X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Третя Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
15.01.2020
62/3дп/15-20
Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Новака Р.В.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Швецової Л.А., членів Матвійчука В.В., Іванової Л.Б., розглянувши висновок доповідача – члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Говорухи В.І. та додані до нього матеріали попередньої перевірки відомостей, викладених у скарзі Забродської Алли Іванівни стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Новака Романа Васильовича,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 18 листопада 2019 року (єдиний унікальний номер З-6310/0/7-19) надійшла скарга Забродської А.І. на дії судді Печерського районного суду міста Києва Новака Р.В. під час здійснення правосуддя у справі № _________.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 18 листопада 2019 року скаргу передано для розгляду члену Вищої ради правосуддя Говорусі В.І.

Згідно зі статтею 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя», з урахуванням вимог цього Закону.

Дисциплінарне провадження включає попереднє вивчення матеріалів, що мають ознаки вчинення суддею дисциплінарного проступку, та прийняття рішення про відкриття дисциплінарної справи або відмову у її відкритті; розгляд дисциплінарної скарги та ухвалення рішення про притягнення або відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності (частина третя статті 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).

Згідно з пунктами 1, 4 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Дисциплінарної палати, визначений для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (доповідач), вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за відсутності підстав для залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги – готує матеріали у строки, встановлені регламентом, з пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи.

Розглянувши висновок доповідача – члена Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Говорухи В.І. та додані до нього матеріали попередньої перевірки, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Новака Р.В. з огляду на таке.

Забродська А.І. у скарзі зазначила, що в листопаді 2014 року подала до Печерського районного суду міста Києва позовну заяву про відшкодування завданих збитків та моральної шкоди, відповідач – Особа_1, третя особа – комунальне підприємство по утриманню житлового господарства «Печерська брама» (далі – КП УЖГ «Печерська брама»). Розгляд цивільної справи тривав майже п’ять років – з 4 грудня 2014 року (дата відкриття провадження) по 7 червня 2019 року (постановлення рішення). При цьому суд постановив лише вступну та резолютивну частини рішення у справі і станом на день подання Забродською А.І. скарги, незважаючи на її неодноразові звернення до суду, повного тексту рішення від 7 червня 2019 року позивачу не надано.

Скаржник вважає, що суддею допущено безпідставне затягування та невжиття заходів щодо розгляду справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень, у зв’язку із чим просить притягнути суддю Новака Р.В. до дисциплінарної відповідальності.

Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя встановлено, що в листопаді 2014 року Забродська А.І звернулася до Печерського районного суду міста Києва з позовом до Особа_1, третя особа – КП УЖГ «Печерська брама», про відшкодування завданих збитків та моральної шкоди. Справу передано до провадження судді Новака Р.В.

Новак Роман Васильович Постановою Верховної Ради України від 5 вересня 2013 року № 452-VII обраний суддею Печерського районного суду міста Києва безстроково.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, 4 грудня 2014 року постановлено ухвалу про відкриття провадження у вказаній справі, судове засідання призначено на 11 грудня 2014 року.

Скаржник зазначає, що 11 грудня 2014 року судове засідання не відбулося через тимчасову непрацездатність судді. Під час наступних судових засідань, призначених на 13 лютого 2015 року, 20 березня 2015 року, 29 квітня 2015 року, 13 липня 2015 року, судовий розгляд справи не відбувся з різних підстав (у зв’язку із перебуванням судді в нарадчій кімнаті, залученням до складу колегії для розгляду іншої справи, тимчасовою непрацездатністю).

Як стверджує Забродська А.І., із часу подання позовної заяви (листопад 2014 року) до 13 липня 2015 року не відбулось жодного судового засідання.

У судовому засіданні 13 липня 2015 року вирішувалась низка клопотань, заявлених третьою особою, у тому числі про зупинення провадження, оголошено перерву до 18 вересня 2015 року. Ухвалою суду від 18 вересня 2015 року зупинено провадження у справі.

6 червня 2016 року представник позивача подав до суду заяву про відновлення провадження у справі, однак лише 15 грудня 2016 року (через шість місяців) ухвалою суду провадження у справі було відновлено та призначено засідання на 13 березня 2017 року. Однак цього дня судове засідання не відбулося у зв’язку із неявкою всіх учасників.

У судовому засіданні 12 травня 2017 року вирішувались клопотання про збільшення позовних вимог, виклик свідків, витребування документів, надання оригіналів документів, копії яких додані до позову та оголошено перерву до 7 липня 2017 року. Ухвалою суду від 7 липня 2017 року призначено експертизу і вчергове зупинено провадження у справі № __________. Ухвалою суду від 31 жовтня 2017 року відновлено провадження у справі та призначено судове засідання на 16 липня 2018 року, яке не відбулося.

У судовому засіданні 16 липня 2018 року справу знято з розгляду. У наступному судовому засіданні 3 грудня 2018 року вирішувалось клопотання про призначення експертизи та призначено справу до розгляду по суті на 3 квітня 2019 року.

7 червня 2019 року постановлено вступну та резолютивну частини рішення, на підтвердження чого скаржник надав до Вищої ради правосуддя копію відповідного рішення.

Частинами першою та другою статті 210 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) передбачено, що суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження – не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

Скаржник зазначає, що вона кілька разів зверталась до суду з проханням видати повний текст судового рішення від 7 червня 2019 року, однак станом на 12 листопада 2019 року (дата звернення із дисциплінарною скаргою) повний текст рішення сторонам у справі не надісланий.

Частиною шостою статті 259 ЦПК України встановлено, що у виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення (постанови) суду може бути відкладено на строк не більш як десять днів, а якщо справа розглянута у порядку спрощеного провадження – не більш як п’ять днів з дня закінчення розгляду справи.

Складання повного тексту ухвали, залежно від складності справи, може бути відкладено на строк не більш як п’ять днів з дня оголошення вступної та резолютивної частин ухвали.

Крім того, як встановлено під час попередньої перевірки, станом на 9 січня 2019 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні як вступна та резолютивна частини рішення від 7 червня 2019 року, так і його повний текст.

Частиною другою статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» встановлено, що усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Згідно з пунктом 1 розділу ІІІ Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 19 квітня 2018 року № 1200/0/15-18, електронний примірник судового рішення або окремої думки судді оприлюднюється шляхом надсилання до Реєстру у день його виготовлення засобами автоматизованої системи документообігу суду.

Судді Новаку Р.В. було запропоновано надати пояснення щодо доводів скарги, але він своїм правом не скористався, пояснення не надав.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження, зокрема з підстав безпідставного затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасного надання копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Отже, на думку Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, встановлені обставини можуть свідчити про наявність у діях судді ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом; зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення; несвоєчасне надання копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень).

За таких обставин Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає, що стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Новака Р.В. слід відкрити дисциплінарну справу за ознаками в його діях дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Керуючись статтею 46 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

 

відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Печерського районного суду міста Києва Новака Романа Васильовича.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Головуючий на засіданні

Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                            Л.А. Швецова

 

Члени Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                           В.В. Матвійчук

                                                                                    Л.Б. Іванова