X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
18.11.2021
2229/0/15-21
Про публічне звернення Вищої ради правосуддя

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

До повноважень Вищої ради правосуддя, визначених пунктом 1 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», належить внесення подань про призначення суддів на посади.

Відповідно до частини першої статті 36 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя.

На виконання визначених законом повноважень Вищою радою правосуддя внесено Президенту України 135 подань про призначення на посади суддів, вказані подання перебувають в Офісі Президента України.

Враховуючи численні звернення професійних суддівських та адвокатських об’єднань, що надходять до Вищої ради правосуддя та Офісу Президента України, зокрема Асоціації розвитку суддівського самоврядування України, Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів, Всеукраїнської асоціації жінок-суддів, Асоціації слідчих суддів України, Національної асоціації адвокатів України, Асоціації адвокатів України, Всеукраїнської асоціації суддів у відставці, щодо кадрового дефіциту у судах та необхідності заповнення вакантних посад суддів, Вища рада правосуддя вважає за необхідне звернутися з публічним зверненням до Президента України з проханням видати укази про призначення на посади суддів кандидатів, стосовно яких Вищою радою правосуддя внесені відповідні подання, оскільки наявність великої кількості вакантних суддівських посад та нездійснення правосуддя у судах призводять до порушення конституційного права громадян на судовий захист та обмежують гарантії доступу громадян до правосуддя, що негативно впливає на авторитет правосуддя та підриває довіру громадян до судової влади в цілому. 

Крім того, 51 суддя, яких призначено на посаду указами Президента України, не мають повноважень на здійснення правосуддя, оскільки очікують складення присяги.

Статтею 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» визначені повноваження Вищої ради правосуддя, зокрема вжиття заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя Вища рада правосуддя ухвалює та оприлюднює публічні заяви і звернення.

З метою вирішення питання заповнення вакантних посад суддів, недопущення припинення роботи судових установ і порушення права громадян на доступ до правосуддя, враховуючи звернення професійних суддівських та адвокатських об’єднань, реалізуючи повноваження, встановлені пунктом 7 частини першої статті 131 Конституції України та пунктом 4 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», керуючись статтею 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1. Ухвалити публічне звернення, що додається.

2. Оприлюднити публічне звернення на вебсайті Вищої ради правосуддя.

3. Надіслати копію публічного звернення Президенту України.

 

 

 

В. о. Голови

Вищої ради правосуддя                                         Олексій МАЛОВАЦЬКИЙ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої  ради правосуддя

 

18 листопада 2021 року 

№ 2229/0/15-21

 

 

ПУБЛІЧНЕ ЗВЕРНЕННЯ

до Президента України Володимира Зеленського щодо призначення суддів

 

Шановний Володимире Олександровичу!

 

Наразі в судовій владі України спостерігається кадровий колапс – в українських судах не вистачає понад 2000 суддів. Така ситуація унеможливлює реалізацію громадянами України права на справедливий суд, що гарантується статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та статтею 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.

Символічно, що 7 листопада 2021 року виповнилося два роки, як зупинено діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – органу, відповідального за формування високопрофесійного суддівського корпусу.

Внаслідок недосконалих законодавчих ініціатив не завершені процедури кваліфікаційного оцінювання суддів, не розпочаті нові процедури добору та заповнення суддівських вакансій.

Вища рада правосуддя як ключовий орган судової влади покликана захищати суддівську незалежність та авторитет правосуддя, тому занепокоєна масовим звільненням суддів та ненаповненням судів новими кадрами.

На сьогодні правосуддя не здійснюється у восьми судах: Авдіївський міський суд Донецької області, Ананіївський районний суд Одеської області, Васильківський районний суд Дніпропетровської області, Лугинський районний суд Житомирської області, Тальнівський районний суд Черкаської області, Тиврівський районний суд Вінницької області, Устинівський районний суд Кіровоградської області, Попаснянський районний суд Луганської області. У зв’язку із цим близько 137 тисяч громадян позбавлені конституційного права на доступ до правосуддя та судовий захист своїх прав і свобод.

Відтік суддівських кадрів із судів апеляційної інстанції призводить до катастрофічних наслідків – неможливості сформувати колегії для розгляду судових справ.

Неукомплектованість суддівського корпусу зумовлює збільшення навантаження суддів, що негативно впливає на оперативність та якість розгляду судових справ. Як наслідок, українці змушені місяцями, а то й роками очікувати рішення суду у справах про розлучення, усиновлення, виплату аліментів,  повернення коштів,  дорожньо-транспортні пригоди, а також у справах, пов’язаних зі збройним конфліктом, тощо.

Згідно із частиною першою статті 128 Основного Закону України призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.

Чинним законодавством передбачено, що Президент України видає указ про призначення судді не пізніше тридцяти днів із дня отримання відповідного подання Вищої ради правосуддя (частина друга статті 80 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Наразі в Офісі Президента України тривалий час перебуває 135 подань Вищої ради правосуддя про призначення на посади суддів до судів першої інстанції. Крім того, 51 суддя очікує складання присяги (списки додаються).

