X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
27.12.2019
3651/1дп/15-19
Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Завадської О.П.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Шапрана В.В., членів Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В., Шелест С.Б., розглянувши висновок доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Краснощокової Н.С. за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги голови Хмельницького апеляційного суду Болотіна Сергія Миколайовича на дії судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Завадської Ольги Петрівни (за дії на посаді судді Старосинявського районного суду Хмельницької області),

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 18 червня 2019 року за вхідним № 5843/0/8-19 надійшла дисциплінарна скарга голови Хмельницького апеляційного суду Болотіна С.М. на дії судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Завадської О.П. (за дії на посаді судді Старосинявського районного суду Хмельницької області).

У скарзі зазначено про дії судді Завадської О.П. під час розгляду справ про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 130 КУпАП, що перебували в її провадженні, відкладення судових засідань на тривалий термін, непропорційного співвідношення між використаними судом засобами та переслідуваною законом метою здійснення правосуддя, зокрема невикористання суддею права звернення до компетентних органів з метою витребування необхідних документів, встановлення місця перебування (проживання) особи, застосування приводу, повідомлення осіб за місцем роботи.

Вказані порушення, на переконання голови Хмельницького апеляційного суду, мали місце під час розгляду наступних справ: справа № 684/523/18 стосовно ОСОБА_1; справа № 684/124/19 стосовно ОСОБА_2; справа № 684/700/18 стосовно ОСОБА_3; справа № 684/701/18 стосовно ОСОБА_4; справа № 684/699/18 стосовно ОСОБА_5; справа № 684/675/18 стосовно ОРСОБА_6; справа № 684/549/187 стосовно ОСОБА_7; справа № 684/3/19 стосовно ОСОБА_8; справа № 684/5/19 стосовно ОСОБА_9; справа № 684/702/18 стосовно ОСОБА_10; справа № 684/620/18 стосовно ОСОБА_11; справа № 684/550/18 стосовно ОСОБА_12; справа № 684/527/18 стосовно ОСОБА_13; справа № 684/73/19 стосовно ОСОБА_14; справа № 684/603/18 стосовно ОСОБА_15.

У скарзі також зазначено, що на підставі звернення зборів Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 12 вересня 2018 року № 8 щодо свідомого зволікання у відправленні правосуддя суддею районного суду Завадською О.П., Хмельницьким апеляційним судом в межах наданих повноважень було проведено аналіз розгляду справ (проваджень), що перебували в провадженні судді Завадської О.П. та не знайшли свого вирішення. Апеляційним судом були виявлені випадки суттєвої тяганини по справах, що перебували у провадженні вказаної судді, що призвело до того, що такі, не являючи собою особливої складності, подекуди протягом років не могли знайти свого вирішення.

19 липня 2018 року Указом Президента України № 212/2018 «Про переведення суддів» суддя Завадська О.П. відряджена строком до одного року на роботу на посаді судді Старосинявського районного суду Хмельницької області із Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області.

Так, на виконання пункту 3 частини першої статті 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо надання місцевим судам методичної допомоги в застосуванні законодавства, 17 травня 2019 року суддями Хмельницького апеляційного суду здійснено виїзд до Старосинявського районного суду Хмельницької області, а також було проведено аналіз судової практики розгляду районним судом справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 130 КУпАП, за період з 1 січня 2018 року по 17 травня 2019 року.

В результаті проведених заходів були виявлені факти ігнорування прямих вимог закону суддею Старосинявського районного суду Хмельницької області, Завадською О.П., суттєвої тяганини по справам про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 130 КУпАП, що призводить до їх закриття та фактично уникнення особами, які притягаються до відповідальності, такої відповідальності.

За результатами аналізу розгляду Старосинявським районним судом Хмельницької області справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 130 КУпАП, за період з 1 січня 2018 року по 17 травня 2019 року, апеляційним судом були виявлені факти надмірної тривалості та не відповідності вимозі «розумних строків» у справах, що перебували у провадженні судді Завадської О.П., що є наслідком неналежного ставлення останньої до своїх службових обов’язків, з огляду на таке.

Зокрема, за період з 1 січня 2018 року по 17 травня 2019 року суддею Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадською О.П. розглянуто 34 справи. З них, у 17-ти справах накладено адміністративне стягнення та у 17-ти - закрито провадження у справі (у тому числі у 15-ти у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення).

Таким чином, 50 % справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 130 КУпАП, розглянутих суддею Завадською О.П. були закриті. З числа закритих 88 % становлять саме по причині закінчення строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Фактично у 100 % справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 130 КУпАП, що перебували в провадженні судді Завадської О.П., судовий розгляд призначався з досить тривалим розривом від дати надходження протоколу (близько місяця, а то й довше), не говорячи вже про дату вчинення правопорушення, та неодноразово відкладався як за клопотанням осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності та їх представників (причому, згідно зі штампів суду, дати клопотань переважно співпадають із датами призначених судових засідань), так і з незрозумілих підстав (часто матеріали справ жодних даних про причини відкладення не містять), і потім розглядались у перші дні після спливу тримісячного строку накладення адміністративного стягнення з дня вчинення правопорушення.

Скаржник вважає невірною практику суду про не розгляд справи до спливу 3-місячного строку накладення адміністративного стягнення з дня вчинення правопорушення з причин неявки в судове засідання осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності, оскільки такі дії свідчать про намагання уникнути відповідальності за вчинене правопорушення.

В процесі проведення аналізу встановлені невиправдані і необґрунтовані зволікання щодо розгляду справ у передбачені статтею 277 КУпАП п’ятнадцятиденні строки з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та виготовлення судових рішень, що мали місце з боку судді Завадської О.П.

Більше того, фактично у всіх справах про адміністративне правопорушення, передбачені статтею 130 КУпАП, які перебували в провадженні судді Завадської О.П., особи, які притягувалися до адміністративної відповідальності були повідомлені про день, час та місце судового розгляду, що підтверджується власноручними підписами останніх в протоколах про адміністративні правопорушення. Однак, практичні в жодній справі, у вказаний час такі розглянуті не були, а з незрозумілих причин, розгляд справ перенесено на інші дати з подальшим закриттям провадження у справах внаслідок збігу строків встановлених статтею 38 КУпАП.

Крім того, у скарзі зазначено, що суддя Завадська О.П., ігноруючи вимоги статті 278 КУпАП, що дає право судді під час підготовки справи до розгляду витребувати необхідні документи та вживати заходів для належного повідомлення про розгляд справи осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності, таким правом не завжди користувалась. І всупереч вимогам частини другої статті 268 КУпАП, зокрема, про те, що під час відсутності особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, розглядала такі справи після закінчення строків накладення адміністративного стягнення, що мало своїм наслідком закриття з цих підстав провадження у справах.

