X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
26.03.2020
879/0/15-20
Про публічне звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

Вища рада правосуддя, розглянувши питання про публічне звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України відповідно до пункту 4 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

встановила:

 

з початку 2020 року до Вищої ради правосуддя надходять численні звернення від судів країни щодо незадовільного фінансування, зокрема на оплату праці працівників апаратів судів.

Крім того, 24 березня 2020 року Голова Державної судової адміністрації України звернувся до Вищої ради правосуддя щодо критичної ситуації з фінансовим забезпеченням судів, інших органів та установ у системі правосуддя та до Прем’єр-міністра України щодо фінансового забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом SARS-CoV-2.

Відповідно до пункту 11 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Кабінету Міністрів України за підсумками виконання Державного бюджету України у першому кварталі 2020 року необхідно розглянути питання щодо збільшення видатків Державній судовій адміністрації України на забезпечення здійснення правосуддя у необхідному обсязі.

Частиною першою статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» визначено заходи, які вживає Вища рада правосуддя з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. Частиною другою цієї норми встановлено, що Вища рада правосуддя вживає таких заходів, у тому числі із власної ініціативи.

На підставі викладеного Вища рада правосуддя, керуючись статтею 131 Конституції України, статтею 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

  1. Ухвалити та оприлюднити публічне звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України (додається).
  2. Копію рішення надіслати Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                  А.А. Овсієнко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
26 березня 2020 року № 879/0/15-20

 

Публічне звернення Вищої ради правосуддя
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

 

Відповідно до частини першої статті 130 Конституції України держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя.

Частиною третьою статті 146 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що видатки на утримання судів визначаються з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя.

Відповідні повноваження Вищої ради правосуддя містить і частина перша статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

На виконання статті 33 Бюджетного кодексу України Вища рада правосуддя надіслала до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України пріоритетні завдання фінансового забезпечення судової влади та її незалежності на середньостроковий період 2020–2022 років з-поміж яких – виплата суддівської винагороди суддям у порядку та розмірах, що визначені статтею 130 Конституції України та статтею 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та заробітної плати працівникам апаратів судів у розмірі, який дасть змогу сформувати висококваліфікований штат суду, спроможний організовувати та забезпечувати надання публічних послуг у сфері правосуддя на рівні, що задовольняє суспільні очікування; впровадження та супроводження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи для забезпечення належної роботи «Електронного суду», електронного документообігу, формування статистичних звітів щодо показників діяльності тощо; забезпечення повноцінної діяльності Служби судової охорони для належного рівня правопорядку в судах, захисту суддів, працівників апаратів судів та учасників судового процесу.

При цьому Вища рада правосуддя наголосила, що ці пріоритети необхідно врахувати при визначенні граничних показників видатків Державного бюджету України на 2020 рік головним розпорядникам коштів державного бюджету системи правосуддя для дотримання вимог статті 130 Основного Закону України.

Проте результати опрацювання орієнтовних граничних показників видатків державного бюджету на 2020–2022 роки, доведених Міністерством фінансів України, засвідчили, що визначених обсягів видатків недостатньо, у першу чергу на забезпечення в повному обсязі видатків на оплату праці суддів та працівників апаратів судів.

Не враховані Верховною Радою України пропозиції Вищої ради правосуддя, надані на виконання статей 37, 38 Бюджетного кодексу України щодо інформації про обсяги видатків, пов’язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя, передбачені у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Відповідно до частини другої статті 130 Конституції України розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій.

Частиною першою статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що суддівська винагорода регулюється цим Законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.

Згідно з частиною третьою цієї норми розмір посадового окладу судді визначається з урахуванням встановленого на 1 січня відповідного календарного року прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Пунктом 24 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено поетапне підвищення посадового окладу для суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів. Зокрема, з 1 січня 2020 року розмір посадового окладу судді місцевого суду становить 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня 2020 року, а судді апеляційного та вищого спеціалізованого суду – 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Згідно з частиною третьою статті 51 Закону України «Про державну службу» і розмір посадового окладу державних службовців також залежить від розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня відповідного року.

Вища рада правосуддя надала Міністерству фінансів України інформацію щодо чисельності суддів на середньостроковий період (2020–2022 роки), згідно з якою очікувана кількість суддів у 2020 році становитиме 7752, у тому числі вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду.

Розписом Державного бюджету України на 2020 рік для фінансового забезпечення судів передбачені бюджетні призначення в обсязі 10 273,4 млн грн, що менше від проведених касових видатків у 2019 році на 4 350,5 млн гривень. На кінець лютого 2020 року з доведеного судам річного фонду оплати праці в обсязі 8 271,4 млн грн після стовідсоткового покриття потреби на суддівську винагороду діючих суддів в обсязі 7 673,4 млн грн, на оплату праці працівників апаратів судів залишилося лише 598 млн грн з 5 367,2 млн грн необхідних.

