X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
26.03.2020
878/0/15-20
Про призначення Пархацької Т.М.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя та її органів здійснює секретаріат, структуру і штатну чисельність якого затверджує Вища рада правосуддя.

25 лютого 2020 року рішенням Вищої ради правосуддя № 594/0/15-20 внесено зміни до структури секретаріату Вищої ради правосуддя, затвердженої рішенням Вищої ради правосуддя від 23 березня 2017 року № 576/0/15-17. Рішенням Вищої ради правосуддя від  № 595/0/15-20 затверджено зміни до штатного розпису Вищої ради правосуддя на 2020 рік.

У зв’язку із цим 27 лютого 2020 року рішенням Вищої ради правосуддя № 629/0/15-20 оголошено конкурс на зайняття посади державної служби категорії «А» в системі правосуддя – заступника керівника секретаріату – начальника правового управління секретаріату Вищої ради правосуддя.

Особливості правового регулювання державної служби в системі правосуддя визначаються законодавством про судоустрій і статус суддів (частина четверта статті 5 Закону України «Про державну службу»).

Особливості проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя відповідно до статті 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначаються Положенням, яке затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України після консультацій з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 5 вересня 2017 року № 2646/0/15-17 затверджено Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя (далі – Положення). Рішенням Вищої ради правосуддя від 26 листопада 2019 року № 3162/0/15-19 Положення викладено в новій редакції.

Положення визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття посад державної служби у судах, органах та установах системи правосуддя (далі –конкурс), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки. З питань, не врегульованих Положенням, та якщо інше не передбачено цим Положенням, застосовується Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі – Порядок).

Конкурс на зайняття посад державної служби категорії «А» в системі правосуддя згідно з пунктом 14 Положення проводить Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (далі – Комісія), яка відповідно до статті 29 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та статті 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» діє при Вищій раді правосуддя та здійснює повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної служби, визначені Законом України «Про державну службу», щодо питань державної служби в системі правосуддя.

Згідно зі статтею 28 Закону України «Про державну службу» рішенням Комісії визначаються кандидатури на зайняття посад державної служби, які набрали найбільшу загальну кількість балів за результатами складання загального рейтингу кандидатів (не більше п’яти осіб на одну посаду), для вибору суб’єктом призначення переможця конкурсу.

13 березня 2020 року відбулося засідання Комісії, за результатами якого вирішено внести Вищій раді правосуддя пропозицію щодо кандидатури для визначення переможця конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «А» в системі правосуддя – заступника керівника секретаріату – начальника правового управління секретаріату Вищої ради правосуддя –  Пархацької Тетяни Миколаївни.

Відповідно до пункту 59 Порядку з метою визначення переможця (переможців) конкурсу суб’єктом призначення проводиться співбесіда з кожним кандидатом на зайняття посади категорії «А», визначеним Комісією.

Для забезпечення формування об’єктивної характеристики щодо доброчесності кандидатів на посади категорії «А», визначених Комісією, та з метою виявлення наявності корупційних ризиків суб’єкт призначення або уповноважена ним особа перед проведенням співбесіди організовує отримання відповідної інформації від Національного антикорупційного бюро України.

Вища рада правосуддя звернулася до Національного антикорупційного бюро України (лист від 16 березня 2020 року № 9495/0/9-20) із проханням надати відповідну інформацію стосовно Пархацької Тетяни Миколаївни.

Національне антикорупційне бюро України листом від 26 березня 2020 року № 01-179/11697 повідомило про відсутність інформації, яка б вплинула на формування об’єктивної характеристики щодо доброчесності Пархацької Тетяни Миколаївни, а також про відсутність у неї корупційних ризиків.

Відповідно до частини третьої статті 27 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» керівник секретаріату та його заступники призначаються на посади та звільняються з посад Вищою радою правосуддя у порядку, встановленому законодавством про державну службу, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Статтею 31 Закону України «Про державну службу» встановлено, що на посаду державної служби призначається особа, визначена переможцем конкурсу. Рішення про призначення на посаду державної служби категорії «А» приймається суб’єктом призначення, визначеним Конституцією та законами України, у порядку, передбаченому Конституцією України, цим та іншими законами України. Рішення про призначення на посаду державної служби приймається суб’єктом призначення після проведення співбесіди з кандидатом. Таке рішення приймається не пізніше п’яти календарних днів з дня надходження результатів спеціальної перевірки у випадку та порядку, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції.

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, спеціальна перевірка не проводиться щодо претендентів, які перебувають на посадах у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.

Оскільки Пархацька Тетяна Миколаївна обіймає посаду в секретаріаті Вищої ради правосуддя, спеціальна перевірка стосовно неї на підставі зазначених норм не проводиться.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про державну службу» строкове призначення на посаду здійснюється у разі призначення на посаду державної служби категорії «А» – на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Керуючись статтями 31, 34 Закону України «Про державну службу», статтями 27, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи протокол № 2 засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя від 13 березня 2020 року, лист Національного антикорупційного бюро України від 26 березня 2020 року № 01-179/11697, та за результатами проведення співбесіди Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

призначити Пархацьку Тетяну Миколаївну на посаду заступника керівника секретаріату – начальника правового управління секретаріату Вищої ради правосуддя строком на п’ять років та встановити посадовий оклад відповідно до штатного розпису.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                       А.А. Овсієнко