X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
30.06.2020
2012/0/15-20
Про надання консультативного висновку до законопроекту № 3711

Вища рада правосуддя розглянула проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування», реєстраційний № 3711 від 22 червня 2020 року,  внесений на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи Президентом України.

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

За результатами розгляду вказаного законопроекту, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1. Затвердити консультативний висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування», реєстраційний № 3711 від 22 червня 2020 року, внесеного на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи Президентом України.

2. Надіслати консультативний висновок до Верховної Ради України.

 

 

 

Заступник Голови Вищої ради правосуддя                      О.В. Маловацький

 

 

                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

                                                            «30» червня 2020 року №  2012/0/15-20

                             

 

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ВИСНОВОК

щодо законопроекту № 3711

 

 

1. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування» від 22 червня 2020 року, реєстраційний № 3711 (далі – законопроект № 3711), внесено на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи Президентом України.

Як вбачається з пояснювальної записки до законопроекту № 3711, його метою є приведення положень законодавства України у відповідність із рішеннями Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 та від 11 березня 2020 року № 4-р/2020, а також удосконалення процедури формування та діяльності органів суддівського врядування.

 Вища рада правосуддя відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

Усі проекти законів, що стосуються статусу суддів, здійснення правосуддя, процесуальних законів, та загальніше будь-які законопроекти, що можуть мати вплив на судівництво, наприклад незалежність судової влади, або можуть обмежити гарантії доступу громадян (у тому числі самих суддів) до правосуддя, повинні розглядатися парламентом лише після отримання висновку  судової ради. Ця консультативна функція повинна бути визнана усіма державами та підтверджена Радою Європи в якості рекомендації1.

Вища рада правосуддя, враховуючи Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2020 року № 4-р/2020, а саме рекомендацію Верховній Раді України невідкладно привести положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-IX, та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-IX, у відповідність до цього Рішення, позитивно оцінює зрушення у судовій реформі, процес розблокування формування і початку роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Запропоновані законопроектом № 3711 зміни дадуть змогу Вищій раді правосуддя сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та,  як наслідок, запустити процес добору, кваліфікаційного оцінювання суддів та вирішувати інші питання суддівської кар’єри. Вища рада правосуддя  підтримує положення щодо порядку припинення Верховного Суду України як юридичної особи та визначення статусу суддів Верховного Суду України.

 

2. Вища рада правосуддя відповідно до статей 125, 131 Конституції України, статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статті 3 Закону України  «Про Вищу раду правосуддя» на засіданні 26 травня 2020 року ухвалила рішення про надання консультативного висновку до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування», який надійшов з листом від Офісу Президента України від 20 травня 2020 року № 45-01/2161.

Вказаним законопроектом пропонувалося внести зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII (зі змінами), Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року  № 1798-VIII (зі змінами) та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ та привести окремі положення законодавчих актів у відповідність до рішень Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 та від 11 березня 2020 року № 4-р/202.

Вища рада правосуддя в цілому підтримала проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування», зазначивши про необхідність доопрацювання його окремих положень.

Так, Вища рада правосуддя підтримала норми законопроекту щодо формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, однак визнала за доцільне визначити принцип формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, де більшість її складу мають становити судді, відповідно до Висновку Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційська комісія) щодо змін до законодавчих актів, які регулюють статус Верховного Суду та органів суддівського врядування, викладених у пункті 17, прийнятого на її 121-му пленарному засіданні (Венеція, 6–7 грудня 2019 року). Запропоновані законопроектом зміни дадуть змогу Вищій раді правосуддя сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та,  як наслідок, відновити процес добору, кваліфікаційного оцінювання суддів та вирішувати інші питання суддівської кар’єри.  

Слід зазначити, що законопроектом № 3711 враховано пропозицію Вищої ради правосуддя щодо необхідності врегулювати окремі положення проекту Закону України стосовно визначення строків для подання суб’єктом формування конкурсної комісії пропозицій до складу конкурсної комісії.

Вища рада правосуддя підтримує ініціативу Президента України стосовно відсутності у законопроекті № 3711 часових обмежень  формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Це дасть змогу сформувати якісний, з дотриманням вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

3. Разом із тим зазначаємо, що у законопроекті № 3711 не враховані окремі пропозиції Вищої ради правосуддя, обґрунтування яких наведено у консультативному висновку до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування».

Наразі потребують узгодження норми щодо внесення змін до частини третьої статті 92 та пункту 8 частини другої статті 94 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» стосовно уточнення, які саме члени Вищої  кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути членами Вищої  кваліфікаційної комісії суддів України. Зокрема, уточнення потребує положення про можливість/неможливість бути членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України особи, яка вже призначалася членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України раніше.

Щодо змін до частини одинадцятої статті 95 звертаємо увагу, що ця норма передбачає, що Вища рада правосуддя призначає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на підставі протоколу засідання конкурсної комісії не пізніше п’яти днів із дня отримання такого протоколу. Разом із тим законопроект не визначає можливості Вищої ради правосуддя як колегіального органу ухвалювати інші рішення, зокрема, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому буде відмовлено за результатами спеціальної перевірки тощо. Це фактично не дає змоги Вищій раді правосуддя реалізувати свої конституційні повноваження як органу суддівського врядування та робить її участь у формуванні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України формальною.

Конституційний Суд України в Рішенні від 11 березня 2020 року № 4-р/2020 зазначив, що зміна частиною першою статті 94 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кількісного складу та суб’єктів призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України без запровадження відповідного перехідного періоду призвела до зупинення виконання конституційних функцій щодо добору та оцінювання суддів, неможливості здійснення Вищою радою правосуддя її окремих конституційних повноважень, а також створила істотні перешкоди для функціонування ефективного судочинства та в окремих випадках унеможливила реалізацію права кожного на доступ до правосуддя як вимог принципу верховенства права.

Щодо запропонованої законопроектом № 3711 редакції пункту 2 частини дванадцятої статті 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», яка передбачає право конкурсної комісії, зокрема, звертатися до будь-якої юридичної особи із запитом про надання пояснень, документів чи інформації з метою перевірки кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, вважаємо за доцільне передбачити, що такі інформація, пояснення чи документи від юридичних осіб повинні використовуватись конкурсною комісією, тільки коли вони надходять із підтверджених джерел та ґрунтуються на фактах.

Окрім цього, звертаємо увагу на необхідність приведення статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» в частині визначення повноважень Вищої ради правосуддя у відповідність до норм законопроекту № 3711.

 

 

Відповідно до загальних вимог нормотворчої техніки проекти законів та нормативно-правових актів мають раціонально врегульовувати суспільні відносини; правові норми, які вони містять, повинні бути стислими, чіткими і недвозначними та узгоджуватися з нормами інших законодавчих актів.  

 

З огляду на зазначене Вища рада правосуддя в цілому підтримує законопроект № 3711 з необхідністю доопрацювання його окремих положень.

 

 

 

 

1 Висновок № 10 (2007) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо судової ради на службі суспільства, пункт 87.