X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
12.02.2018
429/1дп/15-18
Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді апеляційного суду Донецької області Мальцевої Є.Є.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Лесько А.О., членів Гусака М.Б., Комкова В.К., Маловацького О.В., розглянувши висновок доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Шапрана В.В., за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги Пащенка Сергія Олексійовича стосовно судді апеляційного суду Донецької області (м. Маріуполь) Мальцевої Євгенії Євгеніївні,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 20 липня 2017 року надійшла дисциплінарна скарга Пащенка С.О. про порушення суддею апеляційного суду Донецької області (м. Маріуполь) Мальцевою Є.Є. норм процесуального права при прийнятті 10 липня 2017 року ухвали про повернення апеляційної скарги представника Пащенка С.О. на ухвалу Великоновосілківського районного суду Донецької області від 26 січня 2017 року разом із цивільною справою до Великоновосілківського районного суду Донецької області для виконання вимог частини другої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України).

У зв’язку з викладеним автор скарги просив притягнути суддю апеляційного суду Донецької області (м. Маріуполь) Мальцеву Є.Є. до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу матеріалу між членами Вищої ради правосуддя від 20 липня 2017 року дисциплінарну скаргу Пащенка С.О. передано члену Вищої ради правосуддя Шапрану В.В. для проведення попередньої перевірки.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач) за відсутності підстав для залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги, збирає у разі необхідності інформацію, документи, інші матеріали для перевірки викладених у скарзі обставин та складає мотивований висновок із пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи.

За результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги Пащенка С.О. член Першої Дисциплінарної палати Шапран В.В. вніс пропозицію відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді апеляційного суду Донецької області (м. Маріуполь) Мальцевої Є.Є.

Здійснивши попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги, заслухавши доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Шапрана В.В., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді апеляційного суду Донецької області (м. Маріуполь) Мальцевої Є.Є. з огляду на таке.

Ухвалою Великоновосілківського районного суду Донецької області від 26 січня 2017 року відмовлено у застосуванні заходів забезпечення позову у цивільній справі № 220/2381/16-ц за позовом Пащенка С.О. до Андрієвської сільської ради, ОСОБА-1, ОСОБА-2 про встановлення фактів, які мають юридичне значення і визнання права власності у порядку спадкування за законом.

6 лютого 2017 року на адресу Великоновосілківського районного суду Донецької області надійшла апеляційна скарга Пащенка С.О., в якій він просив скасувати ухвалу від 26 січня 2017 року та вжити усіх заходів щодо забезпечення позову.

Ухвалою апеляційного суду Донецької області від 10 липня 2017 року апеляційну скаргу представника Пащенка С.О. на ухвалу Великоновосілківського районного суду Донецької області від 26 січня 2017 року повернуто разом із цивільною справою до Великоновосілківського районного суду Донецької області для виконання вимог частини другої статті 293 ЦПК України.

В ухвалі апеляційного суду Донецької області від 10 липня 2017 року зазначено, що частиною першою статті 293 ЦПК України передбачено вичерпний перелік ухвал суду першої інстанції, які можуть бути оскарженні в апеляційному порядку. Ухвала про відмову у задоволенні заяви про забезпечення позову, на думку судді Мальцевої Є.Є., не належала до цього переліку.

У дисциплінарній скарзі Пащенко С.О. зазначає, що 10 липня 2017 року суддею Мальцевою Є.Є. прийнято ухвалу про повернення апеляційної скарги без урахування рішення Коституційного Суду України від 28 квітня 2010 року №12-рп/2010, в якому надано роз’яснення, що в аспекті конституційного звернення положення пункту 2 частини першої статті 293 ЦПК України стосовно можливості апеляційного оскарження ухвал суду щодо забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України необхідно розуміти як такі, що передбачають право оскаржувати окремо від рішення суду в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції як про забезпечення позову і щодо скасування забезпечення позову, так і ухвали про відмову в забезпеченні позову і скасуванні забезпечення позову.

