X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
23.04.2020
1047/0/15-20
Про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя за повідомленням судді Ленінського районного суду міста Кіровограда Драного В.В. про втручання у його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя, розглянувши висновок члена Вищої ради правосуддя Розваляєвої Т.С. за результатами перевірки повідомлення судді Ленінського районного суду міста Кіровограда Драного Владислава Вікторовича про втручання у його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя,

 

встановила:

 

на адресу Вищої ради правосуддя 10 лютого 2020 року надійшло повідомлення судді Ленінського районного суду міста Кіровограда Драного В.В. про втручання у його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя (вхідний № 821/0/6-20) з боку Прокуратури Кіровоградської області.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 10 лютого 2020 року доповідачем у цій справі визначено члена Вищої ради правосуддя Розваляєву Т.С.

Дослідивши матеріали перевірки та заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Розваляєву Т.С., Вища рада правосуддя встановила таке.

У повідомленні зазначено, що 22 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Кіровограда Драний В.В. розглянув клопотання старшого слідчого з ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Особа_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) 14 грудня 2018 року за № ________________ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 246 Кримінального кодексу України (далі – КК України), про призначення судової трасологічної експертизи. Ухвалою слідчого судді від 22 квітня 2019 року клопотання старшого слідчого задоволено, зобов’язано сторону кримінального провадження, у розпорядженні якої перебувають зазначені в ухвалі суду речові докази, направити їх до експертної установи.

Суддя повідомляє, що 26 квітня 2019 року від представника власника майна – адвоката Особа_2, який діє в інтересах Особа_3, Особа_4, Особа_5, фізичної особи – підприємця Особа_6, Особа_7, Особа_8, Особа_9, Особа_10, надійшло клопотання про припинення проведення експертизи у вказаному кримінальному провадженні.

13 травня 2019 року ухвалою слідчого судді Драного В.В. клопотання задоволено та припинено проведення трасологічної експертизи, призначеної 22 квітня 2019 року. Вказана ухвала оскарженню не підлягала. Копію ухвали надіслано заявнику – адвокату Особа_2 та слідчому Особа_1.

Суддя зазначає, що вказане рішення ґрунтувалося на положеннях Закону України «Про судову експертизу», прийняте з урахуванням Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5, ухвал Кропивницького апеляційного суду від 8 та 16 квітня 2019 року про скасування арешту майна та повернення власникам вилученого у них майна.

Суддя Драний В.В. звертає увагу, що обставини, наведені адвокатом у клопотанні про припинення проведення судової експертизи, а саме ухвалення судом апеляційної інстанції рішення про скасування арешту майна та повернення його власникам, існували на момент постановлення ним як слідчим суддею ухвали від 22 квітня 2019 року про призначення експертизи та мали істотне значення для правильного вирішення клопотання про призначення експертизи, проте були приховані від слідчого судді слідчим та прокурором, яким було відомо про ухвалення судом апеляційної інстанції вказаного рішення. Нехтування слідчим суддею клопотанням представника власників вилученого майна щодо припинення проведення експертизи унеможливило б виконання ухвал апеляційного суду та призвело б до порушення права на мирне володіння майном, закріпленого у статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод.

Зазначає, що постановлення слідчим суддею 13 травня 2019 року ухвали про припинення проведення експертизи відповідало вимогам чинного законодавства, міжнародно-правовим стандартам з прав людини та ґрунтувалося на фактичних обставинах і не могло спричинити шкоду інтересам слідства, оскільки не позбавило уповноважений орган можливості повторно заявити клопотання про призначення експертизи за наявності правових підстав для вилучення об’єктів матеріального світу, необхідних для проведення експертного дослідження.

Проте, незважаючи на можливість повторного звернення із клопотанням про призначення експертизи, а також враховуючи, що ухвала слідчого судді про припинення проведення експертизи оскарженню не підлягала, Прокуратурою Кіровоградської області 20 серпня 2019 року, через три місяці після її постановлення, подано апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яку скасовано 10 вересня 2019 року ухвалою Кропивницького апеляційного суду.

