X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Третя Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
19.08.2020
2427/3дп/15-20
Про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги Бевзи Г.С. стосовно судді Шевченківського районного суду міста Чернівців Семенка О.В.

 

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Говорухи В.І., члена Гречківського П.М. Матвійчука В.В. залученого члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Блажівської О.Є., розглянувши висновок доповідача – члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Швецової Л.А. та додані до нього матеріали попередньої перевірки дисциплінарної скарги Бевзи Галини Сидорівни стосовно судді Шевченківського районного суду міста Чернівців Семенка Олега Васильовича,

 

встановила:

 

До Вищої ради правосуддя 20 липня 2020 року за вхідним № С-4213/0/7-20 надійшла дисциплінарна скарга Бевзи Г.С. на дії Шевченківського районного суду міста Чернівців Семенка О.В. під час розгляду справи № 727/842/20 за позовом ОСОБА_1 до Міністерства юстиції України, Державного реєстратора Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України Аврамченко С.С., треті особи: ТОВ «Гіпербуд», ОК «Житлово-будівельний кооператив «Проспект» про визнання протиправним та скасування наказу Міністерства юстиції України № 1871/5 від 13 червня 2017 року та рішення державного реєстратора Аврамченко С.С.

У дисциплінарній скарзі Бевза Г.С. зазначила, що суддя Семенко О.В. всупереч вимогам цивільного процесуального законодавства ухвалив незаконне та необґрунтоване рішення від 25 червня 2020 року не зазначив в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів щодо суті спору, а також не вказав в резолютивній частині рішення дату складання повного тексту рішення.

У зв’язку з цим Бевза Г.С. просить притягнути суддю Шевченківського районного суду міста Чернівців Семенка О.В. до дисциплінарної відповідальності. Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 21 липня 2020 року № Б-4213/0/7-20 зазначена скарга передана для розгляду члену Вищої ради правосуддя Швецовій Л.А.

За результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги членом Третьої Дисциплінарної палати Швецовою Л.А. складено висновок з пропозицією про залишення скарги без розгляду та повернення її скаржнику.

Заслухавши доповідача – члена Третьої Дисциплінарної палати Швецову Л.А. та дослідивши матеріали попередньої перевірки, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для залишення дисциплінарної скарги Бевзи Г.С. стосовно судді Шевченківського районного суду міста Чернівців Семенка О.В. без розгляду та повернення її скаржнику з огляду на таке.

Згідно статті 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя», з урахуванням вимог цього Закону.

Дисциплінарне провадження щодо суддів проводиться за правилами та в строки, встановлені Главою 4 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач), за наявності підстав, визначених пунктом 6 частини першої статті 44 цього Закону, - передає скаргу на розгляд Дисциплінарної палати для ухвалення рішення щодо залишення без розгляду та повернення її скаржнику або відкриття дисциплінарної справи.

Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя встановлено.

Семенко Олег Васильович Указом Президента України від 18 жовтня 2013 року № 570/2013 призначений на посаду судді Новоазовського районного суду Донецької області строком на п’ять років, Указом Президента України від 14 лютого 2015 року № 81/2015 переведений на роботу на посаду судді Шевченківського районного суду міста Чернівців у межах п’ятирічного строку, Указом Президента України від 23 грудня 2019 року № 936/2019 призначений суддею цього ж суду. В провадженні судді Шевченківського районного суду міста Чернівців Семенка О.В. перебувала справа за позовом ОСОБА_1до Міністерства юстиції України, Державного реєстратора Департаменту державної реєстрації Міністерства Юстиції України Аврамченко С.С., треті особи: ТОВ «Гіпербуд», ОК «Житлово-будівельний кооператив «Проспект» про визнання протиправним та скасування наказу Міністерства юстиції України № 1871/5 від 13 червня 2017 року та рішення державного реєстратора Аврамченко С.С.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Чернівців від 3 лютого 2020 року у справі № 727/842/20 відкрито провадження.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Чернівців від 3 березня 2020 року залучено до участі у справі за позовом ОСОБА_1 до Міністерства юстиції України, Державного реєстратора Департаменту державноїреєстрації Міністерства юстиції України Аврамченко С.С. третя особа, без самостійних вимог на предмет спору: Товариство з обмеженою відповідальністю «Гіпербуд» про визнання протиправним та скасування наказу та рішення державного реєстратора, у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Обслуговуючий кооператив Житлово-будівельний кооператив «Проспект». Рішенням Шевченківського районного суду міста Чернівців від 25 червня 2020 року позов ОСОБА_1 про визнання протиправним та скасування наказу Міністерства юстиції України №1871/5 від 13 червня 2017 року та рішення Державного реєстратора Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України Аврамченко Сніжаною Сергіївною № 35662176 від 14 червня 2017 року задоволено. Визнано протиправним та скасовано наказ Міністерства юстиції України №1871/5 від 13 червня 2017 року. Визнано протиправним та скасовано рішення Державного реєстратора Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України Аврамченко Сніжани Сергіївни № 35662176 від 14 червня 2017 року. В письмових поясненнях наданих на запит члена Вищої ради правосуддя судді Семенко О.В. зазначив, що рішення від 25 червня 2020 року ухвалено з дотриманням вимог Цивільного процесуального кодексу України.

