X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
05.08.2021
1802/0/15-21
Про організацію проведення додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції» антикорупційна програма приймається у Вищій раді правосуддя шляхом затвердження її рішенням.

Процедура підготовки, подання на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі також – НАЗК) антикорупційних програм міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних цільових фондів, а також інших державних органів та органів місцевого самоврядування, антикорупційні програми яких відповідно до законодавства підлягають погодженню, та єдиний механізм їх аналізу і погодження НАЗК визначаються Порядком підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженим рішенням НАЗК від 8 грудня 2017 року № 1379.

Відповідно до пункту 6 розділу ІІ цього Порядку антикорупційна програма, з-поміж іншого, має містити інформацію щодо здійснення оцінки корупційних ризиків у діяльності органу влади.

Положеннями розділу ІІ Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням НАЗК від 2 грудня 2016 року № 126, встановлено, зокрема, що суб’єкт затвердження антикорупційної програми приймає рішення про проведення оцінки корупційних ризиків, визначає голову та персональний склад комісії (у разі проведення оцінки корупційних ризиків комісією).

Згідно з пунктом 4 розділу V цієї Методології звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органу влади затверджується суб’єктом затвердження антикорупційної програми та включається до антикорупційної програми.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 12 січня 2021 року № 17/0/15-21 утворено комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя, затверджено Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя.

Антикорупційна програма Вищої ради правосуддя на 2021 рік (далі – Антикорупційна програма ВРП) затверджена рішенням Вищої ради правосуддя від 1 липня 2021 року № 1445/0/15-21, надіслана на погодження до НАЗК супровідним листом від 5 липня 2021 року № 20951/0/9-21.

Згідно з наказом НАЗК від 28 липня 2021 року № 460/21 відмовлено в погодженні Антикорупційної програми ВРП на 2021 рік на підставі обґрунтувань, зазначених у додатку до наказу.

Відповідно до обґрунтувань, наведених у додатку до вказаного наказу, є потреба у внесенні змін до Антикорупційної програми ВРП, а також у здійсненні додаткової оцінки корупційних ризиків, оскільки попередню оцінку проведено неповно або неправильно (запропоновані заходи з усунення (мінімізації) корупційних ризиків є заходами контролю), а також у зв’язку з ідентифікацією Національним агентством з питань запобігання корупції корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції», статтею 30 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя:

провести додаткову оцінку корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя та подати на затвердження Вищій раді правосуддя звіт за результатами такої оцінки;

комісії з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя:

підготувати зміни до Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя;

подати до 23 серпня 2021 року Вищій раді правосуддя проєкт змін до Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя для затвердження.

 

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                                         О.В. Маловацький