X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Друга Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
01.07.2020
2017/2дп/15-20
Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Новозаводського районного суду міста Чернігова Ченцової С.М.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Прудивуса О.В., членів Артеменка І.А., Блажівської О.Є. розглянувши висновок доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя  Худика М.П. за результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги Маселка Романа Анатолійовича стосовно судді Новозаводського районного суду міста Чернігова Ченцової Світлани Миколаївни,

 

встановила:

 

21 квітня 2020 року до Вищої ради правосуддя за вхідним № М-2501/8/7-20 надійшла дисциплінарна скарга Маселка Р.А. стосовно судді Новозаводського районного суду міста Чернігова Ченцової С.М., яка відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 21 квітня 2020 року передана члену Вищої ради правосуддя Худику М.П. для проведення попередньої перевірки.

У скарзі зазначено, що скаржником за результатами часткового аналізу інформації в Єдиному державному реєстрі судових рішень (далі – ЄДРСР) виявлено десять випадків, коли, на його думку, суддя Ченцова С.М. затягувала розгляд протоколів про адміністративні правопорушення, складені співробітниками патрульної поліції стосовно осіб за порушення Правил дорожнього руху (далі – ПДР) за статтю 130 КУпАП, чим сприяла уникненню правопорушниками передбаченої законом відповідальності.

У дисциплінарній скарзі вказано, що у багатьох випадках суддя систематично призначала засідання практично одразу після закінчення строку притягнення до відповідальності.

Зокрема, за твердженням скаржника, суддя систематично порушувала норми законодавства та позицію вищих судів, що вказує про недбале ставлення судді до розгляду цієї категорії справ або ж навмисне порушення строків  з метою допомоги правопорушникам уникнути накладання стягнення (покарання).

У дисциплінарній скарзі зазначено 10 судових справ про адміністративні правопорушення за частиною першою статті 130 КУпАП, за результатами розгляду яких суддя Ченцова С.М. винесла постанови про закриття провадження у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративних стягнень та допустила, на думку скаржника, зазначені у скарзі порушення: 751/4428/16-п,  751/8331/16-п, 751/3260/17, 751/4215/17, 751/3224/18, 751/3621/18, 751/3734/18, 751/5823/18,  751/7028/18, 751/1242/19.

Скаржник наголошує, що, призначаючи справи про адміністративне правопорушення до розгляду поза межами строків, передбачених  статтями 277, 38 КУпАП, суддя не могла не усвідомлювати, що наслідком цього буде затягування розгляду справи та закриття адміністративного провадження у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності. При цьому зазначив, що у винесених постановах не вказані підстави, які унеможливлювали вчасний розгляд справ №№ 751/4428/16-п, 751/3260/17, 751/4215/17, 751/3621/18, 751/3734/18.

Крім того, Маселко Р.А. вказує, що діями судді в масштабах конкретного регіону фактично знівельовано зусилля законодавця, спрямовані на профілактику дорожньо-транспортних пригод. Незворотність покарання правопорушників мала б потужний виховний ефект, однак наразі такі дії судді свідчать про підрив авторитету правосуддя.

З огляду на зазначене скаржник вбачає у поведінці судд  Ченцової С.М. наявність ознак дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом; допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу), та просить притягнути її до дисциплінарної відповідальності. 

Відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» доповідачем – членом Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Худиком М.П. проведено попередню перевірку дисциплінарної скарги Маселка Р.А. стосовно судді Ченцової С.М., за результатами якої складено вмотивований висновок із викладенням фактів та обставин, що обґрунтовують надану у ньому пропозицію.

Розглянувши висновок доповідача – члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Худика М.П. та додані до нього матеріали, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Новозаводського районного суду міста Чернігова Ченцової С.М. з огляду на таке.

Ченцова Світлана Миколаївна Постановою Верховної Ради України від 16 квітня 2009 року № 1280-VI обрана суддею Новозаводського районного суду міста Чернігова безстроково.

Під час попередньої перевірки дисциплінарної скарги встановлено таке.