Слід зазначити, що попри значне недофінансування, інформаційні кампанії в засобах масової інформації та соціальних мережах, колосальне навантаження та роботу в умовах карантину українські суди працюють та забезпечують людям право на життя і здоров’я та право на справедливий суд.

Проблема нестачі суддівських кадрів потребує негайного вирішення, щоб у судах не накопичувалися справи, а їх розгляд здійснювався у розумні строки.

Враховуючи викладене, Вища рада правосуддя спільно із професійними  суддівськими та адвокатськими об’єднаннями з метою вирішення питання заповнення вакантних посад суддів, недопущення припинення роботи судових установ і порушення права громадян на доступ до правосуддя звертається до Вас, шановний Володимире Олександровичу, як гаранта Конституції України із проханням видати укази про призначення на посади суддів кандидатів, стосовно яких Вищою радою правосуддя внесені відповідні подання, та привести до присяги 51 суддю, призначеного на посаду.

 

 

Додаток

Список кандидатів на посади суддів, стосовно яких Вищою радою правосуддя внесені Президентові України подання про призначення

 1. Александренко Крістіна Ігорівна 
 2. Алексашина Наталія Сергіївна
 3. Антонов Сергій Володимирович
 4. Безкровний Ігор Григорович
 5. Безлер Лариса Вікторівна
 6. Бестаченко Олена Леонідівна
 7. Бізяєва Надія Олегівна
 8. Бікезіна Олена Василівна
 9. Бовкун Едуард Михайлович
 10. Бурка Світлана Володимирівна
 11. Василиха Жанна Володимирівна
 12. Васильєва Катерина Олександрівна
 13. Василюк Тетяна Василівна
 14. Вовк Оксана Іванівна
 15. Воронкова Ірина Григорівна
 16. Гаврилов Дімітрій Вікторович
 17. Геря Олександр Геннадійович
 18. Глущенко Наталія Миколаївна
 19. Гринь Олександр Миколайович
 20. Гришко Олександр Миколайович
 21. Грішина Наталія Олександрівна
 22. Гуренко Максим Олександрович
 23. Дзюба Олег Анатолійович
 24. Дмитрієва Оксана Олегівна
 25. Драновський Ярослав Васильович
 26. Дубіна Марія Миколаївна
 27. Дубовенко Ірина Геннадіївна
 28. Дудар Тетяна Валеріївна
 29. Дунаєв Сергій Олександрович
 30. Дупляк Олеся Михайлівна
 31. Дьяченко Дмитро Олександрович
 32. Журавель Тамара Сергіївна
 33. Заболотний Андрій Миколайович
 34. Заєць Тарас Олександрович
 35. Заруба Петро Іванович
 36. Звєздова Наталія Сергіївна
 37. Зімін Михайло Володимирович
 38. Зінченко Анна Сергіївна
 39. Зорік Микола Володимирович
 40. Іванцова Наталія Костянтинівна
 41. Ізовітова-Вакім Олена Василівна
 42. Ільєва Людмила Михайлівна
 43. Капітонов Євген Миколайович
 44. Караул Олексій Анатолійович
 45. Кицюк Віктор Петрович
 46. Клименко Ірина Сергіївна
 47. Ключник Андрій Степанович
 48. Книш Алла Володимирівна
 49. Кобилянський Костянтин Миколайович
 50. Коваль Андрій Миколайович
 51. Коваль Наталя Володимирівна
 52. Коваль Роман Григорович
 53. Коновець Миколай Сергійович
 54. Коротков Тімур Вікторович
 55. Корчков Анатолій Анатолійович
 56. Кочнєв Олег Володимирович
 57. Кошова Ольга Валентинівна
 58. Кухарська Наталія Анатоліївна
 59. Кухленко Дмитро Сергійович
 60. Куць Олена Олександрівна
 61. Кучаковський Юрій Сергійович
 62. Кучерява Ліна Миколаївна
 63. Кучерява Оксана Олександрівна
 64. Левицька Яна Костянтинівна
 65. Левченко Андрій Миколайович
 66. Линдюк Віталій Степанович 
 67. Лозинська Марина Ігорівна
 68. Луців Олександра Володимирівна
 69. Ляшко Ольга Павлівна
 70. Мазуренко Вячеслав Вадимович
 71. Макаренко Інна Геннадіївна
 72. Макаренко Оксана Вікторівна
 73. Меєчко Олександр Михайлович
 74. Мельник Дмитро Васильович
 75. Мигалевич Валерій Володимирович
 76. Митрофанова Алеся Олексіївна
 77. Мірошниченко Олександр Володимирович
 78. Мішкіна Анастасія Вікторівна
 79. Молчан Олена Володимирівна
 80. Наумов Олександр Олександрович
 81. Огороднік Ігор Віталійович
 82. Олексієнко Олександр Юрійович
 83. Олійник Максим Юрійович
 84. Ониско Руслан Вікторович
 85. Отрош Інна Михайлівна
 86. Павлусь Олег Сергійович
 87. Панчук Микола Валерійович
 88. Парфьонов Дмитро Олександрович
 89. Пирогова Лілія Володимирівна
 90. Піковський В'ячеслав Юрійович
 91. Плохотніченко Леонід Іванович
 92. Помогаєв Андрій Вікторович
 93. Пономаренко Людмила Ервантівна
 94. Порошина Олена Олегівна
 95. Притуляк Сергій Анатолійович
 96. Приходько Оксана Григорівна
 97. Пукас Антон Юрійович
 98. Ратушенко Олександр Миколайович
 99. Ревякіна Оксана Володимирівна
 100. Ретинська Юлія Ігорівна
 101. Решетняк Ігор Володимирович
 102. Садова Марія Іванівна
 103. Саланда Ольга Мирославівна
 104. Самойленко Дмитро Олександрович
 105. Світличний Роман Вадимович
 106. Серга Світлана Михайлівна
 107. Сірак Дмитро Юрійович
 108. Скляренко Михайло Олексійович
 109. Скотар Роман Євгенович
 110. Скрипник Сергій Миколайович
 111. Сметанюк Володимир Богданович
 112. Соловйов Іван Миколайович
 113. Старосуд Ірина Миколаївна
 114. Стельмащук Петро Ярославович
 115. Тарасевич Петро Петрович
 116. Торська Ірина Василівна
 117. Троян Марина Максимівна
 118. Хайдарова Інна Олексіївна
 119. Хараджа Ольга Олександрівна
 120. Ходаківський Максим Петрович
 121. Ходоровський Ігор Богданович
 122. Ціпивко Ірина Ігорівна 
 123. Цуркан Віталій Васильович
 124. Цюкало Юрій Вікторович
 125. Чебан Наталія Вікторівна
 126. Чернишова Євгенія Юріївна
 127. Чигвінцев Максим Сергійович
 128. Шарко Наталія Анатоліївна
 129. Шевська Олена Іванівна
 130. Шевченко Ольга Юріївна
 131. Шелюховський Микола Вікторович
 132. Шепетко Ірина Олександрівна
 133. Шкамерда Катерина Сергіївна
 134. Юр'єва Катерина Сергіївна
 135. Юрченко Вікторія Сергіївна