Через п’ять місяців, 30 січня 2020 року, у приміщенні суду прокурор відділу Прокуратури Кіровоградської області Особа_11 вручив судді Драному В.В. повістку про виклик на 10:00 3 лютого 2020 року до прокурора відділу процесуального керівництва Прокуратури Кіровоградської області для участі у слідчій дії – допиті як свідка у кримінальному провадженні № _________________ від 22 січня 2020 року.

Прибувши для участі у слідчій дії, суддя Драний В.В. дізнався, що Прокуратурою Кіровоградської області 22 січня 2020 року внесено до ЄРДР відомості у кримінальному провадженні № __________________ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 375 КК України, щодо постановлення з корисливих мотивів суддею (суддями) Кіровоградської області завідомо неправосудних рішень. Вказано, що підставою для внесення зазначених відомостей до ЄРДР є матеріали контролюючих та правоохоронних органів.

Під час допиту прокурор відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Прокуратури Кіровоградської області Особа_11 пред’явив судді Драному В.В. постановлену ним ухвалу від 13 травня 2019 року про припинення проведення експертизи у кримінальному провадженні та запропонував надати показання як свідку щодо правомірності її постановлення.

Суддя Драний В.В. вважає, що внесення до ЄРДР відомостей за № ______________ від 22 січня 2020 року за частиною другою статті 375 КК України є незаконним та таким, що зумовлене умисними цілеспрямованими діями посадових осіб Прокуратури Кіровоградської області з метою тиску на суддю, порушує основоположні права людини, конституційні гарантії незалежності судді та відповідні рекомендації міжнародних інституцій із вказаних питань.

Також суддя Драний В.В. звертає увагу, що Прокуратура Кіровоградської області розташована на території Подільського району міста Кропивницького, тому розгляд усіх скарг щодо невнесення прокуратурою області відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР здійснюється Ленінським районним судом міста Кіровограда. З початку роботи Державного бюро розслідувань (далі – ДБР) Прокуратура Кіровоградської області отримані нею заяви та повідомлення про злочини, які згідно із частиною четвертою статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) підслідні слідчим ДБР, надсилала до Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, без внесення відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР.

У повідомленні суддя Драний В.В. вказує, що внесення безпосередньо Прокуратурою Кіровоградської області до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене частиною другою статті 375 КК України, проведення слідчих дій (здійснення допиту), а також негласних слідчих дій стосовно слідчого судді, який постановив ухвалу про припинення проведення експертизи, є способом впливу та втручанням Прокуратури Кіровоградської області у його діяльність як слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда щодо здійснення правосуддя з метою психологічного тиску, встановлення позапроцесуального контролю за розглядом справ суддями, маніпулювання діями суддів та отримання бажаних прокуратурі результатів у майбутній діяльності. Також зазначив, що прокуратура області продовжує здійснювати неправомірні дії, пов’язані з безпідставними викликами до прокуратури з метою проведення надуманих слідчих дій.

Згідно зі статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Незалежність судової влади є головною умовою забезпечення верховенства права, ефективного захисту прав і свобод людини та громадянина, юридичних осіб, інтересів суспільства і держави. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються статтями 126 та 129 Конституції України, якими визначено, що суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.

Згідно із частинами першою, другою та четвертою статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і має наслідком відповідальність, установлену законом. Суддя зобов’язаний звернутися з повідомленням про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора.

Згідно із частинами першою, другою, четвертою та сьомою статті 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.

Згідно із Законом України «Про прокуратуру» на прокуратуру покладено такі функції: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом та главою 12 розділу III Цивільного процесуального кодексу України; нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян (стаття 2).

Статтею 219 КПК України визначено строки досудового розслідування лише для випадків, коли особі було повідомлено про підозру. Разом із тим правова визначеність як складова конституційного принципу верховенства права передбачає вимогу, щоб особа не перебувала під загрозою притягнення до кримінальної відповідальності невиправдано довгий час.

