X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
30.03.2023
286/0/15-23
Про надання консультативного висновку щодо законопроєкту № 7698

Вища рада правосуддя розглянула проєкт Закону України «Про внесення змін до розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо вдосконалення окремих питань призначення суддів, повноваження яких припинилися», реєстраційний № 7698, внесений 26 серпня 2022 року на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Демченком С.О., Павлішем П.В., Пузановим О.Г., Шпеновим Д.Ю., Гуньком А.Г.

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України
«Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроєктів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, судоустрою і статусу суддів.

За результатами розгляду вказаного законопроєкту, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1. Затвердити консультативний висновок щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо вдосконалення окремих питань призначення суддів, повноваження яких припинилися», реєстраційний № 7698, внесеного 26 серпня 2022 року на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Демченком С.О., Павлішем П.В., Пузановим О.Г., Шпеновим Д.Ю., Гуньком А.Г.

2. Надіслати консультативний висновок до Верховної Ради України.

 

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                Григорій УСИК

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

30 березня 2023 року № 286/0/15-23 

 

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ВИСНОВОК

щодо законопроєкту № 7698

 

1. Проєкт Закону України «Про внесення змін до розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо вдосконалення окремих питань призначення суддів, повноваження яких припинилися», реєстраційний № 7698 (далі – законопроєкт № 7698), внесений 26 серпня 2022 року на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Демченком С.О., Павлішем П.В., Пузановим О.Г., Шпеновим Д.Ю., Гуньком А.Г.

Як убачається з пояснювальної записки до законопроєкту № 7698, метою  його прийняття є вирішення проблеми підвищення ефективності використання бюджетних коштів, доступу професійних суддів до виконання своїх обов’язків та зменшення кадрового дефіциту суддів.

З метою досягнення зазначених цілей пропонуються такі законодавчі зміни:

пункт 17 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 1402-VIII) викласти в редакції, згідно з якою повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років до набрання чинності цим Законом, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Судді, повноваження яких припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено, призначаються Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя на посаду судді до суду, до якого вони були призначені (переведені) на день закінчення повноважень, крім суддів, звільнених з посади або щодо яких Вищою радою правосуддя вже внесено подання Президенту України про призначення на посаду судді. Призначення на посаду судді не звільняє таких суддів від проходження кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді в порядку та з наслідками, визначеними пунктом 20 цього розділу;

абзац шостий пункту 13 розділу ІII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» викласти в редакції, згідно з якою судді, повноваження яких припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено, призначаються Президентом України за  поданням Вищої ради правосуддя на посаду судді до суду, до якого вони були призначені (переведені) на день закінчення повноважень, крім суддів, звільнених з посади або щодо яких Вищою радою правосуддя вже внесено подання Президенту України про призначення їх на посаду судді.

 

2. Вища рада правосуддя відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроєктів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

 

3. Щодо нової редакції пункту 17 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вища рада правосуддя зазначає про таке.

У відповідних витягах з Європейської Хартії про статус суддів[1] зазначено, що закон про статус суддів має на меті забезпечення компетентності, незалежності та неупередженості, яких кожна особа законно очікує від судів і від кожного судді, якому довірено захист її прав. Він не повинен містити положення та процедури, що можуть похитнути довіру до такої компетентності, такої незалежності і такої неупередженості. Ця Хартія містить такі положення, які можуть якнайкраще гарантувати реалізацію цих цілей. Її положення мають на меті підвищення рівня таких гарантій у різних європейських державах. Вони не можуть виправдати запровадження змін до національних нормативно-правових актів, що мають тенденцію до зниження рівня гарантій, вже досягнутого відповідними країнами.

Забезпечення терміну перебування на посаді та незмінюваності є ключовими елементами принципу незалежності суддів. Отже, судді повинні мати гарантований термін перебування на посаді до часу обов’язкового виходу у відставку, де такий існує.

Основний Закон України передбачає, що призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом (частина перша статті 128). Проте відповідно до наведених норм Закону № 1402-VIII рекомендація про призначення судді  на посаду вноситься саме Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі – ВККСУ).

Із 7 листопада 2019 року Законом України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (далі – Закон № 193-IX) достроково припинено повноваження ВККСУ. Як наслідок, зупинено на різних етапах здійснення ВККСУ кваліфікаційного оцінювання суддів, у тому числі суддів, у яких припинилися повноваження у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку призначення на посаду судді. Відповідно, зупинено процес внесення Вищій раді правосуддя рекомендацій ВККСУ про призначення суддів.

Унаслідок недосконалих законодавчих ініціатив процедури добору та кваліфікаційного оцінювання суддів, у тому числі в яких відсутні повноваження щодо здійснення правосуддя у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку призначення та які реалізували своє право на призначення на посаду судді безстроково шляхом подання до ВККСУ відповідної заяви про проведення кваліфікаційного оцінювання на підставі пункту 1 частини четвертої статті 83 Закону № 1402-VIII, зупинені на різних етапах. Зокрема, оголошено перерву у проведенні співбесіди, відкладено розгляд питання, співбесіди не призначено тощо.

