X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Третя Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
11.03.2020
720/3дп/15-20
Про відмову у задоволенні заяви члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Гречківського П.М. про самовідвід

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Швецової Л.А., членів Говорухи В.І., Іванової Л.Б., Матвійчука В.В., розглянувши заяву члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Гречківського Павла Миколайовича про самовідвід,

 

встановила:

 

до порядку денного засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 11 березня 2020 року включено питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті за скаргою Швачка Ю.А. стосовно суддів Печерського районного суду міста Києва Смик Світлани Іванівни, Литвинової Ірини Валеріївни, Новака Романа Васильовича.

Членом Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Гречківським П.М. заявлено самовідвід щодо розгляду вказаного вище питання з метою уникнення будь-яких сумнівів у його об’єктивності та неупередженості. Заяву про самовідвід мотивовано тим, що суддя Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. розглядала справу, у якій Гречківський П.М. був учасником.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила таке.

Підстави та порядок відводу члена Вищої ради правосуддя наведені у статті 33 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Відповідно до частини першої цієї статті член Вищої ради правосуддя не може брати участі в розгляді питання і підлягає відводу, якщо буде встановлено, що він особисто, прямо чи побічно заінтересований у результаті справи, є родичем особи, стосовно якої розглядається питання, або якщо будуть встановлені інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.

Виходячи зі змісту зазначеної статті, підстави для відводу (самовідводу) члена Вищої ради правосуддя можна поділити на безумовні (чітко визначені законом) та оціночні (вимагають оцінки). До безумовних належать родинні відносини з особою, стосовно якої розглядається питання. Оціночними є такі обставини, які можуть свідчити про особисту, пряму чи побічну зацікавленість у результаті справи, інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості.

Факт особистої заінтересованості в результаті справи повинен ґрунтуватися на доказах. Ця підстава застосовується лише у випадку доведеності, що член Вищої ради правосуддя прямо чи опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи. Для визначення упередженості потрібні докази, які б свідчили про наявність заінтересованості у результатах розгляду справи.

Суддя Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. розглядала справу, в якій член Вищої ради правосуддя Гречківський П.М. був учасником, у минулому. Наведене дає підстави для висновку про відсутність у нього особистої, прямої чи побічної заінтересованості в результаті справи.

З огляду на зазначене та керуючись статтями 33, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

 

відмовити у задоволенні заяви члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Гречківського Павла Миколайовича про самовідвід при розгляді Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті за скаргою Швачка Ю.А. стосовно суддів Печерського районного суду міста Києва Смик Світлани Іванівни, Литвинової Ірини Валеріївни, Новака Романа Васильовича.

 

 

Головуючий на засіданні

Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                         Л.А. Швецова

 

Члени Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                         В.І. Говоруха

 

                                                                                                 Л.Б. Іванова

 

                                                                                                  В.В. Матвійчук