X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
15.10.2019
2681/0/15-19
Про переведення судді апеляційного суду Харківської області Гришина П.В. до Харківського апеляційного суду

Вища рада правосуддя, розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та додані до неї матеріали про переведення судді апеляційного суду Харківської області Гришина Петра Володимировича,

 

встановила:

 

Гришин Петро Володимирович Постановою Верховної Ради України від 5 червня 2008 року № 333-VI обраний на посаду судді місцевого Зачепилівського районного суду Харківської області безстроково, Постановою Верховної Ради України від 6 червня 2013 року № 327-VIІ обраний на посаду судді апеляційного суду Харківської області.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рішенням від 20 вересня     2019 року № 104/пс-19, яке надійшло до Вищої ради правосуддя 3 жовтня  2019 року, рекомендувала, зокрема, суддю апеляційного суду Харківської області Гришина П.В. для переведення на посаду судді Харківського апеляційного суду.

Пунктом 1 частини другої статті 53 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) встановлено, що суддю може бути переведено до іншого суду без його згоди у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду.

Відповідно до частини третьої статті 82 Закону переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 452/2017 «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах» ліквідовано апеляційний суд Харківської області та утворено Харківський апеляційний суд в апеляційному окрузі, що включає Харківську область, з місцезнаходженням у місті Харкові.

Статтею 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що переведення судді з одного суду до іншого здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і доданих до неї матеріалів.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись пунктом 8 частини першої статті 131 Конституції України, пунктом 1 частини другої статті 53, частинами першою, третьою статті 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, 70, 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», главою 21 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

вирішила:

 

перевести суддю апеляційного суду Харківської області Гришина Петра Володимировича на посаду судді Харківського апеляційного суду.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя

А.А. Овсієнко

 

Члени Вищої ради правосуддя

 

 

О.Є. Блажівська

 

В.І. Говоруха

 

П.М. Гречківський

 

 

Л.Б. Іванова

 

Н.С. Краснощокова

 

 

 

О.В. Маловацький

 

 

В.В. Матвійчук

 

 

О.В. Прудивус

 

І.Ю. Фомін

 

 

Л.А. Швецова

 

С.Б. Шелест