X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
22.09.2020
2680/0/15-20
Про звільнення Єрмакова Ю.В. з посади судді Луганського апеляційного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку

Вища рада правосуддя, розглянувши заяву та додані до неї документи про звільнення Єрмакова Юрія В’ячеславовича з посади судді Луганського апеляційного суду у відставку,

встановила:

 

1 вересня 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшла заява Єрмакова Юрія В’ячеславовича від 10 червня 2020 року про звільнення його з посади судді Луганського апеляційного суду у відставку.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 1 вересня 2020 року вказану заяву для попереднього розгляду передано члену Вищої ради правосуддя Маловацькому О.В.

За результатами перевірки заяви та доданих до неї матеріалів про звільнення Єрмакова Ю.В. з посади судді Луганського апеляційного суду у відставку встановлено таке.

Єрмаков Юрій В’ячеславович, ___ року народження, Указом Президента України від 25 грудня 2004 року № 1540/2004 призначений на посаду судді Кіровського міського суду Луганської області в межах п’ятирічного строку, Постановою Верховної Ради України від 3 березня 2011 року № 3087-VI обраний на посаду судді апеляційного суду Луганської області безстроково, Указом Президента України від 28 вересня 2018 року № 297/2018 переведений на посаду судді Луганського апеляційного суду.

Згідно зі статтею 116 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 1402-VIII) суддя, який має стаж роботи на посаді судді не менше двадцяти років, що визначається згідно зі статтею 137 цього Закону, має право подати заяву про відставку.

Згідно із частиною першою статті 137 Закону № 1402-VIII до стажу роботи на посаді судді зараховується робота на посаді: судді судів України, арбітра (судді) арбітражних судів України, державного арбітра колишнього Державного арбітражу України, арбітра відомчих арбітражів України, судді Конституційного Суду України; члена Вищої ради правосуддя, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; судді в судах та арбітрів у державному і відомчому арбітражах колишнього СРСР та республік, що входили до його складу.

Частиною другою статті 137 Закону № 1402-VIII (у редакції, яка діє з 5 серпня 2018 року) встановлено, що до стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді.

Системний аналіз вказаної норми в її взаємозв’язку з абзацом четвертим пункту 34 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII дає підстави для висновку, що з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», яким внесено зміни до статті 137 Закону № 1402-VIII, суддям додатково до стажу роботи на посаді судді, що дає право на відставку, підлягає зарахуванню стаж (досвід) роботи (професійної діяльності), вимога щодо якого визначена законом та надає право для призначення на посаду судді.

Саме така правова позиція покладена в основу рішення Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 22 листопада 2018 року, яке залишено без змін постановою Великої Палати Верховного Суду від 30 травня 2019 року у справі № 9901/805/18.

Зокрема, Велика Палата Верховного Суду погодилась із висновками колегії суддів Касаційного адміністративного суду та зазначила, що частину другу статті 137 Закону № 1402-VIII (у редакції, яка діє з 5 серпня 2018 року) потрібно тлумачити таким чином, що до стажу роботи на посаді судді також зараховується стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) судді у сфері права, який вимагається законом як мінімальний для набуття таким суддею права для призначення на посаду судді на дату такого призначення, оскільки вказана норма закону призвела до покращення правового становища суддів, надавши можливість зараховувати до стажу роботи на посаді судді їхній стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) у сфері права тривалістю, яка вимагалася законом для призначення на посаду судді станом на дату призначення їх на посаду.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про статус суддів» (в редакції, чинній на дату призначення Єрмакова Ю.В. на посаду судді) суддею міг бути громадянин України, який має стаж роботи у галузі права не менш як три роки.

Таким чином, до стажу роботи на посаді судді Єрмакова Ю.В. має бути зарахований стаж (досвід професійної діяльності), що давав право для призначення його на посаду судді.

Крім того, абзацом четвертим пункту 34 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII передбачено, що судді, призначені чи обрані на посаду до набрання чинності цим Законом, зберігають визначення стажу роботи на посаді судді відповідно до законодавства, що діяло на день їх призначення (обрання).

На час призначення Єрмакова Ю.В. на посаду судді питання визначення стажу, який давав право на відставку судді, регулювалося частиною четвертою статті 43 Закону України від 15 грудня 1992 року № 2862-XII «Про статус суддів» та Указом Президента України від 10 липня 1995 року № 584/95 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту суддів».

Відповідно до абзацу другого статті 1 Указу Президента України від 10 липня 1995 року № 584/95 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту суддів» до стажу роботи, що дає судді право на відставку та одержання щомісячного грошового утримання, за умови роботи на посаді судді не менш як 10 років, зараховується, крім стажу трудової діяльності, визначеного законом, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах та період проходження строкової військової служби.

Із доданих до заяви судді Єрмакова Ю.В. матеріалів вбачається, що з 1 вересня 1995 року до 29 червня 2000 року він навчався у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого з відривом від виробництва, а тому до стажу, який надає йому право на відставку, необхідно зарахувати половину строку навчання, що становить 2 роки 4 місяці та 29 днів.

З огляду на вказане суддя Єрмаков Ю.В. має понад 20 років стажу, який дає йому право на відставку.

Отже, додані до заяви документи свідчать, що суддя Єрмаков Ю.В. має достатній для звільнення у відставку стаж роботи, визначений на підставі статей 116, 137 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також абзацу четвертого пункту 34 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону в редакції Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Вища рада правосуддя, керуючись пунктом 4 частини шостої статті 126, статтею 131 Конституції України, статтями 3, 30, 34, 55 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

вирішила:

звільнити Єрмакова Юрія В’ячеславовича з посади судді Луганського апеляційного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                     А.А. Овсієнко