X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Друга Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
13.04.2020
977/2дп/15-20
Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ступак О.В.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого –Худика М.П., членів Блажівської О.Є., Грищука В.К., Прудивуса О.В., розглянувши висновок доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Артеменка І.А. за результатами попередньої перевірки дисциплінарних скарг Маселка Романа Анатолійовича стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ступак Ольги В’ячеславівни,

 

встановила:

 

8 лютого 2018 року  за вх. № М-475/8/7-18 до Вищої ради правосуддя надійшла дисциплінарна скарга Маселка Р.А. на дії судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ступак О.В. щодо непідтвердження нею законності джерела походження майна.

Скаржник зазначив, що ринкова вартість будинку площею ___ кв. м та земельної ділянки площею ________ га під ним у селі АДРЕСА_1 Київської області, яким користується та в якому проживає суддя Ступак О.В., становить від __________ грн. Вказаний будинок належить свекрусі судді – ОСОБА_1.

Під час співбесіди у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (далі – ВККСУ, Комісія) в межах конкурсу до Верховного Суду суддя Ступак О.В. чітко зазначила, що розмір доходів свекрухи їй невідомий, підтвердження джерел походження такого коштовного майна вона не має. Натомість у досьє судді міститься інформація про повну відсутність доходів у власника будинку та землі, починаючи з 2012 року.

З огляду на наведене скаржник вважає, що свекруха судді Ступак О.В. не мала достатніх доходів для придбання такого коштовного майна, а тому наявні сумніви щодо законності джерела походження вказаного будинку та землі під ним.

Враховуючи викладене, скаржник просив притягнути суддю Ступак О.В. до дисциплінарної відповідальності з підстав, передбачених пунктом 12 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Протоколом передачі справи раніше визначеному члену Вищої ради правосуддя від 8 лютого 2018 року вказану скаргу приєднано до дисциплінарної скарги № Ч-1653/9/7-17 та визначено для її розгляду члена Вищої ради правосуддя Гусака М.Б.

15 травня 2018 року до Вищої ради правосуддя за вх. № М-475/26/7-18 надійшла дисциплінарна скарга Маселка Р.А. на дії судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ступак О.В. щодо повідомлення нею недостовірної інформації про перебування у її користуванні та членів її сім’ї житлового будинку, що належить її свекрусі ОСОБА_1.

Скаржник зазначив, що у 2015–2017 роках суддя Ступак О.В. користувалася житлом, яке не вказала у поданій нею декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме житловим будинком площею _____ кв.м, який є власністю її свекрухи.

Отже, автор скарги вважає, що вказана суддя порушила антикорупційне законодавство, що мало б вплинути на рішення ВККСУ щодо її кандидатури на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Стверджує, що надання суддею недостовірної інформації під час проходження конкурсного відбору дало їй змогу перемогти у конкурсі та стати суддею Верховного Суду.

На думку Маселка Р.А., такі дії судді Ступак О.В. суперечать Кодексу суддівської етики, порушують Бангалорські принципи поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалені Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року № 2006/23 (далі – Бангалорські принципи), а тому просив притягнути суддю Ступак О.В. до дисциплінарної відповідальності з підстав, передбачених пунктами 3, 10 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Протоколом передачі справи раніше визначеному члену Вищої ради правосуддя від 15 травня 2018 року вказану скаргу приєднано до дисциплінарної скарги № Ч-1653/9/7-17 та визначено для її розгляду члена Вищої ради правосуддя Гусака М.Б.

21 листопада 2018 року до Вищої ради правосуддя за вх. № М-475/47/7-18 надійшла дисциплінарна скарга Маселка Р.А. на дії судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ступак О.В. щодо повідомлення Комісії під час проведення співбесіди у межах конкурсу до Верховного Суду завідомо недостовірної інформації щодо майна, належного їй на праві власності/користування.

Скаржник зазначив, що суддя Ступак О.В. надала недостовірну інформацію стосовно придбання у власність автомобіля марки «BMW X5», 2016 року випуску; щодо права користування житловим будинком площею _____ кв. м, який є власністю її свекрухи ОСОБА_1; щодо джерела походження коштів свекрухи для набуття у власність вказаного будинку у АДРЕСА_1 Київської області; щодо службової квартири, яка в подальшому була виведена із числа службових.

