X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
07.02.2023
26/0/15-23
Про внесення змін до структури секретаріату Вищої ради правосуддя та затвердження штатного розпису Вищої ради правосуддя на 2023 рік

Відповідно до статті 27 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя та її органів здійснює секретаріат, структуру і штатну чисельність якого затверджує Вища рада правосуддя.

Вища рада правосуддя рішенням від 24 грудня 2020 року № 3655/0/15-20 затвердила структуру секретаріату Вищої ради правосуддя у новій редакції та ввела її в дію з 1 січня 2021 року.

До структури секретаріату Вищої ради правосуддя вносилися зміни рішеннями Вищої ради правосуддя від 15 квітня 2021 року № 851/0/15-21, від 20 травня 2021 року № 1103/0/15-21 та від 9 вересня 2021 року № 1968/0/15-21.

Законом України від 14 липня 2021 року № 1635-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» внесено зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», зокрема до статті 27, якою передбачено, що в секретаріаті Вищої ради правосуддя діє служба дисциплінарних інспекторів як самостійний структурний підрозділ, який утворюється для реалізації повноважень Вищої ради правосуддя щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів та діє за принципом функціональної незалежності від Вищої ради правосуддя.

Відповідно до частини шостої статті 27 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» гранична чисельність працівників секретаріату, в тому числі дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, затверджується Вищою радою правосуддя.

Статтею 28 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» передбачено, що дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя призначаються на посади за результатами конкурсу у порядку, встановленому законодавством про державну службу, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 року № 89 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 358 «Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя», згідно з якими, зокрема, посаду дисциплінарного інспектора включено до схеми посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів та віднесено до підкатегорії посад державних службовців «В1», що дає змогу внести зміни до штатного розпису Вищої ради правосуддя та встановити посадові оклади дисциплінарних інспекторів.

12 січня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 12 «Про запровадження сертифікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту», якою, в тому числі, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001, відповідно до пункту 5 якої міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, інші головні розпорядники коштів державного бюджету зобов’язані забезпечити у двомісячний строк внесення змін до структури апарату для приведення її у відповідність до цієї постанови, зокрема в частині утворення самостійного структурного підрозділу внутрішнього аудиту в державному органі, гранична чисельність апарату якого перевищує 50 штатних одиниць.

З метою вдосконалення роботи секретаріату Вищої ради правосуддя також виникла необхідність у внесенні змін до структури секретаріату Вищої ради правосуддя.

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 5 вересня 2017 року № 2642/0/15-17 «Про збільшення граничної чисельності працівників секретаріату Вищої ради правосуддя та затвердження штатного розпису Вищої ради правосуддя на 2017 рік» Вищою радою правосуддя затверджено граничну чисельність працівників секретаріату Вищої ради правосуддя у кількості 301 одиниці та штат Вищої ради правосуддя у кількості 325 одиниць.

Зміни проводяться в межах штатної чисельності Вищої ради правосуддя.

З метою реалізації норм Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року № 12 «Про запровадження сертифікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту», керуючись статтями 3, 27, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1. Затвердити Зміни до структури секретаріату Вищої ради правосуддя, затвердженої рішенням Вищої ради правосуддя від 24 грудня 2020 року № 3655/0/15-20, що додаються, та ввести в дію з 7 лютого 2023 року.

2. Затвердити штатний розпис Вищої ради правосуддя на 2023 рік у редакції, що додається, та ввести в дію з 7 лютого 2023 року.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                   Григорій УСИК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

 

«07» лютого 2023 року

№ 26/0/15-23

 

 

ЗМІНИ

до структури секретаріату Вищої ради правосуддя

 

1. Пункт 2 «Служба інспекторів Вищої ради правосуддя» викласти в такій редакції:

«2. Служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя».

 

2. Пункт 3 «Управління забезпечення діяльності керівництва та членів Вищої ради правосуддя» викласти в такій редакції:

«3. Управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя».

 

3. Підпункт 3.2 «Відділ з питань реалізації дисциплінарних повноважень» виключити.

Підпункт 3.3 «Відділ з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів» вважати підпунктом 3.2.

 

4. Пункт 17 «Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту» викласти в такій редакції:

«17. Сектор внутрішнього аудиту».

 

5. Доповнити таким новим пунктом: «20. Відділ забезпечення діяльності керівництва Вищої ради правосуддя».