X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
05.08.2021
1809/0/15-21
Про зупинення розподілу деяких справ (матеріалів) між членами Вищої ради правосуддя

5 серпня 2021 року набрав чинності Закон України від 14 липня 2021 року № 1635-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (далі – Закон № 1635-ІХ), яким внесено зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», зокрема в частині здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів.

Відповідно до частини третьої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарне провадження включає:

1) попереднє вивчення матеріалів, що мають ознаки вчинення суддею дисциплінарного проступку, та прийняття рішення про відкриття дисциплінарної справи або відмову у її відкритті;

2) розгляд дисциплінарної скарги та ухвалення рішення про притягнення або відмову в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності.

Законом № 1635-ІХ викладено в новій редакції статтю 28 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», якою передбачено утворення служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Зазначеною статтею, зокрема, до повноважень дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя віднесено:

1) проведення попередньої перевірки дисциплінарної скарги, переданої йому за результатами автоматизованого розподілу справ;

2) аналіз матеріалів дисциплінарних справ;

3) збирання у разі необхідності інформації, документів, інших матеріалів;

4) підготовка проєктів ухвал і рішень дисциплінарної палати та Вищої ради правосуддя у межах дисциплінарного провадження стосовно судді;

5) аналіз матеріалів за скаргами на рішення у дисциплінарних справах стосовно суддів і прокурорів, підготовка проєктів висновків та рішень Вищої ради правосуддя;

6) аналіз та узагальнення практики здійснення дисциплінарних проваджень та ухвалених рішень про притягнення або відмову у притягненні судді до дисциплінарної відповідальності.

Відповідні зміни внесено й до інших положень Закону України «Про Вищу раду правосуддя», які регулюють здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів. Зокрема, відповідно до статті 43 цього Закону (в редакції Закону № 1635-ІХ) дисциплінарний інспектор, визначений автоматизованою системою розподілу справ для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя – доповідач):

1) вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону;

2) за наявності підстав, визначених пунктами 1–5 частини першої статті 44 цього Закону, – повертає дисциплінарну скаргу скаржнику;

3) за наявності підстав, визначених пунктом 6 частини першої статті 44 цього Закону, – передає скаргу на розгляд Дисциплінарної палати для ухвалення рішення щодо залишення без розгляду та повернення її скаржнику або відкриття дисциплінарної справи;

4) за відсутності підстав для залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги – протягом тридцяти днів з дня отримання такої скарги готує матеріали з пропозицією про відкриття або про відмову у відкритті дисциплінарної справи. Цей строк може бути продовжений дисциплінарним інспектором, але у разі обґрунтованої потреби додаткової перевірки дисциплінарної скарги не більш як на п’ятнадцять днів.

Висновок дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя – доповідача разом із дисциплінарною скаргою та зібраними у процесі попередньої перевірки матеріалами передається на розгляд Дисциплінарної палати.

Законом № 1635-ІХ дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя – доповідача віднесено до учасників дисциплінарної справи.

Крім того, частину першу статті 32 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» викладено у новій редакції та визначено, що для здійснення розподілу справ у Вищій раді правосуддя, її органах діє автоматизована система розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя – доповідача, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя – доповідача).

Враховуючи зазначене, з моменту набрання чинності Законом № 1635-ІХ дисциплінарні скарги розподіляються дисциплінарному інспектору Вищої ради правосуддя, а дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя є учасником дисциплінарної справи.

При цьому в розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1635-IX не визначено переходу від попереднього правового регулювання до правового регулювання, визначеного Законом № 1635-IX, щодо питань, пов’язаних із порядком розгляду дисциплінарних скарг, які наразі перебувають на попередньому розгляді членів Вищої ради правосуддя, справ, розгляд яких розпочато Дисциплінарними палатами Вищої ради правосуддя, скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора.

Правова невизначеність реалізації норм Закону № 1635-IX позбавляє Вищу раду правосуддя можливості здійснювати процедури дисциплінарних проваджень стосовно суддів, а також розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора з дотриманням принципів верховенства права, прозорості, гарантій незалежності судової системи.

На підставі викладеного, з метою недопущення порушення вимог Закону України від 14 липня 2021 року № 1635-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», керуючись статтею 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

зупинити з 5 серпня 2021 року розподіл між членами Вищої ради правосуддя скарг щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарних скарг), поданих відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора.

 

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                                        О.В. Маловацький