На переконання скаржника, у разі надання суддею достовірної інформації під час співбесіди вона не змогла б набрати необхідну кількість балів для перемоги у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Автор скарги вважає, що перемога у конкурсі шляхом надання неправдивих пояснень під час співбесіди значно підриває довіру до самих конкурсних процедур, Верховного Суду, ВККСУ та суду загалом.

З огляду на викладене Маселко Р.А. просив притягнути суддю Ступак О.В. до дисциплінарної відповідальності з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Протоколом передачі справи раніше визначеному члену Вищої ради правосуддя від 21 листопада 2018 року вказану скаргу приєднано до дисциплінарної скарги № Ч-1653/9/7-17 та визначено для її розгляду члена Вищої ради правосуддя Гусака М.Б.

Протоколами повторного автоматизованого визначення члена Вищої ради правосуддя по справі та передачі справи раніше визначеному члену Вищої ради правосуддя від 27 травня 2019 року для розгляду зазначених скарг визначено члена Вищої ради правосуддя Артеменка І.А. Підставою для перерозподілу справи вказано закінчення повноважень члена Вищої ради правосуддя Гусака М.Б.

Статтею 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» передбачено порядок попередньої перевірки дисциплінарної скарги та встановлено, що член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги, за наявності підстав, визначених пунктом 6 частини  першої статті 44 цього Закону, – передає скаргу на розгляд Дисциплінарної палати для ухвалення рішення щодо залишення без розгляду та повернення її скаржнику або відкриття дисциплінарної справи (пункт 3 частини першої статті 43 зазначеного Закону).

За результатами попередньої перевірки дисциплінарних скарг Маселка Р.А. стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ступак О.В. член Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Артеменко І.А. склав вмотивований висновок про відкриття дисциплінарної справи за дисциплінарними скаргами Маселка Р.А.

Дослідивши матеріали перевірки, заслухавши доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Артеменка І.А., Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи за дисциплінарними скаргами Маселка Р.А. з огляду на таке.

Ступак Ольга В’ячеславівна Постановою Верховної Ради України від 19 березня 2011 року № 3399-VI обрана на посаду судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Указом Президента України від 10 листопада 2017 року № 357/2017 призначена на посаду судді Верховного Суду у Касаційний цивільний суд.

Скарга Маселка Р.А. № М-475/8/7-18

Автор скарги зазначив, що за результатами аналізу відкритих джерел інформації, висновку Громадської ради доброчесності (далі – висновок ГРД), співбесіди судді в межах конкурсу до Верховного Суду та огляду майна судді Ступак О.В. за його місцезнаходженням встановлено, що суддя проживає і користується будинком площею ____ кв. м та земельною ділянкою площею _____ га під ним у АДРЕСА_1 Київської області.

Скаржник вважає, що оскільки суддя безоплатно користується таким майном, на неї поширюється обов’язок підтвердити джерела походження цього майна. Автор скарги також зазначив, що вказаний будинок належить свекрусі судді ОСОБА_1. При цьому під час співбесіди в межах конкурсу до Верховного Суду суддя Ступак О.В. зазначила, що розмір доходів свекрухи їй невідомий, підтвердження джерел походження такого коштовного майна у неї немає.

Натомість, як стверджує скаржник, у досьє судді міститься інформація про повну відсутність доходів у власника будинку і землі, починаючи з 2012 року, окрім пенсії.

Маселко Р.А. зауважує, що згідно з даними сайтів нерухомості ринкова вартість таких будинків становить від _____ гривень. Отже, є всі підстави вважати, що свекруха судді не мала достатніх доходів для придбання такого коштовного майна, тому існують сумніви в законності джерела його походження.

Скаржник також зазначив, що про наявність таких сумнівів свідчить висновок ГРД від 11 травня 2017 року про невідповідність судді критеріям доброчесності та додаткова інформація від 28 червня 2017 року, зокрема у зв’язку з наявністю у користуванні судді цього будинку. Суддя не змогла пояснити джерела походження коштовного майна, яке перебуває в її користуванні, за наявності сумнівів у законності джерел його походження. Отже, на думку скаржника, суддя порушила вимоги пункту 10 частини сьомої статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статті 18 Кодексу суддівської етики (у редакціях, чинних на момент подання скарги).