Скаржник вказує, що аналізом встановлені випадки не надіслання копій постанов особам, щодо яких їх винесено, а також випадки відсутності відмітки про вручення копій постанов таким особам протягом трьох днів, як це передбачено статтею 285 КУпАП.

Крім того, наявні випадки невчасного надсилання суддею Завадською О.П. судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень.

На підставі викладеного автор скарги просить притягнути суддю Завадську О.П. до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалу між членами Вищої ради правосуддя вказану скаргу було передано Краснощоковій Н.С. для проведення попередньої перевірки.

За результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги член Першої Дисциплінарної палати Краснощокова Н.С. внесла пропозицію відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Завадської О.П.

Здійснивши попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги, заслухавши доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Краснощокову Н.С., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про відмову у відкритті дисциплінарної справи з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач): вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за наявності підстав, визначених пунктами 1 - 5 частини першої статті 44 цього Закону, - повертає дисциплінарну скаргу скаржнику; за наявності підстав, визначених пунктом 6 частини першої статті 44 цього Закону, - передає скаргу на розгляд Дисциплінарної палати для ухвалення рішення щодо залишення без розгляду та повернення її скаржнику або відкриття дисциплінарної справи; за відсутності підстав для залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги - готує матеріали у строки, встановлені регламентом, з пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи.

Під час проведення попередньої перевірки дисциплінарної скарги судді Завадській О.П. було запропоновано надати пояснення щодо доводів, викладених в дисциплінарній скарзі.

Зі змісту дисциплінарної скарги, з наданих Вищій раді правосуддя суддею Завадською О.П. пояснень, копій матеріалів вищезазначених справ та інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається наступне.

Справа № 684/523/18.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 2 серпня 2018 року судді Завадській О.П. були передані матеріали стосовно ОСОАБ_1 про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 КУпАП.

Справа була призначена до розгляду 28 серпня 2018 року, тобто через 26 днів з дня отримання протоколу.

У зв’язку із письмовим клопотанням ОСОБА_1 про відкладення розгляду справи з мотивів перебування його за межами території області, слухання по справі перенесено на 1 жовтня 2018 року.

На підставі заяви ОСОБА_1, яка зареєстрована судом 1 жовтня 2018 року про відкладення розгляду справи через необхідність звернутись за правовою допомогою, розгляд справи перенесено на 19 жовтня 2018 року.

Після письмового клопотання ОСОБА_1 (штамп суду від 18 жовтня 2018 року) про відкладення розгляду справи у зв’язку з його хворобою (копія медичної довідки наявна у копіях матеріалів справи) розгляд справи відкладено на 3 грудня 2018 року (після спливу більше як 4-х місяців з дня вчинення адміністративного правопорушення – 22 липня 2018 року).

Ухвалою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадської О.П. від 3 грудня 2018 року визнано винним ОСОБА_1  у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП. Закрито провадження у зв’язку із закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Відмітка про вручення копії постанови ОСОБА_1, який був у судовому засіданні, в матеріалах справи відсутня.

Справа № 684/124/19.

Протоколом автоматизованого розподілу справи між суддями від 22 лютого 2019 року у провадження судді Завадської О.П. надійшли матеріали стосовно ОСОБА_2 про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Справу призначено на 19 березня 2019 року (через 25 днів з дня отримання протоколу).

Cправу відкладено на 28 березня 2019 року у зв’язку із клопотанням ОСОБА_2 про необхідність ознайомитись з матеріалами справи.

Далі справу відкладено на 24 квітня 2019 року за клопотанням ОСОБА_2 про відкладення справи через бажання укласти договір із захисником. Справу відкладено на 6 травня 2019 року.

Потім у зв’язку з письмовим проханням ОСОБА_2 про відкладення справи через його хворобу (копія медичної довідки наявна в матеріалах справи) справу призначено до розгляду на 11 травня 2019 року (1-й день після закінчення З-місячного строку накладення адміністративного стягнення з дня вчинення правопорушення -10 лютого 2019 року).

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадська О.П. від 11 травня 2019 року визнано винним ОСОБА_2 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП та закрито провадження в справі у зв’язку із закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Постанова від 11 травня 2019 року надіслана до Єдиного державного реєстру судових рішень 15 травня 2019 року, тобто з пропуском строку встановленого статтею другою Закону України «Про доступ до судових рішень» на три дня.

Відомості про надіслання постанови ОСОБА_2  в матеріалах справи відсутні.

Справа № 684/700/18.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10 жовтня 2018 року у провадження судді Завадської О.П. надійшли матеріали стосовно ОСОБА_3 про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 КУпАП.

Справу призначено до розгляду на 22 листопада 2018 року (тобто більш як через місяць з дня отримання протоколу).

Далі справу відкладено у зв’язку із заявою ОСОБА_3 про намір отримати юридичну консультацію та скористатись послугами адвоката на 13 грудня 2018 року.

Потім справу відкладено на 28 грудня 2018 року, розгляд якої не відбувся через заяву ОСОБА_3 про перебування його на амбулаторному лікуванні (копія медичної довідки наявна в матеріалах справи).

Справу відкладено на 2 січня 2019 року (1-й день після закінчення 3-місячного строку накладення адміністративного стягнення з дня вчинення правопорушення - 30.09.2018 року).

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадська О.П. від 2 січня 2019 року визнано винним ОСОБА_3  у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП. та закрито провадження в справі у зв'язку із закінченням на момент розгляду справи строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Копію даної постанови надіслано до Єдиного державного реєстру судових рішень 8 січня 2019 року, тобто з порушенням строку, встановленого статтею другою Закону України «Про доступ до судових рішень» на п’ять днів.

ОСОБА_3 копію постанови направлено судом 10 січня 2019 року, з порушенням строку, встановленого статтею 285 КУпАП на п’ять днів.

Справа № 684/701/18.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10 жовтня 2018 року судді Завадській О.П. були передані матеріали справи стосовно ОСОБА_4 про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП.

Справа призначена до розгляду на 22 листопада 2018 року (через 42 дні з дня отримання протоколу).

Далі справу відкладено у зв’язку із письмовою заявою ОСОБА_4  про бажання розгляду справи за участю адвоката.

Далі справу відкладено на 13 грудня 2018 року.

Потім розгляд справи відкладено на 28 грудня 2018 року.

