліку відвідувачів Солом’янського районного суду міста Києва (приміщення по вулиці М.Кривоноса, 25), доданого до повідомлення судді, 23 вересня 2021 року до приміщення вказаного суду прибув громадянин ОСОБА_2 (згідно з наданим працівникам Служби судової охорони паспортом) з метою відвідати кабінет № 6 (канцелярія суду).

Із доданого до повідомлення судді відеозапису (Ch4_20210923103009) з камери спостереження у приймальні судді перед службовим кабінетом № 13 встановлено, що особа, візуально схожа на ОСОБА_2, 23 вересня 2021 року зайшла до кабінету № 13 із пакунком, що знаходився у файлі із чистими аркушами, та після короткочасної розмови із працівниками канцелярії суду попрямувала до кабінету судді Усатової І.А., де перебувала певний час, згодом поспіхом покинула службовий кабінет судді.

Як зазначає суддя, 23 вересня 2021 року до її службового кабінету увійшов чоловік, який представився адвокатом ОСОБА_2, попередньо повідомивши її секретаря щодо домовленості про зустріч із суддею. Під час бесіди у кабінеті вказаний громадянин намагався домовитися із суддею про вирішення вказаної вище справи на користь його клієнта та поклав на стіл об’ємний пакунок, що знаходився у файлі із чистими аркушами. При цьому вказаний чоловік не реагував на спроби судді припинити будь-яке спілкування та на прохання судді залишити її робочий кабінет. Суддя зазначає, що не знайома із вказаною особою, ніколи його раніше не бачила, про зустріч не домовлялася.

Під час перевірки повідомлення з відомостей Єдиного державного реєстру адвокатів (https://erau.unba.org.ua/profile/27544) встановлено, що громадянин ОСОБА_2 є стажистом адвоката ОСОБА_3.

За результатами моніторингу відомостей у мережі Інтернет встановлено, що на вебсайті WORK.UA (https://www.work.ua/resumes/6077320/) розміщено фото та резюме ОСОБА_2, згідно з яким вказана особа з березня 2019 року працює в Адвокатському об’єднанні «ОСОБА_3 і партнери», має значний стаж роботи в галузі права (з 1998 року).

Під час перевірки повідомлення судді Солом’янського районного суду міста Києва про втручання в її діяльність щодо здійснення правосуддя до Офісу Генерального прокурора надіслано запит із проханням поінформувати Вищу раду правосуддя про дії, вчинені за результатами розгляду вказаного повідомлення.

Офіс Генерального прокурора листом від 11 жовтня 2021 року № 09/1/1-3165-21 поінформував про направлення вказаного повідомлення судді до Київської міської прокуратури.

Київська міська прокуратура листом від 25 жовтня 2021 року № 09/6-2940-21 повідомила, що зазначене повідомлення судді скеровано до слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві для розгляду та вирішення в порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України.

У листі Головного управління Національної поліції у місті Києві від 10 листопада 2021 року № 27117/125/23/1/04-2021, який надійшов на електронну адресу Вищої ради правосуддя 24 листопада 2021 року, зазначено, що за результатами розгляду звернення судді Солом’янського районного суду міста Києва Усатової І.А. за фактом втручання в її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № НОМЕР_2 від 9 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 376 Кримінального кодексу України (далі – КК України). Здійснення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За результатами перевірки повідомлення судді Усатової І.А. слід зазначити таке.

Пунктами 1, 2 Основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року, передбачено, що незалежність судових органів гарантується державою та закріплюється в конституції або законах країни. Судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі фактів та відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, спонукання, тиску, погроз або втручання, прямого чи непрямого, з будь-якого боку і з будь-яких би то не було причин.

Незалежність і недоторканність суддів гарантуються статтями 126, 129 Конституції України, якими визначено, що суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права, вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.

Згідно зі статтею 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Незалежність судді забезпечується, в тому числі, особливим порядком його призначення, притягнення до відповідальності, звільнення та припинення повноважень; недоторканністю та імунітетом судді; незмінюваністю судді; порядком здійснення правосуддя, визначеним процесуальним законом, таємницею ухвалення судового рішення; забороною втручання у здійснення правосуддя; відповідальністю за неповагу до суду чи судді.

Реалізація зазначених гарантій здійснення правосуддя є необхідною передумовою належного виконання судом своїх конституційних функцій щодо забезпечення дії принципу верховенства права, захисту прав і свобод людини та громадянина, утвердження й забезпечення яких є головним обов’язком держави (статті 3, 8, 55 Конституції України).

Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України, висловленої в рішеннях від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004 та від 12 липня 2011 року № 8-рп/2011, конституційну гарантію суддівської незалежності щодо заборони впливу на суддів у будь-який спосіб треба розуміти як заборону щодо суддів будь-яких дій незалежно від форми їх прояву з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, фізичних та юридичних осіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов’язків або схилити їх до винесення неправосудного рішення тощо.

Як роз’яснено у пункті 11 постанови Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року № 8 «Про незалежність судової влади», втручанням у діяльність судових органів слід розуміти вплив на суддю у будь-якій формі (прохання, вимога, вказівка, погроза, підкуп, насильство, критика судді в засобах масової інформації до вирішення справи у зв’язку з її розглядом тощо) з боку будь-якої особи з метою схилити його до вчинення чи невчинення певних процесуальних дій або ухвалення певного судового рішення.

Згідно із частиною другою статті 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» стажистом адвоката може бути особа, яка на день початку стажування має дійсне свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.

Пунктом 1.3 Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 1 червня 2018 року № 80 (зі змінами), встановлено, що на стажиста адвоката поширюється дія Закону України від 5 липня 2012 року № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики, даного Положення, статутів відповідних адвокатських об’єднань, адвокатських бюро, рішень адвоката, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально як самозайнята особа, а також інших нормативно-правових актів, чинних на момент проходження особою стажування.

У статтях 1–4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що адвокатом є особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність щодо захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Правовою основою діяльності адвоката є Конституція України, цей Закон та інші законодавчі акти України. Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги.

Згідно із пунктом 1 частини першої статті 21, пунктами 2, 3 частини другої статті 34 вказаного Закону під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики. Порушення присяги адвоката України або правил адвокатської етики є дисциплінарним проступком адвоката.

У статті 7 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 9 червня 2017 року (далі – Правила), закріплено, що у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності. Адвокат не має права у своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

Відповідно до абзацу четвертого статті 2 Правил їх дія поширюється на адвокатів – членів органів адвокатського самоврядування, помічників та стажистів адвокатів, інших осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), у частині, яка застосовна до їх діяльності.

Статтею 12 Правил встановлено, що всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Цього принципу адвокат зобов’язаний дотримуватись у всіх сферах діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та інших. Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності.

Відповідно до статті 12-1 Правил адвокат повинен бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої професійні обов’язки.

Статтею 25 Правил адвокату категорично забороняється використовувати при виконанні доручення клієнта незаконні та неетичні засоби, в тому числі вдаватися до протизаконних методів тиску на протилежну сторону чи свідків (погроз, шантажу тощо), використовувати свої особисті зв’язки (чи в окремих випадках особливий статус) для впливу прямо або опосередковано на суд або інший орган, перед яким він здійснює представництво або захист інтересів клієнтів, використовувати інші засоби, що суперечать чинному законодавству або цим Правилам.

Представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію захисника в суді, адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чинного процесуального законодавства, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, про судоустрій і статус суддів, іншого законодавства, що регламентує поведінку учасників судового процесу, а також вимог Правил (стаття 42 «Дотримання адвокатом принципу законності у відносинах з судом та іншими учасниками судового провадження» Правил).

Під час здійснення професійної діяльності в суді адвокат повинен бути добропорядним, поводити себе чесно та гідно, стверджуючи повагу до адвокатської професії (стаття 42 «Дотримання принципів чесності та добропорядної репутації під час здійснення професійної діяльності в суді» Правил).

Стажист адвоката ОСОБА_2, звертаючись до суду з обіцянкою надати судді подарунок (пакет з невідомим вмістом) у разі ухвалення рішення у справі на користь особи, інтереси якої він представляє, що заборонено чинним законодавством та може бути підставою для кримінального переслідування, діяв всупереч Конституції України, законам України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про судоустрій і статус суддів», Правилам адвокатської етики.

Такими діями стажист адвоката ОСОБА_2 негативно вплинув на авторитет правосуддя, частиною якого відповідно до положень Конституції України є адвокатура, а також на статус адвоката України, чим підірвав незалежність судової влади, престиж адвокатури та адвокатської діяльності.