Враховуючи викладене, скаржник просив притягнути суддю Ступак О.В. до дисциплінарної відповідальності з підстав, передбачених пунктом 12 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Скарга Маселка Р.А. № М-475/26/7-18

Маселко Р.А. у скарзі зазначив, що у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданій, суддею Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ступак О.В., вказано, що з 1 грудня 2017 року судді та членам її сім’ї на праві користування належить житловий будинок площею _____ кв. м, який є власністю її свекрухи ОСОБА_1.

Під час співбесіди у ВККСУ 17 липня 2017 року, яка проводилася в межах конкурсу на посаду судді Верховного Суду, суддя Ступак О.В. наголосила, що з листопада 2016 року разом із сім’єю проживає у житловому будинку, який є власністю її свекрухи ОСОБА_1.

Такі самі пояснення відображені і в рішенні Комісії від 17 липня 2017 року № 196/17 про визнання Ступак О.В. такою, що за критеріями професійної етики та доброчесності підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Касаційному цивільному судді у складі Верховного Суду (далі – рішення Комісії).

Отже, як зауважив Маселко Р.А., суддя Ступак О.В. (на той час Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ)) під час участі у конкурсі на посаду судді Верховного Суду неодноразово подавала до органів, які брали участь у проведенні конкурсу, недостовірну інформацію щодо перебування вказаного будинку у її користуванні та користуванні членів її сім’ї. Крім того, на думку скаржника, це свідчить, що у     2015–2017 роках суддя Ступак О.В. користувалася житлом, яке не вказала у декларації, тобто порушила антикорупційне законодавство, що мало б вплинути на рішення ВККСУ щодо її кандидатури на посаду судді Верховного Суду. Разом із тим автор скарги зазначив, що така поведінка судді суперечить Кодексу суддівської етики.

Як вважає скаржник, наведене дає підстави стверджувати, що публічне повідомлення недостовірної інформації щодо свого майна та/або дій, які вчинялися задля отримання у власність цього майна, є недопустимим, оскільки порушує вимоги пунктів 3.1, 3.2 Бангалорських принципів і статей 1, 3, 18 Кодексу суддівської етики, дискредитує та підриває авторитет судової системи і правосуддя в очах суспільства.

Враховуючи наведене, скаржник просив притягнути суддю Ступак  О.В. до дисциплінарної відповідальності з підстав, передбачених пунктами 3, 10 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Скарга Маселка Р.А. № М-475/47/7-18

Маселко Р.А. у скарзі вказав, що йому стало відомо, що суддя Ступак О.В. під час співбесіди у межах конкурсу до Верховного Суду повідомила завідомо недостовірну інформацію, завдяки чому стала переможцем конкурсу.

Зокрема, у письмових поясненнях та під час співбесіди у ВККСУ суддя Ступак О.В. на запитання членів Комісії зазначила, що автомобіль марки «BMW X5», 2016 року випуску, набутий у власність за рахунок коштів, отриманих від продажу автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 150» (________ грн), та сімейних заощаджень.

Однак, як вказав скаржник, зазначене твердження судді спростовується обставинами, встановленими в ухвалі Солом’янського районного суду міста Києва від 14 серпня 2018 року, згідно з якою автомобіль марки «Toyota Land Cruiser» був проданий більше, ніж через місяць після повної оплати чоловіком судді вартості автомобіля  марки «BMW X5».

Таким чином, за твердженням скаржника, детективами Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ) у межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення суддею Ступак О.В. кримінального правопорушення встановлено відсутність коштів, достатніх для набуття у власність автомобіля марки «BMW X5», та неправдивість наданої суддею Ступак О.В. інформації, що вказаний автомобіль придбано за рахунок коштів, виручених від продажу іншого автомобіля.

Також скаржник зазначив, що у поданій декларації за 2017 рік суддя Ступак О.В. вказала, що з 1 грудня 2017 року їй та членам її сім’ї на праві користування належить житловий будинок площею ____ кв. м, який є власністю її свекрухи ОСОБА_1.

