X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
14.01.2020
43/0/15-20
Про звільнення Пархоменко Н.В. з посади судді Центрального апеляційного господарського суду у відставку

Вища рада правосуддя, розглянувши заяву та додані до неї документи про звільнення Пархоменко Наталії Володимирівни з посади судді Центрального апеляційного господарського суду у відставку,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 23 грудня 2019 року надійшла заява Пархоменко Н.В. про звільнення з посади судді Центрального апеляційного господарського суду у відставку (далі – заява).

Пархоменко Наталія Володимирівна, ____ року народження, Указом Президента України від 27 грудня 2001 року № 1271/2001 призначена на посаду судді господарського суду Дніпропетровської області строком на п’ять років, Постановою Верховної Ради України від 8 лютого 2007 року № 625-V обрана суддею зазначеного суду безстроково, Постановою Верховної Ради України від 20 червня 2013 року № 350-VII обрана суддею Дніпровського апеляційного господарського суду, Указом Президента України від 28 вересня 2018 року № 295/2018 переведена на роботу на посаді судді Центрального апеляційного господарського суду.    

Станом на дату надходження заяви до Вищої ради правосуддя стаж роботи Пархоменко Н.В. на посаді судді становив 17 років 11 місяців, загальний стаж – понад 25 років.     

Із доданих до заяви документів вбачається, що суддя  Пархоменко Н.В. здобула вищу юридичну освіту у Київському ордена Леніна державному університеті імені Т.Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка), має стаж роботи за спеціальністю понад п’ять років, в тому числі на посадах члена Дніпропетровської обласної колегії адвокатів, адвоката юридичної консультації Індустріального району міста Дніпропетровська.

Відповідно до частини першої статті 116 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 1402-VIII) суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, що визначається згідно зі статтею 137 цього Закону, має право подати заяву про відставку.

Згідно із частиною першою статті 137 Закону № 1402-VIII до стажу роботи на посаді судді зараховується робота на посаді: судді судів України, арбітра (судді) арбітражних судів України, державного арбітра колишнього Державного арбітражу України, арбітра відомчих арбітражів України, судді Конституційного Суду України; члена Вищої ради правосуддя, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; судді в судах та арбітрів у державному і відомчому арбітражах колишнього СРСР та республік, що входили до його складу.

Водночас абзацом четвертим пункту 34 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII встановлено, що судді, призначені чи обрані на посаду до набрання чинності цим Законом, зберігають визначення стажу роботи на посаді судді відповідно до законодавства, що діяло на день їх призначення (обрання).

На час призначення Пархоменко Н.В.  на посаду судді питання визначення стажу, який давав право на відставку судді, регулювалося частиною четвертою статті 43 Закону України від 15 грудня 1992 року № 2862-XII «Про статус суддів» (далі – Закон № 2862-XII) та Указом Президента України від 10 липня 1995 року № 584/95 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту суддів».

Згідно із частиною четвертою статті 43 Закону № 2862-XII (у редакції, чинній на день призначення Пархоменко Н.В. на посаду судді) до стажу роботи, що дає право на відставку судді та отримання щомісячного довічного грошового утримання, крім роботи на посадах суддів судів України, державних арбітрів, арбітрів відомчих арбітражів України, зараховується також час роботи на посадах суддів і арбітрів у судах та державному і відомчому арбітражі колишнього СРСР та республік, що раніше входили до складу СРСР, час роботи на посадах, безпосередньо пов’язаних із керівництвом та контролем за діяльністю судів у Верховному Суді України, в обласних судах, Київському і Севастопольському міських судах, Міністерстві юстиції України та підвідомчих йому органах на місцях, за діяльністю арбітражів у Державному арбітражі України, Вищому арбітражному суді України, а також на посадах прокурорів і слідчих за умови наявності у всіх зазначених осіб стажу роботи на посаді судді не менше 10 років.

Відповідно до абзацу другого статті 1 Указу Президента України від 10 липня 1995 року № 584/95 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту суддів» (у редакції, чинній на день призначення Пархоменко Н.В. на посаду судді) до стажу роботи, що дає судді право на відставку та одержання щомісячного грошового утримання, за умови роботи на посаді судді не менш як 10 років, зараховується, крім стажу трудової діяльності, визначеного законом, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах та період проходження строкової військової служби.

Частиною другою статті 137 Закону № 1402-VIII (у редакції, яка діє з 5 серпня 2018 року) встановлено, що до стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді.

Системний аналіз вказаної норми в її взаємозв’язку з абзацом четвертим пункту 34 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII дає підстави для висновку, що з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», яким внесено зміни до статті 137 Закону № 1402-VIII, суддям додатково до стажу роботи на посаді судді, що дає право на відставку, підлягає зарахуванню стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді.

Саме така правова позиція покладена в основу рішення Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 22 листопада 2018 року, яке залишено без змін постановою Великої Палати Верховного Суду від 30 травня 2019 року у справі № 9901/805/18.

Зокрема, Велика Палата Верховного Суду погодилась із висновками колегії суддів Касаційного адміністративного суду та зазначила, що частину другу статті 137 Закону № 1402-VIII (у редакції, яка діє з 5 серпня 2018 року) потрібно тлумачити таким чином, що до стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) судді у сфері права, який вимагається законом як мінімальний для набуття таким суддею права для призначення на посаду судді на дату такого призначення, оскільки вказана норма закону призвела до покращення правового становища суддів, надавши можливість зараховувати їхній стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) у сфері права тривалістю, яка вимагалася законом для призначення на посаду судді станом на дату призначення їх на посаду.

Згідно із частиною шостою статті 7 Закону № 2862-XII особливі  вимоги,  необхідні  для  зайняття посади судді Конституційного  Суду  України, господарських та військових судів, визначаються Конституцією України, законами України «Про  Конституційний Суд України», «Про господарські суди»  та  іншими законами України.

Відповідно до статті 22 Закону України від 4 червня 1991 року № 1142-XII «Про господарські суди» (у редакції, чинній на день призначення Пархоменко Н.В. на посаду судді) право на зайняття посади судді апеляційного господарського суду, а також господарського суду Автономної Республіки  Крим,  господарських  судів  областей,  міст  Києва та Севастополя має громадянин України, який досяг на день призначення 25 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше п’яти років.

Додані до заяви документи свідчать, що суддя Пархоменко Н.В. має достатній для звільнення у відставку стаж роботи, визначений на підставі статей 116, 137 Закону № 1402-VIII, а також абзацу четвертого пункту 34 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону в редакції Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Вища рада правосуддя, керуючись пунктом 4 частини шостої статті 126, статтею 131 Конституції України, статтями 3, 30, 34, 55 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

звільнити Пархоменко Наталію Володимирівну з посади судді Центрального апеляційного господарського суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                   А.А. Овсієнко