Відповідно до підпункту «а» пункту 2.9 Правил дорожнього руху водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Згідно із пунктом 2.5 цих Правил водій повинен на вимогу поліцейського пройти в установленому порядку медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Згідно із частиною першою статті 130 КУпАП керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб – накладення штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Статтею 277 КУпАП визначено, що справа про адміністративне правопорушення, зокрема за статтею 130 цього Кодексу, розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Частиною першою статті 268 КУпАП визначено права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та встановлено, зокрема, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; за її відсутності справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення особи про місце та час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Згідно зі статтею 277-2 цього Кодексу повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи.

За змістом пунктів 17, 106, 116 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 270, рекомендовані листи з позначкою  «Судова повістка» приймаються для пересилання лише з рекомендованим повідомленням про їх вручення; бланк повідомлення про вручення рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка» повертається за зворотною адресою у першочерговому порядку, а у разі невручення такого листа з поважних причин він разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою не пізніше ніж через п’ять календарних днів з дня надходження листа до об’єкта поштового зв’язку місця призначення із зазначенням причини невручення.

Статтею 1 КУпАП встановлено, що завданням цього Кодексу є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством.

Відповідно до статті 245 завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Згідно із приписами статті 278 КУпАП орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання: чи належить до його компетенції розгляд даної справи; чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення; чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду; чи витребувано необхідні додаткові матеріали; чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

Статтею 280 КУпАП визначено обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення. Зокрема, орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язаний з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Відповідно до статті 284 КУпАП у справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов: 1) про накладення адміністративного стягнення; 2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 цього Кодексу; 3) про закриття справи. Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового розслідування, а також за наявності обставин, передбачених статтею 247 цього Кодексу.

За приписами статті 38 КУпАП у справах цієї категорії стягнення може бути накладено не пізніше як через три місяці з дня вчинення правопорушення. Статтею 247 КУпАП визначено обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, зокрема провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу  (пункт 7).

Продовження строків накладення адміністративних стягнень КУпАП не передбачено, у разі їх закінчення провадження у справі підлягає безумовному закриттю (без накладення адміністративного стягнення) попри встановлення судом вини особи у вчиненні адміністративного правопорушення. У цьому випадку правопорушник не несе за свою протиправну поведінку, яка є джерелом серйозної потенційної небезпеки для життя та здоров’я учасників дорожнього руху, установленої законом міри відповідальності, яка застосовується, в тому числі, з метою його виховання та запобігання вчиненню нових правопорушень, отже, не виконуються завдання цього Кодексу, у тому числі через незадовільну роботу державних інституцій, зокрема суду.

Таким чином, з огляду на наведене слід зробити висновок, що питання  своєчасного розгляду справ про адміністративні правопорушення за частиною першою статті 130 КУпАП та накладення стягнення на осіб, визнаних винними у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених вказаною нормою, із дотриманням строку, визначеного статтею 38 цього Кодексу, має бути предметом постійної уваги та контролю суддів, у провадженні яких перебувають такі справи. Судді не повинні допускати безпідставних зволікань із розглядом справ цієї категорії та вживати усіх можливих заходів, які забезпечать їх розгляд у строк, визначений законом, або у строк, який з урахуванням обставин справи можна визнати розумним та який не виходить за межі тримісячного строку з дня вчинення правопорушення. Відповідно до статті 129 Конституції України розумні строки розгляду справ судом віднесено до основних засад судочинства в Україні.

 

 

 

Справа № 751/3260/17 (провадження № 3751/136417)

8 червня 2017 року до провадження судді Ченцової С.М. надійшов  протокол про адміністративне правопорушення від 31 травня 2017 року за частиною першою статті 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) з доданими до нього матеріалами, зокрема висновком закладу охорони здоров’я про результати медичного огляду із визначенням стану сп’яніння особи, що притягається до адміністративної відповідальності, поясненнями двох свідків, рапортом працівника поліції. Розгляд справи був призначений на 11 липня 2017 року, проте він не відбувся у зв’язку клопотанням особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про відкладення розгляду справи, оскільки він перебуванням на стаціонарному лікуванні. Розгляд справи відкладено на  30 серпня 2017 року. Оскільки судова повістка про виклик була повернута до суду об’єктом поштового зв’язку із відміткою «за закінченням встановленого строку зберігання», розгляд справи відкладено на 12 вересня 2017 року. У вказане судове засідання особа, стосовно якої складено протокол, не з’явилась, про час та місце розгляду справи була проінформована у встановленому законом порядку, про причини неявки суду не повідомлено. Цього самого дня суддя Ченцова С.М. винесла постанову, якою визнала особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та закрила провадження у справі у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строку накладення адміністративного стягнення.

