X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
19.05.2020
1404/0/15-20
Про внесення змін до Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя

Згідно з частиною другою статті 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» при Вищій раді правосуддя діє Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, яка утворюється відповідно до закону.

Частиною шостою статті 29 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» передбачено, що Комісія здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, яке затверджується Вищою радою правосуддя після консультацій із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (далі – Положення) затверджено рішенням Вищої ради правосуддя від 18 травня 2017 року № 1172/0/15-17.

З метою вдосконалення діяльності Комісії виникла необхідність у внесенні змін до Положення.

Національне агентство України з питань державної служби листом від 23 квітня 2020 року №  3241/92.02-20 погодило зміни до Положення без зауважень. 

Заслухавши члена Вищої ради правосуддя Матвійчука В.В., керуючись статтею 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 29, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

затвердити зміни до Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, що додаються.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                    А.А. Овсієнко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

«19» травня 2020 року № 1404/0/15-20

 

 

ЗМІНИ

до Положення про Комісію з питань вищого

корпусу державної служби в системі правосуддя

 

        

1. Пункт 12 доповнити п’ятим та шостим абзацами:

«У разі, коли член Комісії не може бути присутнім на її засіданні, такий член Комісії може брати участь у засіданні дистанційно шляхом застосування технічних засобів за згодою Голови Комісії, про що зазначається у протоколі засідання Комісії.

Одночасно забезпечувати свою участь у засіданні Комісії дистанційно шляхом застосування технічних засобів можуть не більше двох членів Комісії.»