X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Третя Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
26.05.2021
1150/3дп/15-21
Про відкриття дисциплінарної справи стосовно суддів Західного апеляційного господарського суду Матущака О.І., Бойко С.М., Бонк Т.Б.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Іванової Л.Б., членів Говорухи В.І., Матвійчука В.В., залученого з Другої Дисциплінарної палати члена Вищої ради правосуддя Саліхова В.В., розглянувши висновок доповідача – члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Гречківського П.М. та додані до нього матеріали попередньої перевірки скарги Акціонерного товариства «Альфа-Банк», поданої адвокатом Половком Сергієм Миколайовичем, стосовно суддів Західного апеляційного господарського суду Матущака Олега Івановича, Бойко Світлани Михайлівни, Бонк Тетяни Богданівни,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 4 березня 2021 року за вхідним № 195/0/13-21 надійшла скарга Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (далі – АТ «Альфа-Банк»), подана адвокатом Половком С.М., щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів Західного апеляційного господарського суду Матущака О.І., Бойко С.М., Бонк Т.Б. за дії, вчинені під час розгляду апеляційної скарги арбітражного керуючого ОСОБА1 на ухвалу Господарського суду Івано-Франківської області від 9 грудня 2020 року у справі № 909/82/16 за заявою Компанії Naran advisory corporation, м. Беліз, до Товариства з обмеженою відповідальністю «Корпорація «Агро-Союз» (далі – ТОВ «Корпорація «Агро-Союз») про визнання банкрутом.

У скарзі зазначено, що вказана колегія суддів, відкривши апеляційне провадження за цією апеляційною скаргою, незаконно зупинила дію оскаржуваної ухвали. Згідно з вимогами Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) вказана ухвала суду першої інстанції набрала законної сили негайно після її оголошення. Скаржник зауважив, що апеляційний суд не має повноважень зупиняти дію або зупиняти виконання оскаржуваного судового рішення у разі, коли таке рішення набирає законної сили в момент прийняття. Таким чином, колегія суддів свідомо вийшла за межі повноважень, що позбавило АТ «Альфа-Банк» можливості задовольнити свої вимоги шляхом звернення стягнення на предмет застави.

Враховуючи викладене, скаржник висловлює прохання притягнути суддів Західного апеляційного господарського суду Матущака О.І., Бойко С.М., Бонк Т.Б. до дисциплінарної відповідальності на підставі підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

На підставі автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя вказану скаргу для попередньої перевірки передано члену Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Гречківському П.М.

За результатами попередньої перевірки дисциплінарної скарги член Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Гречківський П.М. склав висновок із пропозицією про відкриття дисциплінарної справи за скаргою АТ «Альфа-Банк», поданою адвокатом Половком С.М., щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів Західного апеляційного господарського суду Матущака О.І., Бойко С.М., Бонк Т.Б.

Заслухавши доповідача – члена Третьої Дисциплінарної палати Гречківського П.М. та дослідивши матеріали попередньої перевірки, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно вказаних суддів з огляду на таке.

Згідно зі статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя», з урахуванням вимог цього Закону.

Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя встановлено таке.

Матущак Олег Іванович Постановою Верховної Ради України від 2 жовтня 2012 року № 5324-VI обраний на посаду судді Львівського апеляційного господарського суду, Указом Президента України від 28 вересня 2018 року № 295/2018 переведений на роботу на посаді судді Західного апеляційного господарського суду.

Бойко Світлана Михайлівна Постановою Верховної Ради України від 12 липня 2001 року № 2669-III обрана безстроково суддею Львівського апеляційного господарського суду, рішенням Вищої ради правосуддя від 11 грудня 2018 року № 3809/0/15-18 переведена на посаду судді Західного апеляційного господарського суду.

Бонк Тетяна Богданівна Постановою Верховної Ради України від 17 січня 2002 року № 303-III обрана на посаду судді Львівського апеляційного господарського суду безстроково, рішенням Вищої ради правосуддя від 11 грудня 2018 року № 3798/0/15-18 переведена на посаду судді Західного апеляційного господарського суду.

На розгляді Господарського суду Івано-Франківської області перебуває справа № 909/82/16 про банкрутство ТОВ «Корпорація «Агро-Союз».

Ухвалою цього суду від 9 грудня 2020 року задоволено заяву АТ «Альфа-Банк» про надання дозволу на звернення стягнення предмета іпотеки, надано дозвіл АТ «Альфа-Банк» звернути стягнення на нерухоме майно згідно з іпотечним договором від 3 вересня 2010 року, що належить боржнику – ТОВ «Корпорація «Агро-Союз», а саме: комплекс загальною площею 6571,60 м2; комплекс загальною площею 8303 м2; АЗС «У», склад мастил «Т» загальною площею 41,3 м2; комплекс загальною площею 24,9 м2; нежитлові будівлі, склад № 3 «Ж» загальною площею 2150,1 м2; мийка для автомобілів загальною площею 541 м2; нежитлові будівлі, склад № 4 «Д» з навісом «Е» загальною площею 1 769,2 м2; нежитлові будівлі, зарядна акумуляторів з прибудовою, навісом та підвалом «А» загальною площею 385,1 м2; нежитлові будівлі, вагова «Ш» загальною площею 14,1 м2.

У резолютивній частині цієї ухвали суд зазначив, що ухвала набирає законної сили 9 грудня 2020 року та може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду у строк, визначений статтею 256 ГПК України. Строк пред’явлення ухвали до виконання – з 10 грудня 2020 року по 10 грудня 2023 року.

Повний текст ухвали суду складено 14 грудня 2020 року.

Не погодившись із цією ухвалою суду, арбітражний керуючий ОСОБА1 9 грудня 2020 року оскаржив її в апеляційному порядку, водночас заявив клопотання про зупинення дії цієї ухвали.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду (головуючий суддя – Матущак О.І., судді Бойко С.М., Бонк Т.Б.) від 23 грудня 2020 року відкрито апеляційне провадження у цій справі та зупинено дію оскаржуваної ухвали до розгляду по суті апеляційної скарги.

Перевіркою встановлено, що згідно із частинами першою, другою статті 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави. Суд та учасники судового процесу зобов’язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Відповідно до частини першої статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Як встановлено частиною першою статті 235 ГПК України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду – протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (частина перша статті 256 цього Кодексу).

ГПК України (частина п’ята статті 262) передбачає повноваження апеляційного суду зупиняти дію оскаржуваного рішення в ухвалі про відкриття апеляційного провадження лише у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана з пропуском визначеного цим Кодексом строку.

Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя встановлено, що арбітражним керуючим ОСОБА1 не було пропущено строк на оскарження, а, відповідно, Західний апеляційний господарський суд не поновлював йому строк на апеляційне оскарження вказаної ухвали суду першої інстанції.

Таким чином, зупиняючи дію ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 9 грудня 2020 року, колегія суддів не дотрималась норм процесуального права, що призвело до позбавлення заявника (АТ «Альфа-Банк») права пред’явити до виконання ухвалу суду, яка набрала законної сили після оголошення, і задовольнити вимоги шляхом звернення стягнення на предмет застави.

З огляду на викладене у діях суддів Західного апеляційного господарського суду Матущака О.І., Бойко С.М., Бонк Т.Б. вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого підпунктом «а» пункту 1 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (умисне або внаслідок недбалості незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило реалізацію учасниками судового процесу наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил щодо юрисдикції або складу суду).

Також встановлено, що 28 грудня 2020 року ТОВ «Кавертон» подало апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду Івано-Франківської області від 9 грудня 2020 року у цій справі. Скаржник заявив клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, оскільки копію цієї ухвали не отримав, з повним текстом ухвали ознайомився 15 грудня 2020 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Також ТОВ «Кавертон» заявило клопотання про зупинення дії оскаржуваної ухвали суду.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду (головуючий суддя – Матущак О.І., судді Бойко С.М., Бонк Т.Б.) від 6 січня 2021 року поновлено строк на апеляційне оскарження, відкрито апеляційне провадження за цією апеляційною скаргою.

Щодо клопотання про зупинення дії ухвали суду першої інстанції у мотивувальній частині ухвали колегія суддів зазначила, що ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 23 грудня 2020 року дію оскаржуваної ухвали вже зупинено, повторне зупинення дії ухвали суду не передбачено нормами процесуального законодавства.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 28 січня 2021 року апеляційні скарги арбітражного керуючого ОСОБА1 та ТОВ «Кавертон» об’єднано в одне апеляційне провадження.

Постановою цього суду від 18 лютого 2021 року вказані апеляційні скарги задоволено, ухвалу Господарського суду Івано-Франківської області від 9 грудня 2020 року скасовано, у цій частині прийнято нове рішення про відмову у задоволенні клопотання про надання дозволу на звернення стягнення на предмет іпотеки.

Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя не встановлено передбачених частиною першою статті 45 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» підстав для відмови у відкритті дисциплінарної справи стосовно вказаних суддів.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

 

відкрити дисциплінарну справу стосовно суддів Західного апеляційного господарського суду Матущака Олега Івановича, Бойко Світлани Михайлівни, Бонк Тетяни Богданівни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Головуючий на засіданні

Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                       Л.Б. Іванова

 

Члени Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                      В.І. Говоруха

                                                                               В.В. Матвійчук

Член Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                   В.В. Саліхов