X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Друга Дисциплінарна палата
Рішення
Київ
19.11.2018
3504/2дп/15-18
Про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області Трофимової Н.А.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Малашенкової Т.М., членів Бойка А.М., Волковицької Н.О., Нежури В.А., розглянувши дисциплінарну справу, відкриту за скаргою Образцова Валерія Васильовича стосовно судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області Трофимової Надії Анатоліївни,

встановила:

Трофимова Надія Анатоліївна Указом Президента України від 24 лютого 2011 року №246/2011 призначена суддею Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області строком на п’ять років.

Згідно з характеристикою, наданою головою Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області, затвердженою загальними зборами суддів від 4 червня 2018 року, суддя Трофимова Н.А. за час роботи на посаді судді «зарекомендувала себе негативно, авторитетом у колективі не користується, законодавчу базу знає, але тлумачення деяких норм права здійснює на свій розсуд. За період роботи постійно допускала тяганину при розгляді справ, виготовленні судових рішень, здачі справ до канцелярії суду, що призводило до порушення строків виконання судових рішень, несвоєчасне вручення копій рішень сторонам у справі та направлення їх до Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – ЄДРСР), а також до несвоєчасної передачі розглянутих справ до архіву. Станом на 4 червня 2018 року суддею Трофимовою Н.А. до канцелярії не здано 142 розглянуті справи. За характером завищена самооцінка, в процесі роботи не сприймає думки колег по роботі  та постійно створює конфліктні ситуації з працівниками суду та учасниками судового процесу. Не дотримується розпорядку робочого дня, зауваження з боку голови суду сприймає як втручання у її процесуальну недоторканність, при цьому веде себе нахабно, грубить, ігнорує оперативні наради працівників суду та збори суддів. Від учасників процесу неодноразово надходили скарги на її зухвалу поведінку та грубість при веденні судового засідання по відношенню до них».

Також під час ознайомлення із суддівським досьє встановлено, що Трофимова Н.А. рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 31 січня 2013 року №146/дп-13, залишеним без змін рішенням Вищої ради юстиції від 24 грудня 2013 року №1460/0/15-13, була притягнута до дисциплінарної відповідальності у виді догани. На цей час дисциплінарних стягнень не має.

До Вищої ради правосуддя 23 січня 2018 року надійшла дисциплінарна скарга Образцова В.В., який діє в інтересах Яковенка С.Л., за вх. №296/0/20-18, надіслана Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі пункту 1 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», в якій скаржник вказує на неналежну поведінку судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області Трофимової Н.А.,  яка полягає у безпідставному затягуванні розгляду справи №173/695/15-ц за позовом ОСОБА 1 до ОСОБА 2, третя особа – ОСОБА 3 про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів та зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення у справі.

Автор скарги зазначає, що провадження у справі відкрито 15 квітня 2015 року, а рішення у справі ухвалено 6 липня 2015 року, що є порушенням вимог статті 157 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України).

Крім того, скаржник зазначив, що станом на день подання скарги – 15 січня 2016 року копію рішення суду він не отримав, на неодноразові звернення до суду з заявою про видачу копії рішення суддя не реагує.

Вказані дії судді, як зазначив скаржник, є підставою для притягнення її до дисциплінарної відповідальності відповідно до пункту 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

Ухвалою Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 7 травня 2018 року № 1342/2дп/15-18 відкрито дисциплінарну справу стосовно судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області Трофимової  Н.А.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 1 жовтня  2018 року та 19 листопада 2018 року всіма можливими засобами своєчасно і належним чином повідомляла суддю Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області Трофимову Н.А. та скаржника Образцова В.В. про дату та час засідання Дисциплінарної палати, а саме шляхом надсилання письмових запрошень для участі у засіданні дисциплінарного органу та оприлюднення відповідних запрошень на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

Крім того, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вжила всіх можливих заходів із метою забезпечення дотримання процесуальних гарантій судді Трофимової Н.А. та права ефективно будувати свій захист. Зокрема, копії ухвал про відкриття дисциплінарної справи надсилались на адресу суду, де працює суддя Трофимова Н.А., та оприлюднені на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

Для участі у засіданнях Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 1 жовтня та 19 листопада 2018 року суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області Трофимова Н.А. та скаржник  Образцов В.В. не прибули, про дату, час і місце його проведення повідомлені належним чином.

Заслухавши доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Артеменка І.А., врахувавши письмові пояснення судді Трофимової Н.А., вивчивши матеріали дисциплінарної справи, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила такі обставини.