Верховна Рада України прийняттям Закону України від 4 червня 2020 року № 679-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» (далі – Закон № 679-ІХ), яким у період відсутності повноважного складу ВККСУ Вищій раді правосуддя надавалися повноваження ухвалювати рішення про внесення Президенту України подання про призначення на посаду судді, повноваження якого припинилися, без рекомендації чи подання ВККСУ, частково врегулювала це питання, але лише стосовно суддів, щодо яких був наявний висновок ВККСУ про відповідність займаній посаді.

Із часу ухвалення Верховною Радою України Закону № 679-ІХ Вищою радою правосуддя внесено Президенту України подання про призначення 124 суддів, п’ятирічний строк повноважень яких закінчився,  щодо яких ВККСУ здійснено кваліфікаційне оцінювання на підставі пункту 1 частини четвертої статті 83 Закону № 1402-VIII та яких колегією ВККСУ визнано такими, що відповідають займаній посаді.

Питання щодо інших суддів, строк повноважень яких припинився у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку призначення та стосовно яких ВККСУ було оголошено перерву в оцінюванні або оцінювання яких було відкладено на інший час, залишається невирішеним.

За інформацією, наданою ВККСУ, у 2021 році у 205 суддів, які займають штатні суддівські посади, закінчився п’ятирічний строк призначення на посаду судді. Загальна кількість суддів, які не здійснюють правосуддя у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку призначення, – 352 особи.

Ситуація, внаслідок якої судді, які виявили бажання пройти кваліфікаційне оцінювання та подали заяву про проходження кваліфікаційного оцінювання в порядку Закону № 1402-VIII, протягом тривалого часу позбавлені права у встановлені законом строки пройти відповідну процедуру та бути призначеними на посаду безстроково, є дискримінаційною та порушує конституційні і встановлені міжнародними стандартами гарантії незалежності судді та недискримінації при вирішенні питань суддівської кар’єри. 

Конституційний Суд України в Рішенні від 11 березня 2020 року № 4-р/2020 зазначив, що зміна Законом № 193-IX кількісного складу та суб’єктів призначення членів ВККСУ без запровадження відповідного перехідного періоду призвела до зупинення виконання ним конституційних функцій щодо добору та оцінювання суддів, неможливості здійснення Вищою радою правосуддя її окремих конституційних повноважень, а також створила істотні перешкоди для функціонування ефективного судочинства та в окремих випадках унеможливила реалізацію права кожного на доступ до правосуддя як вимог принципу верховенства права[2].

З огляду на викладене запропоноване положеннями законопроєкту
№ 7698 наділення Вищої ради правосуддя повноваженнями щодо внесення Президенту України подання про призначення на посаду судді безстроково щодо суддів, повноваження яких припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено, є заходом, який заслуговує на підтримку як виключний тимчасовий захід, оскільки усуває дискримінацію в питанні суддівської кар’єри тих суддів, які у зв’язку з тривалою неповноважністю ВККСУ позбавлені можливості пройти відповідне кваліфікаційне оцінювання, та дасть змогу  частково вирішити питання з гострою нестачею кадрів у місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції.

Вища рада правосуддя звертає увагу на необхідність регламентації умов проведення Радою процедури внесення Президенту України подання про призначення на посаду судді безстроково щодо суддів, повноваження яких припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено.

 

4. Пунктом 17 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроєкту № 7698 передбачено, що судді, повноваження яких припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено, призначаються Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя на посаду судді до суду, до якого вони були призначені (переведені) на день закінчення повноважень, крім суддів, звільнених з посади або щодо яких Вищою радою правосуддя вже внесено подання Президенту України про призначення на посаду судді. Призначення на посаду судді не звільняє таких суддів від проходження кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді в порядку та з наслідками, визначеними пунктом 20 цього розділу.

На думку Вищої ради правосуддя, пункт 17 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII необхідно доповнити новим абзацом такого змісту: «Вища кваліфікаційна комісія суддів України після формування повноважного складу відповідно до вимог Закону України від 13 липня 2021 року № 1629-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» забезпечує першочергове проведення кваліфікаційного оцінювання відповідності займаній посаді суддів, призначених на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України
від 2 червня 2016  року № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)».

Водночас у прикінцевих та перехідних положеннях проєкту Закону України «Про внесення змін до розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо вдосконалення окремих питань призначення суддів, повноваження яких припинилися» слід передбачити, що з моменту відновлення роботи ВККСУ в повноважному складі не розглянуті Вищою радою правосуддя матеріали щодо призначення на посаду судді безстроково суддів, призначених на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», передаються до ВККСУ.

 

З огляду на викладене Вища рада правосуддя підтримує законопроєкт № 7698 з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

 

 

 


[1] Європейська Хартія про статус суддів, Лісабон, 10 липня 1998 року.

[2] Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2020 року № 4-р/2020 (справа щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII, «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-IX, «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII).