X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Комісія вищого корпусу державної служби в системі правосуддя
КАНДЗЮБА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Ухвала
Київ
29.11.2023
791/0/18-23
Про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги Воронова О.В. на дії судді Запорізького апеляційного суду Гончара О.С.

Член Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Кандзюба Олег Володимирович, здійснивши попередню перевірку дисциплінарної скарги Воронова Олександра Вікторовича на дії судді Запорізького апеляційного суду Гончара Олександра Сергійовича,

 

встановив:

 

до Вищої ради правосуддя 28 лютого 2023 року за вхідним № В-756/0/7-23 надійшла дисциплінарна скарга Воронова О.В. (спрямована ДУ «Запорізький слідчий ізолятор») на дії судді Запорізького апеляційного суду Гончара О.С.

5 серпня 2021 року набрав чинності Закон України від 14 липня 2021 року № 1635-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», яким було внесено зміни до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», зокрема в частині здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів.

З моменту набрання чинності цим законом здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів було зупинено.

19 жовтня 2023 року у зв’язку з прийняттям Законів України від 6 вересня 2023 року № 3378-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», від 9 серпня 2023 року № 3304-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів» дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя відновлено.

Відповідно до пункту 237 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», тимчасово, до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ.

19 жовтня 2023 року Вищою радою правосуддя прийнято рішення № 997/0/15-23 «Про розподіл скарг щодо дисциплінарного проступку судді та скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора».

На підставі протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя 24 листопада 2023 року вказану скаргу передано мені для проведення попередньої перевірки.

Відповідно до частини другої статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дисциплінарна скарга подається у письмовій формі та повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) скаржника, його місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та посада судді (суддів), щодо якого (яких) подано скаргу; конкретні відомості про наявність у поведінці судді ознак дисциплінарного проступку, який відповідно до частини першої статті 106 цього Закону може бути підставою для дисциплінарної відповідальності судді; посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують зазначені скаржником відомості.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, визначений автоматизованою системою розподілу справ для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя – доповідач) вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за наявності підстав, визначених пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 44 цього Закону, – залишає без розгляду та повертає дисциплінарну скаргу скаржнику.

Попередньою перевіркою установлено, що дисциплінарна скарга Воронова О.В., викладена російською мовою.

Згідно із статтею 2 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя визначаються Конституцією України, цим Законом та Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Відповідно до частини першої статті 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова.

Як зазначено в рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у справі № 10-рп/99 українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п'ята статті 10 Конституції України).

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.

Положеннями частини шостої статті 13 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» визначено, що органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної і комунальної форм власності беруть до розгляду документи, складені державною мовою, крім випадків, визначених законом.

З огляду на зазначене, дисциплінарна скарга має бути викладена державною (українською) мовою.

Скарга, яка складена російською мовою, а не державною, не відповідає положенням Конституції України та Закону України «Про засади державної мовної політики».

Згідно із пунктом 1 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо дисциплінарна скарга подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

За таких обставин дисциплінарна скарга Воронова О.В. підлягає залишенню без розгляду та поверненню заявнику.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 107, 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 42–44, пунктом 237 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» член Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя,

 

ухвалив:

 

дисциплінарну скаргу Воронова Олександра Вікторовича на дії судді Запорізького апеляційного суду Гончара Олександра Сергійовича залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Член Третьої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя

 

Олег КАНДЗЮБА

 

Примітки: 

ЧЛЕН ТРЕТЬОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАЛАТИ