X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
27.12.2019
3643/1дп/15-19
Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сердюка В.В.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Шапрана В.В., членів Краснощокової Н.С., Маловацького О.В., розглянувши висновок доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Шелест С.Б. за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги Куйбіди Романа Олексійовича стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сердюка Валентина Васильовича,

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 28 листопада 2019 року за вхідним № К-6460/1/7-19 надійшла скарга Куйбіди Р.О. стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сердюка В.В.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 28 листопада 2019 року вказану скаргу для проведення перевірки передано члену Вищої ради правосуддя Шелест С.Б.

У скарзі Куйбіда Р.О. зазначає про вчинення суддею Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сердюком В.В. дисциплінарного проступку, визначеного пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», який полягає у допущенні поведінки, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя, а саме у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), наслідком чого стало притягнення Сердюка В.В. до адміністративної відповідальності, а також у наданні суддею Сердюком В.В. недостовірних показань під час розгляду справи про притягнення його до адміністративної відповідальності з метою уникнення відповідальності та  залученні до цього інших осіб.

У зв’язку із цим скаржник просить притягнути суддю Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сердюка В.В. до дисциплінарної відповідальності.

За результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Шелест С.Б. запропонувала відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Сердюка В.В.

Здійснивши попереднє вивчення матеріалів, заслухавши доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Шелест С.Б., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді  Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сердюка В.В. з огляду на таке.

Зі змісту постанови Дарницького районного суду міста Києва від 17 травня 2019 року, яка міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень, вбачається, що 2 березня 2019 року Сердюк В.В., рухаючись вул. Світлою, 1 у м. Києві, здійснював керування транспортним засобом ІНФОРМАЦІЯ_1 з ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому законом порядку на порушення вимог пункту 2.5 Правил дорожнього руху відмовився у присутності двох свідків. Вказаною постановою Сердюка В.В. притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 130 КУпАП та накладено на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 10 200 грн із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на один рік.

З інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі «Судова влада України», вбачається, що постанову суду першої інстанції оскаржено захисником судді Сердюка В.В. – адвокатом ОСОБА_1 в апеляційному порядку.

Постановою Київського апеляційного суду від 22 липня 2019 року апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_1 в інтересах Сердюка В.В. залишено без задоволення.

У вказаній постанові апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про визнання доведеним вчинення Сердюком В.В. адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та наголосив на недостовірності показань судді Сердюка В.В. під час розгляду вказаної справи.  

Відповідно до частини першої статті 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарне провадження розпочинається після отримання відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» скарги щодо дисциплінарного проступку судді, повідомлення про вчинення дисциплінарного проступку суддею або після самостійного виявлення членами Вищої ради правосуддя з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення суддею дисциплінарного проступку, або за ініціативою Дисциплінарної палати, Комісії з питань доброчесності та етики чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом (дисциплінарна скарга).

Згідно із частиною другою статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарна скарга подається у письмовій формі та повинна містити, зокрема, конкретні відомості про наявність у поведінці судді ознак дисциплінарного проступку, який відповідно до частини першої статті 106 цього Закону може бути підставою для дисциплінарної відповідальності судді.

Визначений частиною першою статті 106 вказаного Закону перелік підстав притягнення судді до дисциплінарної відповідальності є вичерпним.

Отже, відповідно до закону дисциплінарне провадження може бути розпочате щодо дисциплінарного проступку судді як спеціального суб’єкта – посадової особи судової влади, яка відповідно до Конституції України наділена повноваженнями щодо здійснення правосуддя і яка вчинила діяння, що може бути кваліфіковане як дисциплінарний проступок відповідно до частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього Закону призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі. 

Згідно із частиною першою статті 57 вказаного Закону особа, призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді.

Указом Президента України від 7 травня 2019 року № 195/2019 Сердюка Валентина Васильовича призначено на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Того самого дня він склав присягу судді. Наказом Голови Верховного Суду від 20 травня 2019 року № 922-к Сердюка В.В. зараховано до штату Верховного Суду у Касаційний цивільний суд з 20 травня 2019 року.

До цього часу Сердюк В.В. не обіймав посаду судді, про що свідчать матеріали його досьє, яке розміщене у вільному доступі  на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (https://drive.google.com/drive/folders/1YuwSuVNux6ofcNXLKQvJxV_PE9wWdpYf).

Перевіркою встановлено, що Сердюк В.В. 2 березня 2019 року, тобто до призначення на посаду судді, вчинив адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 КУпАП, наслідком чого стало притягнення його до адміністративної відповідальності.

Таким чином, особа, стосовно якої подано дисциплінарну скаргу, на момент вчинення адміністративного правопорушення не мала статусу судді, а отже, діяння Сердюка В.В. 2 березня 2019 року не охоплюються складом дисциплінарного проступку судді в розумінні закону.

До повноважень дисциплінарних органів Вищої ради правосуддя не належить надання оцінки діям особи, яка не мала статусу судді.  Водночас притягнення до адміністративної відповідальності Сердюка В.В. у період, коли він обіймав посаду судді, не є ознакою дисциплінарного проступку судді відповідно до статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

У скарзі Куйбіда Р.О. також вказує, що суддею Сердюком В.В. під час розгляду справи про притягнення його до адміністративної відповідальності надано недостовірні показання з метою уникнення відповідальності та залучено до цього інших осіб. На підтвердження наведених доводів автор скарги послався на постанову Київського апеляційного суду від 22 липня 2019 року у справі № 753/5666/19.

Як вбачається із вказаної постанови, апеляційний суд, погоджуючись із висновком суду першої інстанції про доведеність вини Сердюка В.В. у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, наголосив на недостовірності показань судді Сердюка В.В. про те, що він не керував зазначеним вище автомобілем.

Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя зобов’язаний дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів.

Згідно зі статтями 1, 3 розділу I Кодексу суддівської етики, затвердженого ХІ черговим з’їздом суддів України 22 лютого 2013 року, суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду. Суддя має докладати всіх зусиль для того, щоб, на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини, його поведінка була бездоганною.

У Бангалорських принципах поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року № 2006/23, зазначено, що довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві. Дотримання етичних норм, демонстрація дотримання етичних норм є невід’ємною частиною діяльності суддів. Суддя дотримується етичних норм, не допускаючи прояву некоректної поведінки при здійсненні будь-якої діяльності, що пов’язана з його посадою.

Суддя повинен поважати закон, додержуватися його та за будь-яких обставин дбати про те, щоб його дії сприяли зміцненню суспільної довіри до судових органів.

У Висновку № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів зазначено, що суспільна довіра та повага до судової влади є гарантіями ефективності системи правосуддя: поведінка суддів у їхній професійній діяльності, зрозуміло, розглядається громадськістю як необхідна складова довіри до судів. Судді повинні гідно поводити себе у приватному житті.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з підстав допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояву неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу.

За результатами попередньої перевірки встановлено, що викладені у скарзі доводи щодо недостовірності показань судді Сердюка В.В. під час розгляду справи № 753/5666/19 можуть свідчити про наявність у діях судді ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З огляду на викладене, керуючись статтею 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

 

відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сердюка Валентина Васильовича.

 

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                         В.В. Шапран

 

 

Члени Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                           Н.С. Краснощокова

 

 

 

                                                                                                  О.В. Маловацький