 

Справа № 751/4215/17  (провадження № 3/751/1613/17)

13 липня 2017 року до провадження судді Ченцової С.М. надійшов протокол про адміністративне правопорушення від 1 липня 2017 року за частиною першою статті 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) з доданими до нього матеріалами, зокрема довідкою медичного закладу про результати медичного огляду із визначенням стану сп’яніння особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, поясненнями цієї особи та двох свідків. Розгляд справи було призначено на 19 вересня 2017 року. 7 вересня 2017 року особа, стосовно якої складено протокол, надіслала заяву, до якої додано заяву на ім’я прокурора про вчинення злочину працівниками поліції та скаргу на працівників поліції, а 13 вересня 2017 року – заяву про відкладення розгляду справи у зв’язку з відрядженням за кордон. Розгляд справи відкладено на 5 жовтня 2017 року. У зв’язку з клопотанням адвоката про витребування справи про притягнення до адміністративної відповідальності іншої особи, оголошено перерву до  6 жовтня 2017 року. Цього самого дня суддя Ченцова С.М. винесла постанову, якою визнала особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та закрила провадження у справі у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строку накладення адміністративного стягнення.

           

Справа № 751/3224/18 (провадження № 3/751/859/18)

17 травня 2018 року до провадження судді Ченцової С.М.  надійшов протокол про адміністративне правопорушення від 14 травня 2018 року за частиною першою статті 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) з доданими до нього матеріалами, зокрема висновком закладу охорони здоров’я про результати медичного огляду із визначенням стану сп’яніння особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, поясненнями двох свідків, рапортом працівника поліції, СD-диском. Справа була призначена до розгляду на 26 липня 2018 року. Цього самого дня особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, подано заяву про відкладення розгляду справи у зв’язку з лікуванням, судове засідання призначено на 13 серпня 2018 року та з таких самих причин розгляд справи відкладено на 23 серпня 2018 року. В цей самий день  суддя Ченцова С.М. винесла постанову, якою визнала особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою  статті 130 КУпАП, та закрила провадження у справі у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строку накладення адміністративного стягнення.

         

Справа № 751/3621/18 (провадження № 3/751/922/18)

31 травня 2018 року до провадження судді Ченцової С.М. надійшов  протокол про адміністративне правопорушення від 27 травня 2018 року за частиною першою статті 130 КУпАП (відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) з доданими до нього матеріалами, зокрема висновком закладу охорони здоров’я про результати медичного огляду із визначенням стану сп’яніння особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, розпискою вказаної особи, відеозаписом до протоколу, поясненням двох свідків, рапортом працівника поліції. Розгляд справи був призначений на 31 липня 2018 року. З огляду на клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про відкладення розгляду справи у зв’язку з відрядженням, справу відкладено на 23 серпня 2018 року. У судовому засіданні 23 серпня 2018 року подано заяву про відвід судді. Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу від 27 серпня 2018 року заяву про відвід судді Ченцової С.М. передано на розгляд судді Овсіенко Ю.К. Постановою від 7 вересня 2018 року відмовлено у задоволенні заяви про відвід. Розгляд справи призначено на 21 вересня 2018 року. В цей самий день  суддя Ченцова С.М. винесла постанову, якою визнала особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та закрила провадження у справі у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строку накладення адміністративного стягнення.

Справа № 751/3734/18 (провадження № 3/751/933/18)

6 червня 2018 року до провадження судді Ченцової С.М. надійшов протокол про адміністративне правопорушення від 2 червня 2018 року за частиною першою статті 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) з доданими до нього матеріалами, зокрема поясненнями двох свідків, розпискою особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, копією постанови від 2 червня 2016 року про притягнення цієї особи до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 126 КУпАП. Розгляд справи призначено на 26 липня 2018 року.  Оскільки особа, яка притягається до адміністративної відповідальності,  виявила бажання мати у справі адвоката та не отримала копії протоколу про адміністративне правопорушення, справу відкладено на 15 серпня 2018 року. У зв’язку із заявою адвоката особи, яка притягається до адміністративної відповідальності,  про відкладення розгляду справи та проханням не призначати справу на 29 та 30 серпня 2018 року, розгляд відкладено на 31 серпня 2018 року. З огляду на заявлені клопотання адвоката про виклик свідків, справу відкладено на 1 жовтня 2018 року. В цей самий день  суддя Ченцова С.М. винесла постанову, якою визнала особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою  статті 130 КУпАП, та закрила провадження у справі у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строку накладення адміністративного стягнення.

