X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
26.03.2020
880/0/15-20
Про доступ до правосуддя в умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Вища рада правосуддя на виконання повноважень, передбачених статтею 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя надійшли звернення 20 березня 2020 року –Української незалежної фундації правників від 17 березня 2020 року (вх. № 259/0/13-20), 23 березня 2020 року – звернення ГО «Асоціація суддів господарських судів» від 23 березня 2020 року (вх. № 2598/0/8-20), а також численні звернення судів України, в яких повідомляється про стан здійснення правосуддя в умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Кабінет Міністрів України 11 березня 2020 року прийняв постанову № 211, згідно з якою з 12 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року на всій території України відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» встановлено карантин з метою запобігання поширенню на території України респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, яка передбачає заборону відвідування закладів освіти, проведення масових заходів, у яких беруть участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211, згідно з якими, зокрема, заборонено відвідування закладів освіти до 3 квітня 2020 року, проведення масових заходів, у яких беруть участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади; рекомендовано іншим державним органам забезпечити організацію позмінної роботи працівників, а за технічної можливості – також роботи в режимі реального часу через Інтернет.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 239 запроваджено режим надзвичайної ситуації на всій території України до 24 квітня 2020 року.

Розпорядженням Голови Вищої ради правосуддя від 13 березня 2020 року № 11/0/2-20 «Про додаткові заходи із попередження респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19», запроваджено особливий порядок роботи Вищої ради правосуддя.

Рада суддів України листом від 16 березня 2020 року № 9-рс-186/20 рекомендувала судам на період карантинних заходів запровадити особливий режим роботи судів.

19 березня 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань правової політики ухвалив звернення до громадян України щодо функціонування органів правосуддя на період карантину, в якому наголосив, що запропоновані Радою суддів України рекомендації мають забезпечити епідеміологічну безпеку в судах.

Державна судова адміністрація України в листі від 20 березня 2020 року № 14-5711/20 зазначила, що установи системи правосуддя можна віднести до установ зони ризику розповсюдження коронавірусної інфекції.

Незалежність судової влади є головною умовою забезпечення верховенства права, ефективного захисту прав і свобод людини та громадянина, юридичних осіб, інтересів суспільства й держави.

Незалежність і недоторканність суддів гарантуються статтями 126 та 129 Конституції України, якими встановлено, що судді при здійсненні правосуддя незалежні й підкоряються лише закону.

Згідно зі статтею 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і має наслідком відповідальність, установлену законом.

Відповідно до статті 1 Основного Закону Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Статтею 3 Конституції України встановлено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Згідно зі статтею 50 Конституції України кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Вказане дає підстави вважати, що здійснення правосуддя суддями у відкритих судових засіданнях за безпосередньою участю сторін процесу в умовах оголошеного Кабінетом Міністрів України режиму надзвичайної ситуації та карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, створює загрозу для життя та здоров’я суддів, учасників судових засідань, працівників апаратів судів.

Водночас згідно зі статтею 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Складовою принципу верховенства права є право на звернення до суду, що передбачено статтею 55 Конституції України та гарантовано статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (право на справедливий суд).

Крім того, статтею 64 Конституції України передбачено, що права і свободи людини та громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. У Конституції наголошується, що право на справедливий суд не може бути обмежене в умовах воєнного та надзвичайного стану.

Отже, право на справедливий суд також не може бути обмежено, проте, визначаючи справедливий баланс між правом особи на безпечне для життя і здоров’я довкілля та правом на справедливий суд, слід зазначити про пріоритет природного права особи на життя та безпечне довкілля, яке визнається таким усіма цивілізованими народами і націями та є загальним спадком європейської правової традиції, позитивний обов’язок щодо забезпечення якого на території України покладено на державу Україна. Так, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (стаття 1 Конституції України).

Статтею 131 Конституції України та статтею 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» визначено, що Вища рада правосуддя вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів.

Відповідно до пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя ухвалює та оприлюднює публічні заяви і звернення; звертається до суб’єктів права законодавчої ініціативи, органів, які уповноважені приймати правові акти, із пропозиціями щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя; вживає інших заходів, які є необхідними для забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Враховуючи викладене, Вища рада правосуддя, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

1. Звернутися до Президента України, Верховної ради України із пропозицією внести зміни до процесуальних кодексів, які б забезпечили право осіб на доступ до правосуддя в умовах карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в частині, що стосується проведення засідань органів судової влади в режимі реального часу через Інтернет та продовження (зупинення) строків на оскарження судових рішень.

2. Звернутися до Державної судової адміністрації України та Служби судової охорони щодо невідкладного  розроблення змін до Положення про тимчасовий порядок забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них, якими передбачити особливості пропуску осіб до суду з урахуванням приписів постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211, та надати їх на затвердження до Вищої ради правосуддя.

3. Звернутися до Державної судової адміністрації України щодо прискорення роботи над Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою та невідкладно надати на затвердження Вищій раді правосуддя положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему в частині, що забезпечує участь осіб у судових засіданнях у віддаленому режимі, щотижня інформувати Вищу раду правосуддя про стан готовності до роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яка має запрацювати не пізніше 1 травня 2020 року, та покращення роботи Єдиного державного реєстру судових рішень з метою безперешкодного доступу до судових рішень.

4. Рекомендувати судам неухильно дотримуватися приписів постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 щодо запровадження карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; безперервно здійснювати судочинство у невідкладних справах, які визначені процесуальними кодексами та судами (суддями), з дотриманням балансу між правом на безпечне довкілля для суддів, сторін у справах та правом доступу до правосуддя; за можливості проводити судові засідання в режимі реального часу через Інтернет; на час терміну дії карантину організувати гнучкий графік роботи суддів та працівників апаратів судів; рекомендувати зборам суддів вирішити питання щодо чергування суддів для вирішення невідкладних процесуальних питань та невідкладних справ в особливих видах проваджень; обмежити доступ у судові засідання осіб, які не є учасниками проваджень; судові засідання проводити з використанням суддями та сторонами у справах засобів індивідуального захисту; рекомендувати судам перейти на опрацювання електронної кореспонденції; забезпечити працівникам апарату суду можливість виконання посадових обов’язків дистанційно, за наявності технічної можливості; довести до відома учасників судових процесів можливість відкладення розгляду справ у зв’язку із карантинними заходами.

5. З метою оперативного напрацювання органами системи правосуддя пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на забезпечення стабільної роботи судів, органів системи правосуддя в умовах карантину, встановленого в Україні з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, створити при Вищій раді правосуддя координаційну раду у складі: Голови Вищої ради правосуддя, Голови Верховного Суду (за згодою), Голови Ради суддів України (за згодою), Голови Державної судової адміністрації України, Голови Служби судової охорони, Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (за згодою), Генерального прокурора (за згодою), Міністра юстиції України (за згодою), Голови Національної асоціації адвокатів України (за згодою).

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                  А. А. Овсієнко