X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Рішення
Київ
01.11.2019
2866/1дп/15-19
Про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді окружного адміністративного суду міста Севастополя Шаповала І.І.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Краснощокової Н.С. та залучених із Третьої Дисциплінарної палати членів Вищої ради правосуддя Говорухи В.І., Іванової Л.Б., розглянувши дисциплінарну справу, відкриту за зверненням Служби безпеки України стосовно судді окружного адміністративного суду міста Севастополя Шаповала Ігоря Івановича,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 10 жовтня 2018 року надійшло звернення Служби безпеки України (далі – СБУ) стосовно судді окружного адміністративного суду міста Севастополя Шаповала І.І.

На підставі протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 10 жовтня 2018 року (№ 1080/0/13-18) вказане звернення передано члену Вищої ради правосуддя Гречківському П.М. для проведення перевірки.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 14 серпня 2019 року вказане звернення передано члену Вищої ради правосуддя Шапрану В.В. для проведення перевірки.

У зверненні СБУ вказано, що під час здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо можливого дисциплінарного проступку судді окружного адміністративного суду міста Севастополя Шаповала І.І.

Зокрема, зазначено, що Шаповал І.І. подавав до Кваліфікаційної колегії суддів Республіки Крим (далі – Колегія) заяву про участь у конкурсі на заміщення посади судді арбітражного суду міста Севастополя. Вказана інформація також підтверджується відкритими інтернет-ресурсами, а саме інформацією з офіційного сайту Кваліфікаційної колегії суддів Республіки Крим (http://www.vkks.ru/publication/23585/).

Ухвалою Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 30 серпня 2019 року № 2308/1дп/15-18 відкрито дисциплінарну справу стосовно судді окружного адміністративного суду міста Севастополя Шаповала І.І. у зв’язку з наявністю в його діях ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 1402-VIII).

З огляду на перебування вказаного судді на тимчасово окупованій території України, а також на відсутність поштового зв’язку із судом, в якому Шаповал І.І. обіймає посаду судді, про дату та час засідання Першої Дисциплінарної палати суддю повідомлено шляхом оприлюднення 18 вересня 2019 року відповідного запрошення на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. Про дату та час засідання дисциплінарного органу СБУ повідомлено шляхом надіслання відповідного запрошення засобами поштового зв’язку.

У зв’язку із тим, що у засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, призначене на 27 вересня 2019 року, суддя Шаповал І.І. не прибув, розгляд питання було відкладено.

Про засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, призначене на 1 листопада 2019 року, суддю Шаповала І.І. повідомлено шляхом оприлюднення 24 жовтня 2019 року відповідного запрошення на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя, СБУ – шляхом надіслання відповідного запрошення засобами поштового зв’язку.

Відповідно до частин четвертої, п’ятої статті 48 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» суддя та скаржник мають бути повідомлені про засідання Дисциплінарної палати не пізніше ніж за сім днів до дня його проведення в порядку, визначеному регламентом Вищої ради правосуддя, та шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. Суддя вважається належним чином повідомленим, якщо повідомлення направлено на адресу його місця проживання чи перебування або на адресу суду, в якому такий суддя обіймає посаду, а за неможливості такого направлення – розміщене на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

Оскільки повідомлення про запрошення судді Шаповала І.І. на засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 1 листопада 2019 року було розміщено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя 24 жовтня 2019 року, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що він належним чином повідомлений про засідання дисциплінарного органу та вважається таким, що 1 листопада 2019 року повторно не прибув у засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Частиною четвертою статті 49 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що у разі неможливості з поважних причин взяти участь у засіданні Дисциплінарної палати суддя може заявити клопотання про відкладення розгляду дисциплінарної справи. Повторна неявка судді на засідання незалежно від причин не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи за його відсутності.

З огляду на зазначене Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для розгляду дисциплінарної справи без участі судді Шаповала І.І.

За результатами підготовки дисциплінарної справи до розгляду член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Шапран В.В. дійшов висновку про наявність у діях судді складу дисциплінарного проступку та запропонував прийняти рішення про притягнення судді окружного адміністративного суду міста Севастополя Шаповала І.І. до дисциплінарної відповідальності.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Шапрана В.В., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для притягнення судді окружного адміністративного суду міста Севастополя Шаповала І.І. до дисциплінарної відповідальності з огляду на таке.

Шаповал Ігор Іванович Постановою Верховної Ради України від 20 березня 2008 року № 239-VI обраний на посаду судді окружного адміністративного суду міста Севастополя безстроково.

На офіційному сайті Вищої кваліфікаційної колегії суддів Російської Федерації (http://www.vkks.ru/publication/23585/) розміщено порядок денний засідання Колегії, призначеного на 1 жовтня 2014 року, відповідно до якого підлягає розгляду заява претендента Шаповала І.І. про рекомендацію на посаду судді арбітражного суду міста Севастополя (оголошення про конкурс надруковано у виданні «Российская газета» від 2 липня 2014 року № 145).

Згідно з пунктами 1, 2, 4 частини четвертої статті 54 Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів», чинного на час вчинення суддею дій (далі – Закон № 2453-VI), суддя зобов’язаний своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства; дотримуватися правил суддівської етики; додержуватися присяги судді.

Відповідно до статті 55 Закону № 2453-VI особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту: «Я (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді, дотримуватися морально-етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади».

Вказані вимоги Закону № 2453-VI кореспондуються з вимогами частини шостої, пунктів 1, 2 частини сьомої статті 56, статті 57 Закону № 1402-VIII.