У зв’язку із клопотанням захисника ОСОБА_4  про відкладення розгляду справи через перебування ОСОБА_4 на лікуванні, справу слуханням призначено на 2 січня 2019 року (1-й день після закінчення 3-місячного строку накладення адміністративного стягнення з дня вчинення правопорушення - 30.09.2018 року).

Дані про своєчасне сповіщення про місце і час розгляду справи ОСОБА_4 чи його захисника на вказану дату в матеріалах справи відсутні.

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадської О.П. від 2 січня 2019 року визнано винним ОСОБА_4 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП та закрито провадження у справі у зв'язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Копію даної постанови надіслано до Єдиного державного реєстру судових рішень 8 січня 2019 року (через 5 днів після винесення) та направлено Нетязі В.А. – 9 січня 2019 року (через 7 днів після винесення).

Справа № 684/699/18.

Протоколом автоматизованого розподілу справи судової справи між суддями від 10 жовтня 2018 року у провадження судді Завадської О.П. надійшли матеріали стосовно ОСОБА_5 про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 КУпАП.

Справа призначена до розгляду на 22листопада 2018 року (через 42 дні з дня отримання протоколу).

За клопотанням ОСОБА_5 про відкладення розгляду справи через його бажання ознайомитись із матеріалами справи розгляд справи суддею відкладено до 13 грудня 2018 року.

Судову повістку, направлену ОСОБА_5 було повернуто до суду з відміткою поштового відділення «не проживає».

Розгляд справи відкладено на 28 грудня 2018 року.

28 грудня 2018 року (в останній день в межах 3-місячного строку для притягнення до адміністративної відповідальності) від ОСОБА_5 надійшли  клопотання про допит свідків ОСОБА_16,  ОСОБА_17  вказаних у протоколі про адміністративне правопорушення, про надання можливості реалізувати право на правову допомогу та відкладення розгляду справи, про допит свідка ОСОБА_18.

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадська О.П. від 29 грудня 2018 року визнано винним ОСОБА_5 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП та закрито провадження в справі у зв’язку із закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Копію даної постанови надіслано ОСОБА_5 4 січня 2019 року, з пропуском строку встановленого статтею 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» на п’ять днів.

Справа № 684/675/18.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 3 жовтня 2018 року судді Завадській О.П. були передані матеріали стосовно ОСОБА_6 про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 КУпАП.

Справа була призначена до розгляду на 26 жовтня 2018 року (через 23 дні з дня отримання протоколу). Далі розгляд справи відкладено на 3 грудня 2018 року (протягом листопада 2018 року справа не призначалась; жодних даних про причини відкладення чи перенесення цього судового розгляду матеріали справи не містять).

3 грудня 2018 року дружиною ОСОБА_6 до суду подана заява про відкладення судового засідання через перебування її чоловіка на лікуванні в денному стаціонарі (копія медичної довідки міститься в матеріалах справи), у зв’язку з чим розгляд справи відкладено на 13 грудня 2018 року.

Розгляд справи призначено на 28 грудня 2018 року, тобто через 12 днів після закінчення строків накладення адміністративного стягнення, передбачених статтею 38 КУпАП.

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадської О.П. від 28 грудня 2018 року визнано винним ОСОБА_6 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП та закрито провадження в справі у зв’язку із закінченням строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Справа № 684/549/18.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16 серпня 2018 року у провадження судді Завадської О.П. надійшли матеріали стосовно ОСОБА_7 про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 КУпАП.

Справа призначена до розгляду на 18 вересня 2018 року (більш як через місяць з дня отримання протоколу).

З урахуванням заяви ОСОБА_7 про відкладення розгляду справи через перебування на амбулаторному лікуванні (медична довідка наявна в матеріалах справи) справу призначено на 10 жовтня 2018 року.

Після заяви ОСОБА_7 про відкладення розгляду справи у зв’язку із бажанням залучити адвоката, справу призначено слуханням на 19 жовтня 2018 року (на 4-й день після закінчення строків накладення адміністративного стягнення).

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадська О.П. від 19 жовтня 2018 року визнано винним ОСОБА_7 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП та закрито провадження у справі у зв’язку із закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Копію даної постанови надіслано до Єдиного державного реєстру судових рішень направлено 16 листопада 2018 року, з пропуском строку, встановленого статтею другою Закону України «Про доступ до судових рішень» на 26 днів.

Відмітка про вручення копії постанови ОСОБА_7, який був у судовому засіданні, в матеріалах справи відсутня.

Справа № 684/3/19.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 3 січня 2019 року у провадження судді Завадської О.П. надійшли матеріали стосовно ОСОБА_8 про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 КУпАП.

Справа була призначена до судового розгляду на 18 січня 2019 року (через 15 днів з дня отримання протоколу).

За заявою ОСОБА_8 про відкладення справи через намір отримати юридичну консультацію та скористатись послугами адвоката, розгляд справи призначено на 18 лютого 2019 року (через місяць від попередньої визначеної дати слухання).

Судова повістка, адресована ОСОБА_8 повернулась не врученою з поштовою відміткою «відсутній»,

ОСОБА_8  знов звернувся до суду з проханням про відкладення розгляду справи та допиту свідків, зазначених у протоколі про адміністративне правопорушення.

Розгляд справи відкладено на 11 березня 2019 року, а судова повістка, адресована ОСОБА_8 знов повернулась не врученою з поштовою відміткою «відсутній».

11 березня 2019 року від ОСОБА_8 надійшла заява з проханням знову відкласти розгляд справи через перебування його на амбулаторному лікуванні (копія медичної довідки наявна в матеріалах справи).

Розгляд справи відкладено на 18 березня 2019 року, судова повістка, адресована ОСОБА_8 знову повернулась до суду не врученою з поштовою відміткою «відсутній».

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадської О.П. від 18 березня 2019 року визнано винним ОСОБА_8 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП та закрито провадження в справі у зв’язку із закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Копію даної постанови надіслано до Єдиного державного реєстру судових рішень 25 березня 2019 року, з пропуском строку, встановленого статтею другою Закону України «Про доступ до судових рішень» на п’ять днів.

Відомості про надіслання постанови ОСОБА_8 у матеріалах справи відсутні.

Справа № 684/5/19.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 3 січня 2019 року у провадження судді Завадської О.П. надійшли матеріали стосовно ОСОБА_9 про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 КУпАП.

Справа призначена до розгляду на 18 січня 2019 року (через 15 днів з дня отримання протоколу).

Далі справу відкладено на 18 лютого 2019 року (через місяць після дати першого призначення розгляду справи), з урахуванням клопотання, поданого представником ОСОБА_9, про перенесення слухання справи за для надання можливості ознайомитись з матеріалами справи.

