X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
25.07.2023
750/0/15-23
Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони

Відповідно до частини третьої статті 161 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» керівництво діяльністю Служби судової охорони здійснює Голова Служби судової охорони, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу і звільняється з посади Вищою радою правосуддя.

Частиною другою статті 163 цього Закону встановлено, що призначення на посади співробітників Служби судової охорони (крім призначення на рівнозначні або нижчі посади) здійснюється виключно за результатами конкурсу, що проводиться Державною судовою адміністрацією України в порядку, визначеному Вищою радою правосуддя.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 30 жовтня 2018 року № 3308/0/15-18 затверджено Порядок проведення конкурсу для призначення на посади співробітників Служби судової охорони (зі змінами).

Пунктом 5 цього Порядку передбачено, що рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади, зокрема, Голови Служби судової охорони приймає Вища рада правосуддя.

Відповідно до листа т. в. о. Голови Служби судової охорони О.Колєснікова (вхідний № 1204/0/8-23 від 23 березня 2023 року) посада Голови Служби судової охорони є вакантною з 21 липня 2022 року.

Ураховуючи зазначене, керуючись статтями 161, 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони, затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони, що додаються.

2. Оголошення про проведення конкурсу на посаду Голови Служби судової охорони оприлюднити на офіційних вебсайтах Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України, Служби судової охорони та на офіційному вебпорталі судової влади України.

3. Копію рішення та оголошення про проведення конкурсу на посаду Голови Служби судової охорони надіслати Державній судовій адміністрації України, Службі судової охорони.

 

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                             Григорій УСИК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

25 липня 2023 року № 750/0/15-23

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної

посади Голови Служби судової охорони

 

Загальні умови

 

1. Основні повноваження Голови Служби судової охорони:

 

1) очолює Службу судової охорони (далі – Служба) та здійснює керівництво її діяльністю, представляє Службу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

2) здійснює повноваження керівника державної служби у Службі відповідно до законодавства про державну службу;

3) затверджує положення про структурні підрозділи центрального органу управління та територіальні підрозділи (територіальні управління) Служби;

4) визначає спеціальні кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади співробітників Служби;

5) вносить до Вищої ради правосуддя пропозиції за результатами відкритого конкурсу стосовно кандидатур на посади своїх заступників;

6) приймає на службу та звільняє зі служби (призначає на посаду та звільняє з посади) співробітників Служби відповідно до положення про проходження служби у Службі судової охорони;

7) призначає на посаду та звільняє з посади інших працівників центрального органу управління Служби;

8) призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних підрозділів (територіальних управлінь) та їх заступників;

9) визначає функції заступників Голови Служби та розподіляє обов’язки між ними;

10) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності співробітників та інших працівників Служби;

11) присвоює спеціальні звання Служби та ранги державних службовців відповідно до закону;

12) встановлює в установленому порядку посадові оклади працівникам центрального органу управління Служби;

13) приймає рішення за погодженням з Державною судовою адміністрацією України про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних підрозділів (територіальних управлінь) Служби;

14) приймає рішення про утворення, ліквідацію, реорганізацію підрозділів центрального органу управління Служби, затверджує їх положення; затверджує посадові інструкції працівників центрального органу управління Служби;

15) затверджує штатний розпис (штат) центрального органу управління Служби, штатний розпис (штат) та кошторис територіальних підрозділів (територіальних управлінь) Служби;

16) встановлює порядок зберігання, носіння і застосування вогнепальної зброї та спеціальних засобів, що є на озброєнні Служби, перелік вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів, що використовуються в діяльності Служби, та норми їх належності;

17) організовує і здійснює в установленому порядку матеріально-технічне та ресурсне забезпечення діяльності Служби, зокрема приміщеннями, засобами зв’язку, транспортними засобами, озброєнням, спеціальними засобами, пально-мастильними матеріалами, одностроєм, іншими видами матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання покладених на Службу завдань;

18) забезпечує в межах повноважень Служби як складової сектору безпеки і оборони виконання завдань із забезпечення національної безпеки держави;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом та Положенням про Службу судової охорони, затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 4 квітня 2019 року № 1051/0/15-19 (зі змінами).

