X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Перша Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
10.02.2021
317/1дп/15-21
Про залишення без розгляду та повернення скарги Матусяка М.В. стосовно судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області Збаражського А.М.

 

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Шапрана В.В., членів Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Маловацького О.В., Розваляєвої Т.С., розглянувши висновок доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Краснощокової Н.С. за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги Матусяка Михайла Васильовича стосовно судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області Збаражського Артема Миколайовича,

 

встановила:

 

12 січня 2021 року до Вищої ради правосуддя за вхідним № М-211/0/7-21 надійшла скарга Матусяка М.В. на дії судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області Збаражського А.М. під час здійснення правосуддя у справі № 276/1487/20 за позовом ОСОБА1 до ОСОБА2 про стягнення аліментів на утримання дитини.

Автор скарги зазначає, що 10 грудня 2020 року суддя Збаражський А.М. ухвалив рішення у вказаній справі. При цьому суддя Збаражський А.М. не врахував відзив на позов з доданими до нього доказами. У рішенні суду зазначив неправдиві відомості про те, що відповідач відзив на позов у встановлений судом строк не надав, що свідчить про відсутність заперечень проти позову. На думку скаржника, такі дії судді позбавили його можливості реалізувати надані йому законом процесуальні права.

З огляду на наведене скаржник просить притягнути суддю Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області Збаражського А.М. до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 12 січня 2021 року вказану дисциплінарну скаргу передано члену Вищої ради правосуддя Краснощоковій Н.С. для проведення попередньої перевірки.

За результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги член Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Краснощокова Н.С. склала висновок із пропозицією залишити без розгляду та повернути скаргу Матусяка М.В. на підставі пункту 6 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», оскільки дисциплінарна скарга ґрунтується на доводах, що можуть бути перевірені виключно судом вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законом.

Здійснивши попереднє вивчення та перевірку дисциплінарної скарги, заслухавши доповідача – члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Красношокову Н.С., Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя встановила таке.

Із письмових пояснень судді Збаражського А.М. та доданих до нього документів (надано на пропозицію члена Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Краснощокової Н.С.) вбачається, що в провадженні Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області перебувала цивільна справа № 276/1487/20 за позовом ОСОБА1 до ОСОБА2 про стягнення аліментів на утримання дитини.

Ухвалою судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області Збаражського А.М. від 26 жовтня 2020 року відкрито провадження у цій справі, відповідно до положень статті 274 Цивільного процесуального кодексу України вирішено розглядати справу у порядку спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) сторін. Також відповідачу встановлено строк 15 днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження для подачі відзиву на позов та надання доказів на підтвердження заперечень.

27 жовтня 2020 року копію вказаної ухвали надіслано рекомендованим листом на адресу відповідача ОСОБА2 та згідно з поштовим повідомленням про вручення поштового відправлення отримано ним 30 жовтня 2020 року (копію поштового повідомлення додано до письмових пояснень судді).

13 листопада 2020 року від представника відповідача – адвоката Юрцева В.С. до суду надійшов відзив на позовну заяву (вх. № 6306/20) та заява про заперечення проти розгляду справи № 276/1487/20 в порядку спрощеного позовного провадження (вх. № 6307/20).

У письмових поясненнях суддя Збаражський А.М. зазначив, що того самого дня вказану кореспонденцію відповідно до вимог Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20 серпня 2019 року № 814, передано йому як головуючому судді у справі. Після чого він 16 листопада 2020 року написав резолюцію «До справи» на вказані вище документи (14 та 15 листопада 2020 року вихідні дні). Проте, відзив на позовну заяву та заяву представника відповідача про заперечення проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження помилково не було долучено до матеріалів справи № 276/1487/20.

10 грудня 2020 року, розглядаючи справу по суті, суд виходив із того, що відповідач належним чином повідомлений про розгляд справи, відзив на позов та заяву про розгляд справи у загальному порядку у встановлений судом строк не подав, що свідчило про відсутність заперечень проти позовних вимог, а тому справу розглянуто за наявними письмовими матеріалами та ухвалено судове рішення про задоволення позову.

23 грудня 2020 року від представника відповідача – адвоката Юрцева В.С. надійшла заява про видачу судового рішення, в якій було зазначено, що відповідач у встановлений строк надав до суду та позивачу відзив на позовну заяву, однак у рішенні від 10 грудня 2020 року зазначено протилежне.

Суддя Збаражський А.М. вказав, що, ознайомившись із вказаною заявою 24 грудня 2020 року, він подав керівнику апарату суду доповідну записку щодо проведення перевірки причин відсутності у матеріалах справи № 276/1487/20 відзиву на позовну заяву на час розгляду справи судом.

Наказом керівника апарату суду від 24 грудня 2020 року за № 66/к на підставі доповідної записки утворено комісію, якій доручено провести службове розслідування для перевірки вищевказаних обставин (копію наказу додано до пояснень судді).

Суддя Збаражський А.М. пояснив, що керівник апарату суду повідомив його письмово, що згідно з поясненнями помічника судді – Яхимовича М.А. відзив на позовну заяву ОСОБА1 у справі № 276/1487/20 у зв’язку з надмірним навантаженням (в провадженні судді Збаражського А.М. перебуває понад 1000 справ) та великим обсягом кореспонденції, яка щодня надходить до суду, ним помилково долучено до іншої справи (копії пояснень помічника судді та повідомлення керівника апарату суду додано до письмових пояснень судді).