Після надходження 18 лютого 2019 року клопотання від ОСОБА_9 та його представника про перенесення розгляду справи через перебування представника з 17 лютого 2019 року по 4 березня 2019 року у відпустці за межами України, а також клопотання представника про це, справу відкладено на 11 березня 2019 року.

11 березня 2019 року представником ОСОБА_9 подано клопотання про виклик свідків.

Розгляд справи відкладено на 21 березня 2019 року.

14 березня 2019 року ОСОБА_9 та його представником були подані клопотання про перенесення розгляду справи у зв’язку із перебуванням адвоката 21 березня 2019 року у кримінальній справі у Старокостянтинівському районному суді.

Справу слуханням відкладено на 25 березня 2019 року (на 2-й день після закінчення строків накладення адміністративного стягнення).

Судова повістка, адресована ОСОБА_9, повернулась до суду не врученою з відміткою на конверті «адресат не проживає».

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадської О.П. від 25 березня 2019 року визнано винним ОСОБА_9 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП та закрито провадження у зв’язку із закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Відомості про направлення постанови ОСОБА_9  чи його представнику у матеріалах справи відсутні.

Справа № 684/702/18.

Протоколом автоматизованого розподілу справи між суддями від 10 жовтня 2018 року у провадження судді Завадської О.П. надійшли матеріали стосовно ОСОБА_10 про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 КУпАП.

Справа призначена до розгляду на 22 листопада 2018 року (тобто більш як через місяць з дня отримання протоколу).

21 листопада 2018 року ОСОБА_10 було подано заяву про відкладення розгляду справи у зв’язку з перебуванням на амбулаторному лікуванні (копія медичної довідки наявна в матеріалах справи).

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадської О.П. від 28 грудня 2018 року справи про адміністративні правопорушення № 684/702/18, № 684/703/18 та №684/714/18 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_10, за частиною першою статті 130, статті 124, статті 122-2 КУпАП об’єднано в одне провадження, присвоївши об’єднаній справі номер 684/702/18 (номер провадження 3/684/429 /2018).

27 грудня 2018 року ОСОБА_10 подано заяву про відкладення справи за об’єднаними провадженнями у зв’язку із перебуванням останнього на амбулаторному лікуванні (медична довідка наявна в матеріалах справи), слухання справи відкладено на 4 січня 2019 року (на 2-й день після закінчення строків накладення адміністративного стягнення).

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадська О.П. від 4 січня 2019 року визнано винним ОСОБА_10 у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною першою статті 130, статтею 124, статтею 122-2 КУпАП та закрито провадження в справі у зв'язку із закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Справа № 684/620/18.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями  14 вересня 2018 року судді Завадській О.П. передані матеріали стосовно ОСОБА_11 про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 КУпАП.

Справа призначена до розгляду на 5 жовтня 2018 року (через 21 день з дня отримання протоколу).

5 жовтня 2018 року представником ОСОБА_11  подано клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку із бажанням ознайомитись з матеріалами справи.

Слухання по даній справі призначено на 5 листопада 2018 року (через місяць після призначеної дати першого слухання).

29 жовтня 2018 року ОСОБА_11 та його представником подане клопотання про відкладення розгляду справи через зайнятість представника в іншому судовому засіданні.

Згідно з наказом про вибуття у відпустку судді Завадської О.П. з 29 жовтня 2018 року по 11 листопада 2018 року, справа слуханням знову відкладається на 26 листопада 2018 року.

26 листопада 2018 року представником ОСОБА_11 було подано клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з перебуванням ОСОБА_11  на стаціонарному лікуванні та у зв’язку з проханням виклику в наступне судове засідання лейтенанта поліції для дачі пояснень.

Справа слуханням призначається на 5 грудня 2018 року.

5 грудня 2018 року від представника ОСОБА_11 надійшло клопотання про перенесення розгляду справи у зв’язку з перебуванням ОСОБА_11  на стаціонарному лікуванні (медична довідка наявна в матеріалах справи).

Як вбачається з матеріалів справи, розгляд справи відкладався ще на 11 грудня 2018 року та на 20 грудня 2018 року.

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадської О.П. від 26 грудня 2018 року справи про адміністративні правопорушення № 684/620/18 та № 684/621/18 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_11  за частиною першою статті 130, статтею 122-2 КУпАП об’єднано в одне провадження, присвоївши об’єднаній справі номер 684/620/18.

Копію даної постанови направлено до Єдиного державного реєстру судових рішень 29 грудня 2018 року, тобто з пропуском строку ,встановленого статтею другою Закону України «Про доступ до судових рішень».

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадська О.П. від 26 грудня 2018 року визнано винним ОСОБА_11 у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною першою статті 130, статтею 122-2 КУпАП та закрито провадження в справі про адміністративне правопорушення у зв’язку із закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Копію постанови від 26 грудня 2018 року направлено до Єдиного державного реєстру 29 грудня 2018 року, тобто з пропуском строку, встановленого статтею другою Закону України «Про доступ до судових рішень».

Копію постанови направлено ОСОБА_11  4 січня 2019 року, з пропуском строку, встановленого статтею 285 КУпАП на 6 днів.

Справа № 684/550/18.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16 серпня 2018 року у провадження судді Завадської О.П. надійшли матеріали стосовно ОСОБА_12 про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 КУпАП.

Справа призначена до розгляду на 18 вересня 2018 року (тобто більш як через місяць з дня отримання протоколу).

З протоколу судового засідання від 18 вересня 2018 року вбачається, що ОСОБА_12  повідомив суд про наявність відео подій, що мають відношення до даної справи.

Справу відкладено на 12 жовтня 2018 року та знов відкладено на 24 жовтня 2018 року для повторного виклику свідків.

24 жовтня 2018 року судове засідання не відбулось у зв’язку з перебуванням судді Завадської О.П. на лікарняному.

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадської О.П. від 30 листопада 2018 року визнано винним ОСОБА_12 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП та закрито провадження в справі у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строків, передбаченого статтею 38 КУпАП.

Копію постанови направлено до Єдиного державного реєстру судових рішень 4 грудня 2018 року, з пропуском строку, встановленого статтею другою Закону України «Про доступ до судових рішень» на три дні.

Відмітка про вручення копії постанови ОСОБА_12,  який був у судовому засіданні, в матеріалах справи відсутня.

Справа № 684/527/18.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 2 серпня 2018 року у провадження судді Завадської О.П. надійшли матеріали стосовно Хлонь В.А. про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 КУпАП.

Справа призначена до розгляду на 28 серпня 2018 року (тобто через 26 днів з дня отримання протоколу).

