X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
07.02.2012
199/0/15-12
Про внесення подання Президентові України про призначення Яковенка Івана Івановича на посаду судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області строком на п’ять років

 

Вища рада юстиції у складі: Колесниченка В.М. – головуючого, Бондика В.А., Висоцького В.І., Гаврилюка М.І., Завальнюка В.В., Ізовітової Л.П., Ківалова С.В., Кобилянського М.Г., Кравченка К.Т., Отрош І.О., Портнова А.В., Сафулька С.Ф., Татькова В.І., Удовиченка О.С., Фесенка Л.І., розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Комісія), викладену у рішенні від 24 листопада 2011 року № 4171/пп-11, і відповідні матеріали про призначення Яковенка І.І. на посаду судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області, висновок секції Вищої ради юстиції з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад, а також персонально кандидатуру Яковенка І.І.,

 

в с т а н о в и л а:

Яковенко Іван Іванович, громадянин України, _____ року народження, у 2006 році закінчив Вищий заклад освіти – Одеський інститут підприємництва і права за спеціальністю «правознавство», а у 2009 році – Інститут підготовки професійних суддів Одеської національної юридичної академії. Має стаж роботи у галузі права після здобуття вищої юридичної освіти понад 3 роки, обіймає посаду помічника судді Арцизького районного суду Одеської області. Проживає в Україні понад 10 років, володіє державною мовою і склав кваліфікаційний іспит.

Відповідно до наданої Комісією Вищій раді юстиції довідки від 28 листопада 2011 року № 26-6142/11 щодо проведення спеціальної перевірки претендента на зайняття посади судді інформація, що перешкоджає призначенню Яковенка І.І. на посаду судді, не отримана.

Таким чином, кандидатура Яковенка І.І. на посаду судді вперше відповідає вимогам статті 127 Конституції України, статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Згідно з рішенням Комісії від 24 листопада 2011 року № 4171/пп-11 за рівнем теоретичних знань та професійної підготовки, а також за своїми особистими та моральними якостями Яковенко І.І. готовий здійснювати правосуддя та може бути рекомендований на посаду судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

Відповідно до статті 29 Закону України «Про Вищу раду юстиції» до подання Вищої ради юстиції додається, зокрема примірник реферату з питань правознавства, підготовлений кандидатом на посаду судді.

Кандидатом підготовлено реферат на тему: «Звільнення від кримінальної відповідальності», на який членом Вищої ради юстиції надано позитивну рецензію.

У матеріалах особової справи Яковенка І.І. міститься копія диплому спеціаліста ______________, що свідчить про закінчення ним у 2006 році Вищого закладу освіти – Одеського інституту підприємництва і права за спеціальністю «правознавство» та здобуття кваліфікації юриста. Однак з надісланого Міністерством освіти і науки України Переліку вищих навчальних закладів, акредитованих з напряму «Право» (лист № 1/12-1249 від 10 березня 2011 року) вбачається, що згідно з рішенням ДАК № 44 від 8 квітня 2003 року було анульовано ліцензію на освітню діяльність (7.060101 Правознавство).

Вищою радою юстиції до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України було направлено лист з метою запрошення представника на засідання секції та Вищої ради юстиції для з’ясування питань щодо здобутої Яковенком І.І. освіти.

Представник Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України – начальник відділу нормативного забезпечення та ліцензійної експертизи Гречко О.І. повідомила, що відповідно до рішення ДАК України від 15 липня 2003 року (Протокол № 46) за поданням експертних рад визнати Вищий заклад освіти – Одеський інститут підприємництва і права акредитованим з напрямку (спеціальності) 0601 Право, 7.060101 Правознавство.

Секція Вищої ради юстиції з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад рекомендує Вищій раді юстиції прийняти рішення про внесення подання Президентові України щодо призначення Яковенка Івана Івановича на посаду судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

На підставі викладеного, Вища рада юстиції, керуючись статтями 127, 131 Конституції України, статтями 66, 71 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 27, 29 Закону України «Про Вищу раду юстиції», пунктом 7 §3 глави 2 розділу І, §1 глави 1 розділу ІІ Регламенту Вищої ради юстиції

 

в и р і ш и л а :

внести подання Президентові України про призначення Яковенка Івана Івановича на посаду судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області строком на п’ять років.

 

Голова Вищої ради юстиції                                                                                                                                   В.М. Колесниченко

 

Примітки: 

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