Зазначене повідомлення керівника апарату, відзив на позовну заяву та заяву представника відповідача про заперечення проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження долучено до матеріалів справи після ухвалення рішення, а справу надіслано до апеляційного суду у зв’язку з оскарженням відповідачем рішення Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 10 грудня 2020 року.

У письмових поясненнях суддя Збаражський А.М. вказав, що дійсно судове рішення від 10 грудня 2020 року ухвалено без оцінки та врахування позиції відповідача, викладеної у відзиві на позовну заяву, що порушило його процесуальні права.

Водночас суддя Збаражський А.М. просив врахувати, що він не взяв уваги до відзив на позов з об’єктивних причин, а саме через його фактичну відсутність в матеріалах справи № 276/1487/20 на час вирішення спору по суті, оскільки документи помилково не додано до цієї справи. Зауважив, що в нього, як судді, а також у працівників апарату суду не було жодного наміру порушити права відповідача ОСОБА2.

На цей час рішення Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 10 грудня 2020 року не набрало законної сили у зв’язку з його оскарженням в апеляційному порядку. Відтак, доводи відповідача можуть бути враховані при розгляді справи судом апеляційної інстанції.

Крім того суддя Збаражський А.М. просив врахувати, що Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області працює в умовах надмірного навантаження. Так, у період з липня 2019 року по липень 2020 року в суді не здійснювалось правосуддя через звільнення всіх суддів у відставку. Починаючи з 30 липня 2020 року після складення ним присяги судді йому було перерозподілено більше 1000 справ (цивільні, кримінальні, адміністративні справи, справи про адміністративні правопорушення), які залишились не розглянутими попереднім суддею, а також справи, що надійшли за час відсутності суддів. Крім цього, щодня надходили нові справи та матеріали, зокрема, з 30 липня по 31 грудня 2020 року автоматизованою системою документообігу суду йому розподілено ще 1104 справи. Лише з 15 грудня 2020 року у Володарсько-Волинському районному суді Житомирської області набув процесуальних повноважень ще один суддя – Бобер Д.О.

Суддя Збаражський А.М. зауважив, що після виявлення випадку недолучення до матеріалів справи вказаних вище документів проведено ряд заходів з метою недопущення у подальшому аналогічних помилок.

Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Основними засадами судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення (пункт 8 частини другої статті 129 Конституції України).

Виключно законами України визначаються судоустрій і судочинство. Порядок здійснення правосуддя регламентується відповідним процесуальним законодавством України. Процесуальні акти і дії суддів, які стосуються вирішення питань підвідомчості судам спорів, порушення і відкриття справ, підготовки їх до розгляду, судовий розгляд справ у першій інстанції, в касаційному і наглядовому порядку та прийняття у них судових рішень, належать до сфери правосуддя і можуть бути оскаржені лише в судовому порядку відповідно до процесуального законодавства України. Позасудовий порядок оскарження актів і дій суддів, які стосуються здійснення правосуддя, неможливий (абзац 11 пункту 4.2. рішення Конституційного Суду України від 23 травня 2001 року № 6-рп/2001).

Розгляд та правова оцінка конкретних фактів, документів, інших доказів у справі належать до компетенції суду, це не може бути здійснено в рамках дисциплінарного провадження.

Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя, які здійснюють дисциплінарні провадження щодо суддів, не наділені законом повноваженнями встановлювати або оцінювати обставини справи, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, а також перевіряти законність та обґрунтованість судових рішень. Виключне право перевірки законності та обґрунтованості судових рішень має відповідний суд згідно з процесуальним законодавством. Рішення суддів не можуть підлягати будь-якому перегляду поза межами апеляційних чи касаційних процедур. Дисциплінарна відповідальність суддів не повинна поширюватися на зміст їх рішень.

Відповідно до частини першої статті 352 Цивільного процесуального кодексу України учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.

Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя встановлено, що представник ОСОБА2 – адвокат Юрцев В.С. подав апеляційну скаргу на рішення Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 10 грудня 2020 року у справі № 276/1487/20.

Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 18 січня 2021 року апеляційну скаргу представника ОСОБА2 – адвоката Юрцева В.С. залишено без руху та надано строк для усунення недоліків.

Встановлені обставини дають підстави для висновку, що доводи скарги ОСОБА2 про порушення суддею Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області Збаражським А.М. норм процесуального права під час здійснення правосуддя у справі № 276/1487/20 можуть бути перевірені виключно судом вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законом, із наданням їм належної правової оцінки.

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, зокрема, якщо вона ґрунтується лише на доводах, що можуть бути перевірені виключно судом вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законом.

Керуючись статтями 43, 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 12.7 Регламенту Вищої ради правосуддя, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

 

дисциплінарну скаргу Матусяка Михайла Васильовича стосовно судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області Збаражського Артема Миколайовича залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Головуючий на засіданні

Першої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                                              В.В. Шапран

 

Члени Першої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                                                                О.В. Маловацький

                                                                                                                         Т.С. Розваляєва