X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
11.07.2023
702/0/15-23
Про звільнення Франтовської Т.І. з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у зв’язку з поданням заяви про відставку

Вища рада правосуддя, розглянувши заяву та додані до неї документи про звільнення Франтовської Тетяни Іванівни з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставку,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 19 червня 2023 року за вхідним № 471/0/6-23 надійшли заява судді Франтовської Т.І. та матеріали про звільнення з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставку.

Франтовська (Лаврешко) Тетяна Іванівна, ____ року народження, до проведення виборів народних суддів як народний засідатель Синельниківського міського народного суду призначена виконуючою обов’язки народного судді цього суду на підставі рішення Президії Дніпропетровської обласної ради народних депутатів від 12 травня 1990 року № 13 «Про призначення виконуючих обов’язки народних суддів народних судів області». На підставі рішення Дніпропетровської обласної ради народних депутатів від 7 серпня 1990 року обрана народним суддею Синельниківського міського народного суду. Указом Президента України від 27 червня 1996 року № 484/96 призначена суддею Дніпропетровського обласного суду. Постановою Верховної Ради України від 30 листопада 2006 року № 405-V обрана на посаду судді апеляційного суду Дніпропетровської області безстроково. Постановою Верховної Ради України від 19 травня 2011 року № 3399-VI обрана суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Згідно зі статтею 116 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 1402-VIII) суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, що визначається відповідно до статті 137 цього Закону, має право подати заяву про відставку.

На час призначення Франтовської Т.І. в. о. народного судді Синельниківського міського народного суду чинним був Закон СРСР в редакції від 4 серпня 1989 року № 328-І «Про статус суддів в СРСР». Цим законом встановлювалось, що народним суддею міг бути обраний громадянин СРСР, який досяг на день виборів 25 років, мав вищу юридичну освіту, стаж роботи за юридичною спеціальністю не менше двох років і склав кваліфікаційний екзамен.

До набрання чинності Законом України від 24 лютого 1994 року № 4015-XII «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про статус суддів» не було передбачено зарахування до стажу роботи, який давав право на відставку судді, інших періодів діяльності.

Однак відповідно до статті 27 Закону Української РСР від 5 червня 1981 року № 2022-Х «Про судоустрій Української РСР» (у редакції, чинній до 19 квітня 1994 року) у разі тимчасової відсутності (хвороба, відпустка тощо) голови районного (міського) народного суду за поданням начальника відділу юстиції виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів виконання обов’язків голови покладається рішенням виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів на одного з народних суддів цього суду. У разі тимчасової відсутності (хвороба, відпустка тощо) народного судді за поданням начальника відділу юстиції виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів виконання обовязків народного судді може бути покладено рішенням виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів на одного з народних засідателів цього суду.

Стаж роботи Франтовської Т.І. на посаді судді, у тому числі під час виконання обов’язків народного судді Синельниківського міського народного суду, становить 33 роки 2 місяці.

Згідно із частиною першою статті 137 Закону № 1402-VIII до стажу роботи на посаді судді зараховується робота на посаді судді судів України, арбітра (судді) арбітражних судів України, державного арбітра колишнього Державного арбітражу України, арбітра відомчих арбітражів України, судді Конституційного Суду України; члена Вищої ради правосуддя, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; судді в судах та арбітрів у державному і відомчому арбітражах колишнього СРСР та республік, що входили до його складу.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 34 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII судді, призначені чи обрані на посаду до набрання чинності цим Законом, зберігають визначення стажу роботи на посаді судді відповідно до законодавства, що діяло на день їх призначення (обрання).

Частиною другою статті 137 Закону № 1402-VIII (у редакції, чинній із 5 серпня 2018 року) встановлено, що до стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді.

Системний аналіз вказаної норми в її взаємозв’язку з абзацом четвертим пункту 34 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII дає підстави для висновку, що з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», яким внесено зміни до статті 137 Закону № 1402-VIII, суддям додатково до стажу роботи на посаді судді, що дає право на відставку, підлягає зарахуванню стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді.

Саме така правова позиція викладена в рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 22 листопада 2018 року, яке залишене без змін постановою Великої Палати Верховного Суду від 30 травня 2019 року у справі № 9901/805/18.

Зокрема, Велика Палата Верховного Суду погодилась із висновками колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та зазначила, що частину другу статті 137 Закону № 1402-VIII (у редакції, яка діє з 5 серпня 2018 року) потрібно тлумачити таким чином, що до стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) судді у сфері права, який вимагається законом як мінімальний для набуття таким суддею права для призначення на посаду судді на дату такого призначення, оскільки вказана норма закону призвела до покращення правового становища суддів, надавши можливість зараховувати до стажу роботи на посаді судді їхній стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) у сфері права тривалістю, яка вимагалася законом для призначення на посаду судді станом на дату призначення їх на посаду.

За результатами вивчення доданих до заяви Франтовської Т.І. документів, а саме довідки про роботу на посаді судді, копій трудової книжки, актів про призначення та обрання на посаду судді, диплома, встановлено, що Франтовська Т.І. з 15 жовтня 1986 року по 11 травня 1990 року працювала юрисконсультом Синельниківського заводу залізобетонних конструкцій.

Наведене свідчить про наявність у Франтовської Т.І. права на зарахування до стажу роботи на посаді судді, що дає право на відставку, додатково двох років роботи в галузі права після здобуття нею вищої юридичної освіти з 26 квітня 1988 року до призначення виконуючою обов’язки народного судді як народного засідателя Синельниківського міського народного суду до проведення виборів народних суддів народних судів області 12 травня 1990 року, зокрема на посаді юрисконсульта Синельниківського заводу залізобетонних конструкцій.

Відповідно до пункту 15.3 Регламенту Вищої ради правосуддя, зі змінами, внесеними рішенням Вищої ради правосуддя від 9 лютого 2023 року № 36/0/15-23, при вирішенні питання про звільнення судді з посади у зв’язку з поданням заяви про відставку стаж роботи на посаді судді обраховується з дати призначення (обрання) судді на посаду по дату ухвалення Вищою радою правосуддя відповідного рішення або по дату припинення повноважень судді у зв’язку з досягненням суддею шістдесяти п’яти років.

Отже, станом на дату ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про звільнення загальний стаж роботи судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Франтовської Т.І., що дає їй право на відставку, становить 35 років 2 місяці, з яких 33 роки 2 місяці – стаж роботи на посаді судді (у тому числі стаж роботи виконуючою обов’язки народного судді як народного засідателя Синельниківського міського народного суду) та 2 роки – стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначалася законом та надавала право для призначення на посаду судді (стаж роботи на посаді юрисконсульта).

Таким чином, додані до заяви документи свідчать, що суддя Франтовська Т.І. має достатній для звільнення у відставку стаж роботи, визначений на підставі статей 116, 137 Закону № 1402-VIII, а також абзацу четвертого пункту 34 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону в редакції Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Вища рада правосуддя, керуючись пунктом 4 частини шостої статті 126, статтею 131 Конституції України, статтями 3, 30, 34, 55 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

звільнити Франтовську Тетяну Іванівну з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у зв’язку з поданням заяви про відставку.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                               Григорій УСИК