Однак, як вказав автор скарги, під час співбесіди у ВККСУ суддя Ступак О.В. наголосила, що проживає у вказаному будинку з листопада 2016 року, а саме після смерті свекра та старшого брата чоловіка, що підтверджується рішенням ВККСУ від 17 липня 2017 року № 196/17 про визнання Ступак О.В. такою, що за критеріями професійної етики та доброчесності підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду.

Отже, скаржник стверджує, що суддя Ступак О.В. неодноразово подавала до органів, які брали участь у проведенні конкурсу, недостовірну інформацію щодо перебування вказаного будинку в її користуванні та членів її сім’ї.

Крім того, Маселко Р.А. у скарзі зазначив, що на питання членів Комісії про джерело походження коштів свекрухи для набуття у власність житлового будинку у АДРЕСА_1 Київської області суддя Ступак О.В. відповіла, що вказаний будинок придбаний за доходи свекрухи, які вона отримала, оскільки все своє життя працювала, а також здійснювала підприємницьку діяльність.

Як вважає скаржник, наведене не відповідає дійсності, оскільки з ухвали Солом’янського районного суду міста Києва від 14 серпня 2018 року йому стало відомо, що ОСОБА_1 дійсно заплатила ______ грн продавцю цього будинку, однак ці кошти вона отримала з рахунку свого сина ОСОБА_2, тобто чоловіка судді. Окрім цього, ОСОБА_2 перерахував ще майже _____ грн зятю продавця.

Таким чином, зазначив скаржник, у вказаній ухвалі встановлено, що житловий будинок коштував значно більше його задекларованої вартості, при цьому понад _______ грн було сплачено за будинок саме за рахунок доходів сім’ї Ступак. Отже, на думку скаржника, твердження судді, що ці кошти зароблені її свекрухою, не відповідають дійсності.

При цьому скаржник вважає, що суддя Ступак О.В. почала користуватися будинком ще у 2015 році, оскільки, як вказано в зазначеній ухвалі Солом’янського районного суду міста Києва даними телефонних трафіків підтверджується перебування абонентського номера судді у зоні дії базових станцій, які обслуговують адресу місцезнаходження будинку, а саме вночі 30 та 31 грудня 2015 року, цілу добу 1 січня 2016 року, весь 2016 рік, 31 грудня 2016 року і 1 січня 2017 року.

Водночас скаржник зазначив, що суддя Ступак О.В. отримала службову квартиру, яка в подальшому була виведена із числа службових. При цьому під час співбесіди у ВККСУ в межах конкурсу до Верховного Суду суддя стверджувала, що заяву про виведення квартири із числа службових не подавала, таке виведення відбулося без її відома та без її звернення, квартира була позбавлена статусу службової у загальному для всіх суддів порядку.

Вказане, як зауважив автор скарги, підтверджується зазнаеним рішенням Комісії.

Тобто, за твердженням скаржника, суддя Ступак О.В. неодноразово зазначала, що не подавала заяву про виключення квартири із числа службових, проте ці відомості спростовуються листом Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації від 27 вересня 2017 року № 8417/24/1/103, відповідно до якого до матеріалів клопотання ВССУ про виключення житлового приміщення із числа службових була долучена заява Ступак О.В. від 30 травня 2013 року, складена на ім’я голови ВССУ та голови житлово-побутової комісії ВССУ, з проханням щодо виключення займаного житлового приміщення із числа службових.

Таким чином, Маселко Р.А. стверджує, що пояснення судді Ступак О.В. не відповідають дійсності.

На думку скаржника, повідомлення суддею недостовірних відомостей під час співбесіди у ВККСУ, які стали підставою для відхилення негативного висновку ГРД, є очевидним свідченням недотримання суддею вимог статей 1, 3 Кодексу суддівської етики, а тому наявні передбачені пунктом 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» підстави для притягнення судді Ступак О.В. до дисциплінарної відповідальності.

Із поданих Маселком Р.А. скарг вбачається, що недостовірність наданої суддею Ступак О.В. інформації про майно та тип права на нього, доходи, джерела походження коштів стосується будинку площею _____ кв. м  і земельної ділянки у АДРЕСА_1 Київської області та періоду користування вказаним будинком, набуття у власність автомобіля марки «BMW X5», а також відомостей щодо виключення службової квартири із числа службових.