Наявний розмір фонду оплати праці не покриває передбачені законодавством обов'язкові виплати і забезпечує середньомісячну заробітну плату працівника апарату суду в розмірі 2 100 грн. на місяць, що призвело до виникнення соціальної напруги серед працівників апаратів судів. У 2019 році середньомісячна заробітна плата працівника апарату суду становила 18 400 гривень.

Крім того, бюджетні асигнування щодо нарахувань на оплату праці становлять 14,4 % до бази нарахування, тоді як відповідно до частини п'ятої статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" єдиний внесок встановлюється в розмірі 22 % до бази нарахування.

Таким чином, дефіцит видатків на оплату праці працівників апаратів судів становить 4 769,2 млн грн, дефіцит нарахувань на оплату праці — 1 456,8 млн гривень.

Також викликає занепокоєння стан фінансового забезпечення Служби судової охорони.

Обсяг фонду оплати праці працівників Служби судової охорони на 2020 рік в сумі 1 118,2 млн грн дасть змогу укомплектувати її штат лише на 53 % від потреби. Для забезпечення належного виконання Службою визначених законом обов’язків необхідно додатково 1 000,0 млн грн: грошове утримання працівників Служби – 840,0 млн грн, нарахування на оплату праці – 160,0 млн гривень.

У 2020 році на інші поточні видатки судів (поштові відправлення, папір, утримання приміщень, оргтехніки, інформаційних систем, винагорода присяжним тощо) передбачені бюджетні призначення в сумі 444 696,7 тис грн, дефіцит становить 831 572,9 тис гривень. 

Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" взагалі не передбачені бюджетні асигнування на створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Фінансове забезпечення судів і суддів є невід’ємною складовою як незалежності окремого судді, так і незалежності усієї судової влади, на чому неодноразово наголошували міжнародні правові інституції, зокрема:

в Основних принципах щодо незалежності правосуддя, схвалених резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року, зазначено, що кожна держава–член повинна надати відповідні засоби, які б давали змогу судовим органам належним чином виконувати свої функції;

принцип ІІІ Рекомендації № R (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам–членам щодо незалежності, ефективності та ролі суддів визначає, що для створення відповідних умов праці, які дозволяють суддям ефективно працювати, необхідно, зокрема щоб статус і винагорода суддів відповідали гідності   їхньої професії та відповідальності, яку вони беруть на себе. Також необхідно надавати в розпорядження суддів допоміжний персонал та відповідне обладнання, а також доручати виконувати несудові завдання іншим особам;

згідно з висновками Консультативної ради європейських суддів (КРЄС), викладених у Висновку № 1 (2001) від 23 листопада 2001 року щодо зазначеної вище Рекомендації, рівень оплати праці судді повинен гарантуватися конкретними законодавчими положеннями, бути захищеним проти зменшення, і має діяти положення про його підвищення відповідно до вартості життя;

 у Висновку № 2 (2001) від 23 листопада 2001 року КРЄС звертає увагу «на необхідність забезпечення необхідних ресурсів для функціонування судів з тим, щоб уможливити їхнє функціонування згідно із стандартами, викладеними в статті 6 Європейської конвенції з прав людини».

Недотримання вимог статті 130 Конституції України, статті 135, пункту 24 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» створює суттєві ризики щодо належного виконання державою функцій зі здійснення правосуддя та зумовлює перешкоди для належного захисту прав і свобод людини, а в разі їх порушення – справедливого їх відновлення в розумні строки.

Крім того, у зв'язку з пандемією коронавірусу судам, як органам державної влади, робота яких не може бути припинена, необхідно виділити додаткові кошти в обсязі 154,9 млн грн на придбання засобів захисту та дезінфекції, які на сьогодні неможливо закупити через істотний дефіцит видатків.

Відповідно до пункту 11 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Кабінету Міністрів України за підсумками виконання Державного бюджету України у першому кварталі 2020 року необхідно розглянути питання щодо збільшення видатків Державній судовій адміністрації України на забезпечення здійснення правосуддя у необхідному обсязі.

З огляду на вказане Вища рада правосуддя, керуючись пунктом 4 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», звертається до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності внесення у найкоротший строк змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в частині збільшення Державній судовій адміністрації України видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами у такому обсязі:

видатки споживання – 7 897,6 млн грн, у тому числі:

на оплату праці фактично працюючих працівників апаратів судів (КЕКВ 2111) – 4 769,2 млн гривень;

на грошове утримання військовослужбовців (КЕКВ 2112) — 840 млн гривень;

нарахування на оплату праці працівників апаратів судів (КЕКВ 2120) — 1 456,8 млн гривень;

інші поточні видатки на забезпечення судочинства, в тому числі на придбання засобів захисту та дезінфекції для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 (коронавірусу SARC-CoV-2) (КЕКВ 2210, 2240, 2250, 2730, 2800) — 986,5 млн гривень;

видатки розвитку – 1 029,2 млн гривень, у тому числі:

на створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (КЕКВ 2281, 3210) – 340,5 млн гривень;

на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію приміщень судів (КЕКВ 3120, 3130, 3140) — 688,7 млн гривень.