 

2. Умови оплати праці:

 

1) посадовий оклад – 40 000 гривень (відповідно до частини другої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» грошове забезпечення співробітників Служби судової охорони виплачується у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України на рівні не нижчому, ніж установлений для поліцейських, і повинно стимулювати до комплектування Служби судової охорони кваліфікованими співробітниками. Наразі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 988, зі змінами, посадовий оклад Голови Національної поліції становить 40 000 гривень);

 

2) грошове забезпечення відповідно до частини першої статті 165 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

 

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини третьої статті 161 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» керівництво діяльністю Служби судової охорони здійснює Голова Служби судової охорони, який призначається на посаду за результатами відкритого конкурсу і звільняється з посади Вищою радою правосуддя.

 

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) письмова заява про участь у конкурсі, в якій також зазначається про надання особою згоди на проведення спеціальної перевірки щодо неї відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копія паспорта громадянина України;

3) копії документів про освіту;

4) особова картка визначеного зразка, автобіографія та 2 фотографії розміром 3×4;

5) декларація, визначена Законом України «Про запобігання корупції»;

6) відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

7) медична довідка про стан здоров’я, форму і порядок надання якої визначають спільно центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

8) копія військово-облікового документа (посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного) або посвідчення особи військовослужбовця.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони паспорт громадянина України.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім зазначених у частині першій статті 54 Закону України «Про Національну поліцію».

 

Документи приймаються з 08 години 00 хвилин 26 липня 2023 року до 17 години 00 хвилин 11 серпня 2023 року за адресою: вул. Липська, 18/5, м. Київ, 01601.

 

На Голову Служби судової охорони поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», а також передбачені для поліцейських Законом України «Про Національну поліцію» обмеження, пов’язані зі службою в поліції (частина третя статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

5. Місце, дата та час початку проведення конкурсу: Державна судова адміністрація України (м. Київ, вул. Липська, 18/5), 25 серпня 2023 року, 11 година 00 хвилин.

 

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу: т. в. о. начальника управління по роботі з персоналом та пенсійного забезпечення центрального органу управління Маланій Андрій Григорович ((063) 652-01-38, andrii.malanii@sso.gov.ua) – адміністратор Комісії із проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони.

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

- вища освіта у галузі знань «Право», «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», «Цивільна безпека», «Правоохоронна діяльність», ступінь вищої освіти – магістр*

 

2. Досвід роботи

- загальний стаж роботи – не менше семи років у галузі права, національної (державної) безпеки, цивільної безпеки, правоохоронної діяльності

 

- досвід роботи на керівних посадах – не менше п’яти років

 

3. Володіння державною мовою

- вільне володіння державною мовою**

 

Вимоги до компетентності

1. Наявність лідерських навичок

- встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

- стратегічне планування;

- багатофункціональність;

- ведення ділових переговорів;

- досягнення кінцевих результатів

 

2. Вміння приймати ефективні рішення

- наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних)

 

3. Комунікація та взаємодія

- вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

- відкритість

 

4. Управління організацією та персоналом

- організація роботи та контроль;

- управління людськими ресурсами;

- мотивування

 

5. Особистісні компетенції

- принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

- системність;

- самоорганізація та саморозвиток;

- політична нейтральність

 

6. Управління публічними фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;

- знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів;

- знання основ законодавства у сфері публічних закупівель

 

7. Робота з інформацією

- знання основ законодавства про інформацію

 

 

Професійні знання

 

1. Знання законодавства

- Конституція України, закони України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції»

 

2. Знання спеціального законодавства

- Кодекс законів про працю України, Цивільний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Податковий кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України;

- закони України «Про Вищу раду правосуддя», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про очищення влади», «Про захист персональних даних», «Про статус народного депутата», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про публічні закупівлі», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

- акти Кабінету Міністрів України з питань фінансового забезпечення поліцейських;

- рішення Ради суддів України, накази Державної судової адміністрації України з питань організаційного забезпечення діяльності органів системи правосуддя

 

 

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

** На момент подання інформації для участі у конкурсі достатньо зазначити в резюме реквізити документа про підтвердження рівня володіння державною мовою.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою, подається особою до обрання чи призначення на посаду.

     

 

 

 

 

 

Примітки: 

Рішення ВРП від 03.08.2023 № 805/0/15-23 «Про внесення змін до Умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони, затверджених рішенням Вищої ради правосуддя від 25 липня 2023 року № 750/0/15-23»