X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Друга Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
13.01.2020
30/2дп/15-20
Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ступак О.В.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Грищука В.К., членів Артеменка І.А., Блажівської О.Є., Прудивуса О.В., розглянувши висновок доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Худика М.П. за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги Чижик Галини Віталіївни стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ступак Ольги В’ячеславівни,

 

встановила:

 

17 листопада 2017 року до Вищої ради правосуддя за вхідним № Ч-1653/6/7-17 надійшла дисциплінарна скарга Чижик Г.В. стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ступак О.В.

У скарзі зазначено про наявність у поведінці судді Ступак О.В. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у зв’язку із чим скаржник просить притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалу між членами Вищої ради правосуддя від 17 листопада 2017 року зазначену скаргу передано члену Вищої ради правосуддя Нежурі В.А. У зв’язку із закінченням терміну його повноважень згідно із протоколом повторного автоматизованого визначення члена Вищої ради правосуддя по справі від 29 травня 2019 року вказану скаргу передано члену Вищої ради правосуддя Василенку А.В. У зв’язку із самовідводом Василенка А.В. від розгляду скарги 30 травня 2019 року здійснено повторне автоматизоване визначення члена Вищої ради правосуддя по справі та передано скаргу члену Вищої ради правосуддя Овсієнку А.А. У подальшому згідно із протоколом повторного автоматизованого визначення члена Вищої ради правосуддя по справі від 28 жовтня 2019 року цю скаргу для проведення попередньої перевірки передано члену Вищої ради правосуддя Худику М.П.

Відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» доповідачем – членом Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Худиком М.П. проведено попередню перевірку дисциплінарної скарги Чижик Г.В. стосовно судді Ступак О.В., за результатами якої складено вмотивований висновок із викладенням фактів та обставин, що обґрунтовують надану у ньому пропозицію.

Розглянувши висновок доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Худика М.П. та додані до нього матеріали, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ступак О.В. з огляду на таке.

Ступак Ольга В’ячеславівна Указом Президента України від 13 серпня  2002 року № 712/2002 призначена на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва строком на п’ять років, Постановою Верховної Ради України від 18 вересня 2008 року № 528-VI обрана на посаду судді цього суду безстроково, Постановою Верховної Ради України від 19 березня 2011 року № 3399-VI обрана на посаду судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ). Указом Президента України від 10 листопада 2017 року № 357/2017 Ступак О.В. призначена на посаду судді Верховного Суду у Касаційний цивільний суд.

У дисциплінарній скарзі зазначено, що під час кваліфікаційного оцінювання у межах конкурсу на зайняття 120 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду суддя ВССУ Ступак О.В. неодноразово подавала недостовірну інформацію органам, які брали участь у проведенні конкурсу, зокрема щодо факту написання та подання нею заяви голові ВССУ про виключення наданої їй службової трикімнатної квартири жилою площею 66,5 м2 у місті Києві зі складу службових (далі – квартира).

Скаржник зазначає, що 20 травня 2017 року член Громадської ради доброчесності Маселко Р.А. звернувся з інформаційним запитом до ВССУ  щодо надання інформації про отримання службового житла суддею цього суду Ступак О.В.

У відповідь на вказаний запит листом від 26 травня 2017 року № 1784/0/29-17 ВССУ було повідомлено заявника, що «судді Ступак О.В. було надано службове житло жилою площею 66,5 м2 відповідно до протоколу № 4 засідання житлово-побутової комісії ВССУ від 16.01.2012», при цьому зазначено, що «у матеріалах житлово-побутової комісії ВССУ заяви судді Ступак О.В. про виключення її службової квартири зі складу службових немає».

До вказаного листа було додано копію витягу з протоколу житлово-побутової комісії ВССУ від 19 червня 2013 року № 10, відповідно до якого за результатами розгляду заяви судді Ступак О.В. від 30 травня 2013 року   «пропонується рекомендувати Голові ВССУ розглянути питання щодо звернення з відповідним клопотанням до Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації про виключення трикімнатної квартири ... жилою площею 66,5 м2 ... із числа службових жилих приміщень ВССУ». Крім того, до наведеного листа було додано копію клопотання голови ВССУ Солодкова А.А. від 1 липня 2013 року № 10-1018/0/4-13 із пропозицією голові вказаної державної адміністрації Шевчуку О.С. виключити зазначену квартиру із числа службових жилих приміщень ВССУ та закріпити її за суддею Ступак О.В. і членами її сім’ї.