Пунктом 33 Висновку № 18 (2015) Консультативної ради європейських суддів «Позиція судової влади та її відносини з іншими гілками державної влади в умовах сучасної демократії» визначено, що судді повинні поводитися бездоганно і під час виконання своїх функцій, і в їх особистому житті, бути відповідальними за свою поведінку згідно з вимогами загальноприйнятих норм.

Відповідно до пункту 8 Висновку № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема питання етики, несумісної поведінки та безсторонності, повноваження, що надані суддям, тісно пов’язані із цінностями правосуддя, справедливості та свободи. Стандарти поведінки, які застосовуються до суддів, випливають із цих цінностей і є передумовами довіри до здійснення правосуддя.

Отже, у висновках щодо стандартів поведінки Консультативна рада європейських суддів зазначає, зокрема, що судді у своїй діяльності повинні керуватися принципами професійної поведінки й утримуватися від будь-якої політичної діяльності, що може підірвати їхню незалежність та зашкодити їхній неупередженості.

Положення міжнародних документів та законодавства України визначають, що суддя має дотримуватися високих стандартів поведінки та не вчиняти дій, які підривають авторитет правосуддя.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» суддям, які працювали в судах України на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і виявили бажання переїхати у зв’язку з її тимчасовою окупацією Російською Федерацією, гарантується право на переведення на посаду судді до суду на іншій території України.

Шаповал І.І., обіймаючи посаду судді окружного адміністративного суду міста Севастополя, у 2014 році звертався до Вищої кваліфікаційної колегії суддів Російської Федерації із заявою щодо рекомендування його на посаду судді у суді Російської Федерації.

Відповідно до пункту 7 частини сьомої статті 56 Закону № 1402-VIII суддя зобов’язаний подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Однак, як вбачається з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (https://public.nazk.gov.ua/search), відповідні декларації судді Шаповал І.І. відсутні.

Крім того, суддя зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію родинних зв’язків та декларацію доброчесності за формами, що визначаються Комісією (частина перша статті 61 та частина перша статті 62 Закону № 1402-VIII).

Проте на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідні декларації судді Шаповала І.І. відсутні.

З початку тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим Російською Федерацією суддею Шаповалом І.І. не вживалось жодних дій, направлених на виконання обов’язків судді України. Із заявою про переведення, прикріплення або надання згоди на відрядження (як тимчасове переведення) на посаду судді до іншого суду на території України Шаповал І.І. не звертався. Обов’язкових дій щодо подання декларацій доброчесності судді, родинних зв’язків судді, а також декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, він також не вчиняв. Крім того, із заявами про звільнення з посади судді окружного адміністративного суду міста Севастополя до Вищої ради правосуддя (Вищої ради юстиції) не звертався. Таким чином, перебуваючи у статусі судді дотепер, Шаповал І.І. фактично з 2014 року самоусунувся від виконання професійних обов’язків.

На думку Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, вказані дії свідчать про неналежну поведінку судді Шаповала І.І., а також дають підстави вважати, що ним вчинено дії, які порочать звання судді та підривають авторитет правосуддя.

Враховуючи викладене, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що такі дії судді вказують на вчинення ним дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 106 Закону № 1402-VIII, а саме допущення суддею поведінки, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду.

Крім того, грубе нехтування суддею Шаповалом І.І. обов’язками є істотним дисциплінарним проступком, несумісним зі статусом судді.

У порядку, передбаченому пунктом 1 частини дев’ятої статті 109 Закону № 1402-VIII, істотним дисциплінарним проступком або грубим нехтуванням обов’язками судді, що є несумісним зі статусом судді або виявляє його невідповідність займаній посаді, може бути визнаний, зокрема, факт допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, у тому числі в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших етичних норм та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду.

Згідно з пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України та статтею 115 Закону № 1402-VIII підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Вказаний дисциплінарний проступок є триваючим, тому застосуванню підлягають положення статті 106 Закону № 1402-VIII та відповідно визначені статтею 109 вказаного Закону строки притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Частиною одинадцятою статті 109 Закону № 1402-VIII визначено, що дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше трьох років із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці чи здійснення відповідного дисциплінарного провадження.

З огляду на триваючий характер проступку судді Шаповала І.І. строк притягнення його до дисциплінарної відповідальності не закінчився.

Відповідно до частини другої статті 109 Закону № 1402-VIII та частини п’ятої статті 50 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» під час обрання виду дисциплінарного стягнення стосовно судді враховуються характер дисциплінарного проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, наявність інших дисциплінарних стягнень, інші обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне стягнення застосовується з урахуванням принципу пропорційності.

Згідно з інформацією, наявною у суддівському досьє, а також даними офіційного веб-сайту Вищої ради правосуддя суддя Шаповал І.І. до дисциплінарної відповідальності не притягувався.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що з огляду на характер та зміст допущеного суддею порушення ані особа судді та ступінь його вини, ані відсутність дисциплінарних стягнень чи будь-які інші обставини не можуть впливати на необхідність застосування до нього стягнення іншого, ніж подання про звільнення судді з посади.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, керуючись статтею 126 Конституції України, статтями 49, 50, 56 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтями 106, 108, 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пунктами 12.22–12.40 Регламенту Вищої ради правосуддя,

вирішила:

 

притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю окружного адміністративного суду міста Севастополя Шаповала Ігоря Івановича та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Рішення може бути оскаржене суддею в порядку та строки, що визначені статтею 51 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                  Н.С. Краснощокова

 

 

Члени Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                     В.І. Говоруха

                                                                                              Л.Б. Іванова