Такий висновок однозначно випливає, зокрема, з положень статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та із практики її застосування Європейським судом з прав людини. При цьому перебіг строку для цілей застосування статті 6 вказаної Конвенції не обов’язково пов’язується з офіційним пред’явленням обвинувачення, а залежно від обставин справи може мати своїм початком початок досудового розслідування (див., зокрема, пункт 52 рішення у справі «Philippe Bertin-Mourot v. France», пункт 43 рішення у справі «Hozee v. the Netherlands», пункт 93 рішення у справі «Reinhardt and Slimane-Kaïd v. France»).

Зважаючи на характер кримінального правопорушення, про яке йдеться (постановлення з корисливих мотивів завідомо неправосудних рішень окремими суддями судів Кіровоградської області), початком перебігу строку в цьому випадку є саме початок досудового розслідування.

Особливо важливим є швидке та ефективне розслідування кримінальних проваджень, що стосуються постановлення завідомо неправосудних судових рішень. Сама по собі наявність кримінального провадження стосовно судді негативно впливає на суспільну довіру до суду, тому надзвичайно важливим є те, щоб розслідування у такому провадженні здійснювалося якомога швидше та без невиправданої тяганини. При цьому наявність кримінального провадження у жодному разі не повинна використовуватися як засіб впливу на суддю, спонукання його до певної поведінки.

На запит члена Вищої ради правосуддя Офіс Генерального прокурора листом від 21 лютого 2020 року № ______________ поінформував, що повідомлення судді Ленінського районного суду міста Кіровограда Драного В.В. надіслано для розгляду згідно з територіальною юрисдикцією до Прокуратури Кіровоградської області.

Відповідно до статті 214 КПК України відомості за повідомленням судді Ленінського районного суду міста Кіровограда Драного В.В. мали бути внесені до ЄРДР. Проте Офіс Генерального прокурора скерував його до Прокуратури Кіровоградської області, працівники якої, як зазначив у повідомленні суддя Драний В.В., втручаються в його діяльність як судді.

Наведені обставини свідчать про наявність конфлікту інтересів у працівників Прокуратури Кіровоградської області стосовно об’єктивного і неупередженого прийняття рішень за повідомленням судді Драного В.В. про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя з боку працівників Прокуратури Кіровоградської області.

Крім того, на запити члена Вищої ради правосуддя про надання інформації у кримінальному провадженні, внесеному 22 січня 2020 року до ЄРДР за № ____________________ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 375 КК України, а також про заходи реагування, вжиті Прокуратурою Кіровоградської області після отримання з Офісу Генерального прокурора повідомлення судді Ленінського районного суду міста Кіровограда Драного В.В. про втручання в його діяльність щодо здійснення правосуддя, Прокуратура Кіровоградської області листом від 13 березня 2020 року № __________ повідомила таке.

Після надходження з Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області повідомлення про вчинення кримінального правопорушення прокуратурою області на виконання вимог статті 214 КПК України, з метою об’єктивної перевірки обставин, 22 січня 2020 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № _______________ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 375 КК України. Вказане розслідування розпочато відповідно до вимог статті 214 КПК України, будь-які порушення чинного законодавства, у тому числі й ті, які б свідчили про упередженість працівників органів прокуратури, відсутні. У подальшому кримінальне провадження № _______________ направлено для здійснення досудового слідства до Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві). На цей час у кримінальному провадженні слідчими ДБР проводиться об’єктивне та неупереджене досудове розслідування.

Крім того, Прокуратурою Кіровоградської області у вказаному листі зазначено, що доводи судді Драного В.В. про нібито здійснення прокурорами тиску шляхом вручення повістки про виклик на допит як свідка та про проведення самого допиту є необґрунтованими. Допит здійснено із суворим дотриманням принципів справедливості, неупередженості, об’єктивності та поваги до незалежності суддів. Враховуючи, що факти неправомірного втручання органів прокуратури у діяльність судді Драного В.В. не підтвердились, підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не вбачається.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя вважає, що внесення Прокуратурою Кіровоградської області до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, а саме постановлення з корисливих мотивів завідомо неправосудних рішень окремими суддями судів Кіровоградської області, може бути спробою втручання у здійснення правосуддя та тиску, у тому числі на суддю Драного В.В., з метою отримання бажаних прокуратурі результатів у майбутній діяльності, маніпулювання діями судді, а також може свідчити про помсту судді, який ухвалив відповідне рішення.