Ухвалою Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області (суддя Трофимова Н.А.) від 15 квітня 2015 року відкрито провадження у справі за позовом ОСОБА 1 до ОСОБА 2, третя особа – ОСОБА 3 про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів.

Рішенням від 6 липня 2015 року у задоволенні позову відмовлено у повному обсязі. У рішенні зазначено, що повний текст буде виготовлений 11 липня 2015 року.

4 серпня 2015 року ОСОБА 1 звернувся до суду із заявою про видачу копії судового рішення від 6 липня 2015 року, але копію не отримав.

Скаржник зазначив, що на момент подання скарги – 8 січня 2016 року копію рішення йому видано не було. Також вказав на порушення суддею строків розгляду справи, передбачених статтею 157 ЦПК України (в редакції, чинній на час розгляду справи), що є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

У своїх поясненнях суддя Трофимова Н.А. зазначила, що у її провадженні перебувала вказана справа, в якій ухвалою від 15 квітня 2015 року відкрито провадження та призначено її до розгляду на 21 травня 2015 року.

21 травня 2015 року у справі оголошена перерва до 8 червня 2015 року, щоб дати змогу сторонам надати докази на обґрунтування своїх позовних вимог.

У зв’язку із поданням уточнених позовних вимог, необхідністю  дослідження матеріалів виконавчого провадження та виклику для надання пояснень у судове засідання державного виконавця у справі оголошено перерву до 19 червня 2015 року.

18 червня 2015 року від позивача надійшов уточнений позов.

У судовому засіданні 19 червня 2015 року сторонам були надані уточнені позовні вимоги, крім того, у зв’язку із неявкою державного виконавця у справі оголошена перерва до 6 липня 2015 року.

30 червня 2015 року від позивача надійшла уточнена позовна заява.

6 липня 2015 року, розглянувши уточнені позовні вимоги, заслухавши державного виконавця та дослідивши матеріали виконавчого провадження, суд ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позову ОСОБА 1.

Пояснень щодо строків виготовлення судового рішення та надання копій сторонам суддя не надала.

Відповідно до частини першої статті 157 ЦПК України (в редакції, чинній під час розгляду справи) суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів – одного місяця.

Поняття розумного строку є оціночним.  У кожному разі розумним слід вважати строк, необхідний суду для правильного вирішення справи у передбаченій законом процесуальній формі.

У своїй практиці Європейський суд з прав людини керується тим, що розумність тривалості судового провадження необхідно оцінювати у світлі обставин конкретної справи, враховуючи критерії, вироблені судом. Такими критеріями є:

1) складність справи, тобто обставини і факти, що ґрунтуються на праві (законі) і тягнуть певні юридичні наслідки;

2) поведінка заявника;      

3) поведінка державних органів;

4) перевантаження судової системи;

5) значущість для заявника питання, яке знаходиться на розгляді суду, або особливе становище сторони у процесі (рішення у справах «Бараона проти Португалії», 1987 рік; «Хосце проти Нідерландів», 1998 рік; «Бухкольц проти Німеччини», 1981 рік; «Бочан проти України», 2007 рік).

Важливим елементом для встановлення Вищою радою правосуддя відомостей про ознаки дисциплінарного проступку є очевидна безпідставність недотримання строків розгляду заяви. Сам лише факт недотримання строку, встановленого законом для розгляду заяви, не може автоматично вказувати на наявність підстави для дисциплінарної відповідальності судді.

Таким чином, Другою Дисциплінарної палатою Вищої ради правосуддя не було встановлено факту безпідставного затягування суддею Трофимовою Н.А. розгляду справи, тому відсутні підстави для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності із цих підстав.

Що стосується зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, вказані обставини знайшли своє підтвердження під час розгляду дисциплінарної справи.

Відповідно до частини першої статті 218 ЦПК України (в редакції, чинній під час розгляду справи) рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Головуючий роз’яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. У разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду.

Так, із надісланої на вимогу члена Другої Дисциплінарної палати Артеменка І.А. копії матеріалів цивільної справи вбачається, що у вступній та резолютивній частинах рішення суду від 6 липня 2015 року зазначено, що повний текст рішення буде виготовлений 11 липня 2015 року (а. с. 71).

 4 серпня 2015 року ОСОБА 1 звернувся до суду з заявою про видачу копії судового рішення від 6 липня 2015 року (а. с. 80), але копію не отримав.

Відповідно до розписки, що міститься в матеріалах цивільної справи (зворотний бік а. с. 80), вбачається, що представник ОСОА 1 копію рішення отримав лише 8 лютого 2016 року.

