X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
22.07.2021
1677/0/15-21
Про закриття дисциплінарного провадження стосовно заступника Голови Державної судової адміністрації України Чорнуцького С.П.

Вища рада правосуддя, розглянувши пропозицію Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя про закриття дисциплінарного провадження за депутатським зверненням народного депутата України Тарасенка Тараса Петровича через відсутність у діях заступника Голови Державної судової адміністрації України Чорнуцького Сергія Петровича складу дисциплінарного проступку,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 12 листопада 2020 року за вхідним № 166/0/5-20 надійшло депутатське звернення народного депутата України Тарасенка Т.П., у якому зазначено, що Державна судова адміністрація України (далі – ДСА України) наказом від 18 вересня 2020 року № 418 затвердила новий план заходів (далі – План заходів) із забезпечення створення та функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС) та скасувала попередній План заходів, затверджений наказом ДСА України від 28 лютого 2020 року № 99, який, на думку народного депутата України Тарасенка Т.П., не був виконаний у повному обсязі.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 17 листопада 2020 року № 3140/0/15-20 порушено дисциплінарне провадження стосовно заступника Голови ДСА України Чорнуцького С.П. та скеровано до Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (далі – Комісія).

22 лютого 2021 року до Вищої ради правосуддя надійшов висновок Комісії від 19 лютого 2021 року, складений за результатами розгляду депутатського звернення народного депутата України Тарасенка Т.П., з пропозицією про закриття дисциплінарного провадження стосовно заступника Голови ДСА України Чорнуцького С.П. у зв’язку з відсутністю в його діях складу дисциплінарного проступку та передбачених законом підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 22 лютого 2021 року доповідачем з питання ухвалення Вищою радою правосуддя рішення за результатами розгляду зазначеної пропозиції Комісії визначено члена Вищої ради правосуддя Маловацького О.В.

Заступника Голови ДСА України Чорнуцького С.П. та народного депутата України Тарасенка Т.П. повідомлено про дату, час і місце розгляду питання. Інформацію розміщено на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

У засіданні Вищої ради правосуддя 22 липня 2021 року заступник Голови ДСА України Чорнуцький С.П. просив закрити дисциплінарне провадження.

Вища рада правосуддя, дослідивши пропозицію Комісії, витяг із протоколу засідання Комісії від 19 лютого 2021 року та матеріали дисциплінарного провадження, заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Маловацького О.В., доводи народного депутата України Тарасенка Т.П., пояснення Чорнуцького С.П., дійшла висновку про наявність підстав для закриття дисциплінарного провадження стосовно заступника Голови ДСА України Чорнуцького С.П. з огляду на таке.

Здійснення дисциплінарних проваджень щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» в системі правосуддя, та внесення суб’єкту призначення пропозиції за результатами дисциплінарного провадження відповідно до підпункту 5 пункту 7 Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 18 травня 2017 року № 1172/0/15-17 (зі змінами), належить до повноважень Комісії.

Так, заявник стверджував, що ДСА України, визначаючи посадових осіб ДСА України, відповідальних за невиконання і незабезпечення виконання Плану заходів, затвердженого наказом ДСА України від 28 лютого 2020 року № 99, не врахувала, що персональну відповідальність за загальну координацію, контроль за дотриманням строків, своєчасне звітування Голові ДСА України щодо ефективного забезпечення здійснення заходів із забезпечення створення та функціонування ЄСІТС у межах строків, визначених Планом заходів, покладено саме на заступника Голови ДСА України Чорнуцького С.П.

Комісією встановлено, що План заходів із забезпечення, створення та функціонування ЄСІТС, затверджений наказом ДСА України від 28 лютого 2020 року № 99 «Про затвердження плану заходів із забезпечення створення та функціонування ЄСІТС», включає 58 заходів, при цьому деякі з них передбачають термін виконання протягом 2020 року, інші протягом 2021–2023 років. Також зазначені інші терміни виконання: «постійно», «за планами впровадження підсистем та модулів», «під час промислової експлуатації», «після техніко-економічного обґрунтування на побудову ЄСІТС», «за необхідністю», «за запитами судів», «за окремим планом», «за планами впровадження підсистем та модулів», «під час промислової експлуатації», «постійно».

Встановлено, що з 58 заходів, передбачених Планом, лише 14 заходів та 5 окремих пунктів 2 заходів мають термін виконання до вересня 2020 року, про виконання яких ДСА України надавала відповідну інформацію.

Щодо виконання інших пунктів Плану заходів повідомлялося, що терміни виконання ще не настали та План заходів затверджений з приміткою щодо обов’язкової умови його виконання – наявності необхідних джерел фінансування.

Заступник Голови ДСА України Чорнуцький С.П. надав до Комісії пояснення, у яких зазначив про стан виконання заходів, до пояснень долучив відповідні документи.

Також під час дисциплінарного провадження Комісією отримано необхідну інформацію із ДСА України, Державного підприємства «Інформаційні судові системи» (далі – ДП «ІСС»).

Дослідивши надані документи у їх сукупності, врахувавши надіслану інформацію та додані копії документів, отримані з ДСА України, Вищої ради правосуддя, ДП «ІСС», пояснення заступника Голови ДСА України Чорнуцького С.П., проаналізувавши відповідні норми законодавства, комітет з дисциплінарних проваджень щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А» в системі правосуддя на своєму засіданні 19 лютого 2021 року (протокол № 1 засідання комітету від 19 лютого 2021 року) дійшов висновку про відсутність у діях Чорнуцького С.П. протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення. З огляду на зазначене Комісія вирішила внести Вищій раді правосуддя пропозицію про закриття дисциплінарного провадження, порушеного рішенням Вищої ради правосуддя від 17 листопада 2020 року № 3140/0/15-20, стосовно заступника Голови ДСА України Чорнуцького С.П.

З урахуванням конкретних обставин, які були встановлені Комісією під час дисциплінарного провадження стосовно заступника Голови ДСА України Чорнуцького С.П., Вища рада правосуддя вважає обґрунтованим висновок Комісії про відсутність у діях вказаної особи складу дисциплінарного проступку та передбачених законом підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до підпункту 6 пункту 232 Регламенту Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 (зі змінами), на підставі пропозиції Комісії, з урахуванням пояснень особи, стосовно якої здійснювалося дисциплінарне провадження, в межах строку притягнення до дисциплінарної відповідальності, встановленого законодавством, Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо застосування дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Законом України «Про державну службу», Регламентом Вищої ради правосуддя, затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 (зі змінами),

 

вирішила:

 

закрити дисциплінарне провадження стосовно заступника Голови Державної судової адміністрації України Чорнуцького Сергія Петровича.

 

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                                                      О.В. Маловацький

 

Члени Вищої ради правосуддя

О.Є. Блажівська

С.М. Болотін

В.І. Говоруха

В.К. Грищук

В.І. Данішевська

Л.Б. Іванова

Н.С. Краснощокова

І.Б. Плахтій

Т.С. Розваляєва

В.В. Саліхов

Л.А. Швецова

С.Б. Шелест