X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
21.02.2023
109/0/15-23
Про звільнення Короткевича О.Є. з посади судді Вищого господарського суду України у зв’язку з поданням заяви про відставку

 

Вища рада правосуддя, розглянувши заяву та додані до неї документи про звільнення Короткевича Олександра Євгеновича з посади судді Вищого господарського суду України у відставку,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 26 жовтня 2022 року надійшла заява Короткевича О.Є. від 26 жовтня 2022 року про звільнення з посади судді Вищого господарського суду України у відставку (єдиний унікальний номер справи 318/0/6-22).

Статтею 18 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що Вища рада правосуддя є повноважною за умови обрання (призначення) на посаду щонайменше п’ятнадцяти членів, серед яких більшість становлять судді (включаючи суддів у відставці), та складення ними присяги.

26 січня та 23 лютого 2022 року у більшості членів Вищої ради правосуддя припинилися повноваження, отже, з 24 лютого 2022 року був відсутній повноважний склад Вищої ради правосуддя, визначений статтею 131 Конституції України.

12 січня 2023 року повноважний склад Вищої ради правосуддя відновлено.

За результатами розгляду заяви судді Вищого господарського суду України Короткевича О.Є. встановлено таке.

Короткевич Олександр Євгенович, _______ року народження, Указом Президента України від 12 червня 1996 року № 420/1996 призначений на посаду заступника голови арбітражного суду Київської області, на підставі Закону України від 21 червня 2006 року № 2538-III «Про внесення змін до Закону України «Про арбітражний суд»» арбітражний суд Київської області реорганізовано у Господарський суд Київської області. Постановою Верховної Ради України від 20 березня 2008 року № 238-VI обраний на посаду судді Вищого господарського суду України безстроково.

Статтею 131 Конституції України встановлено, що в Україні діє Вища рада правосуддя, яка, зокрема, ухвалює рішення про звільнення судді з посади.

На підставі статті 112 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 1402-VIII) суддя може бути звільнений з посади виключно з підстав, визначених частиною шостою статті 126 Конституції України. Рішення про звільнення судді з посади ухвалює Вища рада правосуддя у порядку, встановленому Законом України «Про Вищу раду правосуддя».

Відповідно до частини першої статті 116 Закону № 1402-VIII суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, що визначається відповідно до статті 137 цього Закону, має право подати заяву про відставку.

Згідно із частиною першою статті 137 Закону № 1402-VIII до стажу роботи на посаді судді зараховується робота на посаді судді судів України, арбітра (судді) арбітражних судів України, державного арбітра колишнього Державного арбітражу України, арбітра відомчих арбітражів України, судді Конституційного Суду України; члена Вищої ради правосуддя, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; судді в судах та арбітрів у державному і відомчому арбітражах колишнього СРСР та республік, що входили до його складу.

Із матеріалів, доданих до заяви про відставку судді, встановлено, що стаж роботи Короткевича О.Є. на посаді судді становить понад 26 років 5 місяців.

Згідно з абзацом четвертим пункту 34 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII, зі змінами, внесеними Законом України від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII «Про Вищу раду правосуддя», судді, призначені чи обрані на посаду до набрання чинності цим Законом, зберігають визначення стажу роботи на посаді судді відповідно до законодавства, що діяло на день їх призначення (обрання).

Відповідно до частини четвертої статті 43 Закону України «Про статус суддів», зі змінами, внесеними Законом України від 24 лютого 1994 року № 4015-XII «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про статус суддів», до стажу роботи, що дає право на відставку судді та отримання щомісячного довічного грошового утримання, крім роботи на посадах суддів судів України, державних арбітрів, арбітрів відомчих арбітражів України, зараховується також час роботи на посадах суддів і арбітрів у судах та державному і відомчому арбітражі колишнього СРСР та республік, що раніше входили до складу СРСР, час роботи на посадах, безпосередньо пов’язаних з керівництвом та контролем за діяльністю судів у Верховному Суді України, в обласних судах, Київському і Севастопольському міських судах, Міністерстві юстиції України та підвідомчих йому органах на місцях, за діяльністю арбітражів у Державному арбітражі України, Вищому арбітражному суді України, а також на посадах прокурорів і слідчих за умови наявності у всіх зазначених осіб стажу роботи на посаді судді не менше 10 років.

Отже, до стажу роботи Короткевича О.Є. на посаді судді, що дає право на відставку, підлягає зарахуванню час роботи на посаді помічника прокурора, прокурора, старшого прокурора відділу, старшого прокурора управління.