У письмових поясненнях, що надійшли 28 серпня 2017 року, суддею Мальченко Є.Є. зазначено, що в ухвалі про повернення апеляційної скарги нею було помилково взято до уваги роз’яснення постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства». За змістом статті 293 ЦПК окремо від рішення суду в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали суду першої інстанції про задоволення заяви про забезпечення позову, а також про його скасування, проте ухвали про відмову у забезпеченні позову оскарженню не підлягають. При прийнятті вказаної ухвало суддею помилково не взято до уваги рішення Коституційного Суду України від 28 квітня 2010 року №12-рп/2010, яким регламентовано можливість оскарження в апеляційному порядку ухвали про відмову у забезпеченні позову.

Відповідно до Київських рекомендацій Організації з безпеки і співробітництва в Європі щодо незалежності судочинства у Східній Європі, на Південному Кавказі та у Середній Азії (Київ, 23–25 червня 2010 року) процедура притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності повинна стосуватися підтверджених випадків порушення правил професійної поведінки, які є значними, неприпустимими та, крім цього, ганьблять репутацію суддівства. Дисциплінарна відповідальність суддів не може бути наслідком змісту їхніх рішень або вироків, включаючи відмінності в юридичному тлумаченні між судами, наслідком прикладів суддівських помилок чи критики суддів.

Декларацією щодо принципів незалежності судової влади, прийнятою Конференцією голів Верховних судів країн Центральної та Східної Європи (о. Бріюні, Хорватія, 14 жовтня 2015 року), закріплено принципи, які встановлюють стандарти незалежності судової влади як однієї з трьох гілок державної влади, згідно з якими жоден суддя не повинен притягатися до дисциплінарної відповідальності чи звільнятися за ухвалені ним судові рішення, крім як у разі грубої недбалості чи навмисного порушення закону.

Суддя може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності за істотні та очевидні порушення норм процесуального права, а також за порушення прав людини і основоположних свобод, якщо вони вчинені умисно або внаслідок грубої недбалості (мають ознаки свавілля).

Прояви суддівського свавілля необхідно відрізняти від добросовісної суддівської помилки, тобто помилки без ознак умислу або грубої недбалості.

Добросовісність вказує на те, що суддя діяв сумлінно – з належним ставленням до своїх обов’язків встановив фактичні обставини, що підлягають правовій оцінці, оцінив докази та тлумачив закон, але припустився помилки, яка не була настільки очевидною й однозначною.

Надаючи правову кваліфікацію діям судді Мальцевої Є.Є., варто зазначити, що відповідно до статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у разі допущення умисного або внаслідок недбалості порушення, проте в цьому конкретному випадку під час попередньої перевірки в діях судді Мальцевої Є.Є. не встановлено умислу або недбалості.

Вища рада правосуддя діє в межах повноважень, визначених статтею 131 Конституції України та статтею 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», і не наділена повноваженнями оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст.

Доводи автора скарги стосовно допущення суддею апеляційного суду Дніпропетровської області Мальцевою Є.Є. умисної або внаслідок недбалості незаконної відмови у доступі до правосуддя, порушення прав людини і основоположних свобод не підтвердились під час попередньої перевірки.

Встановлені попередньою перевіркою обставини дають підстави для висновку, що доводи скарги Пащенка С.О. зводяться до незгоди з ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 10 липня 2017 року.

Незгода автора скарги із прийнятими суддею судовими рішеннями не може бути підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 45 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у відкритті дисциплінарної справи має бути відмовлено, якщо суть скарги зводиться лише до незгоди із судовим рішенням.

Оскільки за результатами попередньої перевірки скарги Пащенка С.О. та доданих до неї матеріалів встановлено, що доводи скарги зводяться до незгоди з ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 10 липня 2017 року, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді апеляційного суду Донецької області Мальцевої Є.Є.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, керуючись статтею 45 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

ухвалила:

 

відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді апеляційного суду Донецької області Мальцевої Євгенії Євгеніївни.

Ухвала про відмову у відкритті дисциплінарної справи оскарженню не підлягає.

 

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                              А.О. Лесько

 

Члени Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                М.Б. Гусак

                                                                         В.К. Комков

                                                                         О.В. Маловацький