Враховуючи, що стажист ОСОБА_2 успішно склав кваліфікаційний іспит за Програмою складення кваліфікаційного іспиту, затвердженою Радою адвокатів України, та отримав відповідне свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії регіону, має значний досвід у галузі права, він не міг не знати про встановлені законом заборони, а отже, свідоме вчинення вказаних дій може розцінюватись як вплив на суд у будь-який спосіб та вважатися порушенням принципів адвокатської діяльності і грубим порушенням Правил адвокатської етики.

За таких обставин Вища рада правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо врахування вказаних обставин під час оцінювання результатів стажування ОСОБА_2.

Крім того, відповідно до абзаців третього, четвертого статті 67 Правил адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики його помічником, стажистом або особою, яка перебуває з ним у трудових відносинах, якщо адвокат: не здійснював належного контролю за діями помічника, стажиста або особи, яка перебуває з ним у трудових відносинах, залученого ним до виконання окремих робіт за дорученням, передбаченим договором між адвокатом і клієнтом про надання правової допомоги; своїми розпорядженнями і порадами або особистим прикладом сприяв порушенню помічником, стажистом або особою, яка перебуває з ним у трудових відносинах, Правил адвокатської етики.

Враховуючи, що ОСОБА_2 проходить стажування в адвоката ОСОБА_3, Вища рада правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо притягнення до передбаченої законом дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_3, оскільки вчинені його стажистом дії можуть свідчити про грубе порушення Правил, що є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_3.

Статтею 376 КК України передбачено кримінальну відповідальність за втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення.

До повноважень Вищої ради правосуддя статтею 131 Конституції України та статтею 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» віднесено вжиття заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів.

Поняття «втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя» для цілей застосування положень статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» є оціночним. У кожному конкретному випадку за результатами розгляду повідомлення судді Вища рада правосуддя пленарним складом приймає рішення про наявність чи відсутність ознак втручання. При цьому Вища рада правосуддя аналізує, чи створюють повідомлені суддею факти реальні ризики для незалежності судді під час здійснення правосуддя, чи може суддя за їх наявності залишатися неупередженим, чи існує дійсна загроза ухваленню суддею справедливого та безстороннього рішення.

Вища рада правосуддя визначає наявність або відсутність ознак втручання в діяльність судді в аспекті необхідності вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, встановлених Законом України «Про Вищу раду правосуддя».

Разом із тим Вища рада правосуддя не має повноважень здійснювати кримінально-правову кваліфікацію протиправних дій, які порушують конституційний принцип незалежності суддів, та визначати міру відповідальності за них. Кваліфікація дій, що містять ознаки кримінального правопорушення, здійснюється правоохоронними органами, які є суб’єктами безпосереднього реагування на протиправні дії, які вчиняються щодо суддів.

Частиною першою статті 8 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що Офіс Генерального прокурора організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури з метою забезпечення ефективного виконання функцій прокуратури.

Відповідно до пунктів 6, 8 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя звертається до прокуратури та органів правопорядку щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочинів, вчинених щодо суду, суддів, членів їх сімей, працівників апаратів судів, злочинів проти правосуддя, вчинених суддями, працівниками апарату суду; вживає заходів, які є необхідними для забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

За приписами статті 131 Конституції України, статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів.

Беручи до уваги обставини, про які зазначено у повідомленні судді Солом’янського районного суду міста Києва Усатової І.А., враховуючи, що перевірку повідомлених обставин здійснюють правоохоронні органи в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, Вища рада правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Враховуючи викладене, Вища рада правосуддя, керуючись статтями 19, 131 Конституції України, статтями 3, 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину у кримінальному провадженні, внесеному 9 листопада 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № НОМЕР_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 376 Кримінального кодексу України, за фактами, повідомленими суддею Солом’янського районного суду міста Києва Усатовою Іриною Анатоліївною;

звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо притягнення до встановленої законом відповідальності адвоката ОСОБА_3 за вчинення дій, що можуть мати ознаки втручання в діяльність судді Солом’янського районного суду міста Києва Усатової Ірини Анатоліївни;

звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області щодо врахування вказаних обставин під час оцінювання результатів стажування ОСОБА_2.

 

 

В. о. Голови

Вищої ради правосуддя                                                                           Олексій МАЛОВАЦЬКИЙ