X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
27.04.2023
426/0/15-23
Про звільнення Гарник Л.Л. з посади судді Північного апеляційного господарського суду у зв’язку з поданням заяви про відставку

 

Вища рада правосуддя, розглянувши заяву та додані до неї документи про звільнення Гарник Людмили Леонідівни з посади судді Північного апеляційного господарського суду у відставку,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 5 квітня 2023 року надійшли заява Гарник Л.Л. від 29 березня 2023 року (вх. № 259/0/6-23) та матеріали про звільнення з посади судді Північного апеляційного господарського суду у відставку.

Гарник Людмила Леонідівна, ____ року народження, громадянка України. Указом Президента України від 13 серпня 2002 року № 712/2002 призначена на посаду судді господарського суду Одеської області строком на п’ять років. Указом Президента України від 17 березня 2007 року № 212/2007 призначена на посаду судді Київського апеляційного господарського суду в межах п’ятирічного строку. Постановою Верховної Ради України від 1 червня 2007 року № 1115-V обрана суддею цього суду безстроково. Рішенням Вищої ради правосуддя від 15 жовтня 2019 року № 2706/0/15-19 переведена на посаду судді Північного апеляційного господарського суду.

Статтею 116 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 1402-VIII) встановлено, що суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, що визначається згідно зі статтею 137 цього Закону, має право подати заяву про відставку.

Абзацом четвертим пункту 34 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII встановлено, що судді, призначені чи обрані на посаду до набрання чинності цим Законом, зберігають визначення стажу роботи на посаді судді відповідно до законодавства, що діяло на день їх призначення (обрання).

На час призначення судді Гарник Л.Л. питання визначення стажу, який дає судді право на відставку, регулювалося частиною четвертою статті 43 Закону України від 15 грудня 1992 року № 2862-XII «Про статус суддів» (далі – Закон № 2862-XII) та Указом Президента України від 10 липня 1995 року № 584/95 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту суддів».

Згідно із частиною четвертою статті 43 Закону № 2862-XII, зі змінами, внесеними Законом України від 24 лютого 1994 року № 4015-XII «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про статус суддів», до стажу роботи, що дає право на відставку судді та отримання щомісячного довічного грошового утримання, крім роботи на посадах суддів судів України, державних арбітрів, арбітрів відомчих арбітражів України, зараховується також час роботи на посадах суддів і арбітрів у судах та державному і відомчому арбітражі колишнього СРСР та республік, що раніше входили до складу СРСР, час роботи на посадах, безпосередньо пов’язаних із керівництвом та контролем за діяльністю судів у Верховному Суді України, в обласних судах, Київському і Севастопольському міських судах, Міністерстві юстиції України та підвідомчих йому органах на місцях, за діяльністю арбітражів у Державному арбітражі України, Вищому арбітражному суді України, а також на посадах прокурорів і слідчих за умови наявності у всіх зазначених осіб стажу роботи на посаді судді не менше 10 років.

Відповідно до пункту 15.3 Регламенту Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 (зі змінами), при вирішенні питання про звільнення судді з посади у зв’язку з поданням заяви про відставку стаж роботи на посаді судді обраховується з дати призначення (обрання) судді на посаду по дату ухвалення Радою відповідного рішення або по дату припинення повноважень судді у зв’язку з досягненням суддею шістдесяти п’яти років.

Стаж роботи Гарник Л.Л. на посаді судді станом на дату ухвалення Вищою радою правосуддя цього рішення становить 20 років 8 місяців 14 днів.

Згідно з абзацом другим статті 1 Указу Президента України від 10 липня 1995 року № 584/95 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту суддів» до стажу роботи, що дає судді право на відставку та одержання щомісячного грошового утримання, за умови роботи на посаді судді не менш як 10 років, зараховується, крім стажу трудової діяльності, визначеного законом, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах та період проходження строкової військової служби.

При вивченні доданих до заяви про відставку документів, а саме: копій диплома про вищу освіту, трудової книжки, заяви судді, встановлено, що Гарник Л.Л. у 1981 році закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за денною формою навчання та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.

