X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Комісія вищого корпусу державної служби в системі правосуддя
САЛІХОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Ухвала
Київ
29.11.2023
785/0/18-23
Про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги Вовка І.І. стосовно судді Полтавського окружного адміністративного суду Петрової Л.М.

Член Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Саліхов Віталій Валерійович, здійснивши попередню перевірку дисциплінарної скарги Вовка Ігоря Івановича стосовно судді Полтавського окружного адміністративного суду Петрової Ліми Миколаївни,

 

встановив:

 

3 квітня 2023 року до Вищої ради правосуддя за вхідним № В-1195/0/7-23 надійшла дисциплінарна скарга Вовка І.І. стосовно судді Полтавського окружного адміністративного суду Петрової Л.М.

Відповідно до статей 107, 108 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» будь-яка особа має право на звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарною скаргою). Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя», з урахуванням вимог цього Закону.

5 серпня 2021 року набрав чинності Закон України від 14 липня 2021 року № 1635-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (далі – Закон № 1635-IX), яким внесено зміни до Закону України від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII «Про Вищу раду правосуддя», у тому числі в частині здійснення дисциплінарних проваджень щодо суддів. Із дня набрання чинності Законом № 1635-IX здійснення попередньої перевірки дисциплінарної скарги (перша стадія дисциплінарного провадження) покладено на дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя, визначеного автоматизованою системою розподілу справ, який входить до складу служби дисциплінарних інспекторів, що створюється в секретаріаті Вищої ради правосуддя як самостійний структурний підрозділ для реалізації повноважень Вищої ради правосуддя щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів.

До створення служби дисциплінарних інспекторів з метою недопущення порушення вимог Закону № 1635-IX 5 серпня 2021 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення за № 1809/0/15-21 про зупинення з 5 серпня 2021 року розподілу між членами Вищої ради правосуддя скарг щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарних скарг), поданих відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора.

Пунктом 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1635-IX передбачалося, що конкурс на зайняття посад дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя оголошується після завершення оцінювання відповідності членів Вищої ради правосуддя (крім Голови Верховного Суду) критеріям професійної етики та доброчесності, але не пізніше одного року з дня набрання чинності цим Законом.

26 січня та 23 лютого 2022 року у більшості членів Вищої ради правосуддя припинилися повноваження у зв’язку з їх звільненням із посади за власним бажанням, отже, з 24 лютого 2022 року був відсутній повноважний склад Вищої ради правосуддя, визначений статтею 131 Конституції України.

Після цього Етичною радою було здійснено оцінювання відповідності членів Вищої ради правосуддя.

11 та 12 січня 2023 року під час XІХ позачергового з’їзду суддів України шляхом таємного голосування обрано вісьмох членів Вищої ради правосуддя, у зв’язку із чим повноважний склад Вищої ради правосуддя відновлено.

Згідно із рішенням Вищої ради правосуддя від 23 січня 2023 року № 3/0/15-23 датою початку розрахункового періоду для визначення навантаження члена Вищої ради правосуддя під час автоматизованого розподілу справ (матеріалів) визначено 23 січня 2023 року.

Після відновлення повноважного складу Вищої ради правосуддя конкурс на зайняття посад дисциплінарних інспекторів не був оголошений.

17 вересня 2023 року набрав чинності Закон України від 9 серпня 2023 року № 3304-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо негайного відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів» (далі – Закон № 3304-ІХ), який вводиться в дію з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя». Згідно із Законом № 3304-ІХ розділ ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» доповнено пунктом 23-7, яким установлено, зокрема, що тимчасово, до дня початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, повноваження дисциплінарного інспектора здійснює член Дисциплінарної палати (доповідач), визначений автоматизованою системою розподілу справ.

19 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України від 6 вересня 2023 року № 3378-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», а отже, з 19 жовтня 2023 року введено в дію норми Закону № 3304-ІХ стосовно здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів, у тому числі у перехідний період до початку роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Наразі служба дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя не сформована та не розпочала свою роботу.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 27 листопада 2023 року дисциплінарну скаргу Вовка І.І. стосовно судді Полтавського окружного адміністративного суду Петрової Л.М. передано мені, члену Вищої ради правосуддя Саліхову В.В., для проведення попередньої перевірки.

Статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя визначаються Конституцією України, законами України «Про Вищу раду правосуддя» та «Про судоустрій і статус суддів».

Статтею 42 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що дисциплінарне провадження розпочинається після отримання Вищою радою правосуддя скарги щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарної скарги), поданої відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», або за ініціативою Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя чи за зверненням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у випадках, визначених законом, та включає, зокрема, попередню перевірку дисциплінарної скарги, вивчення матеріалів для встановлення ознак вчинення суддею дисциплінарного проступку, ухвалення рішення про залишення без розгляду та повернення дисциплінарної скарги, відмову у відкритті дисциплінарної справи або відкриття дисциплінарної справи.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 43 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, визначений автоматизованою системою розподілу справ для попередньої перевірки відповідної дисциплінарної скарги (дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя – доповідач ), вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам закону; за наявності підстав, визначених пунктами 1, 4 і 5 частини першої статті 44 цього Закону, – залишає без розгляду та повертає дисциплінарну скаргу скаржнику.

Частиною другою статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що дисциплінарна скарга подається у письмовій формі та повинна містити таки відомості: 1) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) скаржника, його місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку; 2) прізвище, ім’я, по батькові та посада судді (суддів), щодо якого (яких) подано скаргу; 3) конкретні відомості про наявність у поведінці судді ознак дисциплінарного проступку, який відповідно до частини першої статті 106 цього Закону може бути підставою для дисциплінарної відповідальності судді; 4) посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують зазначені скаржником відомості.

Дисциплінарна скарга підписується скаржником із зазначенням дати її підписання.

Так організаційно-правові засади використання електронних документів визначені Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Згідно зі статтею 5 цього Закону електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися електронний підпис. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа (стаття 6 зазначеного Закону).

Статтею 7 цього Закону визначено, що оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги». Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному законодавством; у визначених законодавством випадках може бути пред’явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису.

Втім, усупереч вимогам статті 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» дисциплінарна скарга Вовка І.І. направлена до Вищої ради правосуддя електронною поштою в електронному вигляді без накладення на неї електронного цифрового підпису її автора, що, як наслідок, не свідчить про набуття нею статусу електронного документа. Отже, скарга Вовка І.І. подана з порушенням порядку, визначеного законом.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо дисциплінарна скарга подана з порушенням порядку, визначеного Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

За таких обставин дисциплінарна скарга Вовка І.І. підлягає залишенню без розгляду та поверненню скаржнику на підставі пункту 1 частини першої статті 44 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Водночас скаржнику слід роз’яснити, що залишення скарги без розгляду не позбавляє його права на повторне звернення до Вищої ради правосуддя зі скаргою, яка відповідає вимогам, встановленим статтею 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Зразок скарги щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) (дисциплінарна скарга) розміщено на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя за посиланням: https://hcj.gov.ua/page/zrazky-dyscyplinarnoyi-skargy-ta-zayav-shchodo-n....

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 108 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 42–44, пунктом 23-7 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», член Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя

 

ухвалив:

 

дисциплінарну скаргу Вовка Ігоря Івановича стосовно судді Полтавського окружного адміністративного суду Петрової Ліми Миколаївни залишити без розгляду та повернути скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

 

Член Другої Дисциплінарної палати

Вищої ради правосуддя                                      Віталій САЛІХОВ

 

Примітки: 

ЧЛЕН ДРУГОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ПАЛАТИ