На підтвердження наведених у скаргах доводів Маселко Р.А. долучив до матеріалів дисциплінарної справи висновок ГРД, затверджений 11 травня 2017 року, про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Ступак О.В. критеріям доброчесності та професійної етики. Підставою для підготовки вказаного висновку стосовно судді Ступак О.В. стали відомості про неповну інформацію, відображену у деклараціях, невідповідність витрат і майна членів сім’ї та близьких осіб кандидата на посаду судді Верховного Суду, а також невідповідність способу їх життя задекларованим доходам.

Також Маселко Р.А. долучив до скарг копію ухвали Солом’янського районного суду міста Києва від 14 серпня 2018 року (справа № 760/____/18) про тимчасовий доступ до речей і документів, постановлену на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

На підтвердження факту надання суддею Ступак О.В. недостовірних відомостей щодо виключення відповідної квартири із числа службових без її відома скаржник долучив до матеріалів дисциплінарної скарги копію заяви судді Ступак О.В. від 30 травня 2013 року про виключення із числа службових жилих приміщень ВССУ та закріплення за нею та членами її сім’ї трикімнатної квартири у будинку на АДРЕСА_2.

Крім того, до однієї зі скарг Маселко Р.А. долучив копії пояснень судді Ступак О.В. до ВККСУ та рішення Комісії від 17 липня 2017 року № 196/вс-17 про визнання Ступак О.В. такою, що за критеріями професійної етики та доброчесності підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду. Ухвалюючи вказане рішення, Комісія врахувала письмові пояснення судді Ступак О.В. на висновок ГРД від 11 травня 2017 року, надані нею усні пояснення щодо обставин, викладених у рішенні ГРД від 28 червня 2017 року, які не були предметом обговорення під час співбесіди, та дійшла висновку, що наявні у Комісії докази спростовують висновок ГРД про невідповідність кандидата Ступак О.В. критеріям доброчесності та професійної етики.

Під час проведення попередньої перевірки член Вищої ради правосуддя Гусак М.Б. витребував із Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) копію рішення щодо результатів повної перевірки декларації судді Ступак О.В.

Листами від 19 квітня та 23 серпня 2018 року НАЗК повідомило Вищу раду правосуддя про прийняття рішень щодо проведення повних перевірок декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих Ступак О.В. Зокрема, 28 вересня 2017 року було прийнято рішення № 822 щодо перевірки декларації за 2016 рік, 15 грудня 2017 року – рішення № 1456 щодо перевірки декларації за 2015 рік.

Із копій рішень НАЗК, надісланих на запит члена Вищої ради правосуддя Гусака М.Б. (вх. № 4889/0/8-19 від 21 травня 2019 року), вбачається таке.

Рішенням НАЗК від 12 квітня 2019 року № 1052 встановлено, що суб’єкт декларування (Ступак О.В.) при складанні та поданні декларації за 2015 рік зазначив недостовірні відомості про: тип права на земельну ділянку, яка належить йому на праві власності; тип права на транспортні засоби; тип права та джерела отриманих ним та членом сім’ї (чоловіком) доходів, чим не дотримався вимог пунктів 2, 3, 7 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Рішенням НАЗК від 12 квітня 2019 року № 1053 встановлено, що суб’єкт декларування (Ступак О.В.) при складанні та поданні декларації за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: тип права на земельну ділянку, яка належить йому на праві власності; тип права на транспортні засоби; тип права на отримані ним та членом сім’ї (чоловіком) доходи, чим не дотримався вимог пунктів 2, 3, 7 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Стосовно доводів скарги Маселка Р.А. про надання суддею недостовірної інформації щодо виведення квартири із числа службових попередньою перевіркою встановлено, що вказані доводи були предметом перевірки дисциплінарної скарги Чижик Г.В. стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ступак О.В., за результатами якої ухвалою Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 13 січня 2020 року № 30/2дп/15-20 відкрито дисциплінарну справу стосовно вказаної судді за скаргою Чижик Г.В.

Отже, доводам скарги Маселка Р.А. в цій частині буде надано належну оцінку у межах розгляду відкритої дисциплінарної справи стосовно судді Ступак О.В. за дисциплінарною скаргою Чижик Г.В.

