X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
04.04.2023
307/0/15-23
Про початок процедури відрядження судді до Березанського районного суду Миколаївської області (як тимчасового переведення)

 

Вища рада правосуддя, розглянувши повідомлення Державної судової адміністрації України про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді до Березанського районного суду Миколаївської області,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 13 лютого 2023 року надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про наявність підстав для відрядження 1 (одного) судді до Березанського районного суду Миколаївської області у зв’язку з надмірним рівнем судового навантаження в цьому суді (єдиний унікальний номер справи 535/0/8-23).

У повідомленні зазначено, що наказом ДСА України від 8 серпня 2017 року № 843 «Про визначення кількості суддів у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, міста Києва» у Березанському районному суді Миколаївської області визначено 4 (чотири) штатні посади суддів, фактично перебувають на посадах 2 (два) судді.

Суддя Березанського районного суду Миколаївської області Тавлуй В.В. з 23 листопада 2022 року перебуває на тривалому лікуванні.

Отже, правосуддя в Березанському районному суді Миколаївської області здійснює 1 (один) суддя.

За інформацією ДСА України, нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних судів, за даними звітності за 9 місяців 2022 року, становить у середньому по Україні 181 день для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3237/0/15-20).

У Березанському районному суді Миколаївської області нормативний час розгляду справ становить 258 днів для одного судді, тобто перевищує середній показник по Україні, що дає підстави стверджувати про наявність у суді надмірного навантаження.

Вирішення питання щодо врегулювання надмірного навантаження в Березанському районному суді Миколаївської області можливе за умови відрядження до цього суду 1 (одного) судді.

У повідомленні ДСА України також зазначено, що відрядження судді із судів, територіальну підсудність яких змінено, не вплине на доступ до правосуддя в цих судах.

Відповідно до листа голови Березанського районного суду Миколаївської області Гапоненко Н.О. від 20 січня 2023 року № 01-07/6/2023 суддя цього суду Тавлуй В.В. з 23 листопада 2022 року перебуває на тривалому лікуванні. Правосуддя в Березанському районному суді Миколаївської області здійснює одна суддя – Гапоненко Н.О., яка виконує також обов’язки голови суду.

У зв’язку з тимчасовою непрацездатністю судді Тавлуя В.В. тривалий час за результатами повторного автоматизованого розподілу справ та матеріалів до провадження судді Гапоненко Н.О. передано 130 справ та матеріалів, які згідно із законом потребують розгляду у скорочені строки. З 23 листопада 2022 року до суду надійшло 207 справ та матеріалів, які були розподілені судді Гапоненко Н.О. Станом на 15 січня 2023 року у провадженні судді Гапоненко Н.О. перебувало 660 справ різних категорій.

Відповідно до підпунктів 1, 5 пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 4 червня 2020 року № 679-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення, зокрема, про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, про внесення змін до порядку відрядження судді до іншого суду тієї самої спеціалізації.

Пунктом 2-2 розділу І Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (далі – Порядок), та пунктом 21.10 Регламенту Вищої ради правосуддя (далі – Регламент) передбачено, що у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про відрядження судді ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі повідомлення Державної судової адміністрації України.

Згідно з пунктом 21.13 Регламенту за результатами розгляду повідомлення ДСА України про необхідність відрядження судді (суддів) Рада приймає рішення щодо початку процедури відрядження судді (суддів), у зв’язку із чим відповідно до пункту 2 розділу IV-1 Порядку розміщується оголошення на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя протягом п’яти робочих днів із дня прийняття Радою відповідного рішення.

Ураховуючи зазначене, керуючись статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», статтею 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Регламентом Вищої ради правосуддя, Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища рада правосуддя

вирішила:

 

1. Розпочати процедуру відрядження судді до Березанського районного суду Миколаївської області.

2. Затвердити текст оголошення про початок процедури відрядження судді (додається) та оприлюднити його на вебсайті Вищої ради правосуддя.

 

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                 Григорій УСИК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

 

4 квітня 2023 року № 307/0/15-23

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про початок процедури відрядження судді

 

Вища рада правосуддя відповідно до рішення від 4 квітня 2023 року № 307/0/15-23 оголошує про початок процедури відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя, а саме

 

до Березанського районного суду Миколаївської області – 1 суддя.

 

Судді, які виявили бажання бути відрядженими до вказаного суду, повинні протягом десяти днів (з дня оголошення про початок процедури відрядження суддів) подати до Вищої ради правосуддя такі документи*:

згоду на відрядження до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя, адресовану Вищій раді правосуддя, за формою згідно з додатком 1-2 до Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами);

довідку для розгляду питання щодо відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя за формою згідно з додатком 2 до Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами);

інші документи згідно із зазначеним у згоді на відрядження переліком, які можуть бути враховані під час вирішення питання про відрядження судді.

 

* Документи для відрядження можуть бути подані:

суддею особисто до Вищої ради правосуддя з понеділка по четвер з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 12 год 45 хв до 16 год 00 хв, у п’ятницю з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 12 год 45 хв до 15 год 00 хв за адресою: м. Київ, вул. Студентська, 12-А; електронною поштою на адресу assistant@hcj.gov.ua.

 

Документи щодо відрядження, які надсилаються електронною поштою, мають бути відскановані окремими файлами у форматі PDF із зазначенням назви кожного з них. Також має бути додане відскановане у форматі PDF підтвердження про направлення оригіналів документів до Вищої ради правосуддя засобами поштового зв’язку (опис вкладення разом із розрахунковим документом).

Звертаємо увагу, що документи мають бути подані відповідно до приписів Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами), та умов, зазначених в оголошенні.