X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
24.01.2020
190/1дп/15-20
Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області Бакай І.А.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Шапрана В.В., члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В. та залученого з Третьої Дисциплінарної палати члена Вищої ради правосуддя Говорухи В.І., розглянувши висновок доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Краснощокової Н.С. за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги Жукова Олександра Сергійовича на дії судді Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області Бакай Іванни Анатоліївни,

встановила:

до Вищої ради правосуддя 1 липня 2019 року за вхідним № Ж-2692/24/7-19 надійшла дисциплінарна скарга Жукова О.С. на дії судді Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області Бакай І.А. під час розгляду справи № 446/2253/15-ц.

Автор скарги посилається на невжиття суддею заходів щодо розгляду справи протягом строку, встановленого законом, та вказує, що справу № 446/2253/15-ц було розподілено в провадження судді Бакай І.А. 16 жовтня 2015 року, а провадження у справі відкрито лише 30 травня 2017 року, що не узгоджується з положеннями статті 122 ЦПК України (в редакції чинній, на час  розгляду справи), якою визначено триденний строк з дня надходження позовної заяви до суду для вирішення судом питання про відкриття провадження у справі.

Крім того, скаржник посилається на несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень, а саме ухвала про відкриття провадження у справі від 30 травня 2017 року надіслана судом до Єдиного державного реєстру судових рішень 30 травня 2019 року, тобто через два роки після її постановлення.

У скарзі також зазначено, що на час подання цієї дисциплінарної скарги справу № 446/2253/15-ц судом не розглянуто.

На підставі викладеного автор скарги просить притягнути суддю Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області Бакай І.А. до дисциплінарної відповідальності з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалу між членами Вищої ради правосуддя від 1 липня 2019 року № Ж-2692/24/7-19 дисциплінарну скаргу було передано для проведення попередньої перевірки Краснощоковій Н.С.

За результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги член Першої Дисциплінарної палати Краснощокова Н.С. внесла пропозицію відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області Бакай І.А.

Здійснивши попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги, заслухавши доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Краснощокову Н.С., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про відмову у відкритті дисциплінарної справи з огляду на таке.

Частиною першою статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» визначено, що член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач): вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за наявності підстав, визначених пунктами 1-5 частини першої статті 44 цього Закону, - повертає дисциплінарну скаргу скаржнику; за наявності підстав, визначених пунктом 6 частини першої статті 44 цього Закону, - передає скаргу на розгляд Дисциплінарної палати для ухвалення рішення щодо залишення без розгляду та повернення її скаржнику або відкриття дисциплінарної справи; за відсутності підстав для залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги - готує матеріали у строки, встановлені регламентом, з пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи.

Під час проведення попередньої перевірки дисциплінарної скарги з інформації, наданої в.о. Голови Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області Самсіна М.Л., та відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено наступне.

Справа № 446/2253/15-ц за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «Вербенерджі груп» про припинення та розірвання договору оренди землі надійшла в провадження судді Бакай І.А. 16 жовтня 2015 року, що також вбачається з наданої Вищій раді правосуддя копії протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями.

Ухвалою судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області Бакай І.А. від 30 травня 2017 року відкрито провадження у справі та призначено справу до розгляду на 14 червня 2017 року.

14 червня 2017 року у зв’язку з неявкою відповідача, розгляд справи відкладено на 23 червня 2017 року.

Рішенням Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області в складі судді Бакай І.А. від 23 червня 2017 року позовні вимоги ОСОБА_1 задоволено.

Рішення набрало законної сили, апеляційна скарга на рішення суду не подавалась.

В наданій інформації в.о. Голови Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області Самсін М.Л. зазначив, що жодних звернень від сторін по справі з приводу не відкриття провадження у справі, не призначення чи з’ясування причин не розгляду справи на адресу суду не надходило.

Скаржник Жуков О.С. у своїй дисциплінарній скарзі вказує на порушення суддею Бакай І.А. встановлених законом строків для відкриття провадження у справі.

Згідно частини четвертої статті 122 ЦПК України в редакції, чинній на час постановлення ухвали про відкриття провадження, питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі суддя вирішує не пізніше трьох днів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, та не пізніше наступного дня після отримання судом у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті, інформації про місце проживання (перебування) фізичної особи.

З вищенаведеного вбачається, що справа № 446/2253/15-ц розподілена в провадження судді Бакай І.А. 16 жовтня 2015 року, а провадження у справі відкрито 30 травня 2017 року, тобто з пропуском строку, встановленого частиною четвертою статті 122 ЦПК України у відповідній редакції, більш ніж на один рік і сім місяців.

Крім того, у своїй дисциплінарній скарзі Жуков О.С. посилається на несвоєчасне внесення суддею Бакай І.А. судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Згідно частини третьої статті 3 Закону України «Про доступ до судових рішень» суд загальної юрисдикції вносить до Реєстру всі судові рішення і окремі думки суддів, викладені у письмовій формі, не пізніше наступного дня після їх ухвалення або виготовлення повного тексту.

Ухвала про відкриття провадження у справі від 30 травня 2017 року надіслана судом для направлення до Єдиного державного реєстру судових рішень 30 травня 2019 року, тобто з пропуском строку, встановленого частиною третьою статті 3 Закону України «Про доступ до судових рішень» на два роки.

Рішення Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області від 23 червня 2017 року надіслано судом для направлення до Єдиного державного реєстру судових рішень 15 липня 2019 року, що перевищує встановлений частиною третьою статті 3 Закону України «Про доступ до судових рішень» строк майже на два роки і один місяць.

