X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
20.02.2020
537/0/15-20
Про затвердження звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя

Рішенням Вищої ради правосуддя від 18 травня 2017 року № 1170/0/15-17 утворено комісію з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя.

Згідно з рішенням Вищої ради правосуддя від 23 січня 2020 року № 169/0/15-20 «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя» комісією з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя, складено звіт за результатами такої оцінки та запропоновано заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків.

Відповідно до пункту 4 розділу V Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органу влади затверджується суб’єктом затвердження антикорупційної програми.

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції» антикорупційна програма приймається у Вищій раді правосуддя шляхом затвердження її рішенням.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції», статтями 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

затвердити звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя (додається).

 

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                               А.А. Овсієнко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

від 20 лютого  2020 року  № 537/0/15-20

 

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків

у діяльності Вищої ради правосуддя

 

На виконання рішення Вищої ради правосуддя від 13 січня 2020 року № 169/0/15-20 «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя» комісією з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя (далі – Комісія) у складі членів Вищої ради правосуддя Овсієнка А.А., Краснощокової Н.С., Прудивуса О.В., Шелест С.Б., керівника секретаріату Вищої ради правосуддя Пушкаря С.І., заступників керівника секретаріату Вищої ради правосуддя Міщенко С.В., Нікітченка Ю.Г. та керівників структурних підрозділів секретаріату Вищої ради правосуддя Сухової Н.І., Коваленко Н.В., Пархацької Т.М., Нижник С.М., Дудченка Ю.Л., Максімової В.А., Дідик Я.В., Лисенко О.М., Власова В.В., Радченка О.М., головного спеціаліста сектору внутрішнього аудиту  Завірюхи Л.П., головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції Мітюхіної В.В. відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року № 1379, ідентифіковані корупційні ризики у діяльності Вищої ради правосуддя, здійснене їх формальне визначення та проведена оцінка.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків проаналізовано закони України «Про Вищу раду правосуддя», «Про судоустрій і статус суддів», «Про запобігання корупції», «Про державну службу» та відповідні підзаконні акти.

Комісією проведено оцінювання 10 ідентифікованих корупційних ризиків. Визначено 4 корупційні ризики із середнім рівнем пріоритетності, 6 – із низьким. Комісія вирішила, що в діяльності Вищої ради правосуддя, як і минулого року, відсутні корупційні ризики з високим рівнем пріоритетності.

За результатами оцінки корупційних ризиків складено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя, визначені чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних із корупцією (додаток 1), заходи щодо усунення яких викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Комісією також опрацьовані рекомендації, надані експертами Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у звітах за наслідками 4-го раунду оцінювання виконання Україною наданих раніше рекомендацій, а також проекти Плану дій щодо реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки та Річної програми під егідою Комісії «Україна – НАТО».

На час підготовки антикорупційної програми Закон України про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) не прийнятий.                                    

 

 

 

Додаток 1

до звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Вищої ради правосуддя

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя,

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних із корупцією

 

№ з/п

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного із корупцією

1. Робота щодо запобігання та виявлення корупції

1.

Наявність недостатньо визначених понять (обставин) щодо неупередженості члена Вищої ради правосуддя під час розгляду питань та прийняття Вищою радою правосуддя (ВРП) та її органами рішень (статті 20, 33 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»)

Можливість участі члена ВРП у розгляді питання і прийнятті Вищою радою правосуддя та її органами рішення стосовно особи, до якої у цього члена ВРП є приватний інтерес, зумовлений дружніми, позаслужбовими стосунками чи іншими обставинами

 

 

Приватний інтерес члена ВРП або задоволення інтересів сторонніх осіб

 

 

 

 

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного із корупцією, втрата репутації ВРП, судові процеси проти ВРП

2. Управління персоналом

2.

Можливість впливу посадових або інших осіб на результати проведення щорічного оцінювання

 

 

 

 

 

Надання суб’єктивних оцінок безпосереднім керівником без урахування показників результативності, ефективності та якості роботи; виставлення завищеної (заниженої) оцінки

 

 

 

 

 

Особиста зацікавленість або задоволення інтересів сторонніх осіб

 

 

 

 

 

 

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного із корупцією, вплив на можливість неправомірного кар’єрного зростання держслужбовців, втрата репутації ВРП, судові процеси проти ВРП

3.

Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень

 

 

 

Можливість зловживання членами конкурсної комісії дискреційними повноваженнями при прийнятті рішення за результатами етапів конкурсу

 

 

 

 

Прийняття невмотивованого рішення конкурсною комісією

 

 

 

 

Прийняття  на роботу некваліфікованих працівників, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного із корупцією, втрата репутації ВРП, судові процеси проти ВРП

4.

Зниження рівня відповідальності особи у зв’язку з наступним звільненням з посади

 

 

 

 

Недотримання відповідною особою виконавської дисципліни, порядку збереження матеріальних цінностей

 

 

 

 

Недостатній контроль за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад у ВРП

 

 

 

 

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного із корупцією, втрата репутації ВРП, матеріальні втрати, судові процеси проти ВРП

3. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами

5.

Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів

 

 

 

Можливість порушення посадовими особами порядку ведення, обліку та списання необоротних активів і запасів; можливість зловживання матеріально відповідальними особами відповідними повноваженнями під час використання запасів

 

 

Недостатній контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі за обсягами їх списання); службова недбалість, низький професійний рівень, недостатній контроль за процесом організації бухгалтерського обліку

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного із корупцією, втрата репутації Ради, судові процеси проти Ради

4. Публічні закупівлі

6.

Дискреційні повноваження під час підготовки тендерних документів щодо їх формування під конкретного постачальника або закупівля у конкретного постачальника без моніторингу відповідного ринку

 

Фальсифікація результатів моніторингу відповідного ринку працівником, який його здійснював, у зв’язку з пропозицією, обіцянкою або одержанням  неправомірної вигоди від потенційного постачальника чи виконавця. Приховування працівником, який  безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного у нього конфлікту інтересів.

 

Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг

 

 

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного із корупцією, втрата репутації ВРП, судові процеси проти ВРП

5. Управління інформацією

7.

Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян

 

 

 

Можливість недотримання строків, визначених законом, щодо опрацювання звернень та запитів

 

 

 

 

Службова недбалість, особиста зацікавленість або задоволення інтересів сторонніх осіб; низький професійний рівень

 

 

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного із корупцією, порушення прав громадян, втрата репутації ВРП, судові процеси проти ВРП

8.

Стандартизація внутрішніх процедур організації розгляду звернень громадян, громадських організацій (об’єднань громадян)

 

 

Можливість порушення  відповідальними особами організації опрацювання звернень громадян

 

 

 

Відсутність переліку дій, які необхідно вчинити в межах опрацювання звернення, строків їх вчинення, списку посадових осіб, з якими необхідно узгодити результат опрацювання

 

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного із корупцією, втрата репутації ВРП, судові процеси проти ВРП

6. Робота із вхідною кореспонденцією

9.

Можливість втручання в автоматизовану систему розподілу матеріалів між членами ВРП

 

Порушення відповідальними працівниками Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя – доповідача)

 

Службова недбалість, особиста зацікавленість або задоволення інтересів сторонніх осіб; низький професійний рівень

 

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного із корупцією

7. Внутрішній аудит

10.

Можливість втручання третіх осіб у будь-які питання, пов’язані зі здійсненням діяльності з внутрішнього аудиту

 

Формування аудитором свого висновку під впливом третіх осіб

 

 

Службова недбалість, особиста зацікавленість, задоволення інтересів сторонніх осіб

 

Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного із корупцією

                                                                                    

 

 

Додаток 2

до звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Вищої ради правосуддя

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя та заходів щодо їх усунення

 

№ з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька, середня, висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Відповідальна особа

Строк виконання

Необхідні ресурси

Очікувані результати

1.

Наявність недостатньо визначених понять (обставин) щодо неупередженості члена Вищої ради правосуддя під час розгляду питань та прийняття Вищою радою правосуддя (ВРП) та її органами рішень (статті 20, 33 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»)

середня

 

 

 

 

 

 

Здійснення заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів

 

 

 

 

Члени ВРП,

Мітюхіна В.В.

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

 

 

 

 

 

2.

Можливість впливу посадових або інших осіб на результати проведення щорічного оцінювання

низька

 

 

Здійснення періодичного моніторингу документації щодо проведення щорічного оцінювання

Мітюхіна В.В.,

Дудченко Ю.Л.,

 

Грудень

2020 року

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Моніторинг проведено

 

 

    3.

