X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
23.01.2020
169/0/15-20
Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції» антикорупційна програма приймається у Вищій раді правосуддя шляхом затвердження її рішенням.

Процедура підготовки, подання на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) антикорупційних програм міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних цільових фондів, а також інших державних органів та органів місцевого самоврядування, антикорупційні програми яких відповідно до законодавства підлягають погодженню, та єдиний механізм їх аналізу і погодження НАЗК визначаються Порядком підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженим рішенням НАЗК від 8 грудня 2017 року № 1379.

Відповідно  до  пункту  6  розділу ІІ цього Порядку антикорупційна програма, з-поміж іншого, має містити інформацію щодо здійснення оцінки корупційних ризиків у діяльності органу влади.

Положеннями розділу ІІ Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням НАЗК від 2 грудня 2016 року № 126, встановлено, зокрема, що суб’єкт затвердження антикорупційної програми приймає рішення про проведення оцінки корупційних ризиків, визначає голову та персональний склад комісії (у разі проведення оцінки корупційних ризиків комісією).

Згідно з пунктом 4 розділу V цієї Методології звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органу влади затверджується суб’єктом затвердження антикорупційної програми та включається до антикорупційної програми.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 18 травня 2017 року № 1170/0/15-17 утворено комісію з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції», статтею 30 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

комісії з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя:

провести оцінку корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя та подати на затвердження Вищої ради правосуддя звіт за результатами такої оцінки;

підготувати проект Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя та оприлюднити його на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя;

подати Вищій раді правосуддя проект Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя для затвердження до 25 лютого 2020 року.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                      А.А. Овсієнко