Згідно з абзацом другим статті 1 Указу Президента України від 10 липня 1995 року № 584/95 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту суддів» у редакції, чинній на час призначення Короткевича О.Є. на посаду судді, до стажу роботи, що дає судді право на відставку та одержання щомісячного грошового утримання, за умови роботи на посаді судді не менш як 10 років, зараховується, крім стажу трудової діяльності, визначеного законом, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах та період проходження строкової військової служби.

Отже, до стажу роботи Короткевича О.Є. на посаді судді, що дає право на відставку, підлягає зарахуванню період проходження строкової військової служби та половина строку навчання у вищому юридичному навчальному закладі.

Додані до заяви документи свідчать, що суддя Вищого господарського суду України Короткевич О.Є. має достатній для звільнення у відставку стаж роботи, визначений на підставі статей 116, 137 Закону № 1402-VIII.

Відповідно до пункту 15.3 Регламенту Вищої ради правосуддя при вирішенні питання про звільнення судді з посади у зв’язку з поданням заяви про відставку стаж роботи на посаді судді обраховується з дати призначення (обрання) судді на посаду по дату ухвалення Радою відповідного рішення або по дату припинення повноважень судді у зв’язку з досягненням суддею шістдесяти п’яти років.

_____________ року Короткевичу О.Є. виповнилося шістдесят п’ять років.

Згідно із частиною першою статті 53 Закону № 1402-VIII судді гарантується перебування на посаді судді до досягнення ним шістдесяти п’яти років, крім випадків звільнення судді з посади або припинення його повноважень відповідно до Конституції України та цього Закону.

Відповідно до частини третьої статті 116 Закону № 1402-VIII заява про відставку, заява про звільнення з посади за власним бажанням подається суддею до Вищої ради правосуддя, яка протягом одного місяця з дня надходження відповідної заяви ухвалює рішення про звільнення судді з посади.

Подана 26 жовтня 2022 року Короткевичем О.Є. заява про звільнення з посади судді Вищого господарського суду України у відставку від 26 жовтня 2022 року не була розглянута Вищою радою правосуддя у строк, встановлений частиною третьою статті 116 Закону № 1402-VIII, до досягнення ним шістдесяти п’яти років.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя зазначає таке.

Право судді на відставку є конституційною гарантією незалежності суддів (пункт 4 частини шостої статті 126 Конституції України).

Відповідно до частини п’ятої статті 116 Закону № 1402-VIII за суддею, звільненим за його заявою про відставку, зберігається звання судді та гарантії недоторканності, встановлені для судді до його виходу у відставку.

Відставка судді є особливою формою звільнення його з посади за власним бажанням та обумовлена наявністю в особи відповідного стажу роботи на посаді судді; наслідком відставки є, зокрема, припинення суддею своїх повноважень з одночасним збереженням за ним звання судді і гарантій недоторканності, а також набуттям прав на виплату вихідної допомоги та отримання пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (абзац четвертий підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 19 листопада 2013 року № 10-рп/2013).

Суддя Вищого господарського суду України Короткевич О.Є. мав законні очікування на звільнення з посади судді у відставку у встановлений законом строк і, відповідно, на встановлені законом гарантії судді у відставці.

Несвоєчасний розгляд заяви судді Короткевича О.Є. про звільнення у відставку, поза межами визначеного законом строку для такого розгляду (один місяць), хоч і зумовлений об’єктивними обставинами, які цьому передували, та не залежав від волевиявлення судді, призвів до зниження рівня гарантій незалежності судді.

Частиною другою статті 22 Конституції України встановлено, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Це стосується і визначеного статтею 55 Конституції України права на судовий захист. На думку Конституційного Суду України, зниження рівня гарантій незалежності суддів опосередковано може призвести до обмеження можливостей реалізації права на судовий захист (абзац пʼятий підпункту 4.3 пункту 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004).

Україна як правова держава має своїм пріоритетом гарантування прав і свобод людини і громадянина. Із цією метою держава зобов’язана запроваджувати юридичне регулювання, яке відповідає конституційним нормам і принципам, необхідне для забезпечення реалізації прав і свобод кожної особи та їх ефективного поновлення (абзац шостий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) від 13 червня 2019 року № 4‑р/2019).

Вища рада правосуддя з метою забезпечення реалізації гарантованого судді Короткевичу О.Є. права на звільнення у відставку та недопущення зниження рівня гарантій незалежності судді, керуючись статтями 22, 126, 131 Конституції України, статтями 3, 30, 34, 55 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

вирішила:

 

1. Звільнити Короткевича Олександра Євгеновича з посади судді Вищого господарського суду України у зв’язку з поданням заяви про відставку.

2. Встановити, що право на нарахування та виплату щомісячного довічного грошового утримання виникло в Короткевича Олександра Євгеновича з наступного дня після досягнення ним шістдесяти п’яти років.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                   Григорій УСИК