Можливість втручання у діяльність Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (Комісія), конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття  ними рішень

 

 

 

 

 

низька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи вказаних комісій

 

 

 

 

Відеофіксація засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (конкурс на зайняття посад державної служби категорії «А»)

Матвійчук В.В. (Голова Комісії),

Мітюхіна В.В., керівники   структурних  підрозділів

 

 

Радченко О.М.

 

 

 

Під час проведення конкурсів

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

До роботи вказаних комісій залучались експерти відповідно до чинного законодавства

 

 

 

 

Відеофіксація засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя здійснювалась відповідно до норм чинного законодавства

     4.

Зниження рівня відповідальності особи у зв’язку з наступним звільненням з посади

 

 

 

 

 

 

 

низька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника шляхом  забезпечення звірки  паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передання їх іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником

 

 

Керівники структурних підрозділів, Дудченко Ю.Л.

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

 

 

 

Перед звільненням забезпечено проведення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передання їх іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником, шляхом складання актів приймання-передачі

 

 

     5.

Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення перевірок (внутрішнього аудиту)

 

 

 

Аналіз результатів перевірок, внесення змін до організаційно-розпорядчих актів (за необхідності)

 

Поведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахункових документів

Завірюха Л.П.

 

 

 

 

Власов В.В.

 

 

 

Нижник С.М.

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Жовтень --листопад

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Перевірки проведені

 

 

 

 

Результати перевірок проаналізовані, за необхідності – ініційовані зміни до організаційно-розпорядчих актів Інвентаризація проведена

 

 

 

 

    6.

Дискреційні повноваження під час підготовки тендерних документів щодо їх формування під конкретного постачальника або закупівля у конкретного постачальника  без моніторингу відповідного ринку

 

 

 

середня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають

Зуб Д.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

 

 

 

Примірна документація, затверджена Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, використовується; кожен член тендерного комітету попереджений про наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими встановлена відповідальність, та санкції, які вони передбачають

 

7.

Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг  розгляду відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу

 

 

 

Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають

Максімова В.А.,

Гетьман А.М.,

 

 

 

 

 

Дудченко Ю.Л.,

керівники структурних підрозділів

 

 

 

 

Щомісячно

 

 

 

 

 

 

До початку виконання посадових обов’язків працівниками

 

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

 

Керівництву надані звіти про результати щомісячного моніторингу розгляду відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них

 

 

 

 

Кожний працівник до початку виконання посадових обов’язків попереджений про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають

8.

Стандартизація внутрішніх процедур організації розгляду звернень громадян, громадських організацій (об’єднань громадян)

низька

 

 

 

Подання на затвердження ВРП розробленого Порядку організації розгляду письмових, усних, електронних звернень громадян  та юридичних осіб

Максімова В.А.

 

 

 

Протягом року

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Порядок організації розгляду письмових, усних, електронних звернень громадян та юридичних осіб затверджено

 

  9.

Можливість втручання в автоматизовану систему розподілу матеріалів між членами ВРП

 

 

 

 

середня

 

 

 

 

 

 

Здійснення управлінням інформаційних технологій та захисту інформації моніторингу за роботою автоматизованої системи розподілу матеріалів між членами ВРП та  надання   звіту за результатами моніторингу головному спеціалісту з питань запобігання і виявлення корупції для відповідного реагування

Радченко О.М.,

Мітюхіна В.В.

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

Щомісячно до 5 числа наступного за звітним місяця надавались головному спеціалісту з питань запобігання і виявлення корупції звіти про проведення моніторингу за роботою автоматизованої системи розподілу матеріалів між членами ВРП

 

    10.

Можливість втручання третіх осіб у будь-які питання, пов’язані з діяльністю з внутрішнього аудиту

 

низька

 

 

 

Запровадження моніторингу стану незалежності внутрішнього аудиту та надання звіту за результатами моніторингу головному спеціалісту з питань запобігання і виявлення корупції

Завірюха Л.П.

Мітюхіна В.В.

 

 

Раз на рік

 

 

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

За результатами моніторингу надано звіт головному спеціалісту з питань запобігання і виявлення корупції