X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
28.09.2023
938/0/15-23
Про відрядження судді Окружного адміністративного суду міста Києва Донця В.А. до Київського окружного адміністративного суду для здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя, розглянувши питання про відрядження судді Окружного адміністративного суду міста Києва Донця Володимира Адольфовича до Київського окружного адміністративного суду для здійснення правосуддя,

встановила:

до Вищої ради правосуддя 1 вересня 2023 року надійшло рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – ВККСУ) від 23 серпня 2023 року № 18/пс-23 про внесення подання з рекомендацією на відрядження до Київського окружного адміністративного суду для здійснення правосуддя судді Окружного адміністративного суду міста Києва Донця В.А. строком на 1 (один) рік (єдиний унікальний номер справи 4734/0/8-23, вхідний номер справи 95603).

Вища рада правосуддя, розглянувши подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Бокову Ю.В., суддю Донця В.А., дійшла висновку про наявність визначених законом підстав для відрядження судді з огляду на таке.

Донець Володимир Адольфович Указом Президента України від 18 травня 2009 року № 331/2009 призначений на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва строком на п’ять років, Указом Президента України від 28 вересня 2017 року № 294/2017 призначений на посаду судді цього суду.

Стаж роботи Донця В.А. на посаді судді – понад 14 років.

Рішенням ВККСУ від 31 травня 2019 року № 327/ко-19 суддю Донця В.А. визнано таким, що відповідає займаній посаді.

Відповідно до довідки, виданої головою ліквідаційної комісії Окружного адміністративного суду міста Києва, суддя Донець В.А. розглянув за 2021 рік –894 адміністративні справи (скасовано 35 рішень, змінено 2 рішення), за 2022 рік – 777 адміністративних справ (скасовано 8 рішень, змінено 2 рішення). У 2021 році на розгляді судді Донця В.А. перебувало 2270 справ та матеріалів, 1124 з яких надійшло у звітному періоді, розглянуто 894 справи та матеріали, із них 555 справ.

Згідно з наказом Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) від 25 квітня 2019 року № 417 «Про визначення кількості суддів в окружних адміністративних судах» у штаті Київського окружного адміністративного суду 25 посад суддів. Фактично перебувають на посадах 23 судді.

Три судді Київського окружного адміністративного суду (Білоус А.Ю., Скрипка І.М., Файчак В.О.) перебувають у соціальних відпустках. Рішеннями Голови Верховного Суду до Київського окружного адміністративного суду для здійснення правосуддя відряджено трьох суддів. Рішенням Вищої ради правосуддя від 26 вересня 2023 року № 925/0/15-23 звільнено Брагіну О.Є. з посади судді Київського окружного адміністративного суду за власним бажанням.

Згідно з інформацією про показники часу, необхідного для розгляду справ і матеріалів, які надійшли до апеляційних та місцевих судів за І квартал 2023 року, до Київського окружного адміністративного суду надійшло 11 564 справи і матеріали. Нормативний час, потрібний для розгляду справ, що надійшли до Київського окружного адміністративного суду, становить 546 днів для одного повноважного судді.

Водночас нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до окружних адміністративних судів, за даними звітності за І квартал 2023 року, становить у середньому по Україні 274 дні для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3237/0/15-20).

У першому півріччі 2023 року до Київського окружного адміністративного суду надійшло 30 086 справ і матеріалів. Нормативний час, потрібний для розгляду справ, що надійшли до Київського окружного адміністративного суду, становить 1440 днів для одного повноважного судді.

Разом із тим нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до окружних адміністративних судів, за даними звітності за перше півріччя 2023 року, становить у середньому по Україні 661 день для кожного повноважного судді.

Крім того, як повідомив голова Київського окружного адміністративного суду Басай О.В. листом від 8 вересня 2023 року № 01-13/10214/23, за інформацією Окружного адміністративного суду міста Києва, переданню на розгляд Київського окружного адміністративного суду підлягали близько 64 000 справ та матеріалів, що перебували у провадженні цього суду.

Станом на 8 вересня 2023 року Окружним адміністративним судом міста Києва передано до Київського окружного адміністративного суду 34 728 адміністративних справ та матеріалів, з яких зареєстровано лише 8700 справ та матеріалів.

Не зареєстровано поштову кореспонденцію, у тому числі позовні заяви, заяви / клопотання у справах, інші документи, які підлягають реєстрації:

близько 18 000 позовних заяв, які надійшли засобами поштового зв’язку;

близько 1100 позовних заяв та 2439 інших матеріалів, які надійшли через систему «Електронний суд».

Крім того, після перегляду судових рішень Шостим апеляційним адміністративним судом та Верховним Судом до Київського окружного адміністративного суду надійшло близько 11 000 справ (для продовження розгляду, для нового судового розгляду та справи, в яких рішення залишені без змін).

Отже, є підстави стверджувати про наявність у Київському окружному адміністративному суді надмірного рівня судового навантаження.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що у зв’язку, зокрема, з виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Наведена норма кореспондується із частиною другою статті 70 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та пунктом 2 розділу I Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17.

Згідно із частиною другою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, що визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

Необхідно зазначити, що ні Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затверджений рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами), ні Закон України «Про судоустрій і статус суддів» не пов’язують процедуру відрядження суддів (як тимчасового переведення) з наявністю вакантних посад у суді, до якого здійснюється відрядження, а також із кількістю суддів, що перевищує штатну чисельність суддів відповідного суду, затверджену наказами ДСА України.

Відповідно до Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду» Окружний адміністративний суд міста Києва ліквідовано, отже, відрядження Донця В.А. не вплине на доступ до правосуддя в цьому суді.

З огляду на викладене відрядження судді Донця В.А. дасть змогу врегулювати рівень судового навантаження в Київському окружному адміністративному суді.

ДСА України листом від 4 вересня 2023 року № 11-10461/23 повідомила Вищу раду правосуддя, що суму видатків, необхідну для перерозподілу в межах поточного бюджетного року, буде визначено ДСА України після прийняття Вищою радою правосуддя рішень щодо відрядження суддів для здійснення правосуддя.

Керуючись частиною першою статті 131 Конституції України, статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34, частиною другою статті 70, статтею 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», розділом ІV Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища рада правосуддя

вирішила:

1. Відрядити суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Донця Володимира Адольфовича до Київського окружного адміністративного суду для здійснення правосуддя строком на 1 (один) рік із 16 жовтня 2023 року.

2. Доручити Державній судовій адміністрації України здійснити перерозподіл видатків між судами.

 

Голова Вищої ради правосуддя         Григорій УСИК

 

Члени Вищої ради правосуддя

 

Оксана БЛАЖІВСЬКА

 

  Дмитро ЛУКЯНОВ

Юлія БОКОВА

 

  Роман МАСЕЛКО

Тетяна БОНДАРЕНКО

 

  Олексій МЕЛЬНИК

Сергій БУРЛАКОВ

 

  Микола МОРОЗ

Олег КАНДЗЮБА

 

  Інна ПЛАХТІЙ

Олена КОВБІЙ

 

  Ольга ПОПІКОВА

Алла КОТЕЛЕВЕЦЬ

 

Станіслав КРАВЧЕНКО

  Віталій САЛІХОВ

 

  Олександр САСЕВИЧ