Як вказує скаржник, під час співбесіди, яка проводилась Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 17 липня 2017 року в рамках конкурсу на посаду судді Верховного Суду, Ступак О.В. неодноразово зазначала і наголошувала, що заяву про виключення квартири із числа службових жилих приміщень вона не писала, що підтверджується відповідним відеозаписом засідання Комісії, доступним за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=kQ0NcG_8nRw@t=22946s (тайм-код 6:21:12–6:22:20). Відповідні пояснення відображені і в рішенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 17 липня 2017 року № 196/17 про визнання Ступак О.В. такою, що за критеріями професійної етики та доброчесності підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду, в якому, зокрема, зазначено:

«Кандидат підтвердила, що квартиру, площею 108 кв.м., яку кандидат отримала як службову у 2012 році, невдовзі було позбавлено статусу службової. Під час співбесіди кандидат зазначила, що це відбулося без її відома та без її звернення і на уточнююче запитання члена Громадської ради доброчесності підтвердила, що особистої її заяви не було» (абзац перший с. 7);

«Під час проведеної 19 травня 2017 року співбесіди кандидат на запитання представника Громадської ради доброчесності пояснила, що отримана нею у 2012 році як суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ квартира була позбавлена статусу «службова» у загальному організованому порядку для всіх суддів, без її заяви чи будь-якого звернення до керівництва суду» (абзац другий с. 8);

«Зазначення ж у витягу із протоколу Житлово-побутової комісії Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10 від 19 червня 2013 року даних про розгляд заяви судді Ступак О.В. щодо виключення трикімнатної квартири із числа службових жилих приміщень суду кандидат пояснила технічною помилкою апарату суду. Також кандидат зазначила, що у цей час перебувала у відпустці по догляду за дитиною та з відповідною заявою за місцем роботи не зверталась» (абзац третій с. 8).

Скаржник наголошує, що суддя Ступак О.В. неодноразово зазначала, що вона не подавала заяви про виключення квартири, в якій вона проживала у 2013 році, із числа службових житлових приміщень ВССУ, проте у листі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 вересня 2017 року № 8417/24/1/103 зазначено, що «клопотання від Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про виключення житлового приміщення із складу службових надійшло до райдержадміністрацїї 03.07.2013 року за вих. № 10-1018/0/4 від 01.07.2013. Разом з клопотанням до матеріалів була долучена заява Ступак О.В. до голови ВССУ та голови житлово-побутової комісії ВССУ від 30.05.2013 з проханням щодо виключення займаного житлового приміщення із складу службових» (абзац четвертий с. 2).

З урахуванням зазначеного та із посиланням на приписи пунктів 3.1, 3.2 Бангалорських принципів поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року № 2006/23, статей 1, 3, 18 Кодексу суддівської етики, затвердженого XI черговим з’їздом суддів України від 22 лютого 2013 року, скаржник стверджує, що публічне повідомлення суддею недостовірної інформації щодо свого майна та/або дій, які вчинялися ним задля отримання у власність цього майна, є недопустимим, суперечить етичним вимогам до поведінки судді та призводить до дискредитації та підриву авторитету всієї судової системи та правосуддя в очах суспільства.

На запит члена Вищої ради правосуддя Овсієнка А.А. суддя Ступак О.В. у червні 2019 року надала пояснення, в яких вказала, що скарга Чижик Г.В., яка є членом Громадської ради доброчесності, є безпідставною, не містить доказів вчинення суддею дисциплінарного проступку, а тому підлягає залишенню без розгляду. При цьому суддя зазначила, що у 2017 році під час конкурсу до Верховного Суду вона дійсно пояснювала, що до голови ВССУ з такою заявою не зверталась, оскільки у той час перебувала у відпустці для догляду за дитиною, що підтверджується листом ВССУ від 26 травня 2017 року, надісланим під час конкурсу на запит Громадської ради доброчесності, в якому вказано, що у матеріалах житлово- побутової комісії ВССУ така заява судді Ступак О.В. відсутня. Крім того, як вказала суддя Ступак О.В., під час конкурсу вона також пояснювала, що про початок процедури виведення квартири із числа службових дізналась у Дніпровський районній у місті Києві державній адміністрації, куди була запрошена для надання додаткових документів (щодо підтвердження відсутності на праві власності іншого житла) і де був дооформлений пакет документів.

При цьому суддя Ступак О.В. зауважила, що цим обставинам надано оцінку під час проведення конкурсу, за наслідками якого її призначено суддею Верховного Суду. На її думку, подання дисциплінарної скарги членом Громадської ради доброчесності Чижик Г.В., яка є не першою, свідчить про упереджене ставлення цього органу до неї як під час, так і після проведення конкурсу до Верховного Суду, що на цей час набуває ознак переслідування.

Під час попередньої перевірки дисциплінарної скарги були перевірені наведені у ній обставини і посилання та з метою з’ясування, чи існувала заява судді ВССУ Ступак О.В. від 30 травня 2013 року, яка була предметом розгляду житлово-побутової комісії ВССУ 19 червня 2013 року та стала підставою для виключення наданої судді квартири зі складу службових, член Вищої ради правосуддя Худик М.П. надіслав запит до Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації щодо надання копій документів, які стосувалися розгляду клопотання ВССУ від 1 липня 2013 року про виключення квартири зі складу службових жилих приміщень та закріплення її за суддею Ступак О.В. і членами її сім’ї.