28 серпня 2018 року ОСОБА_13 подав до суду клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку із бажанням звернутись за правовою допомогою до адвоката.

Розгляд справи відкладено на 1 жовтня 2018 року.

Далі розгляд справи відкладено на 22 жовтня 2018 року. Жодних даних про причини відкладення чи перенесення судового розгляду на вказану дату матеріали справи не містять.

22 жовтня 2018 року від захисника ОСОБА_13  надійшло клопотання про відкладення розгляду справи через перебування ОСОБА_13 на стаціонарному лікуванні (медична довідка наявна в матеріалах справи).

Розгляд справи відкладено на 12 листопада 2018 року (строки накладення адміністративного стягнення, передбачені статтею 38 КУпАП закінчились).

12 листопада 2018 року від адвоката ОСОБА_13  надійшло клопотання, у якому він повідомляв суд про неможливість прибути в судове засідання через свою зайнятість в іншому судовому засіданні.

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадської О.П. від 12 листопада 2018 року справи про адміністративні правопорушення № 684/527/18 та № 684/528/18 об’єднано в одне провадження, присвоївши об’єднаній справі № 684/527/18.

Копію даної постанови до Єдиного державного реєстру судових рішень направлено 19 листопада 2018 року, з пропуском строку, встановленого статтею другою Закону України «Про доступ до судових рішень» на шість днів.

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадська О.П. від 12 листопада 2018 року визнано винним ОСОБА_13 у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною першою статтею 130, статтею 124 КУпАП та закрито провадження у справі у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Копію даної постанови до Єдиного державного реєстру судових рішень надіслано 19 листопада 2018 року, з пропуском строку, встановленого статтею 285 КУпАП на 4 дні.

Відмітка про вручення копії постанови ОСОБА_13, який був присутній у судовому засіданні, в матеріалах справи відсутня.

Справа № 684/73/19.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29 січня 2019 року у провадження судді Галиш І.Б. надійшли матеріали стосовно ОСОБА_14 про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 130 КУпАП.

Справа призначена до розгляду на 13 лютого 2019 року (через 15 днів з дня отримання протоколу).

12 лютого 2019 року до суду надійшла заява ОСОБА_14  з проханням залучення до розгляду справи адвоката.

Розгляд справи відкладено на 12 березня 2019 року.

Як зазначено у довідці, що складена секретарем судового засідання, судове засідання, призначене на 12 березня 2019 року не відбулось у зв’язку з надходженням заяви про відвід судді Галиш І.Б. (в матеріалах справи дана заява відсутня).

Постановою Старосинявського районного суду Хмельницької області в складі судді Завадської О.П. від 25 березня 2019 року задоволено ОСОБА_14  про відвід судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Галиш І.Б. Адміністративні матеріали передано до канцелярії суду для проведення повторного автоматизованого розподілу справи.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу справи розгляд питання про відвід розподіллено на Завадську О.П.

Далі справа слуханням призначається на 1 квітня 2019 року.

29 березня 2019 року ОСОБА_14  подано заяву про відкладення розгляду справи через прохання виклику для дачі показів свідків, які вказані у протоколі про адміністративне правопорушення.

Розгляд справи відкладено на 9 квітня 2019 року.

8 квітня 2019 року від ОСОБА_14  надійшло клопотання про відкладення розгляду справи через перебування його на стаціонарному лікуванні (медична довідка наявна в матеріалах справи).

Слухання по справі відкладено на 18 квітня 2019 року.

17 квітня 2019 року до суду надійшло клопотання ОСОБА_14  про відкладення розгляду справи через перебування його на стаціонарному лікуванні (медична довідка наявна в матеріалах справи).

Слухання по справі відкладено на 22 квітня 2019 року (на 3-й день після закінчення строків накладення адміністративного стягнення).

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадської О.П. від 22 квітня 2019 року визнано винним ОСОБА_14 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП та закрито провадження в справі у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Справа № 684/603/18.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 5 вересня 2018 року судді Завадській О.П. були передані матеріали стосовно ОСОБА_15 про адміністративне правопорушення, передбачене частиною другою статті 130 КУпАП.

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадська О.П. від 21 вересня 2018 року матеріали справи про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_15 за частиною другою статті 130 КУпАП повернуто до Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області для доопрацювання та належного оформлення.

Вказана ухвала вмотивована тим, що в матеріалах справи про адміністративне правопорушення наявні докази на підтвердження того, що ОСОБА_15 піддавався адміністративному стягненню за частиною третьою статті 130 КУпАП відповідно до постанови Старокостянтинівського районного суду від 6 квітня 2018 року № 684/105/18 на нього було накладено адміністративне стягнення.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для уточнення обвинувачення необхідно матеріали справи повернути органу, який склав відповідний протокол для дооформлення.

Згідно із супровідним листом вказані матеріали були направлені до поліції 5 жовтня 2018 року.

Копію даної постанови було надіслано до Єдиного державного реєстру судових рішень 4 жовтня 2018 року, з пропуском строку, встановленого статтею другою Закону України «Про доступ до судових рішень» на 12 днів.

11 жовтня 2018 року адміністративний протокол щодо ОСОБА_15  разом із копіями постанов суду від 16 січня 2017 року (про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 130 КУпАП) та 19 червня 2017 року (про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 130 КУпАП) надійшли до суду.

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадської О.П. від 22 листопада 2018 року матеріали справи повернуто до Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області для доопрацювання та належного оформлення для уточнення обвинувачення.

Відповідно до супровідного листа дані матеріали направлено судом 3 грудня 2018 року (на 11-й день після ухвалення постанови, та після сплину трьох місяців і трьох днів від дати вчинення правопорушення – 1 вересня 2018 року).

Копію даної постанови було надіслано до Єдиного реєстру судових рішень 29 листопада 2018 року, з пропуском строку, встановленого статтею другою Закону України «Про доступ до судових рішень» на 6 днів.

Постановою судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Завадської О.П. від 6 грудня 2018 року визнано винним ОСОБА_15 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 130 КУпАП та закрито провадження в справі у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строків, передбачених статтею 38 КУпАП.

Копію постанови від 6 грудня 2018 року направлено до Єдиного державного реєстру судових рішень 27 грудня 2018 року, з пропуском строку, встановленого статтею другою Закону України «Про доступ до судових рішень» на 20 днів.

Відомості про надіслання постанови ОСОБА_15 в матеріалах справи також відсутні.

У своїй дисциплінарній скарзі скаржник посилається на ігнорування суддею Завадською О.П. вимог закону, суттєвої тяганини по справам про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 130 КУпАП, що призводить до їх закриття та фактичного уникнення особами, які притягаються до відповідальності, такої відповідальності.