У письмових поясненнях, наданих на запит члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Артеменка І.А., щодо обставин, викладених у скаргах Маселка Р.А. (вх. № 6123/0/6-19 від 25 листопада 2019 року), суддя Ступак О.В. зазначила, що скарги члена Громадської ради доброчесності Маселка Р.А. є безпідставними, оскільки не містять відомостей про вчинення нею дисциплінарного проступку, а тому підлягають залишенню без розгляду.

Суддя вказала, що обставини, викладені та на власний розсуд інтерпретовані скаржником у скаргах від 5 лютого, 10 травня та 16 листопада 2018 року, були предметом дослідження ВККСУ та Вищої ради правосуддя під час проведення конкурсу до Верховного Суду.

Проте після завершення конкурсу скаржник, крім того, що поширює стосовно неї одні й ті самі відомості у соціальних мережах та на каналі «24», продовжує подавати скарги до різних інстанцій, у тому числі і до Вищої ради правосуддя. Підтвердженням цього є те, що найбільша кількість скарг, стосовно неї, що надійшли до Вищої ради правосуддя, подані саме Маселком Р.А., що розцінюється нею як переслідування її як судді.

Щодо обставин, викладених у скаргах Маселка Р.А., суддя вказала, що пояснення щодо обставин, пов’язаних із майновими питаннями, надавала під час конкурсу, а отже, ці обставини вже були предметом дослідження та оцінки Вищої ради правосуддя. За результатами конкурсу її призначено суддею Верховного Суду.

За твердженням судді, ці обставини перевірялися НАЗК та НАБУ як за скаргами Маселка Р.А., так і за скаргами громадського об’єднання «Автомайдан», одним із засновників якого він є.

За результатами повної перевірки поданих нею декларацій за 2015, 2016 роки НАЗК не встановило порушень, які могли б бути підставою для притягнення її як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

Суддя також вказала, що стосовно обставин, які начебто встановлені НАБУ, члени її родини надали пояснення. Після надання пояснень до цього органу у НАБУ відсутні претензії до неї.

Вважає, що метою подання скарг Маселка Р.А. є переслідування її як судді.

Враховуючи викладене, з огляду на те, що скарги не містять відомостей про вчинення нею дисциплінарного проступку, а викладені у них обставини були предметом перевірки як Вищої ради правосуддя під час конкурсу до Верховного Суду, так і інших компетентних органів, суддя Ступак О.В. просить залишити вказані скарги без розгляду та повернути їх скаржнику.

Разом із тим, встановлено, що рішенням окружного адміністративного суду міста Києва від 25 березня 2020 року № 640/13788/19 визнано протиправним та скасовано рішення НАЗК № 1053 «Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Ступак О.В., суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ».

Відповідно до пунктів 3, 10, 12 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з підстав допущення поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду; зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством; допущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім’ї; встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам; непідтвердження суддею законності джерела походження майна.

Згідно із Бангалорськими принципами суддя демонструє поведінку, бездоганну навіть з точки зору стороннього спостерігача (пункт 3.1 Третього показника «Чесність та непідкупність»); поведінка судді має відповідати високому статусу його посади (пункт 4.2 Четвертого показника «Дотримання етичних норм»).

Статтею 1 Кодексу суддівської етики, затвердженого ХІ черговим з’їздом суддів України 22 лютого 2013 року, визначено, що суддя повинен бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду.

Таким чином, відомості щодо невідповідності наданої суддею Ступак О.В. інформації про майно та тип права на нього, доходи, джерела походження коштів щодо будинку площею ____ кв.м  і земельної ділянки у АДРЕСА_1 Київської області, періоду користування вказаним будинком, набуття у власність автомобіля марки  «BMW X5» можуть свідчити про наявність у діях судді ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктами 3, 10, 12 частини першої статті 106 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», тому існують підстави для прийняття рішення про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ступак О.В. (за дії, вчинені під час перебування на посаді судді ВССУ).

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, враховуючи викладені відомості, керуючись статтею 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пунктом 12.11 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

ухвалила:

 

відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ступак Ольги В’ячеславівни (за дії, вчинені під час перебування на посаді судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ) за дисциплінарними скаргами  Маселка Р.А.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Головуючий на засіданні

Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                            М.П. Худик

 

Члени Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                           О.Є. Блажівська

                                                                                               В.К. Грищук

                                                                                               О.В. Прудивус