У відповідь на вказаний запит Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація із супровідним листом від 18 листопада 2019 року надіслала копії запитуваних документів на 19 аркушах, зокрема:

копію витягу з розпорядження Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації від 28 травня 2012 року № 230 про включення квартир, зокрема трикімнатної, житловою площею 66,5 кв. м., до складу службових;

копію ордера від 23 серпня 2012 року на право зайняття службового жилого приміщення (вказаної квартири) суддею Ступак О.В.;

копію заяви судді Ступак О.В. на ім’я голови ВССУ Солодкова А.А., голови житлово-побутової комісії ВССУ ОСОБА_1 від 30 травня 2013 року про виключення квартири із числа службових жилих приміщень ВССУ та закріплення її за суддею Ступак О.В. та членами її сім’ї;

копію витягу з протоколу житлово-побутової комісії ВССУ від 19 червня 2013 року № 10 за результатом розгляду заяви судді Ступак О.В. від 30 травня 2013 року;

копію клопотання голови ВССУ Солодкова А.А. від 1 липня 2013 року № 10-1018/0/4-13 про виключення зазначеної квартири із числа службових жилих приміщень ВССУ та закріплення за суддею Ступак О.В. і членами її сім’ї;

копію розпорядження Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації від 27 серпня 2013 року № 481, згідно з яким задоволено клопотання ВССУ від 1 липня 2013 року № 10-1018/0/4-13.

З копій вказаних документів вбачається, що суддя Ступак О.В. дійсно у 2013 році ініціювала виключення наданої їй у 2012 році службової квартири зі складу службових та закріплення цього житла за нею та членами її сім’ї шляхом подання відповідної заяви голові ВССУ Солодкову А.А. та голові житлово-побутової комісії ВССУ ОСОБА_1, і в подальшому ця квартира була виключена зі складу службового житла.

Таким чином, вказані документи підтверджують доводи дисциплінарної скарги Чижик Г.В. щодо повідомлення суддею ВССУ Ступак О.В. як кандидатом на посаду судді Верховного Суду членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності під час проведення кваліфікаційного оцінювання недостовірної інформації щодо факту написання та подання нею заяви про виключення наданої їй службової квартири зі складу службових та спростовують надані нею пояснення із цього приводу.

Відповідно до частини сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій   і   статус  суддів»  суддя  зобов’язаний   дотримуватися   правил

 

суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів. 

Складаючи присягу судді, особа, призначена на посаду судді, присягає Українському народу, у тому числі, дотримуватися етичних принципів і правил поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя (стаття 57 цього Закону).

Згідно зі статтею 58 вказаного Закону питання етики суддів визначаються Кодексом суддівської етики, що затверджується з’їздом суддів України за пропозицією Ради суддів України.

Затверджуючи Кодекс суддівської етики, положення якого спрямовані на встановлення етичних стандартів, пов’язаних зі статусом судді, XI черговий з’їзд суддів України вказав, що, усвідомлюючи значимість своєї місії, з метою зміцнення та підтримки довіри суспільства до судової влади судді України вважають, що зобов’язані демонструвати і пропагувати високі стандарти поведінки, у зв’язку із чим добровільно беруть на себе більш істотні обмеження, пов’язані з дотриманням етичних норм як у поведінці під час здійснення правосуддя, так і в позасудовій поведінці.

Статтею 1 Кодексу суддівської етики закріплено, що суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду. Відповідно до статті 3 цього Кодексу суддя має докладати всіх зусиль до того, щоб на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини його поведінка була бездоганною.

Серед Бангалорських принципів поведінки суддів виділено принцип чесності та непідкупності суддів як необхідну умову належного виконання суддею своїх обов’язків, відповідно до якого суддя демонструє поведінку, бездоганну навіть з точки зору стороннього спостерігача; спосіб  дій та поведінка судді мають підтримувати впевненість суспільства в  чесності та непідкупності судових органів.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження у випадку допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду.

На думку Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, наведені обставини та норми права вказують на можливу наявність у поведінці судді Ступак О.В. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», що може бути підставою дисциплінарної відповідальності судді.

З огляду на зазначене Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ступак О.В. за скаргою Чижик Г.В.

Керуючись статтею 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пунктом 12.12 Регламенту Вищої ради правосуддя, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

 

відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ступак Ольги В’ячеславівни за скаргою Чижик Галини Віталіївни.

Ухвала оскарженню не підлягає.


 

Головуючий на засіданні

Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                    В.К. Грищук

 

 

Члени Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                     І.А. Артеменко

 

 

 

                                                                                              О.Є. Блажівська

 

 

 

                                                                                              О.В. Прудивус