X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Третя Дисциплінарна палата
Ухвала
Київ
26.05.2021
1158/3дп/15-21
Про продовження строку розгляду дисциплінарної справи, відкритої за скаргою потерпілої Ткаченко Н.М. стосовно судді Херсонського міського суду Херсонської області Зубова О.С.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя у складі головуючого – Іванової Л.Б., членів Говорухи В.І., Гречківського П.М., Матвійчука В.В. та залученого із Другої Дисциплінарної палати члена Вищої ради правосуддя Саліхова В.В., розглянувши питання про продовження строку розгляду дисциплінарної справи, відкритої за скаргою Ткаченко Надії Миколаївни стосовно судді Херсонського міського суду Херсонської області Зубова Олександра Сергійовича,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 14 грудня 2020 року надійшла дисциплінарна скарга Ткаченко Н.М. на дії судді Херсонського міського суду Херсонської області Зубова О.С. під час розгляду кримінальної справи № 766/15124/18.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 15 грудня 2021 року вказану скаргу передано члену Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Говорусі В.І. для проведення перевірки.

Ухвалою від 3 березня 2021 року № 533/3дп/15-21 Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу стосовно судді стосовно судді Херсонського міського суду Херсонської області Зубова Олександра Сергійовича з підстав наявності у його діях ознак складу дисциплінарного проступку, передбаченого підпунктом «а» пункту 1, пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків; безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень), що є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Частиною тринадцятою статті 49 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» передбачено, що дисциплінарна палата розглядає дисциплінарну справу протягом дев’яноста днів з дня її відкриття. Цей строк може бути продовжений Дисциплінарною палатою не більше ніж на тридцять днів у виключних випадках, у разі потреби додаткової перевірки обставин та/або матеріалів дисциплінарної справи.

Відповідно до пункту 12.34 Регламенту Вищої ради правосуддя дисциплінарна палата розглядає дисциплінарну справу (скаргу) протягом строків, визначених Законом, чинним на день надходження дисциплінарної скарги до Ради.

У зв’язку із необхідністю проведення додаткової перевірки обставин і матеріалів дисциплінарної справи, відкритої за дисциплінарною скаргою Ткаченко Н.М. на дії судді Херсонського міського суду Херсонської області Зубова О.С., Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вважає за доцільне продовжити строк розгляду зазначеної справи на тридцять днів.

З огляду на викладене та керуючись частиною тринадцятою статті 49 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 12.34 Регламенту Вищої ради правосуддя, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя

 

ухвалила:

 

продовжити строк розгляду дисциплінарної справи, відкритої за скаргою Ткаченко Надії Миколаївни стосовно судді Херсонського міського суду Херсонської області Зубова Олександра Сергійовича до 25 червня 2021 року.

 

 

Головуючий на засіданні

Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                            Л.Б. Іванова

 

Члени Третьої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                           В.І. Говоруха

                                                                                   П.М. Гречківський

                                                                                   В.В. Матвійчук

Член Другої Дисциплінарної

палати Вищої ради правосуддя                          В.В. Саліхов