X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
21.05.2020
1468/0/15-20
Про порушення дисциплінарного провадження стосовно Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З.В.

 

 

7 травня 2020 року, 14 травня 2020 року, 15 травня 2020 року до Вищої ради правосуддя за вхідними №№ 63/0/5-20, 64/0/5-20, 68/0/5-20, 69/0/5-20 надійшли депутатські звернення народних депутатів України Тарасенка Тараса Петровича, Павловського Петра Івановича, Мережка Олександра Олександровича, Кириченка Миколи Олександровича, в яких зазначено про отримання народними депутатами звернень працівників апарату Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, що порушують питання про невжиття Державною судовою адміністрацією України заходів щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників апаратів місцевих судів Запорізької області та, зокрема, працівників апарату Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області.

Так, працівниками апарату Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області виявлено, що у I  кварталі 2020 року територіальними управліннями Державної судової адміністрації України працівникам апаратів місцевих судів у більшості областей України встановлено та нараховано стимулюючі виплати і премію. Натомість, як вказано у зверненні, працівники апаратів місцевих судів Запорізької області вже третій місяць поспіль отримують заробітну плату у розмірі, трохи вищому за мінімальний, що складається з виплат за посадовим окладом, надбавок за ранг державного службовця та за вислугу років, тобто без заявлених Державною судовою адміністрацією України в інших областях України премій та стимулюючих виплат.

На думку заявників, Голова Державної судової адміністрації України Холоднюк Зеновій Васильович повідомляє неправдиву інформацію, що розмір заробітної плати працівників апаратів судів у 2020 році залишається на рівні 2019 року, яка не відповідає дійсності в частині оплати праці працівників апаратів місцевих судів Запорізької області та працівників апарату Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області зокрема, не вживає жодних заходів для вирішення ситуації, що склалася у Запорізькій області. З огляду на зазначене автори звернень, спрямованих народним депутатам України, просять невідкладно здійснити перевірку щодо вказаних ними порушень.

За приписами частини першої статті 68 Закону України «Про державну службу» дисциплінарні провадження ініціюються суб’єктом призначення.

Відповідно до пункту 19 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та статті 153 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Голова Державної судової адміністрації України, його заступники призначаються на посаду і звільняються з посади Вищою радою правосуддя.

Здійснення дисциплінарних проваджень щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» в системі правосуддя, та внесення суб’єкту призначення пропозиції за наслідками дисциплінарного провадження відповідно до підпункту 5 пункту 7 Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 18 травня 2017 року № 1172/0/15-17 (зі змінами), віднесено до повноважень Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя.

Згідно з пунктом 232.1 Регламенту Вищої ради правосуддя дисциплінарне провадження стосовно осіб, суб’єктом призначення яких є Вища рада правосуддя, порушується за її рішенням.

Вища рада правосуддя, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Законом України «Про державну службу», Регламентом Вищої ради правосуддя,

 

вирішила:

 

порушити дисциплінарне провадження стосовно Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка Зеновія Васильовича та скерувати до Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                  А.А. Овсієнко