Мотивувальна частина вказаного рішення відповідає вимогам частини першої статті 265 ЦПК України, в якій зазначені всі фактичні обставини, встановлені судом, зміст спірних правовідносин, з посиланням на докази, на підставі яких встановлені відповідні обставини: докази, відхилені судом; мотивована оцінка кожного аргументу, наведеного учасниками справи, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову, ким порушені/ не визнані права, за захистом яких мало місце звернення до суду; норми права, які застосував суд, та мотиви їх застосування: норми права, на які посилалися сторони, які суд не застосував, та мотиви їх незастосування. ;

Суд розглянув справу в межах заявлених вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи, не порушуючи принципу диспозитивності цивільного судочинства.

Крім цього, 25 червня 2020 року суддею Семенко О.В. було ухвалено вступну та резолютивну частини рішення, де було зазначено, що повний текст судового рішення буде складено 3 липня 2020 року.

З Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що 25 червня 2020 року в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення. Датою складення повного судового рішення зазначено 3 липня 2020 року.

Разом з тим, повний текст судового рішення від 25 червня 2020 року надісланий судом до ЄДРСР 3 липня 2020 року, зареєстрований 5 липня 2020 року та оприлюднений 6 липня 2020 року.

Ухвалою Чернівецького апеляційного суду від 7 серпня 2020 року справу за апеляційною скаргою Завідувача сектору судової роботи та міжнародного співробітництва у Чернівецькій області відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Івано-Франківськ Лунгу Ірини Олександрівни на рішення Шевченківського районного суду міста Чернівці від 25 червня 2020 року, призначено до апеляційного розгляду на 11:00 29 вересня 2020 року. Вища рада правосуддя згідно зі статтею 131 Конституції України, статтею 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» не є органом, що здійснює судочинство, не наділена повноваженнями оцінювати законність судового рішення, перевіряти його правовий зміст. Виключне право перевірки законності та обґрунтованості судових рішень має відповідний суд згідно з процесуальним законодавством. Викладені у дисциплінарній скарзі доводи фактично зводяться до незгоди з процесуальними діями судді під час розгляду справи, а також з правовими висновками суду, мотивами та обґрунтуванням ухваленого ним судового рішення, правильність яких із точки зору застосування судом норм матеріального права чи дотримання норм процесуального права може бути перевірена та оцінена лише судом вищої інстанції у порядку, передбаченому ЦПК України.

Пунктом 6 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» передбачено, що дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо скарга ґрунтується лише на доводах, що можуть бути перевірені виключно судом вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законом. Враховуючи наведені вище обставини, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що дисциплінарна скарга підлягає залишенню без розгляду та поверненню скаржнику на підставі пункту 6 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Керуючись статтями 42–44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя,

 

ухвалила:

 

дисциплінарну скаргу Бевзи Галини Сидорівни стосовно судді Шевченківського районного суду міста Чернівців Семенка Олега Васильовича залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Головуючий на засіданні

Третьої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя

 

 

В.І. Говоруха

 

Члени Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя

 

 

 

Член Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя

 

 

 

П.М. Гречківський

 

В.В. Матвійчук

 

О.Є. Блажівська