 

 

Список суддів, які були призначені

Президентом України, але не склали присягу

 

 1. Агапов Роман Олександрович
 2. Бажанова Юлія Андріївна
 3. Безрядин Олексій Васильович
 4. Білоус Анастасія Юріївна
 5. Богатинський Богдан Вікторович
 6. Боліцька Любава Василівна
 7. Бульба Надія Олександрівна
 8. Бухтіярова Марина Миколаївна
 9. Ватажок-Сташинська Аліна Віталіївна
 10. Вдовенко Дар’я Володимирівна
 11. Величко Андрій Володимирович
 12. Виноградова Дар’я Олександрівна
 13. Висоцький Сергій Олександрович
 14. Гладун Андріан Ігорович
 15. Головко Юлія Григорівна
 16. Горпинюк Ігор Євгенович
 17. Гресько Олег Романович
 18. Григоров Дмитро Володимирович
 19. Гриненко Михайло Вікторович
 20. Гринчук Світлана Миколаївна
 21. Громик Дмитро Дмитрович
 22. Дупляк Степан Анатолійович
 23. Духневич Олександр Сергійович
 24. Желік Олександра Мирославівна
 25. Зарічанська Зоя Віталіївна
 26. Злепко Назар Іванович
 27. Калугіна Наталія Євгенівна
 28. Качанок Олександр Миколайович
 29. Кисіль Сергій Вікторович
 30. Константин Владислав Михайлович
 31. Кучугурна Наталія Вікторівна
 32. Лобода Тетяна Олександрівна
 33. Лучко Роман Михайлович
 34. Матвіїв Ігор Михайлович
 35. Микульшина Ганна Анатоліївна
 36. Нарольський Максим Михайлович
 37. Науменко Вячеслав Вікторович
 38. Нужна Александріна Геннадіївна
 39. Окис Тетяна Олександрівна
 40. Поліщук Ольга Василівна
 41. Рянська Вікторія В’ячеславівна
 42. Савченко Артур Владиславович
 43. Сидорук Антон Іванович
 44. Скупінська Олена Вадимівна
 45. Трофімов Ігор Вадимович
 46. Франчук Сергій Васильович
 47. Хурса Олександр Олександрович
 48. Чаплик Ірина Дмитрівна
 49. Шамшуріна Марія Вікторівна
 50. Шульгач Наталія Миколаївна
 51. Ярощук Василь Григорович