Згідно статті 38 КУпАП якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначені у частинах третій і четвертій цієї статті.

Відповідно до положень пункту 7 статті 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю в разі закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статті 38 цього Кодексу.

При цьому необхідно звернути увагу на те, що статтею 277 КУпАП встановлено строки розгляду справи про адміністративні правопорушення і справа має бути розглянута навіть у разі порушення такого строку, а строки накладення адміністративного стягнення, передбачені статтею 38 КУпАП, не можуть бути продовжені.

У зв'язку із цим підготовку до розгляду справи про адміністративне правопорушення необхідно починати у найкоротші терміни після надходження до судді протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Суди не повинні ігнорувати факти недотримання встановлених КУпАП вимог, що призвели до порушення строків накладення адміністративного стягнення. Ураховуючи, що КУпАП не передбачено можливості винесення будь-якого процесуального документа за такі дії, судам слід реагувати, надсилаючи листи відповідним організаціям і посадовим особам, які можуть звернути увагу на зазначені факти.

В наданих Вищій раді правосуддя поясненнях суддя Завадська О.П. стосовно аналізу стану організації розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 130 КУпАП, розглянутих в період з 30 липня 2018 року по 17 травня 2019 року нею, як суддею Старосинявського районного суду Хмельницької області, зазначила наступне.

За вказаний період суддею розглянуто 34 справи даної категорії, з яких у 17 справах накладено адміністративне стягнення та у 17 закрито провадження у справі (у 2 у зв’язку із відсутністю події та складу адміністративного правопорушення, у 15-ти у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення).

Справи призначались до розгляду в середньому через два-три тижні, оскільки саме через такий проміжок часу повертались повідомлення про вручення поштового відправлення.

В загальному по кожній справі призначалось 4-6 судових засідання. На початку відрядження судді призначення справ до розгляду відбувалось з більшим терміном, що пов’язано з перебуванням у провадженні судді значної кількості справ та матеріалів, оскільки рік суд не працював.

Підставами прийняття рішень про відкладення судових засідань слугували об’єктивні причини незалежні від судді, такі як: 1) відсутність у суду доказів сповіщення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час і місце розгляду справи, оскільки направлені на адресу повістки не вручались адресатам з незалежних від суду причин, зокрема, повертались з відміткою відділення поштового зв’язку про закінчення строку зберігання, відсутність адресата, тощо; 2) несвоєчасне направлення з відділів поліції матеріалів проваджень до суду; 3) неякісне складання і оформлення протоколів та інших документів, що призводило до неодноразового повернення до відділів патрульної служби поліції проваджень для дооформлення і усунення недоліків; 4) заяви правопорушників про необхідність звернення за правовою допомогою; 5) заяви правопорушників та їх захисників про необхідність ознайомитися з матеріалами справи, виклику свідків, працівників поліції, витребування доказів, з причин хвороби, знаходження на амбулаторному чи стаціонарному лікуванні; зайнятості захисника у іншій справі, знаходження у відрядженні; 6) неявка в судове засідання працівників поліції, свідків, понятих, не направлення з департаменту поліції на запит суду додаткових матеріал, відеозапису з нагрудних відеокамер-регістраторів.

Також відкладався розгляд адміністративних проваджень за ініціативою суду: у зв’язку з заявленим відводом судді, перебуванням судді на лікарняному.

Суддя Завадська О.П. також зазначила, що саме на неухильне дотримання вимог належного повідомлення правопорушника про судовий розгляд, недопущення порушення його права на захист, дослідження всіх доказів по справі вказує судова практика Хмельницького апеляційного суду, який є найвищою судовою інстанцією по розгляду даної категорії справ. Незаконне притягнення всупереч процесу є важчим порушенням прав особи, ніж законне закриття провадження за визначеними законом строками через відкладення судових засідань з об’єктивних причин.

В матеріалах проваджень наявні письмові докази причин відкладення - це заяви, клопотання, довідки з медичних закладів, лікарняні листки, повістки про виклик в судове засідання правопорушників, свідків, працівників поліції та повернуті з пошти як неотримані поштові конверти. Однак мало місце неналежне оформлення матеріалів, а саме відсутність довідок про причини відкладення судових засідань.

Так, в справі за № 684/675/18 стосовно ОСОБА_6 судові засідання 26 жовтня 2018 року та 13 грудня 2018 року відкладались через перебування судді на лікарняному, а 3 грудня 2018 року - за клопотанням про відкладення у зв’язку з перебуванням правопорушника на стаціонарному лікуванні, про що подана довідка з лікарні.

В справі № 684/620/18 стосовно ОСОБА_11 судові засідання відкладались за письмовими клопотаннями захисника - адвоката правопорушника для ознайомлення з матеріалами справи, у зв’язку з зайнятістю адвоката в іншому судовому засіданні, через перебування правопорушника на стаціонарному лікуванні, для виклику працівника поліції, для витребування відеоматеріалів з відділу поліції, проте про це не були складені відповідні довідки.

Судові засідання по справі № 684/527/18 стосовно ОСОБА_13 також відкладались за аналогічних письмових клопотань захисника - адвоката та правопорушника, також відсутні довідки із зазначенням причин відкладення, при цьому нехронологічно пришито письмове клопотання захисника - адвоката та правопорушника від 01 жовтня 2018 року за вх. № 2689/18 про відкладення судового засідання 01 жовтня 2018 року для ознайомлення з матеріалами справи.

По справі № 684/603/18 стосовно ОСОБА_15  було пред’явлене обвинувачення за частиною другою статті 130 КУпАП, при цьому згідно матеріалів справи попередньою постановою суду останнього визнано винним за частиною третьою статті 130 КУпАП. Оскільки протягом року особа вже двічі притягувалась до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУпАП, тому кваліфіація його дій за частиною другою статті 130 КУпАП є неправильною. Суд не вправі вийти за межі обвинувачення і самостійно перекваліфіковувати правопорушення на тяжче, тому адміністративний матеріал двічі направлявся на дооформления для уточнення обвинувачення та був повернутий вже після закінчення строку накладення адміністративного стягнення.

Причини відкладення розгляду справ відображені в обліково статистичних картках на адміністративні справи.

Законодавцем визначено строк, не пізніше як через три місяці з дня вчинення адміністративного правопорушення, накладення стягнення у справах про адміністративні правопорушення, закінчення якого є обставиною, що виключає провадження у справі, тобто закриття провадження (ч. 2 ст. 38, п. 7 ст. 247 КУпАП).

