X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
14.01.2020
40/0/15-20
Про внесення Президентові України подання про призначення Цюкала Ю.В. на посаду судді господарського суду міста Києва

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, матеріали щодо призначення  Цюкала Юрія Вікторовича на посаду судді господарського суду міста Києва та висновок члена Вищої ради правосуддя,

 

встановила:

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – Комісія) рішенням від 7 травня 2019 року № 32/дс-19, яке надійшло до Вищої ради правосуддя 15 травня 2019 року, рекомендувала Цюкала Ю.В. для призначення на посаду судді господарського суду міста Києва (далі – рішення/рекомендація Комісії).

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Худика М.П., розглянувши кандидатуру Цюкала Ю.В., Вища рада правосуддя встановила таке.

Цюкало Юрій Вікторович, громадянин України, ____ року народження. Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 193/2012 призначений на посаду судді господарського суду Чернігівської області строком на п’ять років, Указом Президента України від 9 листопада 2012 року № 634/2012 переведений на посаду судді господарського суду міста Києва.

У рішенні Комісії зазначено, що повноваження судді Цюкала Ю.В. припинилися у березні 2019 року у зв’язку із закінченням строку, на який його було призначено, однак він обіймає посаду у вказаному суді, а отже, ця посада не є вакантною.

Згідно з підпунктами 2, 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом. Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Відповідно до абзацу шостого пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя, призначений на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», повноваження якого припинилися із закінченням строку, на який його було призначено, може бути призначений на посаду за поданням Вищої ради правосуддя за умови підтвердження відповідності цій посаді згідно з підпунктами 2, 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

4 серпня 2016 року Цюкало Ю.В. звернувся до Комісії із заявою про рекомендування його для обрання на посаду судді господарського суду міста Києва безстроково, 7 вересня 2017 року – із заявою про проведення стосовно нього кваліфікаційного оцінювання.

Рішенням Комісії від 1 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання 1790 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді господарського суду міста Києва Цюкала Ю.В.

Рішенням Комісії від 20 березня 2019 року № 53/ко-19 суддю господарського суду міста Києва Цюкала Ю.В. визнано таким, що відповідає займаній посаді.

За результатами розгляду рекомендації Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення Цюкала Ю.В. на посаду судді господарського суду міста Києва.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись статтею 131, підпунктами 2, 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, 36, 37, абзацом шостим пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

внести Президентові України подання про призначення Цюкала Юрія Вікторовича на посаду судді господарського суду міста Києва.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                  А.А. Овсієнко