 

 

Справа № 751/5823/18 (провадження № 3751/1376/18)

27 серпня 2018 року до провадження судді Ченцової С.М. надійшов протокол  про адміністративне правопорушення від 17 серпня 2018 року за частиною першою статті 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) з доданими до нього матеріалами, зокрема, тестуванням на алкоголь до протоколу, актом огляду на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціальних технічних засобів, поясненням двох свідків, розпискою особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, відеозаписом до протоколу, копією постанови про накладання адміністративного стягнення від 17 серпня 2018 року за частиною першою статті 122 КУпАП, рапортом працівника поліції. Розгляд справи призначено на 8 жовтня 2018 року. З огляду на заявами особи від 5 жовтня та 5 листопада 2018 року, стосовно якої складено протокол, про відкладення розгляду справи у зв’язку з перебуванням на стаціонарному лікуванні, розгляд справи відкладався на 7, 16 листопада 2018 року. Оскільки судова повістка про виклик (на 16 листопада 2018 року) повернуто до суду об’єктом поштового зв’язку із відміткою «за закінченням встановленого строку зберігання», розгляд справи відкладено на 19 листопада 2018 року. У вказане судове засідання особа, стосовно якої складено протокол, не з’явилась. В цей самий день  суддя  Ченцова С.М. винесла постанову, якою визнала особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та закрила провадження у справі у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строку накладення адміністративного стягнення.

 

Справа № 751/7028/18 (провадження № 3/751/5/19)

9 жовтня 2018 року до провадження судді Ченцової С.М. надійшов протокол про адміністративне правопорушення від 2 жовтня 2018 року за частиною першою статті 130 КУпАП  з доданими до нього матеріалами, зокрема висновком закладу охорони здоров’я про результати медичного огляду із визначенням стану сп’яніння особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, відеодиском до протоколу, рапортом працівника поліції. Судове засідання призначено на 6 листопада 2018 року. Оскільки судова повістка про виклик повернуто до суду об’єктом поштового зв’язку із відміткою «за закінченням встановленого строку зберігання», розгляд справи відкладено на  28 листопада 2018 року. З тих самих причин розгляд справи відкладено на 3 грудня 2018 року та 9 січня 2019 року. Постановою  від 9 січня 2019 року суддя Ченцова С.М. визнала особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та закрила провадження у справі у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строку накладення адміністративного стягнення.

 

Справа № 751/1242/19 (провадження № 3/751/364/19)

20 лютого 2019 року до провадження судді Ченцової С.М. надійшов протокол про адміністративне правопорушення від 14 лютого 2019 року за частиною першою статті 130 КУпАП (відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) з доданими до нього матеріалами, зокрема висновком закладу охорони здоров’я про результати медичного огляду із визначенням стану сп’яніння особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, відеодиском до протоколу,  рапортом працівника поліції. Розгляд справи призначено на 6 березня 2018 року. З огляду на заяву особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про відкладення розгляду справи у зв’язку із лікуванням, розгляд справи відкладено на 29 березня 2019 року. З огляду на заяву особи, стосовно якої складено протокол, про відкладення судового засідання у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю, справу відкладено на 6 травня 2019 року. Оскільки судова повістка про виклик повернуто до суду об’єктом поштового зв’язку із відміткою «інші причини, що не дали змоги виконати обов’язки щодо пересилання поштового відправлення», розгляд справи відкладено на 20 травня 2019 року. В цей самий день  суддя  Ченцова С.М. винесла постанову, якою визнала особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 КУпАП, та закрила провадження у справі у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строку накладення адміністративного стягнення.

