X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
25.04.2023
409/0/15-23
Про початок процедури відрядження суддів до Новозаводського районного суду міста Чернігова (як тимчасового переведення)

Вища рада правосуддя, розглянувши повідомлення Державної судової адміністрації України про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів до Новозаводського районного суду міста Чернігова,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 10 квітня 2023 року надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про необхідність розгляду питання щодо відрядження 4 (чотирьох) суддів до Новозаводського районного суду міста Чернігова у зв’язку з виявленням у цьому суді надмірного рівня судового навантаження (вх. № 1578/0/8-23).

У повідомленні зазначено, що у Новозаводському районному суді міста Чернігова визначено 12 (дванадцять) штатних посад суддів, фактично перебувають на посадах 5 (п’ять) суддів.

Вища рада правосуддя рішенням від 23 березня 2021 року № 670/0/15-21 відрядила до Новозаводського районного суду міста Чернігова для здійснення правосуддя строком на один рік із 6 квітня 2021 року суддю Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Павлова В.Г. та рішенням від 6 липня 2021 року № 1467/0/15-21 відрядила до цього суду строком на один рік із 21 липня 2021 року суддю Корюківського районного суду Чернігівської області Карапуту О.О. Рішеннями Голови Верховного Суду строк відрядження суддів продовжено на один рік до 6 квітня 2023 року та 21 липня 2023 року відповідно.

У повідомленні зауважено, що суддя Карапута О.О. перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Таким чином, на час звернення з цим повідомленням правосуддя в Новозаводському районному суді міста Чернігова здійснюють 5 (п’ять) суддів.

ДСА України повідомила Вищу раду правосуддя, що нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних судів, за даними звітності за 2022 рік, у середньому по Україні становить 252 дні для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3237/0/15-20).

У Новозаводському районному суді міста Чернігова нормативний час розгляду справ більше, ніж середній показник по Україні, та становить 454 дні для одного повноважного судді, що дає ДСА України підстави стверджувати про наявність у суді надмірного навантаження.

У повідомленні про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів ДСА України зазначила, що вирішення питання врегулювання надмірного навантаження в Новозаводському районному суді міста Чернігова можливе за умови відрядження до цього суду 4 (чотирьох) суддів. При цьому нормативний час розгляду справ становитиме 252 дні.

ДСА України також зауважила, що відрядження суддів із судів, територіальну підсудність яких змінено, не вплине на доступ до правосуддя в цих судах.

Відповідно до підпунктів 1, 5 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 4 червня 2020 року № 679-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення, зокрема, про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, про внесення змін до порядку відрядження судді до іншого суду тієї самої спеціалізації.

Пунктом 2-2 розділу І Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (далі – Порядок), та пунктом 21.10 Регламенту Вищої ради правосуддя (далі – Регламент) передбачено, що у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про відрядження судді ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі повідомлення Державної судової адміністрації України.

Згідно з пунктом 21.13 Регламенту за результатами розгляду повідомлення Державної судової адміністрації України про необхідність відрядження судді (суддів) Рада приймає рішення щодо початку процедури відрядження судді (суддів), у зв’язку із чим відповідно до пункту 2 розділу ІV-1 Порядку розміщується оголошення на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя протягом п’яти робочих днів із дня прийняття Радою відповідного рішення.

На підставі наведеного, керуючись статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», статтею 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Регламентом Вищої ради правосуддя, Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища рада правосуддя

вирішила:

 

1. Розпочати процедуру відрядження суддів до Новозаводського районного суду міста Чернігова.

2. Затвердити текст оголошення про початок процедури відрядження суддів (додається) та оприлюднити його на вебсайті Вищої ради правосуддя.

 

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                            Григорій УСИК

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

 

25 квітня 2023 року № 409/0/15-23

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про початок процедури відрядження суддів

 

Вища рада правосуддя відповідно до рішення від 25 квітня 2023 року № 409/0/15-23 оголошує про початок процедури відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя, а саме до

 

Новозаводського районного суду міста Чернігова – 4 суддів.

 

Судді, які виявили бажання бути відрядженими до вказаного суду, повинні протягом десяти днів (із дня оголошення про початок процедури відрядження суддів) подати до Вищої ради правосуддя такі документи*:

згоду на відрядження до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя, адресовану Вищій раді правосуддя, за формою згідно з додатком 1-2 до Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами);

довідку для розгляду питання щодо відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя за формою згідно з додатком 2 до Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами);

інші документи згідно із зазначеним у згоді на відрядження переліком, які можуть бути враховані під час вирішення питання про відрядження судді.

 

 

 

* Документи для відрядження можуть бути подані:

суддею особисто до Вищої ради правосуддя з понеділка по четвер з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 12 год 45 хв до 16 год 00 хв, у п’ятницю з 08 год 00 хв до 12 год 00 хв та з 12 год 45 хв до 15 год 00 хв за адресою: м. Київ, вул. Студентська, 12-А;

електронною поштою на адресу assistant@hcj.gov.ua.

 

 

Документи щодо відрядження, які надсилаються електронною поштою, мають бути відскановані окремими файлами у форматі PDF із зазначенням назви кожного з них. Також має бути додане відскановане у форматі PDF підтвердження про направлення оригіналів документів до Вищої ради правосуддя засобами поштового зв’язку (опис вкладення разом із розрахунковим документом).

Звертаємо увагу, що документи мають бути подані відповідно до приписів Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами), та умов, зазначених в оголошенні.