X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
19.10.2023
998/0/15-23
Про внесення змін до складу Постійної комісії Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно- телекомунікаційної системи

Згідно із частинами шостою, сьомою статті 26 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя може утворювати інші органи для виконання повноважень, визначених Конституцією України, цим Законом та Законом України «Про судоустрій і статус суддів». Рішення про утворення органів Вищої ради правосуддя та про їх персональний склад ухвалюються Вищою радою правосуддя.

Відповідно до пунктів 3, 4 Положення про комісії Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 30 травня 2017 року № 1332/0/15-17, у Вищій раді правосуддя створюються постійні комісії для реалізації повноважень тривалого характеру, а також тимчасові та спеціальні комісії для опрацювання окремих питань діяльності Ради. Вид комісії та предмет її діяльності визначаються рішенням Ради про її створення. Рішення про утворення / ліквідацію відповідної комісії, затвердження / зміну її персонального складу, обрання / звільнення голови комісії приймається Радою. Члени Ради можуть входити до складу кількох комісій.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 10 травня 2018 року № 1370-1/0/15-18 (зі змінами) утворено Постійну комісію Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, визначено її склад.

Повноваження члена Вищої ради правосуддя Блажівської О.Є. припинено
1 жовтня 2023 року внаслідок закінчення строку, на який її було призначено.

Крім того, до Вищої ради правосуддя надійшла заява члена Вищої ради правосуддя Бурлакова С.Ю. про виключення його зі складу Постійної комісії Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

З огляду на кадрові зміни, які відбулися у Вищій раді правосуддя, у секретаріаті Вищої ради правосуддя, у зв’язку із заявою члена Вищої ради правосуддя Бурлакова С.Ю. виникла необхідність у внесенні змін до складу Постійної комісії Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 26, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя

 

 

вирішила:

 

1. Внести зміни до складу Постійної комісії Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Виключити зі складу Постійної комісії Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи Блажівську Оксану Євгенівну, члена Вищої ради правосуддя Бурлакова Сергія Юрійовича.

3. Включити до складу Постійної комісії Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи членів Вищої ради правосуддя Мельника Олексія Петровича, Сасевича Олександра Михайловича.

4. Виключити зі складу  Постійної комісії Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи Пархацьку Тетяну Миколаївну, головного спеціаліста відділу статистично-аналітичної роботи секретаріату Вищої ради правосуддя Пригодій Оксану Юріївну.

5. Включити до складу Постійної комісії Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи головного спеціаліста відділу нормативно-правової роботи та підготовки проектів консультативних висновків правового управління Плавшуду Олену Григорівну.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                    Григорій УСИК               

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Вищої ради правосуддя

10 травня 2018 року № 1370-1/0/15-18

(в редакції рішення Вищої ради

правосуддя  від 19 жовтня 2023 року

        № 998/0/15-23)

 

 

СКЛАД

Постійної комісії Вищої ради правосуддя

з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

 

Голова Комісії –

МАСЕЛКО Роман Анатолійович, член Вищої ради правосуддя.

  Члени Комісії:

МЕЛЬНИК Олексій Петрович, член Вищої ради правосуддя;

 

САСЕВИЧ Олександр Михайлович, член Вищої ради правосуддя;

 

ШУМИЛО Михайло Миколайович, керівник секретаріату Вищої ради правосуддя;

 

РАДЧЕНКО Олександр Миколайович, начальник управління інформаційних технологій та захисту інформації секретаріату Вищої ради правосуддя;

 

ДІДИК Яна Володимирівна, начальник управління документального забезпечення секретаріату Вищої ради правосуддя;

 

ПЛАВШУДА Олена Григорівна, головний спеціаліст відділу нормативно-правової роботи та підготовки проектів консультативних висновків правового управління секретаріату Вищої ради правосуддя.