Отже, половина строку навчання Гарник Л.Л. в Одеському державному університеті імені І.І. Мечникова підлягає зарахуванню до стажу роботи на посаді судді, який дає право на відставку, а саме 2 роки 4 місяці 27 днів.

Частиною другою статті 137 Закону № 1402-VIII (у редакції, яка діє з 5 серпня 2018 року) визначено, що до стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді.

Системний аналіз вказаної норми в її взаємозв’язку з абзацом четвертим пункту 34 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII дає підстави для висновку, що з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», яким внесено зміни до статті 137 Закону № 1402-VIII, суддям додатково до стажу роботи на посаді судді, що дає право на відставку, підлягає зарахуванню стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) тривалістю, яка вимагалася законом для призначення на посаду судді станом на дату призначення на посаду судді.

Саме така правова позиція покладена в основу рішення Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 22 листопада 2018 року, яке залишене без змін постановою Великої Палати Верховного Суду від 30 травня 2019 року у справі № 9901/805/18.

Зокрема, Велика Палата Верховного Суду погодилась із висновками колегії суддів Касаційного адміністративного суду та зазначила, що частину другу статті 137 Закону № 1402-VIII (у редакції, яка діє з 5 серпня 2018 року) потрібно тлумачити таким чином, що до стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) судді у сфері права, який вимагається законом як мінімальний для набуття таким суддею права для призначення на посаду судді на дату такого призначення, оскільки вказана норма закону призвела до покращення правового становища суддів, надавши можливість зараховувати до стажу роботи на посаді судді їхній стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) у сфері права тривалістю, яка вимагалася законом для призначення на посаду судді станом на дату призначення їх на посаду.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону № 2862-ХІІ, яка була чинною на час призначення Гарник Л.Л. на посаду судді, суддею міг бути громадянин України, який має стаж роботи у галузі права не менш як три роки.

З огляду на зазначене до стажу роботи Гарник Л.Л. на посаді судді, що надає право на звільнення у відставку, підлягає зарахуванню стаж роботи в галузі права тривалістю три роки.

За результатами вивчення доданих до заяви документів щодо визначення наявності відповідного стажу для звільнення судді Гарник Л.Л. у відставку, а саме: актів про призначення, обрання на посаду судді, копій паспорта, трудової книжки, диплома про вищу освіту, довідки про роботу на посаді судді, встановлено, що до стажу роботи Гарник Л.Л. на посаді судді, що дає їй право на відставку, підлягають зарахуванню: стаж роботи на посаді судді – 20 років 8 місяців 14 днів; половина строку навчання за денною формою в Одеському державному університеті імені І.І. Мечникова – 2 роки 4 місяці 27 днів; стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) у галузі права, необхідний для призначення на посаду судді, – 3 роки.

Отже, загальний стаж роботи судді Північного апеляційного господарського суду Гарник Л.Л., що дає їй право на відставку, станом на дату ухвалення Вищою радою правосуддя цього рішення становить 26 років 1 місяць 11 днів.

Відповідно до частини першої статті 112 Закону № 1402-VIII суддя може бути звільнений з посади виключно з підстав, визначених частиною шостою статті 126 Конституції України.

Зокрема, згідно з пунктом 4 частини шостої статті 126 Конституції України підставою для звільнення судді є подання заяви про відставку.

Згідно зі статтею 131 Конституції України рішення про звільнення судді з посади ухвалює Вища рада правосуддя.

Додані до заяви документи свідчать, що суддя Північного апеляційного господарського суду Гарник Л.Л. має достатній для звільнення у відставку стаж роботи, визначений на підставі статей 116, 137 Закону № 1402-VIII, а також абзацу четвертого пункту 34 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону в редакції Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Вища рада правосуддя, керуючись пунктом 4 частини шостої статті 126, статтею 131 Конституції України, статтями 3, 30, 34, 55 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

звільнити Гарник Людмилу Леонідівну з посади судді Північного апеляційного господарського суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

 

Голова Вищої ради правосуддя                    Григорій УСИК