Закріплена заборона розгляду справи про адміністративне правопорушення за відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, коли відсутні дані про її належне та своєчасне сповіщення про місце і час розгляду справи (повістка вручається не пізніше ніж за 3 доби до дня розгляду), а також, якщо від неї надійшло клопотання про відкладення розгляду.

У разі ухилення від явки до суду до особи, яка притягується за статтею 130 КУпАП не може бути застосований привід, зупинення строку розгляду таких справ не передбачено (ст. 268, ч. 4 ст. 277 КУпАП).

Суддя Завадська також пояснила, що правопорушники ухиляються від отримання судових повісток в передбачені законом способи, відкладають судові засідання, при цьому акцентуючи на непорушності свого права на захист. Такими діями затягують судовий розгляд з метою закінчення строку, протягом якого на них може бути накладене адміністративне стягнення, тим самим нівелюючи роботу суду. Доцільно було б на законодавчому рівні закріпити більш конкретні способи повідомлення про судовий розгляд, наприклад, шляхом оголошення на сайті суду, вручення судових повісток в тому числі повнолітнім членам сім’ї та встановити підстави вважати їх такими, що належно повідомлені про судовий розгляд при відмові в отриманні судової повістки, при поверненні судової повістки по закінченню строку зберігання; у випадку зловживання правом передбачити можливість їх приводу та зупинення провадження.

Суддя Завадська О.П. також зазначила, що вона не знімає з себе відповідальності за свою роботу як судді, розуміє необхідність забезпечення неухильного виконання закону і працює над виправленням поодиноких власних помилок, у тому числі в організації роботи, самокритично сприймаючи всі зауваження, з якими вона ознайомилась при вивчені довідки Хмельницького апеляційного суду про стан організації розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 130 КУпАП, суддями Старосинявського районного суду Хмельницької області за період з 1 січня 2018 року по 17 травня 2019 року, зробила висновки щодо організації розгляду даних справ і вжила усі заходи до недопущення порушення строків розгляду справ та своєчасності відправлення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень та учасникам судового розгляду.

Стосовно доводів скарги про несвоєчасне направлення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень та учасникам справи, в наданих поясненнях суддя Завадська О.П. зазначила, що за період роботи в Старосинявському районному суді з 30 липня 2018 року по 30 червня 2019 року в її провадження було розподілено 775 справ та матеріалів, з них станом на 30 червня 2019 року розглянуто 696 справ та матеріалів, що становить 90 %, на розгляді перебуває 38 справ.

Так, на момент відрядження судді в інший суд у її провадженні, як судді Старокостянтинівського районного суду, залишалось усього 306 справ та матеріалів, при цьому 317 справ та матеріалів було розподілено судді за півтора місяці до відрядження (з 1 червня 2018 року по 19 липня 2018 року включно).

Щодо чотирьох колегіальних кримінальних проваджень, які перебували під головуванням судді Завадської О.П., вони призначались до розгляду щотижня, мали місце випадки відкладення, крім вищевказаних причин, також через перебування одного судді з колегії в нарадчій кімнаті по іншій справі чи на лікарняному, деякі з кримінальних проваджень перебували на завершальній стадії, по всіх справах була юридична можливість замінити суддю і продовжити судовий розгляд.

Суддя пояснила, що всі наведені вище обставини фактично вже були предметом розгляду під час вирішення питання щодо її відрядження на посаду судді Старосинявського районного суду Хмельницької області, з цього приводу і Старокостянтинівським районним судом подавалася відповідна інформація, ще у минулому році.

При цьому тимчасове відрядження судді до Старосинявського районного суду було ініційовано саме з мотивів необхідності забезпечення доступу до правосуддя у Старосинявському районі, де суд не працював тривалий час, а також для вивчення власних можливостей роботи судді в умовах іншого суду, вивчення інших, відмінних від Старокостянтинівського районного суду, умов організації роботи судді.

Необхідність відновлення шляхом тимчасового відрядження доступу до правосуддя у Старосинявській громаді та можливість відрядження з Старокостянтинівського районного суду було вивчено, підтримано, відповідні рішення прийняті Вищою кваліфікаційною комісією України, Вищою радою правосуддя, Президентом України.

За період роботи в Старосинявському районному суді з 30 липня 2018 року по 20 травня 2019 року судді було розподілено 701 справ та матеріалів, з них станом на 20 травня 2019 року розглянуто 660 справ та матеріалів, що становить 94,15 %, на розгляді перебуває 41 справа.

В наданих поясненнях суддя Завадська О.П. також зазначила, що в 2018 році суддя перебувала у відпустці лише 14 днів (з 29 жовтня 2018 року по 11 листопада 2018 року), лише після того як з 426 справ та матеріалів, що перебували в її провадженні, як судді Старосинявського районного суду, було розглянуто більшість, а саме 315 справ та матеріалів.

Крім того, в наданих поясненнях суддя Завадська О.П. зазначила, що про збори суддів Старокостянтинівського районного суду від 12 вересня 2018 року її не повідомляли, можливості надати пояснення і обґрунтування об’єктивності причин встановлених фактів не надали, з рішенням зборів суддів не ознайомлювали, як і з листом суддів Старокостянтинівського районного суду до Вищої ради правосуддя з проханням відмовити у відрядженні судді до Старосинявського районного суду з аналогічних підстав.

З наданих Вищій раді правосуддя головою Старокостянтинівського районного суду Галиш І.Б. відомостей вбачається, що з 23 серпня 2017 року правосуддя Старосинявським районним судом не здійснювалося, оскільки в судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Галиш І.Б. закінчились повноваження судді, а дві інші посади суддів були вакантними.

Згідно Указу Президента України від 19 липня 2018 року №212/2018 «Про тимчасове переведення суддів» та наказу Старосинявського районного суду від 30 липня 2018 року №02.4.1/21 суддя Завадська О.П. приступила до виконання повноважень та тимчасово зарахована до штату Старосинявськогого районного суду Хмельницької області з 30 липня 2018 року.

Згідно Указу Президента України від 7 вересня 2018 року №271/2018 «Про призначення суддів» призначено на посаду судді Старосинявського районного суду Хмельницької області Галиш І.Б., яка згідно наказу в.о. голови Старосинявського районого суду від 24 вересня 2018 року №02.4.1/32 приступила до виконання повноважень судді з 24 вересня 2018 року.

Таким чином, правосуддя в Старосинявському районному суді здійснювалося суддею Завадською О.П. в період з 30 липня 2018 року по 18 липня 2019 року та суддею Галиш І.Б. в період з 24 вересня 2018 року по 18 липня 2019 року, та на даний час.