В наданих Вищій раді правосуддя поясненнях суддя Бакай І.А. зазначила про велике судове навантаження. Суддя пояснила, що у її провадженні у 2015 році перебувало 1 696 справ, у 2016 році – 1 391 справа, 2017 році- 1 130 справ. Крім того, Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області тривалий час працював не у повному складі суддів. Справи призначались в порядку черговості.

На виконання вимог Закону України «Про доступ до судових рішень» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, судові рішення вносяться в автоматизовану систему ДЗС з наступним надісланням їх до ЄДРСР, шляхом здійснення відповідальними працівниками суду сканування судового рішення та перетворення його в електронну форму, підпису електронним цифровим підписом та надіслання адміністратору Єдиного державного реєстру судових рішень.

У ході періодичної перевірки правильності та своєчасності внесення судових рішень було встановлено, що рішення суду від 23 червня 2017 року помилково не було скеровано до Єдиного державного реєстру судових рішень та перебувало в автоматизованій системі документообігу суду в статусі проекту документу.

15 липня 2019 року рішення скеровано до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Згідно частини першої статті 149 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (в редакції на час відкриття провадження у справі) та частини першої статті 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (в редакції на час ухвалення судом рішення) організаційне забезпечення роботи суду здійснював його апарат, який очолює керівник апарату.

Відповідно до положень п. 2.1 Положення про автоматизовану систему документообігу суду в редакції, чинній на час ухвалення судом рішення, функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в кожному окремому суді визначаються на підставі наказів керівника апарату суду. Користувачі автоматизованої системи відповідно до своїх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену цим Положенням інформацію.

Використання ЕЦП уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про електронний цифровий підпис". Відмова користувача автоматизованої системи, уповноваженого на використання ЕЦП, від отримання та використання ЕЦП з будь-яких підстав не допускається.

Згідно розпорядження голови суду від 15 червня 2017 року відповідальними за достовірність та своєчасну відправку до Єдиного державного реєстру судових рішень процесуальних документів являються помічники суддів.

В наданих поясненнях суддя Бакай І.А. зазначила, що її помічник ОСОБА_2 з 3 червня 2017 року перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та в даний час перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення дитиною трирічного віку. Крім того секретар судових засідань ОСОБА_3 з 26 червня 2017 року перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та з 13 листопада 2017 року перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення дитиною трирічного віку.

Згідно пункту другого частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з підстав несвоєчасного надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень.

З наведеного вбачається, що під час перевірки дисциплінарної скарги знайшли підтвердження доводи скарги про порушення суддею Бакай І.А. строків, встановлених законом для відкриття провадження у справі, та доводи про несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Разом із тим, з Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що суддею Бакай І.А. було виготовлено судових рішень у формі вироків, постанов, рішень, ухвал у кримінальному, цивільному судочинстві та справах про адміністративні правопорушення у 2015 році - 2 442, у 2016 році – 1 794, у 2017 році - 1 765, у 2018 році – 2 053, у 2019 році – 2 062.

З наведеного вбачається, що вищезазначені порушення суддею Бакай І.А. були зумовлені об’єктивними причинами, а саме судовим навантаженням.

З огляду на зміст Закону України "Про судоустрій і статус суддів" шкідливими є негативні наслідки, що настають для учасників процесу, зокрема у вигляді перешкоджання реалізації наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.

Справу № 446/2253/15-ц суддею Бакай І.А. розглянуто в межах строку, передбаченого статтею 157 ЦПК України (в редакції, чинній на час розгляду справи судом).

Суддя Бакай І.А. в наданих поясненнях повідомила, що у справі № 446/2253/15-ц, яка перебувала у її провадженні, Жуков О.Є. не являється учасником судового розгляду. Жодних звернень від учасників справи з приводу не відкриття провадження у справі, не призначення чи з’ясування причин не розгляду справи на адресу суду не надходило.

На теперішній час рішення Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області від 23 червня 2017 року в апеляційному порядку не переглядалось.

Недотримання суддею строків відкриття провадження у справі та строків направлення судового рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень, не спричинило для учасників справи негативних шкідливих наслідків, які б перешкоджали реалізації наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.

У Висновках № 3 (2002) та № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи зазначено: є неприйнятною можливість притягнення судді до відповідальності за здійснення своїх обов'язків, крім випадку умисного правопорушення при здійсненні судових функцій.

Згідно вимог статті 106 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у випадку допущення умисного або внаслідок недбалості порушення, а в даному конкретному випадку не встановлено фактичних даних на підтвердження допущення суддею Бакай І.А. зволікання з розглядом справи та несвоєчасного надання копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень в результаті умисних чи внаслідок недбалості дій.

З огляду на наведене, перевіркою не встановлено обставин, які б давали підстави для висновку, що суддя Бакай І.А. допустила дії, які слід кваліфікувати згідно з пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Виключні підстави дисциплінарної відповідальності судді визначені частиною першою статті 106 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Попередньою перевіркою дисциплінарної скарги встановлено відсутність обставин, які можуть свідчити про наявність у діях судді Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області Бакай І.А. ознак дисциплінарного проступку, передбаченого статтею 106 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Відповідно до частини шостої статті 107 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за скаргою, що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді.         

Перша Дисциплінарна палата Вищої рада правосуддя, керуючись статтею 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

ухвалила:

відмовити у відкритті дисциплінарної справи за скаргою Жукова Олександра Сергійовича на дії судді Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області Бакай Іванни Анатоліївни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя

 

 

Член Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя

 

 

Член Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя

 

 

 

В.В. Шапран

 

 

 

О.В. Маловацький

 

 

 

В.І. Говоруха