Суддя Ченцова С.М. у поясненнях, наданих під час попередньої перевірки, зазначила, що з 24 липня по 28 серпня 2017 року, з 25 червня по 24 липня 2018 року, з 22 по 26 жовтня 2018, з 17 квітня по 26 квітня 2019 року  перебувала у відпустці; з 1 листопада по 11 листопада 2018 року не здійснювала правосуддя у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;  з 8 квітня по 12 квітня 2019 року проходила навчання у школі суддів.

Суддя Ченцова С.М. у поясненнях також зазначає, що за період з 2016 року вона розглянула 4354 справи, в тому числі про адміністративні правопорушення – 1331 справу; з січня 2020 року розглянуто 274 справи, в період карантину – 199 справ. При цьому суддя зазначила, що її навантаження з 2016 року по 2019 рік більше, ніж у суді та в регіоні.

Суддя звернула увагу, що у 2016 році відповідно до протоколу зборів суддів вона розглядала кримінальні справи, справи про адміністративні правопорушення як запасний слідчий суддя, справи в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах, справи про звільнення осіб від кримінальної відповідальності. 

Крім того, суддя вказала, що у 2016 році шість суддів кримінальної палати звільнені у зв’язку із поданням заяв про відставку (вона залишилась одна суддя, яка розглядала кримінальні справи). З вересня 2016 року в суді скасовано спеціалізацію, з лютого 2017 року –  суддя уповноважена на здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх, з вересня  2019 року –  слідчий суддя.

Також суддя зазначила, що у зв’язку з неможливістю утворення складу суду в судах області, кримінальні справи передаються на розгляд Новозаводського районного суду міста Чернігова.

Суддя Ченцова С.М. наголосила, що справи, які зазначені у скарзі, розглянуті з пропуском строку, передбаченого статтею 38 КУпАП, але це не є системою, як зазначає заявник, та строк нею пропущено ненавмисно.

Крім цього, суддя вказала, що погоджується про можливість скорочення строків розгляду справ, але, на її думку, справи розглянуто відповідно до норм КУпАП із дотриманням загальних положень цього Кодексу, з дотриманням обов’язків судді, передбачених пунктом 7  статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та присяги судді.

Визначаючи наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Ченцової С.М., Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя враховує таке.

Як наголошено у постанові пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі – ВССУ) від 17 жовтня 2014 року № 11 «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення», судді повинні усвідомлювати особисту відповідальність за розгляд справ у встановлені законом строки, за якість розгляду справ, не допускати фактів зволікання, вживати всіх необхідних заходів з метою неухильного дотримання процесуальних строків (пункт 7).

За висновком ВССУ, розумним, зокрема, вважається строк, що є об’єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту (пункт 3 постанови) строки розгляду справ не можуть вважатися розумними, якщо їх порушено через призначення судових засідань із великими інтервалами, безпідставне задоволення необґрунтованих клопотань учасників процесу, що спричинило відкладення розгляду справи на тривалий час, відкладення справи через її неналежну підготовку до судового розгляду, невжиття заходів щодо недопущення недобросовісної поведінки учасників справи тощо, оскільки наведені причини свідчать про низький рівень організації судочинства та безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків (пункт 7 постанови).

У пункті 11 вказаної постанови ВССУ вказав, що судам слід дотримуватись вимог статей 277, 277-2, 278 КУпАП під час розгляду справ про адміністративні правопорушення та враховувати, що строки накладення адміністративного стягнення, передбачені статтею 38 цього Кодексу, не можуть бути продовжені, у зв’язку з чим підготовку до розгляду справи про адміністративне правопорушення необхідно починати у найкоротші терміни після надходження до провадження судді протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. ВССУ також звернув увагу судів, що у випадку відкладення розгляду справи про адміністративні правопорушення за клопотанням учасників судового розгляду строк накладення адміністративного стягнення, передбачений статтею 38 КУпАП, обчислюється, починаючи з дня вчинення адміністративного правопорушення (при триваючому правопорушенні – з дня його виявлення), і можливості зупинення цього строку не передбачено, крім випадку, визначеного частиною четвертою статті 277 КУпАП (пункт 12).

При цьому ВССУ наголосив, що суди не повинні ігнорувати факти недотримання встановлених КУпАП вимог, що призвели до порушення строків накладення адміністративного стягнення. Ураховуючи, що КУпАП не передбачено можливості винесення будь-якого процесуального документа за такі дії, судам слід реагувати, надсилаючи листи відповідним організаціям і посадовим особам, які можуть звернути увагу на зазначені факти.