За зазначений період правосуддя в Старосинявському районному судді здійснювалося вищевказаними суддями, а третя посада судді, передбачена штатним розписом Старосинявського районного суду, була вакантною.

За період з 30 липня 2018 року по 18 липня 2019 року в Старосинявському районному суді перебувало на розгляді 1 526 справ та матеріалів, з них в судді Завадської О.П. 860 справ та матеріалів, що становить 56,36% від загальної кількості; в судді Галиш І.Б. 666 справ та матеріалів, що становить 43,64% від загальної кількості.

У 2018 році, за період з 30 липня 2018 року по 31 грудня 2018 року, в Старосинявському районному суді перебувало на розгляді 804 справи та матеріалів, з них в судді Завадської О.П. 501 справа та матеріалів, що становить 62,31% від загальної кількості; в судді Галиш І.Б. 303 справи та матеріали, що становить 37,69% від загальної кількості.

У 2019 році, за період з 1 січня 2019 року по 18 липня 2019 року, в Старосинявському районному суді перебувало на розгляді 722 справи та матеріалів, з них в судді Завадської О.П. 359 справ та матеріалів, що становить 49,72% від загальної кількості; в судді Галиш І.Б. 363 справи та матеріали, що становить 50,28% від загальної кількості.

Наказом голови Старосинявського районного суду від 18 липня 2019 року №02.4.1/36 суддю Завадську О.П. відраховано зі штату суду, у зв’язку із закінченням відрядження строком до одного року на роботі на посаді судді Старосинявського районного суду Хмельницької області, залишок нерозглянутих суддею Завадською О.П. справ і матеріалів становить 61 справа та матеріали.

За період роботи на посаді судді Старосинявського районного суду Хмельницької області з 30 липня 2018 року по 18 липня 2019 року, суддя Завадська О.П. не здійснювала правосуддя в зв’язку з перебуванням у відпустках:

-      з 29 жовтня 2018 року по 11 листопада 2018 року;

-      з 21 січня 2019 року по 01 лютого 2019 року;

-      з 03 червня 2019 року по 21 червня 2019 року, (копії наказів про відпустки додано).

Також суддя Завадська О.П. не здійснювала правосуддя в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю:

-      з 07 серпня 2018 року по 10 серпня 2018 року;

-      з 23 жовтня 2018 року по 26 жовтня 2018 року;

-      з 10 грудня 2018 року по 22 грудня 2018 року;

-      з 11 лютого 2019 року по 15 лютого 2019 року;

-      з 19 березня 2019 року по 22 березня 2019 року;

-      з 15 квітня 2019 року по 17 квітня 2019 року;

-      з 28 травня 2019 року по 31 травня 2019 року, (копії листків непрацездатності та копії Протоколів засідання комісії із соціального страхування Старосинявського районного суду додано).

З наведеного вбачається, що відкладення розгляду справ здійснювалось суддею Завадською О.П. з об’єктивних причин для недопущення порушення прав учасників судового провадження.

В наданих поясненнях суддя Завадська О.П. зазначила, що розгляд справ в Старокостянтинівському районному суді при об’єктивно значному навантаженні, призначався в максимально найближчі строки, по кілька разів на місяць, щомісячно; а багатоепізодні, колегіальні чи підвартні кримінальні провадження призначались щотижня. Підставами прийняття рішень про відкладення судових засідань слугували об’єктивні причини незалежні від судді, такі як залучення нових учасників, уточнення позовних вимог, витребування доказів, неявка сторін, зайнятість судді в іншому кримінальному провадженні.

За збігом важких життєвих обставин, в зв’язку з перебуванням на лікарняному (з них 2 рази на стаціонарному лікуванні); надмірним навантаженням, викликаним розподілом значної кількості справ; наявністю на розгляді значної кількості невідкладних судових справ, в тому числі колегіальних та багатоепізодних кримінальних проваджень, судові засідання в яких тривали протягом всього робочого дня, об’єктивних причин, дійсно було допущено порушення строків розгляду окремих справ та несвоєчасне внесення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень.

З огляду на викладене, тривалість розгляду справ № 684/523/18, № 684/124/19, № 684/700/18, № 684/701/18, № 684/699/18., № 684/675/18, № 684/549/187, № 684/3/19, № 684/5/19, № 684/702/18, № 684/620/18, № 684/550/18, № 684/527/18, № 684/73/19, № 684/603/18, несвоєчасне направлення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень та несвоєчасне направлення копій вказаних рішень учасникам справи зумовлені судовим навантаженням, тобто об’єктивними причинами.

У Висновках № 3 (2002) та № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи зазначено: є неприйнятною можливість притягнення судді до відповідальності за здійснення своїх обов’язків, крім випадку умисного правопорушення при здійсненні судових функцій.

У пункті 22 Декларації щодо принципів незалежності судової влади, прийнятої Конференцією голів верховних судів країн Центральної та Східної Європи 14 жовтня 2015 року вказано, що жоден суддя не повинен притягатися до дисциплінарної відповідальності чи звільнятися за винесені ним судові рішення, окрім як у разі грубої недбалості чи навмисного порушення закону.

Важливим елементом для встановлення дисциплінарним органом Вищої ради правосуддя відомостей про ознаки дисциплінарного проступку є очевидна безпідставність недотримання строків розгляду справи, тому сам лише факт можливого недотримання строку, встановленого законом для розгляду справи, не може автоматично вказувати на наявність підстави для дисциплінарної відповідальності судді.

Згідно вимог статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у випадку допущення умисного або внаслідок недбалості порушення, а в даному конкретному випадку не встановлено фактичних даних на підтвердження допущення суддею Завадською О.П. зволікання з розглядом справи та несвоєчасного надання копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень в результаті умисних чи внаслідок недбалості дій.

З огляду на наведене, перевіркою не встановлено обставин, які б давали підстави для висновку, що суддя Завадська О.П. допустила дії, які слід кваліфікувати згідно з пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Виключні підстави дисциплінарної відповідальності судді визначені частиною першою статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Попередньою перевіркою дисциплінарної скарги встановлено відсутність обставин, які можуть свідчити про наявність у діях судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Завадської О.П. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідно до частини шостої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за скаргою, що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді.

Перша Дисциплінарна палата Вищої рада правосуддя, керуючись статтею 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

 

ухвалила:

 

відмовити у відкритті дисциплінарної справи за скаргою голови Хмельницького апеляційного суду Болотіна Сергія Миколайовича на дії судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Завадської Ольги Петрівни (за дії на посаді судді Старосинявського районного суду Хмельницької області).

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя

 

Члени Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя

 

 

 

 

В.В. Шапран

 

 

О.В. Маловацький

С.Б. Шелест