У зв’язку із цим слід зазначити, що відповідно до пункту 2 Монреальської універсальної декларації про незалежність правосуддя (1983 рік) судді, як особи, є вільними та зобов’язані приймати безсторонні рішення згідно з власною оцінкою фактів і знанням права, без будь-яких обмежень, впливів, спонук, примусів, загроз або втручання, прямих або непрямих, з будь-якого боку і з будь-яких причин.

Як зауважено у пункті 19 Рекомендації Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя, прокурори повинні поважати незалежність і неупередженість суддів; вони ніколи не повинні ні ставити під сумнів судові рішення, ні перешкоджати їхньому виконанню, зберігаючи використання їх права на процедуру апеляції або на будь-яку іншу пояснювальну процедуру.

Недобросовісне виконання суддею своїх професійних обов’язків є підставою для застосування до нього заходів дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя».

Водночас внесення слідчим, прокурором до ЄРДР відомостей про прийняття суддею завідомо неправосудного рішення або вчинення іншого злочину під час здійснення правосуддя можливе виключно у разі виявлення ознак такого злочину, які будуть достатніми для подальшого повідомлення судді про підозру та складення і направлення до суду обвинувального акта у максимально короткий строк.

Наявність кримінального провадження у жодному разі не повинна використовуватися як засіб впливу на суддю, спонукання його до певної поведінки або як помста за прийняте у справі рішення.

Крім того, як слідує з листа Прокуратури Кіровоградської області, після отримання з Офісу Генерального прокурора повідомлення судді Драного В.В. про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя з боку прокурорів Прокуратури Кіровоградської області відомості до ЄРДР не були внесені, що може вказувати на упередженість працівників Прокуратури Кіровоградської області.

Слід зазначити, що під час допиту як свідка суддя відповідно до положень частини третьої статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» має право відмовитись від надання пояснень, якщо запитання слідчого стосуються розгляду справ, які перебувають у його провадженні, або надати такі пояснення (крім відомостей, що становлять таємницю нарадчої кімнати).

З повідомлення судді Драного В.В. щодо допиту як свідка не вбачається ознак втручання в діяльність судді або порушення гарантій суддівської незалежності.

Проте слід звернути увагу, що слідчі та інші передбачені кримінальним процесом дії щодо судді необхідно проводити з огляду на авторитет правосуддя та визначені Конституцією і законами України гарантії незалежності судді. За певних обставин спосіб проведення слідчих дій може сприйматися та тлумачитися як тиск на суд та втручання у діяльність суддів, оскільки такі дії здійснюються під час розгляду справ у суді.

Статтею 131 Конституції України визначено, що Вища рада правосуддя вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет правосуддя.

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя звертається до прокуратури та органів правопорядку щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочинів, вчинених щодо суду, суддів, членів їх сімей, працівників апаратів судів, злочинів проти правосуддя, вчинених суддями, працівниками апарату суду.

Оцінюючи факти та обставини, встановлені під час розгляду повідомлення судді Ленінського районного суду міста Кіровограда Драного В.В., слід виходити з того, що незалежність судової влади є головною умовою забезпечення верховенства права, ефективного захисту прав і свобод людини та громадянина, юридичних осіб, інтересів суспільства й держави.

З огляду на повідомлені обставини, які можуть свідчити про втручання у діяльність судді Ленінського районного суду міста Кіровограда Драного В.В., та порушення вимог процесуального законодавства щодо невнесення до ЄРДР відомостей за повідомленням судді Вища рада правосуддя вважає, що наявні підстави для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Враховуючи викладене, Вища рада правосуддя, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

внести до Офісу Генерального прокурора подання щодо перевірки законності та обґрунтованості невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням судді Ленінського районного суду міста Кіровограда Драного Владислава Вікторовича про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя та забезпечення проведення перевірки обставин, повідомлених суддею, з дотриманням приписів статті 19 Конституції України та статті 214 Кримінального процесуального кодексу України;

звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину у кримінальному провадженні № ____________, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 375 Кримінального кодексу України.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                    А.А. Овсієнко