X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
29.04.2020
1113/0/15-20
Про внесення Президентові України подання про призначення Царук І.М. на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, викладену у рішенні від 7 серпня 2019 року № 596/дс-19, матеріали особової справи (досьє) кандидата на посаду судді щодо призначення Царук Ірини Михайлівни на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, висновок члена Вищої ради правосуддя, а також персонально кандидатуру Царук І.М.,

 

встановила:

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – Комісія) рішенням від 7 серпня 2019 року № 596/дс-19 рекомендувала Царук І.М. для призначення на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

За результатами попереднього розгляду матеріалів член Вищої ради правосуддя Грищук В.К. склав висновок про можливість призначення Царук І.М. на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Грищука В.К., розглянувши кандидатуру Царук І.М.,Вища рада правосуддя встановила таке.

Рішенням Комісії від 3 квітня 2017 року № 28/зп-17 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду.

Царук І.М. 5 травня 2017 року звернулася до Комісії із заявою про допуск її до участі у доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Кандидат – Царук Ірина Михайлівна, громадянка України, ____ року народження. У 2003 році закінчила Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство». Має стаж професійної діяльності у сфері права після здобуття вищої юридичної освіти щонайменше п’ять років, є компетентною, доброчесною та володіє державною мовою.

Рішенням Комісії від 19 квітня 2019 року № 54/зп-19 визначено, зокрема, рейтинг кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та зараховано їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів у межах процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошеного Комісією 3 квітня 2017 року.

Вказаним рішенням Комісії до резерву на заміщення вакантних посад суддів місцевих загальних судів зараховано Царук І.М., яка за результатами кваліфікаційного іспиту набрала 191,625 бала та займає 57 (п’ятдесят сьому) позицію в рейтингу кандидатів на посаду судді місцевого загального суду.

Вища рада правосуддя 18 липня 2019 року на підставі пункту 4 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» звернулася до Комісії та зазначила про необхідність забезпечення під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів рівних можливостей для кандидатів на посаду судді, включених до резерву, та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, за результатами іспитів із дотриманням в межах поточного конкурсу частини восьмої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Рішенням Комісії від 19 липня 2019 року № 101/дс-19 Царук І.М. допущено до участі в оголошеному Комісією 2 липня 2019 року конкурсі на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів.

Рішенням Комісії від 7 серпня 2019 року № 150/зп-19 затверджено рейтинг учасників конкурсу на зайняття 505 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах, оголошеного рішенням Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19. Зокрема, затверджено рейтинг кандидатів на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.Царук І.М.зайняла 2 (другу) позиціюв рейтингу на зайняття 3 (трьох) посад суддів зазначеного суду.

Рішення Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19 про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів було оскаржено в судовому порядку.

Велика Палата Верховного Суду 29 січня 2020 року постановою у справі № 9901/378/19 визнала, що рішення Комісії від 2 липня 2019 року № 108/зп-19 про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих загальних судів не може вважатися свавільним, оскільки переслідувало легітимну мету – першочергового заповнення вакансій у судах із значним кадровим дефіцитом, а тому відсутнє порушення порядку проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, встановленого статтями 79 та 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Також відсутні інші порушення визначеного законом порядку надання Комісією рекомендації для призначення Царук І.М. та не встановлено обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням її на посаду судді.

Таким чином, кандидатура Царук І.М. відповідає вимогам статті 127 Конституції України та статті 69 Закону України «Про судоустрій і статус  суддів».

З огляду на встановлене Вища рада правосуддя на підставі статей 127, 131 Конституції України, статей 69, 70, 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пункту 29 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статей 3, 30, 34, 36, 37 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

 

вирішила:

 

внести Президентові України подання про призначення Царук Ірини Михайлівни на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                             А.А. Овсієнко