Крім того, в матеріалах дисциплінарної справи міститься лист голови Верхньодніпровського районного суду від 8 лютого 2016 року №п/130/2016, з якого вбачається, що цивільна справа №173/695/15-ц була передана суддею Трофимовою Н.А. до канцелярії 22 січня 2016 року, тобто більш ніж через півроку після ухвалення рішення у справі.

Також матеріали дисциплінарної справи містять пояснювальну записку секретаря судового засідання ОСОБА 4 від 8 лютого 2016 року, з якої вбачається, що вказану справу суддя Трофимова Н.А. передала їй 22 січня 2016 року та того самого дня після оформлення справа була передана до канцелярії суду.

З відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, вбачається, що копія рішення Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області від 6 липня 2015 року була надіслана до ЄДРСР 29 січня 2016 року, що також свідчить про зволікання суддею з виготовленням вмотивованого судового рішення. 

У частинах другій та третій статті 209 ЦПК України (в редакції, чинній під час розгляду справи) зазначено, що рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в нарадчій кімнаті суддею, а в разі колегіального розгляду – суддями, які розглядали справу. У виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більш як п’ять днів з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд має проголосити в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи. Рішення суду, що містить вступну та резолютивну частини, має бути підписане всім складом суду і приєднане до справи.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила, що повний текст судового рішення суддею Трофимовою Н.А. фактично був виготовлений 22 січня 2016 року, тобто більше ніж через півроку після ухвалення судового рішення, що свідчить про порушення суддею вимог статті 209 ЦПК України та порушення наданих сторонам процесуальних гарантій.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (в редакції, чинній на момент ухвалення судового рішення) суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження, зокрема, з підстав зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення.

Положення аналогічного змісту містить пункт 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року №1402-VIII в чинній редакції (далі – Закон №1402-VIII).

Згідно зі статтею 2 Закону № 1402-VIII суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Статтею 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на суддю покладено обов’язок, з-поміж іншого, справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.

Об’єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов’язків. Вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, а й у всіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття (пункти 1.2, 2.1 Бангалорських принципів поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року №2006/23).

Надані суддею пояснення не спростовують зазначених у скарзі доводів. Встановлені перевіркою обставини дають достатні підстави вважати, що вони були допущені внаслідок неефективного та несумлінного використання суддею Трофимовою Н.А. своїх процесуальних повноважень, невжиття нею належних і дієвих заходів для своєчасного виготовлення вмотивованого судового рішення.

Своєчасне отримання стороною судового процесу копії судового рішення спрямовано на швидкий захист судом порушених прав особи, оскільки будь-яке зволікання може негативно відобразитися на правах, які підлягають захисту. А відсутність своєчасного судового захисту може призводити до ситуації, коли наступні дії суду вже не матимуть значення для особи та її прав.

У контексті розгляду судової справи № 173/695/15-ц в їх системному зв’язку дії судді Трофимової Н.А. свідчать про її неналежне ставлення до службових обов’язків, що є очевидною недбалістю.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що в діях судді Трофимової Н.А. наявний склад дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», тому вважає за необхідне притягнути її до дисциплінарної відповідальності із вказаних підстав.

Відповідно до частини одинадцятої статті 109 Закону № 1402-VIII дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше трьох років із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці чи здійснення відповідного дисциплінарного провадження.

Строк притягнення до дисциплінарної відповідальності вказаної судді не сплинув.

Частиною другою статті 109 Закону № 1402-VIII та частиною п’ятою статті 50 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»  встановлено, що під час обрання виду дисциплінарного стягнення стосовно судді враховуються характер дисциплінарного проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, наявність інших дисциплінарних стягнень, інші обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне стягнення застосовується з урахуванням принципу пропорційності.

Визначаючи вид стягнення, що має бути застосований до судді Трофимової Н.А., Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя також враховує негативну характеристику судді, наслідки, що призвели до порушення наданих сторонам процесуальних гарантій, та вважає пропорційним і достатнім застосування до судді Трофимової Н.А. дисциплінарного стягнення у виді догани – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись статтями 34, 49, 50 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтями 106, 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пунктами 12.22, 12.23, 12.36, 12.39 Регламенту Вищої ради правосуддя, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

вирішила:

притягнути суддю Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області Трофимову Надію Анатоліївну до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у виді догани – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

Рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя може бути оскаржене суддею до Вищої ради правосуддя в порядку і строки, встановлені статтею 51 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

 

Головуючий на засіданні
Другої Дисциплінарної палати
Вищої ради правосуддя
Т.М. Малашенкова

Члени Другої Дисциплінарної
палати Вищої ради правосуддя
А.М. Бойко
Н.О. Волковицька
В.А. Нежура