У пункті 22 зазначеної постанови ВССУ також роз’яснив, що судам апеляційної інстанції слід постійно аналізувати якість та своєчасність розгляду цивільних справ, кримінальних проваджень і справ про адміністративні правопорушення; вживати передбачених законом заходів щодо суддів, які допускають факти зволікання, що порушують права суб’єктів права на судовий захист та дискредитують авторитет судової влади; регулярно узагальнювати практику дотримання судами процесуальних строків розгляду справ; аналізувати та усувати причини порушень строків розгляду справ.

Проаналізувавши в контексті доводів скаржника встановлені під час проведення попередньої перевірки обставини розгляду наведених у дисциплінарній скарзі справ про адміністративні правопорушення із врахуванням наданих суддею Ченцовою С.М. пояснень, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що вони вказують на те, що у наведених у дисциплінарній скарзі справах суддею було допущено безпідставне затягування розгляду справи та/або не було вжито належних та/або своєчасних заходів, у тому числі контролю, для дотримання строку розгляду справи та її вирішення до закінчення строку накладення стягнення на особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, тобто у розумний строк (справи №№ 751/3260/17, 751/4215/17, 751/3224/18, 751/3621/18, 751/3734/18, 751/5823/18, 751/7028/18,  751/1242/19).

Згідно із приписами частини сьомої статті 56 Закону України  «Про судоустрій і статус суддів» суддя зобов’язаний своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження за безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Таким чином, на підставі викладеного Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що у поведінці судді  Ченцової С.М. наявні ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме: безпідставне затягування та/або невжиття суддею заходів щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, протягом строку, встановленого законом (справи №№ 751/3260/17, 751/4215/17, 751/3224/18, 751/3621/18, 751/3734/18, 751/5823/18, 751/7028/18, 751/1242/19).

Щодо доводів скарги про наявність у поведінці судді  ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої  статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом), під час розгляду справ №№ 751/4428/16-п № 751/8331/16-п слід зазначити таке.

Частиною четвертою статті 96 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VI (у редакції, чинній на 27 липня 2016 року) було встановлено, що дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше трьох років із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці.

Аналогічні вимоги передбачено у частині одинадцятій статті 109 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус судів» в чинній редакції.

Згідно з отриманою із Новозаводського районного суду міста Чернігова інформацією суддя Ченцова С.М. у період з 27 липня 2016 року (день ухвалення постанови у справі № 751/4428/16-п) по 27 липня 2019 року 153 дні (5,1 місяця) не здійснювала судочинство у зв’язку із перебуванням у відпустках та тимчасовою непрацездатністю, у період з 4 жовтня 2016 року (день ухвалення постанови у справі № 751/8331/16-п) по 4 жовтня 2019 року 167 днів (5,6 місяця).

Враховуючи викладене, слід констатувати, що з урахуванням часу тимчасової непрацездатності та перебування судді Ченцової С.М. у відпустках, строк притягнення зазначеної судді до відповідальності в частині розгляду вказаних справ закінчився.

Крім цього, слід зазначити, що скарга не містить конкретних відомостей з посиланням на фактичні дані, що вказують на допущення суддею Ченцовою С.М. поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу, оскільки наведені у скарзі доводи про таке не свідчать, у зв’язку із чим відсутні підстави для порушення дисциплінарної справи в цій частині.

З огляду на зазначене Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Новозаводського районного суду міста Чернігова Ченцової С.М. за скаргою Маселка Р.А. в частині розгляду справ №№ 751/3260/17, 751/4215/17, 751/3224/18, 751/3621/18, 751/3734/18, 751/5823/18, 751/7028/18, 751/1242/19 за ознаками дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом).

Керуючись статтею 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,  статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пунктом 12.12 Регламенту Вищої ради правосуддя, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

ухвалила:

 

відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Новозаводського районного суду міста Чернігова Ченцової Світлани Миколаївни.

Ухвала оскарженню не підлягає. 


 

 

Головуючий на засіданні

Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                                        О.В. Прудивус

 

 

Члени Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                                                         І.А. Артеменко

 

 

                                                                                                                    О.Є. Блажівська